"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. február 28., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 35. rész - A katolikus hit elárulása

Az ember azt hiszi, hogy elértünk a katolikus hit elárulásának a legaljára, azután a következő héten újabbal találkozik, ami még mélyebbre süllyeszti Jézus egyetlen egyházának a hitét. Most is ez történt. Az ember ilyenkor elgondolkozik azon, hogy a sátán ügyködése milyen magas szinten hatolt be az Egyházba. Mai képünkön a bostoni bíboros árulása látható.

2014. február 27., csütörtök

Hogyan lettem katolikus? – egy egykori muzulmán vall megtéréséről

Illusztráció
Liberális szunnita muzulmán családban nevelkedtem, a vallás sohasem volt igazán fontos az életünkben. Az iskolában viszont egészen kicsi korunktól sokat tanultunk róla. Belénk sulykolták az iszlámhoz való ragaszkodást és a más vallásokkal való szembenállást. Még tízéves sem voltam, amikor már tudtam, hogy a zsidók és a keresztények meghamisították a Bibliát, amelyben eredetileg Ahmed (Mohamed) is szerepelt; hogy Jézust, aki csupán egy próféta, a keresztények kiáltották ki Isten Fiának; hogy Jézus nem halt meg a kereszten (Isten nem engedte volna, hogy prófétáját ilyen gyalázat érje, ezért mást feszítettek meg helyette); hogy a keresztények három Istent imádnak: Allahot, Jézust és Máriát; hogy tehát a kereszténység hamis vallás és minden keresztény hitetlen, ezért még köszönnöm sem szabad nekik.

2014. február 26., szerda

Az iskola hagyjon fel az éhezők etetését célzó projekttel...

Mózes azután így folytatta: „Ma este az Úr húst ad nektek enni és holnap reggel kenyeret, hogy jóllakjatok. Az Úr ugyanis hallja, hogy ellene zúgolódtok. Mi vagyunk mi? Zúgolódástok nem ellenünk irányul, hanem az Úr ellen.” [Ex 16,8]
 
Állítsák le az éhezők etetését, különben baj lesz!
Az üzenetet, vagy legalábbis valami hasonlót, az Amerikai Humanista Szövetség (AHA) küldte a minnesotai Robbinsdale egyik iskolájának, azzal vádolva az intézményt, hogy alkotmánysértő módon megengedte diákjainak, hogy egy olyan közösségi projektben vegyenek részt, ami Haiti éhező gyerekeinek élelmiszerellátásában segít, és amelyben egy helyi gyülekezet is részt vesz.


2014. február 25., kedd

Jehova Tanúi - Beszámoló sorozat a 2013-s évről - December

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
 

Sorozatot indítottam, melyben az Őrtorony és Jehova Tanúinak 2013 évi történéseiről lesz hó.  A történések havi bontásban fognak szerepelni és hetente kétszer lesz posztolva. A szokásos Szombaton, illetve Keddenként.
Apologéta

2014. február 24., hétfő

A Szűzanya akitai üzenete...

Akitában a Szent Eucharisztia Szolgálóleányai rendje egyik tagjának, Agnes Katsuko Sasagawa nővérnek Isten Anyja megjelent. 1973. október 13-án kapta Agnes nővér Isten Anyjának utolsó és legfontosabb üzenetét, melyben azt a büntetést írta le, ami az emberiségre vár.

2014. február 22., szombat

Jehova Tanúi - Beszámoló sorozat a 2013-s évről - November

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
 

Sorozatot indítottam, melyben az Őrtorony és Jehova Tanúinak 2013 évi történéseiről lesz hó.  A történések havi bontásban fognak szerepelni és hetente kétszer lesz posztolva. A szokásos Szombaton, illetve Keddenként.
Apologéta

2014. február 21., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 34. rész - Egy korai kép. a csokolózó pápa

A katolikus erkölcsök süllyedés nem most kezdődött. Nemcsak Bergoglionak vannak morál romboló megnyilvánulása, hanem a Boldog Wojtila pápának is voltak elítélhető cselekedetei.

