"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2010. december 28., kedd

Karácsonyi üdvözlőlap: Managemant by Jesus

Kedves Barátaim,

Ez egy szokatlan ajánlat, és akár karácsonyi ajándék is lehet! Nem éppen szokványos! Kis- és középvállalkozó vagy vállalati vezető ismerősöknek, rokonoknak, vagy akik komolyan gondolkoznak azon, hogy önálló vállalkozásba fogjanak, vagy ilyenbe betársuljanak, nagyon merem ajánlani! 
Kiss Ulrich SJ

2010. december 24., péntek

Szent Karácsony Ünnepe

Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Karácsony, mégpedig azért mert a Karácsony a gyermek és a család ünnepe. Talán az egyetlen ünnep, mely megmutatja, hogy mit tud adni a liturgikus év a polgári évnek, ha a liturgia szelleme átjárja. Nem is lehet igazán katolikus ember, aki ne örülne az Egyházzal együtt. «Krisztus Jézus született, örvendezzünk» - Liturgikus szempontból az Ige megtestesülésének ünnepe két nagy ünnepet foglal magában: Karácsonyt és Vízkeresztet. Ez a liturgikus idő a következő érzelmeket akarja felkelteni bennünk:

2010. december 20., hétfő

Egy jezsuita tévtanai: az istenképnek ateistának kell lennie

Ateizmus Karácsonyi ajándékul
 
Az Innsbruck-i egyházmegyében fekvő Vorderhornbach lelkipásztora, Roger Lenaers jezsuita atya ismételten felizgatta a kedélyeket a 2010. november 14-én, a König bíboros-házban tartott előadásával, melyben nyíltan eretnek tanokat képviselt. Előadása a „hitünket korszerűen megélni és hirdetni” címet viselte.

2010. december 9., csütörtök

Találós kérdés

Krisztusban kedves testvéreim!

Egy katolikus papot, püspököt sok minderől fel lehet ismerni. Ugyanis rendelkeznek olyan ismertetőjegyekkel, melyek csak rájuk jellemző. Más felekezetekre nem. Ilyen tipikusan a reverenda, kolláré. Ha az ember ránéz a szembejövőre és ezeket látja, akkor tudja, hogy kijön szembe. Tudja, hogyan illik köszönni neki "Dícsértessék a Jézus Krisztussal" és tudja, hogy örömmel fog rátekinteni a pap, mert megadták neki a tiszteletet, ami Isten felszentelt szolgájának kijár.

A találós kérdés pedig: a képen látható személy katolikus pap? 

2010. november 27., szombat

Don Bosco méltó utódja...

Meglepő és megdöbbentő közlemény jelent meg múlt szombaton este a Pius közösség hivatalos honlapján a www.dici.org-n:
"A Generalhaus sajtóközleménye
Fellay püspök, általános elöljáró a sajtóból értesült róla, hogy Richard Williamson püspök pere előtt tíz nappal elhatározta: elbocsátja ügyvédjét, hogy egy olyan ügyvéd védelmét vegye igénybe, aki nyilvános kapcsolatokat tart fenn a németországi neonáci mozgalommal és egyéb hasonló csoportosulásokkal.
Fellay püspök kifejezetten megparancsolta Williamson püspöknek, hogy ezt a döntését vonja vissza, és ne engedje, hogy eszközként használtassék olyan politikai tézisek révén, melyeknek semmi közük sincs a Szt. X. Pius  közösség szolgálatában álló katolikus püspökként meglévő feladataihoz.
Ha nem engedelmeskedik ezen parancsnak, a Szt. X. Pius Papi Közösségből való kizárással kell számolnia.
Menzingen, 2010. november 20."

Ádvent: A megtestesülés ünnepköre

AZ EGYHÁZI ÉV MISÉI
A megtestesülés ünnepkörének bevezetése.
ÁDVENT.

