"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. január 30., szerda

Világos és egyenes hit- és értékrend...

Hónapok óta zajlanak a viták művészberkekben - amiket természetesen a liberálisok szítanak -, hogy Magyarország Kormánya a Magyar Művészeti Akadémiára bízta - részben - a művészetek, művészek támogatását. A legnagyobb halszálka ezeknek a köröknek a torkán, hogy az Akadémiát Fekete György vezeti, aki gyakorló keresztyén - református -,  ráadásul gyakorolja a vallását, elkötelezett magyar ember és szereti hazáját Magyarországot. Egyenes emberként nem engedi mocskolni a liberálisoknak - nem támogatja azokat akik gyalázzák - hazánkat.

2013. január 29., kedd

Mégegyszer a Cursillo lelkiségéről...

Van egy barátom Kelet-Magyarországon és ő mesélte a következő történetet:

Csalódtam a Cursillosokban, bár lehet, hogy csak az jött be, amit Te is írtál a lelkiségükről. Van egy barátom a Dunántúlon, aki a Facebookon rátalált egy hölgy ismerősére, aki elvált és egyedül neveli - Egerben - két leány gyermekét. Ezt a levelet küldte nekem:

2013. január 20., vasárnap

Hindu tánc katolikus templomban... [videóval]

"Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Exo 20,2-3]
Arról már írtam, hogy a dominikánus szerzetesek a sátánista Lady Gaga zenéjére ropták a táncot és hirdették az evangéliumot - bár ez a balaszfémiával határos kijelentés -, vagy szintén volt blog bejegyzésem, hogy a Hamburgban - igaz evangélikus - Szent Mihály templomban szabadkőműves konvent volt, de arról is írtam már, hogy Úrnapi szentségtörést követtek el  TÁNCCAL az oltár körül.
Most megint megint arról kell meggyőződni, hogy hasonló módon, de most HINDU tánccal szentségtelenítenek meg egy katolikus templomot a Németországi Untermarchtalban.  Az Untermarchtali templomot egy jezsuita páter látja el, ahogyan a felvételből kiderül.

2013. január 14., hétfő

Isten Egyházának kivégzési kisérlete...

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]

Meghirdette a reformáció és a tolerancia évét az evangélikus egyház világszerte. A kezdeményezés része annak az előkészületnek, amelynek eredményeként a protestáns világ a reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepli 2017-ben - mondta Fabiny Tamás evangélikus püspök az MTI-nek adott interjújában.

2013. január 13., vasárnap

A Szent Család ünnepe

Az Úr bemutatásának nyolcada alatt
Amikor eltelt a nyolc nap, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna.
Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívatik, s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.


2013. január 12., szombat

Luceat lux vestra! - avagy Zirc lehetne a következő?

"Világoskodjék a ti világosságtok!" [Mt 5,16]
Ez annak a Mariawald-i (Észak-Rajna-Vesztfália) trappista kolostornak a mottója, amely 2008. november 21-én, a Boldogságos Istenszülő Szűz bemutatásának ünnepén "intézményesen" visszatért az alapító atyák liturgikus gyakorlatához, vagyis a római liturgia hagyományos ciszterci úzusához. Úgy tűnik, Szent Benedek és Szent Bernát fiainak példája ragadós, az általuk gyújtott fény kezdi bevilágítani más monasztikus testvérközösségek "éjszakáját" is.

2013. január 11., péntek

Homofob az a katolikus, aki Isten tanítása szerint neveli gyermekét...

"Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog." [Szám 18,22]

A francia kormány utasította a katolikus iskolákat, hogy maradjanak semlegesek az azonos neműek „házasságának” kérdésében.
Vincent Peillon nevelésügyi miniszter levélben figyelmeztette Franciaország 8300 katolikus iskoláját, hogy ne vegyenek részt a katolikusok január 13-ára tervezett menetében, amellyel az egyneműek házasságának bevezetése ellen tiltakoznak, mert – mint írja – részvételük homofóbiának minősülne a homoszexuális diákokkal szemben – idézi a Le Monde és a Francia Sajtóügynökség értesülését a LifeSiteNews.

Katolikus holokauszt szó szerint...

Holokauszt
görög eredetű szó eredetileg Istennek ajánlott, teljesen elégő tűzáldozat
jelentéssel
A most következő bejegyzés szó szerint erről fog szólni:

Brutális és kíméletlen vallásüldözés bizonyítékát tárta elénk Juan Carlos Martos atya Nigériából, ahol katolikusok százait égették el elevenen muzulmánok, akiket Európában bőkezű ellátásokkal és kék kártyával jutalmaznak. A "mértékadó" médiumok hallgatnak, a Facebook cenzúráz, sokkoló kép alább.

2013. január 8., kedd

A sátán kutyája folytatása...