2014. február 20., csütörtök

Hogyan lettem katolikus? – egy egykori buddhista vall megtéréséről

Noha a családom nem volt különösen vallásos, gyermekkoromban a helyi anglikán templomi kórusban énekeltem, később az anglikán egyházban konfirmáltam. Tizenéves koromban otthagytam a kórust, és eltávolodtam az egyháztól. Átvettem a kamaszfiúk szokásos életstílusát: megnövesztettem a hajamat, kirívóan öltözködtem. A Sussexi Egyetemen kezdtem filozófiát tanulni. Nagyon érdekelt a hatvanas évek végén oly divatos meditáció és az indiai filozófia, így végül buddhista filozófiából doktoráltam az Oxfordi Egyetemen. 1973 táján kezdtem buddhistának vallani magam, majd „menedéket vettem”, azaz a Dalai Láma tibeti buddhista hagyománya szerint hivatalosan buddhistává váltam.

2014. február 18., kedd

Jehova Tanúi - Beszámoló sorozat a 2013-s évről - Október

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
 

Sorozatot indítottam, melyben az Őrtorony és Jehova Tanúinak 2013 évi történéseiről lesz hó.  A történések havi bontásban fognak szerepelni és hetente kétszer lesz posztolva. A szokásos Szombaton, illetve Keddenként.
Apologéta

2014. február 17., hétfő

Beteg lelkű, sátánista állatok

A belgák. Korhatár nélkül engedélyezték az euthanáziát. A gyilkosságot. Még egy gyermek is kérheti, hogy gyilkolják meg. Kérdem én, hogy egy pl. 12 éves gyermek hol tud megfontolt döntést hozni a további életéről, vagy haláláról. Ahhoz kell egy fajta érettség és bölcsesség, amit sok ember még vénségére sem ér el. És akkor egy gyermek dönthet arról, hogy meg akar halni. Azokat kellene Isten ítélőszéke elő küldeni - de rögvest -, akik ezt lehetővé tették azzal, hogy megszavazták ezt a - világi - törvényt. A halálról való döntés lényege az - véleményem szerint -, hogy amit Isten ad, azt csak Isten veheti el. Ember nem. Az életet Isten adja, tehát csak Ő veheti el.

2014. február 16., vasárnap

Tudós-Takács János: Papi nőtlenség vagy nőtlen papság?

A kereszténység első századaiban nem volt kötelező egyházfegyelmi előírás, hogy a papok nőtlenek legyenek. Az első utalás a papi cölibátusra a Kr. u. 300 körül tartott, spanyolországi elvirai (nem egyetemes) zsinat 27. és 33. kánonjában található. Ezek a kánonok regionális érvénnyel megtiltják a püspököknek, papoknak és diákonusoknak a házaséletet. Ez azonban nem volt kötelező erejű az egész egyház számára. Az egész nyugati egyház számára kötelező érvénnyel VII. Gergely pápa (1073-1085) rendeli el, hogy diákonussá, pappá, illetve püspökké csak nőtlen férfiak szentelhetők, és ezek az egyházi személyek a szentelésük után sem köthetnek érvényes házasságot.

2014. február 15., szombat

Jehova Tanúi - Beszámoló sorozat a 2013-s évről - Szeptember

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
 

Sorozatot indítottam, melyben az Őrtorony és Jehova Tanúinak 2013 évi történéseiről lesz hó.  A történések havi bontásban fognak szerepelni és hetente kétszer lesz posztolva. A szokásos Szombaton, illetve Keddenként.
Apologéta

2014. február 14., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 33. rész - Protestán szimbolumok katolikus templomban

Az Egyesült Államokbeli Buffalóban (New York állam) a Szent Ambrus katolikus templomban a tisztelet és hűség szimbólumai mellett számos protestáns és skizmatikus jelkép is megtalálható a lentebb látható kép tanulsága szerint.