A karácsonyi ünnepkör bevezető része az advent. Természetes, hogy ez a bevezető rész csak azután keletkezett, amikor az Egyházban elterjedt a karácsony megünneplése, tehát az V. századtól fogva, de még akkor is majd négy, majd öt hétig tartott, míg végül VII. Gergely pápa véglegesen rendezte és négy vasárnapban állapította meg. Advent ma Szent András apostol ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb eső vasárnappal kezdődik és tart december 24-ig. (A neve a latin adventus : eljövetel szóból származik és ez a név jelzi, hogy ez az idő az Úr eljövetelére emlékeztet.)

2010. november 20., szombat

Amikor egy püspök hite, vallása ellen emeli fel szavát...

Rövid híradás a mai hírportálokról az MTI alapján:
"Már hetekkel ezelőtt írásban figyelmeztette Schmitt Pál köztársasági elnököt Balás Béla kaposvári püspök arra, hogy nyelvtani és teológiai gondok is vannak az új alkotmányhoz készített javaslatcsomagjával – írja a Népszava a HVG-re hivatkozva.
Ez azért is érdekes, mert éppen a Köztársasági Elnöki Hivatal kérte fel a katolikus (Blogoló: én ezt erősen kétségbe vonnám!!!!) főpapot a szöveg ellenőrzésére. Az anyag azonban ennek ellenére heteken át hibásan volt elérhető az alkotmányelőkészítő eseti bizottság honlapján.
"Kérjenek fel teológus szakértőket, illetve legyen az egész műnek nyelvhelyességi gondozója" – idézte a lap a püspök levelét.

2010. november 18., csütörtök

Debrecen utcáit járva...

A mindennapokban egy nagyon is aktuális és ugyanakkor örök érvényű tényt tapasztalok meg, ami a papi élethez hozzátartozó viseletet illeti. Napjainkban nagyon sok szó esik a tanúságtételről. Ez önmagában szép gondolat, a kérdés csak annyi, hogyan is valósítjuk meg. A válasz nagyon is kézenfekvő és egyben logikus is: Mindenki ott és olyan formában élje meg a tanúságtételt, ahol és amilyen körülmények között él.

2010. november 4., csütörtök

Amikor egy szinkretista vallási vezető hazudik...

Keresztény Európánkba betette lábát a métely és mint egy rákos daganat egyre terjed. Egyre terjed és a daganat képviselői hazugsággal teli állításokal erősítik terjedését.
A minap Bolek Zoltán a Magyar Iszlám Közösség elnöke és hitbéli vezetője a következőt találta mondani az Ellenkultura.info oldalakon:
"Mindenekelőtt hangsúlyozom, hogy a magyar nép turáni-türk nép, abszolút keleti gyökerekkel, s a magyarság előbb ismerte az iszlám vallást (egy része maga is muszlimmá vált), mint a római katolikus, vagy bizánci rítusú kereszténységet."

2010. október 29., péntek

A papság és a liturgia lényegéről

A zsinat után az egyházban olyan folyamatok indultak volna el elsősorban a liturgiában, ennek következményeként az egyházi élet minden területén, amelyek éppen az egységet, a töretlen apostoli folytonosságot bontották meg és kezdték ki?
Igen. Gondoljunk magára a liturgiára, hogy az az egység, ami megvolt a közös liturgikus nyelv, a latin használatában a szigorúan szabályozott rítus segítségével, hogyan bomlott meg a zsinat után, és hogyan váltotta fel a Krisztus-központúságot a negatív klerikalizmus. Én igazán azok közé számítom magam, akik a szentségi papságot nagyra értékelik, tisztelik. Sajnos rendkívül negatívvá vált az a klerikalizmus, amely középpontba állította a zsinat után a liturgiában a pap személyét és teljesítményét.

2010. október 24., vasárnap

Civil papok

Szomorú világban élünk. Szomorú, mert az IGEN nem feltétlenül jelent IGEN-t, és a nem is hasonlóan nem mindig nemet. Kétezer évvel ezelőtt a kimondott szónak súlya volt, Isten szájából elhangozva pedig teremtő ereje. Legyen! És lett.

