"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. június 30., hétfő

Végső idők: Total Recall - Agyba ültethető chip az emlékek megváltoztatására [videóval]

Az Egyesült Államok hadseregének kutatásfejlesztésért felelős ügynöksége, a DARPA olyan agyba ültethető chipek kifejlesztésén dolgozik, amelyek képesek bizonyos emlékeket beültetni vagy törölni az alany agyában. Az ügynökség idegkutatói olyan világról álmodnak, ahol az emberek agyát lézerek, gyógyszerek és chipek segítségével lehet majd programozni, illetve azokba mesterségesen emlékeket ültetni. A technológia működőképességét egereken már bizonyították.

2014. június 29., vasárnap

A Darwini téveszme: NINCS ISTEN!

"Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet." [Gen 1,1]
 
Mi a legnyilvánvalóbb példája annak, hogy az evolucionista tudomány végkövetkeztetése egy rakás csőddel egyenlő? Egyértelműen az információ eredetéről alkotott véleményük. Szerintük ugyanis az élőlényekben található, információt hordozó DNS eredete nem a személyes Tervezőben és Alkotóban, a személyes Istenben keresendő, hanem a személytelen anyag tulajdonságában. A darwinista tudománynak az évszázadokon át aprólékos kutatásokból fakadó legmeggyőzőbb következtetése az emberiség számára ezzel kapcsolatban az, hogy: 
„NINCS ISTEN!”

2014. június 28., szombat

Jehova Tanúi: A nagyvárosi tanúskodás árnyai

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jehova Tanúi látványa, amint szembetűnő kerekes mozgópultjaik mellett állnak, melyek csordultig vannak könyvekkel és magazinokkal gyorsan ismerős látvánnyá válik szerte a fejlett világban, ahogyan a “különleges nagyvárosi tanúskodást” elfogadják új módszerként az Őrtorony üzenetének terjesztésére.

2014. június 27., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 47. rész - Bagnasco bíboros és a transzvesztita áldozók

"Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket." [Gen 1,27]

A bevezető képen az látható, amikor Angelo Bagnasco Genoa bíborosa és az Olasz Püspöki Konferencia Elnöke megáldoztat két transzgender-transzvesztitát. A Szentmisén beszélt fr. Andrea Gallo lelkéről, aki önmagát utcai papnak határozza meg és a perifériára szorultakkal foglalkozik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy olyan mint egy kommunista pap, aki védi a szabad szerelem híveit, a homoszexuálisokat, transzneműeket, a feministákat, a pacifistákat és drogfüggőket.

2014. június 26., csütörtök

Eretnek pápa? - Cum Ex Apostolatus Officio

V. Pál pápa
CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO
kezdetű bulllája
1559. február 15.

Pál, püspök,
Isten szolgáinak szolgája.
Örök emlékeztetőül.

Bevezetés

Az Istentől ránk bízott apostoli hivatalnál fogva, ha saját elegendő érdem nélkül is, de Minket terhel az Úr nyájáért érzett aggodalom. Ezért tartjuk szükségesnek, hogy egy figyelmes pásztorhoz illően e nyáj hűséges megőrzése és üdvös vezetése érdekében állandóan éberek legyünk, és nagyon gondosan előre gondoskodjunk róla, hogy ezen időben azok, akik a bűn következtében szertelenül a saját bölcsességükre támaszkodnak, és végzetesebben, mint általában az igaz hit ellen lázadnak, és ezen felül babonás és szabadon kitalált kifogások segítségével a Szentírás értelmét kicsavarják, valamint a katolikus Egyház egységét, mint az Úr varratlan köntösét szétszakítani igyekeznek, Krisztus nyájából kikergettessenek, hogy a tévedés tanát tovább ne terjeszthessék, mivel visszautasítják, hogy az igazság tanítványai legyenek.

2014. június 25., szerda

In memoriam Uzdóczky-Zadravecz István OFM tábori püspökre

"In memoriam Uzdóczky-Zadravecz István OFM tábori püspökre"
 
Hajlamosak vagyunk templomaink kongó ürességét többnyire csak a kommunista kísértetjárás következményeként elkönyvelni, pedig ez legalább annyira köszönhető annak, hogy ami általában a mai templomokban „szentbeszéd”-ként elhangzik, jóformán bizony már semmi köze a Megfeszített tanításaihoz.
A közvélemény pedig többnyire csak az anyagi és szexuális botrányokat elkövető papokat tekinti bukottaknak, szemben a tévtanokat hirdetőkkel. Pedig huszadik századunk első felében ez még nem így volt, köszönhetően olyan milliókat felrázó szimbólumembereknek, mint Prohászka Ottokárnak, Bangha Bélának, Tóth Tihamérnak, Mindszenty Józsefnek, Márton Áronnak, Koszterszitz Józsefnek, Nyisztor Zoltánnak, és nem utolsósorban a százharminc éve, 1884. június 20-án Csáktornyán született (és 1965. november 13-án Zsámbékon elhunyt) Uzdóczy-Zadravecz Istvánnak, a legendás hírű ferences püspöknek.

