"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. április 19., vasárnap

Prédikáció: Jó Pásztor Vasárnap

Kedves hívek!

"Miből áll az ember legvégső boldogsága?"
Gondolatok Joseph Pieper könyvéből, a "Glück und Kontemplation" és "Musse und Kultur"

Hova vezet minket a Jó Pásztor?

Ennek a kérdésnek szeretnénk ma utánajárni. Ez a kérdés a "boldogság", az emberi élet legvégső célja. Ezt szeretnénk a húsvéti időben feltenni.
Mi a legvégső boldogság nyugati hagyományunkban? Joseph Pieper, Aquinói Szent Tamás filozófiájától inspirálva ír erről a kérdésről a "Boldogság és Kontempláció" című könyvében.