A papok a II. Vatikáni Zsinatig biztosan reverendában jártak, a szerzetesek pedig a rendnek megfelelő öltözékben - például a ferencesek csuhában. Magyarországi viszonyokat ismerve elmondható, hogy kb. 2000-ig még jellemző volt, de onnantól kezdve robbanás szerűen szoktak le a papok és szeminaristák a reverenda használatáról. Van olyan plébános ismerősöm, akit hat év alatt talán ha egyszer láttam reverendában. Pedig milyen jó látni, hogy a szembejövő férfi a katolikus egyház felszentelt papja, vagy felszentelésre kerülő szeminaristája.

2010. október 14., csütörtök

A mai katolicizmus elsődleges dogmája az ökumené

Az Avvenire című olasz katolikus lapnak adott interjújában Erdő Péter bíboros leszögezte:
"A katolikusok és ortodoxok szinte teljesen egyek a hitben.”


Hát akkor nézzük azt a néhány „jelentéktelen” dogmatikai (egész pontosan: kifejezetten a kimondott dogmákat illető) különbséget, melyet az ortodox egyház a Katolikus Egyházzal szemben állít:

2010. október 10., vasárnap

Köszönj nekem és megmondom ki nem vagy...

Három rövid történetet mesélt egy barátom a napokban. Mind a három a köszönésről és katolikusságról szól.

Az első történetben Nagyböjti keresztutat hirdetett Miskolcon az egyetemi lelkészség. A március 15-e téren volt a gyülekező és két barátjával várakozott az indulásra. Megérkeztek a protestáns lelkészek és megjött a jezsuita, katolikus lelkész is, aki a barátommal szemben, de a másik két barátja hátamögött ment. Reflexesen ráköszönt, hogy "Dicsértessék a Jézus Krisztus." Barátom a választól döbbenten lemerevedett: "Üdvözlöm. Jó estét kívánok"

2010. október 9., szombat

Amit nem várnánk egy négyfogadalmastól: A német jezsuita provinciális Róma ellen emelte fel szavát

Rövid hír a kath.net-ről a Katolikus Honlap fordításában:
"Pater Stefan Kiechle SJ, a német jezsuiták új tartományfőnöke a cölibátus eltörlése mellett foglalt állást. Kiechle szeptember 15-én a katolikus kereszténydemokraták „Höffner-bíboros-Kör”-ének egyik ülésén beszélt a házas férfiak pappá való szentelésének engedélyezéséről és arról, hogy az Egyháznak a nők pappá szentelését újra át kellene gondolnia. Ezen felül a katolikus hierarchiában a kinevezések gyakorlatát is bírálta, szerinte ezek ismeretségek és jó kapcsolatok – mondjuk egy római vacsoraasztalnál eltöltött este – alapján jönnek létre, amit máshol „korrupciónak” neveznek.

2010. október 7., csütörtök

A világméretű iszlamizálás stratégiái

A Német Evangélikus Mozgalom iszlámkérdések részére felállított intézetének helyettes vezetője, Albrecht Hauser a világ iszlamizálására törekvő szisztematikus erőfeszítéseket figyelt meg. Hauser szerint a nemzetközi csúcsszervezetek, mint például az Iszlám Országok Szervezete (OIS) és számos mohamedán teológus nem csak hirdetni akarja a mohamedán hitet, hanem egyre inkább az iszlám jogi elképzeléseit is – különösen a sariát – be akarja vezetni a nyugati országokban.

2010. szeptember 27., hétfő

Én hitem, én Egyházam, jaj hová tartasz

VI. Pál pápa 1972-ben azt állította, hogy „A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba. Körüllengi az oltárt...”. A híres kijelentés óta eltelt majdnem negyven év és elmondhatjuk, hogy bizonyos esetekben már nemcsak a Sátán füstje hatol be az Egyházba, hanem már patáját is betette.

2010. június 15., kedd

Felhívás

Kedves katolikus barátaink és olvasóink!

Ma Szentháromság Vasárnapjának ünnepén a szerkesztők azzal a kéréssel fordulnak olvasóinkhoz és barátainkhoz, hogy tegyenek írásban  (email cím: szent.tradicio@gmail.com) tanúságtételt, hogy miért járnak tradícionális szentmisére, miért orientálódtak a katolikus Szent Tradícióhoz, mi volt ennek a kiváltó oka.

