"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2016. április 30., szombat

Joseph Ratzinger: A felszabadítási teológia fogalma és keletkezésének előfeltételei

Néhány előzetes megjegyzés

1. A felszabadítási teológia rendkívül bonyolult jelenség: a legszélsőségesebb marxista álláspontoktól azoknak az állásfoglalásáig terjed, akik pontosan a helyére teszik a keresztények szükségszerű felelősségét a szegényekkel és elnyomottakkal szemben, éspedig egy kifogástalan egyházi teológia keretein belül. Ez található a CELAM, a Dél-Amerikai Püspöki Konferencia dokumentumaiban, Medellintől kezdve Puebláig.

2016. április 28., csütörtök

Miért ellentétes az Evangélium a „szegénység elleni” háborúval

"„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa." [Mt 5,3]

2016 április 13.- Washington Főegyházmegye- A szegénység felszámolása egy gyakran kifejezett célja a modern, liberális Nyugatnak. Lyndon Baines Johnson elnök kijelentése szerint a „szegénység elleni háború” annyira belevésődött a nyugati gondolkodásba, hogy már majdnem magától értetődő. Ez majdnem minden ember (szervezet) gondolkodásának alappillére a nyugati világban, a padokban ülő hívőktől kezdve, akik a szegényekért aggódnak, egészen a legvilágiasabb humanistákig, akik egy utópisztikus vízió felé hajlanak. A szegénység egy hatalmas ellenség, amit ki kell irtani.

2016. április 26., kedd

Jézus elbukása a kereszten - Ferenc tényleg a kereszt bukásáról beszélt?

New-York-i látogatása során az eddigi legnagyobb eretnekség hangzott el: Jézus élete bukással végződött, a kereszt bukásával. Még a baloldali sajtó is elcsodálkozott ezen a kijelentésen, nem is hinném el, ha Vatikán cáfolná ezeket a szavakat. A mondat, ami a pápa anyanyelvén hangzott el, és aminek a Vatikán által jóváhagyott angol nyelvű fordítása több hírportálon megjelent, a következő:

2016. április 23., szombat

Bálványimádó vagyok,

mert a Szentháromságos Egyistent imádom.
"Az Úr, a te Istened oltárán kívül, amelyet majd építesz magadnak, ne ültess semmiféle szent fát, s ne állíts fel kőoszlopot sem, hiszen gyűlöletes az Úr, a te Istened előtt." [Mtörv 16,21-22]

„Azok a keresztények, akik megálltak a „mindig így csináltuk” szemléletnél, bezárták szívüket a Szentlélek meglepetései előtt, és sosem jutnak el az igazság teljességéhez, mert bálványimádók és lázadók
(Lifenews  és Vatikáni rádió)

2016. április 19., kedd

A megváltás (titokzatos) szimboluma: "A kígyó"!

"A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” [Gen 3,1;]
 ...
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba." [Gen 3,14-16]


Egy saját történetet mesélek el bevezetésként:
"Még valamikor Novus Ordos koromban beszélgettem az akkori plébánosommal és azt találtam neki mondani: "Ha veszem a teljes Szentírást (mind a két könyvét) és elkezdek egy-egy mondatot, félmondatot, állítást rosszindulatúan kiragadni belőle, majd ezeket egységes egésszé összerakom, akár az is levezethető a Szentírásból, hogy Jézus nem volt Isten. Sőt..."

Apologéta

2016. április 16., szombat

Bergoglio: Az erkölcs tanítását abba kell hagyni

Ferenc nem beszél sokat az abortuszról, a homoszexuális házasságról, vagy a fogamzásgátlókról. Azt mondja, nem kell ragaszkodni az ilyen témákhoz – inkább nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pozitív dolgokra, nehogy elveszítsük az evangélium frissességét és illatát.

Isten gyermekeinek a lelki javai a Szentírás hirdetésétől függenek, amely maga Jézus Krisztus által lett Szent Péterre és az apostolokra bízva. Az igazi hívő, az örökkévaló igazságok teljes átadását várja az ő pásztoraitól, akkor is, amikor az ellenkezik a világgal. Mások, ezzel ellentétben, azt szeretnék, ha egyes igazságokat megváltoztatnának, azért, hogy ők, egy jóval nyugodtabb lelkiismerettel élhessenek.

2016. április 15., péntek

Vannak lelkek, amelyek megsemmisüléssel lesznek büntetve?

Dogma: Az embernek szabad, szellemi, halhatatlan lelke van, amely valóban a test lényegi formája.

Az egoisták magukat ítélik el; az ö lelkük nem lesz büntetve, hanem meg fog semmisülni.

Mi történik velünk a halál után? Hova jutunk mind? Ez egyike azon nagy kérdéseknek, amely minden emberi teremtmény felé szegeződik, akár keresztény, akár nem. A történelem folyamán az erre a kérdésre adott választ gyakran oly módon keresték, ami nem igényel szigorú erkölcsi hozzáállást, amely összetartozik egy olyan hittel, amely az örök létezésben, és egy jutalmazó és büntető végtelen Istenben látja mindennek az alapját.