2014. február 13., csütörtök

Hogyan lettem katolikus? – egy egykori boszorkány vall megtéréséről

Névleg protestáns családban születtem, de kamaszkoromban már messze elkerültem mindenféle templomot. Nem szerettem vasárnap korán kelni, és az istenkapcsolatnál sokkal fontosabbnak tűnt, hogy mindenkinél jó legyek. Ám azért érdekelt a vallás; keresztény barátnőim révén több protestáns gyülekezetben megfordultam. A Katolikus Egyházat csak olyan horrorfilmekből ismertem, mint Az ördögűző, mégis volt benne néhány dolog, ami izgatott. Például a rózsafüzér. Máig emlékszem, mennyire megdöbbentett, amikor egy katolikus családnál először láttam igazi rózsafüzért. Nem tudtam, hogyan kell vele imádkozni, de éreztem, hogy van benne valami különleges.

2014. február 12., szerda

Tomista válasz Pinchas Lapide "Zsidó hitem lényege" című írására

Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a „Der Jude Jesus” című könyv[1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a „Zsidó hitem lényege” című írásában tette közzé. Ez az írás nem tekinthető egyszerű szubjektív vallomásnak, vagy a zsidóság szellemi „belügyének”, hiszen Pinchas Lapide több pontban párhuzamba állítja zsidó hitét a keresztény teológia felfogásával. Ezért jogos és szükséges Pinchas Lapide zsidó hitre vonatkozó kijelentéseihez a keresztény teológiai felfogást döntően meghatározó tomizmus fényében hozzászólni. Jelen írásunk ezt a célt szolgálja.

2014. február 11., kedd

Jehova Tanúi - Beszámoló sorozat a 2013-s évről - Augusztus

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
 

Sorozatot indítottam, melyben az Őrtorony és Jehova Tanúinak 2013 évi történéseiről lesz hó.  A történések havi bontásban fognak szerepelni és hetente kétszer lesz posztolva. A szokásos Szombaton, illetve Keddenként.
Apologéta

2014. február 9., vasárnap

Ensz: "A Vatikán bírálja fölül a tanításait" és a tévtanítók kommentárjai

Elképesztő blogot találtam. Szintén apologetika néven, de Magyarországi szolgáltatón. Érdekesnek tűnő cikket találtam rajta, aminek a lényege egyéb médiákból hozzám nem ért el, ezért kezdtem el olvasni. Majd szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy apologézis [hitvédelem] helyett hitrombolással foglalkozik, legalább is ebben a cikkben. Ugyan is olyan tévedéseket mutat be igazságként, melyek súlyosan ártanak a római egyház által 1965-ig tanítottakkal. A megfelelő helyen fogom kommentelni ezeket.
Apologéta

A sátán tobzódása a Grammy díjátadó gálán [videókkal]

Valószínűleg a legtöbb olvasónk nem látta az idei Grammy díjátadót. Amennyiben így van, az alábbiakban belinkelt néhány elemzés bőven elég is belőle. Az idei főattrakció Katy Perry előadása volt, aki boszorkánynak öltözve táncolt, ruháján a templomos lovagrend keresztjével, Moloch szarvakkal, sötét ruhába öltözött ördögszarvas táncosokkal körülvéve. Az egész koreográfiát a boszorkányszombatnak nevezett rituálé alapján állították össze, aminek végén a seprűn táncoló Perry-t máglyán égetik meg. A középkorból származó leírások alapján a boszorkányszombat legfőbb elemei a kör alakban történő táncolás, a kereszt megtaposása, az ördög nevében történő újrakeresztelkedés és az emberáldozat. A résztvevők felajánlják testüket a démonoknak a rituálé során, amelyen úgy gondolják, hogy maga Sátán is részt vesz.

2014. február 8., szombat

Jehova Tanúi - Beszámoló sorozat a 2013-s évről - Július

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
 

Sorozatot indítottam, melyben az Őrtorony és Jehova Tanúinak 2013 évi történéseiről lesz hó.  A történések havi bontásban fognak szerepelni és hetente kétszer lesz posztolva. A szokásos Szombaton, illetve Keddenként.
Apologéta

2014. február 7., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 32. rész - Bíborosi hódolat a hindu bálvány előtt [videóval]

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. [Kiv 20,2-3]

Jean Louis Tauran bíboros, a Vallások közötti párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke, egy hindu templomban(?) történt látogatása során hódolatát!!! fejtette ki egy hindu bálványt képviselő Pramukh Swami Maharaj GURU előtt oly módon, hogy a reinkarnáció egy istenség.