Világunkban gyakran hangoztatják egyházi körökben, hogy "manapság nem tanítókra van szükség, hanem tanúságtevőkre". Mi ugyan vitatjuk eme tézis igazságát, de gondolat- és hitébresztés miatt fontos lehet, hogy mások tapasztalhassanak. A hívek nagy többsége - aki nem piuszos környezetben cseperedett fel, vagy életkora miatt - a NOM-on [a II. Vatikáni Zsinaton, szentmiséjén és tanításán] szocializálódott, a zsinati hittanon nevelkedett, de mégis történt valami az életében, hogy a Szent Tradíció felé orientálódott.

2010. január 1., péntek

"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]
Kedves katolikus testvérem,

Ezt a bejegyzés azért készült, hogy mindenki tisztában legyen a tanítások értelmezésének az eltérése az eretnekségbe esés következményeire. Fontos megállapítani és kijelenti, hogy nemcsak a világi hívő eshet az eretnekség bűnébe, és ezáltal az önmagától beálló kiközösítésbe, hanem felszentelt személy, aki más megfogalmazás szerint a klérus, a hierarchia tagja. Azaz diakónus, áldozópap, de még püspök is. Sőt beletartozik ebbe a körbe még a pápa is.

Világi személy esetén sokkal könnyebben és gyorsabban ki lehet mondani az eretnekséget és a kiközösítést, míg egy pápa esetében nem. Az édes kevés, ha - akár csak - teológiát végzett személy, vagy netalán egy áldozópap, esetleg egy püspök mondaná.

Nagyon fontos tudni, hogy a katolikus tanítás és a tanítás értelmezése 1970 után letért a tradícionális útról, azaz a katolikus egyház [ezentúl, ha kisbetűvel kezdem az egyház szót, akkor a Novus Ordo, azaz a (II. vatikáni) zsinati egyházra vonatkozik, míg ha nagy betűvel, akkor a kétezer éves Krisztusira] protestantizálódik. Ez az átlagos hívő számára nem tűnik fel, főleg ha már ebbe született bele, vagy nincs elégséges teológiai felkészültsége, vagy ha lenne is, de nem ismeri az 1970 előtti teológiát.

Mielőtt bárki vitatni kezdené állításomat a protestantizálódásról, az látogasson meg egy napon egy lutheránus Istentiszteletet és egy katolikus új misét. És hasonlítsa össze a tapasztalatait. Igaz ez csak a mise vonatkozásában fog alapokat adni egy egészséges gondolkodáshoz, a doktrínális részek, tanítások eltéréseinek felülvizsgálatához és megértéséhez nem.

Még a teológiát végzettek esetében is sokszor csak akkor világos ez, ha tisztában vannak bizonyos protestáns tanításokkal, illetve mit miért tesznek, mondanak. Ha nincsenek, akkor úgy járnak mint az egyszeri egyházjogász, paptanárom a "Krisztus test. - Ámen" párossal.
Apologéta:

Dogma definíciója:
"Dogma (a gör. dokein, 'látszani' szóból): hittétel, amelyet az egyházi tanítóhivatal hitvallásokban, a zsinati határozatokban vagy a pápa ex cathedra kijelentésekben fogalmazott meg."

A dogmát úgy kell hinni, ahogyan az egyház elénk tárja. Aki nem hiszi, vagy nem úgy hiszi ahogyan az egyház elénk tárja, az eretnek és önmagától beálló kiközösítésbe esik.

Katolikus Lexikon:

"A dogma olyan tétel, amelyet az egyházi tanítóhivatal mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot közöl és hirdet (D 1792), ezért annak tudatos tagadása v. visszautasítása dogmaeretnekségnek számít"
A dogmák végén a kapcsos zárójelek között Schütz Antal professzor dogmatika könyvének a kötetszáma, illetve a dogma oldalszáma található. 