2016. április 12., kedd

A katolikusok nem fogadhatják el a pápa buzdításának azon elemeit, amelyek veszélyeztetik a hitet és a családot

"Amit Isten egybekötött, az ember ne válassza szét."
 
Ferenc pápa Amoris  Laetitia című apostoli buzdításának kihirdetése a zsinati folyamat lezárását jelzi, amelyet olyan kísérletek uraltak, amelyek aláássák a katolikus tanítást olyan kérdésekben, mint az emberi élet, család, házasság, olyan kérdéseket is érintve, mint például a házasság felbonthatatlansága, a fogamzásgátlás, a reprodukció mesterséges módjai, homoszexualitás, „gender ideológia” és a szülők és gyermekek jogai. A katolikus egyház tanításának eltorzítására tett kísérletek gyengítik az egyház természeti és természetfeletti rendjének igazságáról tett tanúságát és fenyegetik a család jólétét, különösen a leggyengébb és legsérülékenyebb tagjait.

2016. április 6., szerda

Socci: Ratzinger próféciája - Bergoglio szerint "Isten nem katolikus"

Ki Antonio Socci?  1959-ben született Sienaban. Házas, 3 gyermek atyja. Újságíró, számos bestseller szerzője. Néhány cím könyvei közül. Milyen funkciókat töltött be? Főszerkesztője volt egy ideig a neves nemzetközi folyóiratnak, a 30 Giorninak. A Rai 2 igazgatóhelyettese. Perugiaban egy újságíró főiskola igazgatója 2004-től (Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia)

2016. április 5., kedd

Isten soha nem ítél el, mindig megbocsát?(!)

"Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva." [Mt 16,19]

‘Egy második elvi platform [az üdvözülésé], az elveszett kegyelem hajótörése után.’ A kereszténység első századai óta, ilyen módon lett leírva, a bűnbánat Szentsége: (cf. Dz 1542) Valóban, egy élénk és sokatmondó kép, mert amikor egy lélek elveszti a keresztséggel nyert ártatlanságát, egy komoly kihágást követve el, úgy hullik, mint egy fuldokló személy, a bűn sötét hullámai közé. Azért, hogy ne az örök kárhozatban sínylődjön, és hogy visszanyerje az elveszett kegyelem kincsét az illető, a gyónáshoz kell, hogy folyamodjon, ami a biztos palló az üdvösséghez, azon megkereszteltek számára, akik nem akarnak elveszni. Azonban ez az isteni gyógyír meghatározott feltételekkel érvényes. Isten mindig megbocsát? Ő még azoknak is megbocsát, akik nem akarnak a bűnök tengeréből kimenekülni? Egy ilyen fontos téma, mély elemzést kíván.

2016. április 4., hétfő

Sátánimádás Rómában a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén [videóval + képekkel]

„Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket a vadállat előtt véghezvihetett” [Jel 11,13]

Ma van Gyümölcsoltó Boldog Asszony ünnepe, a tridenti kalendárium szerint. Nem az ünnephez, de Anyánkhoz, a Boldogságos Szent Szűzhöz, illetve Szeplőtelen fogantatásához kapcsolódó poszt a mai.
Isten irgalmazzon nekik
Apologéta
Nem kisebb dolognak, mint Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepének meggyalázásának lehettünk a szemtanúi A klíma hisztéria amely a világkormány alatt egyesült új-világot készíti elő – teljes gőzzel folytatódik, nemcsak Párizsban, hanem a Vatikánban is. Bergoglio klíma-„enciklikája” és klíma-nyilatkozatai után 2015. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, Forrás: eblog

Isten munkálkodása a nem keresztényekben ...

"Ne legyenek rajtam kívül más Isteneid!" [Exo 20,3]

Isten munkálkodása a nem keresztényekben olyan szent megnyilvánulásokat idéz elő, amely viszonzásképp másokat az Isten felé vezető úton közösségi élményekben részesít. Keresztényként nekünk is javunkra válhatnak ezek a kincsek

2016. április 3., vasárnap

Fehérvasárnap: A kritika, amely (talán?) jót tesz a pápának

Fehérvasárnap volt az Egyházban az a nap, amikor levették a fehér ruhát a Nagyszombaton megkeresztelt katekumenek, akik egy-két évig készültek a keresztségre és nem a húsvéti locsolkodásra. Azok a katekumenek, akik nyolc nappal korábban váltak Isten gyermekivé a teremtményből a keresztség által.
Apologéta
Az a levél, amelyet Ferenc pápa 2016. február 7-én Antonio Soccihoz intézett, éppen olyan figyelmet érdemel, mint Socci könyve: La profezia finale. Lettera a papa Francesco sulla Chiesa in tempo di guerra (Az utolsó prófécia. Levél Ferenc pápához az egyházról háborús időben)

2016. április 2., szombat

2016. április 1., péntek

Mi történik a katolikus Egyházban?

Aki figyelemmel kíséri azokat a híreket, amik az utóbbi években, évtizedekben a Katolikus Egyház háza tájáról érkeznek, és emellett arról is rendelkezik némi rálátással, hogy korábban mi volt az Egyház szerepe a társadalomban, milyen volt a viszonya a különböző csoportokhoz, ideológiákhoz, annak feltűnhetett néhány furcsaság.