2014. február 6., csütörtök

Hogyan lettem katolikus? – egy egykori ateista vall megtéréséről

Az élet értelmének kérdésében sohasem tudtam közös nevezőre jutni ateista ismerőseimmel, akik úgy vélték, az életben rengeteg értelmes cél van annak ellenére, hogy az ember nem több, mint kémiai folyamatok összessége. Ezt a gondolatmenetet sohasem tudtam megérteni, sőt intellektuálisan hazugnak tartottam. Fiatalként hazugnak éreztem hát az életemet, mert tudtam, hogy az életnek nincs értelme, mégis úgy éltem, mintha az enyémnek lenne, mintha a remény, a szeretet, az öröm nem csupán agyi kémiai folyamatok okozta káprázat, hanem valóság lenne. Munkába, rohanásba, ivásba, társaságba menekültem. Öngyilkosságra is gondoltam, mondván, így hamarabb túlesnék azon, ami úgyis elkerülhetetlen. Mindegy, mikor szorozzuk be nullával az életet, az eredmény ugyanannyi.

2014. február 5., szerda

A fociakadémiás püspök a sátánt csábítja

Beszélgetésre hívja a farsangi időszakban Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét és Orosz Gábort, a párt szegedi ügyvezető alelnökét. A püspök az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki nyílt levelében azt írta: a DK helyi szervezete tavaly decemberben „vicces, mulatságos” levélben szólította meg.

2014. február 4., kedd

Jehova Tanúi - Beszámoló sorozat a 2013-s évről - Június

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
 

Sorozatot indítottam, melyben az Őrtorony és Jehova Tanúinak 2013 évi történéseiről lesz hó.  A történések havi bontásban fognak szerepelni és hetente kétszer lesz posztolva. A szokásos Szombaton, illetve Keddenként.
Apologéta

2014. február 3., hétfő

Zombi játék az iskolai hitoktatásban [videóval]

Norvégiában a Walking Dead videojátékot az etikaoktatásban használják. Egy bergeni iskolában ez a játék vallásoktatás programjába került.A kurzus során a középiskolás diákoknak részt kell venniük a Walking Dead játékban. Tobias Staab tanár szerint a játéknak az a célja, hogy fontolják meg a helyzetet, amelyben a hősnek etikailag nem egyértelmű döntést kell hoznia.

2014. február 2., vasárnap

Bangha Béla: Istentagadók a halálos ágyon

Aki a mai szellemi élet áramlásait csak némiképp is ismeri, és főleg, ki a legújabb tudományos irodalom termékein végignéz, vagy a főiskolák előadásait hallgatja: lehetetlen, hogy észre ne vegye, mennyire élesedik napról-napra az ellentét a hit és hitetlenség között. Egyrészt pezsgő hitélet, kegyeletes ragaszkodás a természetfölötti eszményekhez és másvilági bérért lelkesülő erény, — másrészt kerek tagadása minden érzékfölöttinek, hitközöny, s a földi élet lehető önző kiaknázása. S ha Goethe szerint a világtörténetnek mindenkor legmélyebb, sőt egyetlen tárgya a hit és a hitetlenség összeütközése, úgy különösen most lép előtérbe ezen összeütközés, midőn a hitetlenség úton-útfélen a tudomány mezét ölti magára.

2014. február 1., szombat

Jehova Tanúi - Beszámoló sorozat a 2013-s évről - Május

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
 

Sorozatot indítottam, melyben az Őrtorony és Jehova Tanúinak 2013 évi történéseiről lesz hó.  A történések havi bontásban fognak szerepelni és hetente kétszer lesz posztolva. A szokásos Szombaton, illetve Keddenként.
Apologéta