Egyházi törvénykönyv [Codex Iuris Canonici 1983]:

751. kán.
Az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacsa tagadása vagy a róla való makacs kételkedés; a hitehagyás a keresztény hit teljes elutasítása; a szakadás a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása.
1364. kán.
1. §. A hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik, fenntartva a 194. kán. 1. § 2. sz-ának előírását; a klerikust ezenfelül még az 1336. kán. 1.§ 1., 2. és 3. sz-ában említett büntetésekkel is lehet büntetni.
194. kán.
1. §. Magának a jognak az alapján van elmozdítva egyházi hivatalából:
– 1. aki elvesztette a klerikusi állapotot;
– 2. aki a katolikus hitet vagy az egyház közösségét nyilvánosan elhagyta;
– 3. az a klerikus, aki -- akár csak polgárilag is -- házasságkötést kísérelt meg.
2. §. A 2. és 3. sz-ban említett elmozdítást csak akkor lehet foganatosítani, ha az illetékes hatóság nyilatkozatából világosan kitűnik.
1336. kán.
1. §. A jóvátevő büntetések, melyek a tettest örökre vagy meghatározott, illetve meghatározatlan időre sújthatják, azokon az egyebeken kívül, amelyeket esetleg a törvény elrendelt, a következők:
– 1. egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodás tilalma vagy előírása;
– 2. megfosztás a hatalomtól, hivataltól, tisztségtől, jogtól, kiváltságtól, felhatalmazástól, kegytől, címtől, jelvénytől, még akkor is, ha az csupán tiszteletbeli;
– 3. eltiltás a 2. szakaszban felsoroltak gyakorlásától, illetve egy bizonyos helyen vagy egy bizonyos helyen kívül való gyakorlásától; ezek a tilalmak sohasem teszik a cselekményt érvénytelenné;
– 4. büntető áthelyezés más hivatalba;
– 5. elbocsátás a klerikusi állapotból.
2. §. Önmaguktól beállók csak azok a jóvátevő büntetések lehetnek, amelyek az 1. § 3. sz-ban vannak felsorolva.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   * * * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Dogmák

  1.     Az egyes emberek lelkét az Isten teremti, amikor a lélek egyesül a testtel.
  2.     Az embernek szabad, szellemi, halhatatlan lelke van, amely valóban a test lényegi formája.
Kapcsolódó link: http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2016/04/dogma-az-embernek-szabad-szellemi.html
A posztban elhangzó eretnekség magyarázatára született a bevezető értelmezése az eretnekségnek a kánonjog alapján. Ezért itt nem fejtem ki más megközelítésben a véleményemet.

2. Dogmák

  1. Isten végtelenül tökéletes.    [I.k.-147.o.]
  2. Isten teljességgel változatlan.    [I.k.-159.o.]
  3. Isten mindenható.    [I.k.-198.o.]
  4. Az isteni akarat abszolút.    [I.k.-185.o.]
  5. Isten végtelen értelem.    [I.k.-168.o.]
  6. A szentháromsági személyek a legteljesebben átjárják egymást és egymásban vannak. [I.k.-243.o.
Kapcsolódó link: http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2016/05/a-megtestesules-isten-szamara-azert.html 
 A fenti dogmákból egyértelműen levonható következtetés, hogy Isten végtelen tökéletessége [1], változatlansága [2], mindenhatósága [3], abszolút akarata [4] és végtelen érelme [5]miatt "mindent tud", neki nem kell tanulnia. A [6] pont dogmájából "a szentháromság, a három isteni személy egy lényegű" következik, hogy Jézus Isten, bír a teljes Isteni jellemzőkkel, amit az előbb kifejtettem, neki sem kell tanulni, mert Ő is mindent tud. Ezért tanított 12 évesen a templomban: "Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk. Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem [tanítanom]?” [Lk 2,48-49]
Ebből a bizonyításból következik az, amit egyszer már részleteztem a Vannak lelkek, amelyek megsemmisüléssel lesznek büntetve? poszt végén a Novus Ordo Egyházjog (1983) alapján. Csak valakinek le kellene vonni a konklúziót és nyilvánosan kijelenteni és nem lapulni a fűben.A dogmák végén a kapcsos zárójelek között Schütz Antal professzor dogmatika könyvének a kötetszáma, illetve a dogma oldalszáma található.