Az Ó év búcsúztató bejegyzésemben "A sátán kutyája" címmel azt a víziót írtam le, hogy ez csak teszt üzem, hogy emberbe ültessék, mint végleges megoldást az un. RFID chippeket. Ennek az előzetese az Egyesült Államokban már megérkezett, igaz egyenlőre még csak egy bankkártya jellegű eszköz tekintetében. Ebben a cikkben erről olvashatunk:

2013. január 6., vasárnap

A végtelen szeretet egy kisgyermek szemével...

„Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!” [János 7,24]
Mi voltunk az egyetlen család az étteremben. Eriket beraktam egy etetőszékbe és megjegyeztem magamnak milyen csendben eszik minden vendég. Néhányan halkan beszélgettek.
Erik hirtelen örömteli kiáltást hallatott.
„Szia!” – mondta, miközben pufók kezeivel a szék tálcáját püfölte. Szemei az izgatottságtól kikerekedve, száján azzal az imádni való fogatlan mosollyal, hevesen integetett.

Próbáltam megtalálni hirtelen örömének forrását. Sikerült. Egy koszos, szakadt kabátot viselő öregember volt. Nadrágja gyűrötten lógott rajta, cipzárja félig lecsúszva, egyik cipőjéből kikandikáltak a lábujjai, erekkel telerajzolt orra, olyan volt, mint egy térkép.

Vízkereszt


A vízkereszt, másnéven háromkirályok vagy epifánia (az Úr megjelenése) keresztény ünnep, amelyet általában január 6-án ünnepelnek, ám sok helyen a legközelebbi vasárnapra tolják el a liturgikus ünnepet.  Az epifania görög eredetű szó, Ἐπιφάνεια jelentése jelenés ( „megjelenni, feltűnni” igéből). Ezen a napon a nyugati egyházakban három eseményt ünnepelnek: a napkeleti bölcsek vagy másnéven Háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál (innen a "háromkirályok" elnevezés), Jézus gyermekkorát a Jordánban történt megkeresztelkedéséig (innen a "vízkereszt" elnevezés), valamint az általa véghezvitt első csodát a kánai menyegzőn. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek valamennyit. Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen.

2013. január 5., szombat

Egy pap, aki reverendában jár Marseilles utcáin...

A kikötő közelében fekvő lepusztult városrészben, ahol még turisták sem igen mernek bámészkodni, Michel-Marie atya mindennap késő estig gyóntat, megtérőket keresztel, miséin zsúfolásig telik a templom. Az Avvenire interjúját foglaljuk össze.
Michel-Marie Zanotti-Sorkine 1959-ben született Nizzában. Fiatalkorában Párizsban éjszakai bárokban énekelt, ám – elsősorban lelkivezetői, Joseph-Marie Perrin (Simone Weil lelkivezetője) és Marie-Dominique Philippe, a Szent János Kongregáció alapítója hatására – egyre erősödött gyermekkora óta meglévő papi hivatása. 2004-ben szentelték pappá; a Saint-Vincent-de-Paul plébánosa.

2013. január 4., péntek

Emberi klónozás 50 éven belül...

Ahogy az elmúlt néhány évtized technológiai fejlődése, az egyre nagyobb és „jobb” bombák, rakéták és más fegyverek, növelték az önmegsemmisítés veszélyét, ugyanígy a génmanipuláció és a klónozás területén elért eredmények is kétélű fegyverként működnek: egyrészt jobb életminőséget ígérnek, másrészt viszont olyan problémákat idéznek elő, melyekre sem a tudomány, sem a társadalom nincs felkészülve, és nem is tudja, hogyan kezelje őket.
Azok, akik emberi lényeket akarnak klónozni, Isten dolgába ártják magukat, és mindezt az Ő tudása, hatalma és szeretete nélkül teszik. Azt gondolják valóban képesek javítani Isten elgondolásán és tervén?

2013. január 1., kedd

Lucifer intronizációja: fekete mise Rómában

A bukott arkangyal, Lucifer intronizációja1 a római katolikus citadellában 1963. június 29-én zajlott le: nagyon is megfelelő dátum egy történelmi ígéret beteljesítésére. Miként e szertartás minden híve tudta, a sátánizmus hagyománya már régen megjövendölte, hogy a fejedelem ideje abban a pillanatban jön el, amikor egy pápa Pál apostol nevét veszi fel. Ez az előfeltétel – jel az aratás beköszöntének idejéhez – nyolc nappal korábban Péter legújabb utódának megválasztásával teljesült be.
A konklávé vége óta nagyon kevés idő maradt az előkészületekre, melyeket el kellett végezni, de a legmagasabb tanács mégis úgy döntött, hogy a fejedelem trónra emelésének nincs kedvezőbb időpontja, mint éppen a citadella két vezérének, Péternek és Pálnak az ünnepe. És e szertartásra nem lehetett alkalmasabb helyet választani, mint Szent Pál kápolnáját, mely nagyon közel fekszik a pápa lakosztályához. [Cappella Paulina]