2014. június 24., kedd

XII. Piusz pápa és a Holokauszt

"Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul a fia helyett." [Gen 22,13] 
Ferenc pápa szerint ha elődjét, XII. Piuszt sokan elmarasztalják, amiért nem lépett fel kellő eréllyel a nácizmussal szemben, a nagyhatalmakat is el kellene. Amikor sokan XII. Piuszt és ezzel az egyházat elmarasztalják, miért nem bírálják a nagyhatalmakat? Hiszen korabeli felvételek bizonyítják, hogy tudtak a koncentrációs táborokról, mégsem bombázták az odavezető vasútvonalakat – nyomatékosította fel lapinterjújában a pápa.

2014. június 23., hétfő

Miért a zsidók emlékeznek meg két pápa szentté emelésérő?

Jonathan Romain rabbi
"Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára megmosta kezét: „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok - mondta. - Ti lássátok!
Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!” [Mt 27,25-26]2014. április 26-án, egy nappal XXIII. János és II. János Pál pápa szentté avatása előtt (vigíliáján) a londoni Tablet magazinban egy írást jelentetett meg Jonathan Romain rabbi, hogy a két pápa "Miért saját hőse a judaizmusnak". Romain rabbi az Angliai Berkshire-ben található Maidenhead Zsinagóga vezetője és Anglia az egyik legszókimondóbb képviselője a Liberális Judaizmusnak Angliában. Folyamatosan publikál a The Times-ban, The Independent-ben, The Guardian-ben és a Jewish Cronicle-ben.

2014. június 22., vasárnap

Eretnek pápa? Bergoglio a nyilvánosság elé lépett az RFID chip beültetés támogatásával

"Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát. Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat." [Jel 13,16-18]

A katolikus egyház egy vitatott lépése a National Report szerint, hogy Ferenc pápa szóban támogatta az RFID chip technológiát és azt a rendkívüli lehetőséget, hogy azokat emberek hordják. Sok evangéliumi hívő, fundamentalista és katolikus abbéli hite táplálja a felháborodást, hogy az RFID implantátumok a Bestia Jelei, amelyről a Szent Könyvnek a végső időkre vonatkozó fejezete beszél. [Az RFID = Radio Frequency IDentification, azaz automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével. – megj. a Ford.]

2014. június 21., szombat

Jehova Tanúi: Hogyan gondoskodik rólunk Isten - netalán lopni kell?

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

„Soha ne aggódjatok!” (Máté 6:31)

Az Őrtorony gyakran kéri a Tanúkat, hogy „csökkentsék világi munkájukat” (Őrtorony 2008. január 15, 18. oldal). Néha még arra is ösztönzik őket, hogy munkahelyünkön „felmondjanak, hogy hírnökök legyenek” (Őrtorony 1989. szeptember 1., 25. oldal).

2014. június 20., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 46. rész - Leszbikusok vatikáni támogatása

"Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog." [Lev 18,22]

Tanúi vagyunk az egyre megengedőbb erkölcsnek a mindennapi kérdésekben a L'Osservatore Romano (OR), a Vatikán hivatalos sajtóorgánumában. Idén júniusban a női szexualitás volt a téma. A 9. oldalon volt megtekinthető ennek a festménynek a reprodukciója "Szeretők rózsaszínben" Mark Chagalltól. Az említett nyomtatott kiadás első oldalán egy reklám kiegészítés volt.

2014. június 19., csütörtök

Abortusz: Heves vita Lengyelországban az elutasító orvosok kapcsán

Donald Tusk lengyel miniszterelnök bírálta június 10-én egy varsói nőgyógyászati kórház igazgatóját, aki lelkiismereti okokra hivatkozva elutasította a terhességmegszakítást egy súlyosan sérült magzat esetében, és a várandós anyát nem küldte másik orvoshoz – írja az MTI.

2014. június 18., szerda

Keresztény írtás

Az Iraki és Levantei Iszlám Állam fegyveresei elfoglalták Moszul városát, félmillió menekült keres szálláshelyet, a kolostorok, templomok is a lázadók kezére kerültek. A Vatikáni Rádiónak Moszul káld püspöke nyilatkozott a helyzetről. Irakban folytatódik a dzsihádisták előretörése. Az iszlamista fegyveresek csütörtökön délelőtt már kevesebb mint száz kilométerre voltak az iraki fővárostól, Bagdadtól, miután a hét elején villámgyors műveletekkel nagy területeket foglaltak el az ország északi részén. Az ENSZ elítélte az erőszakot és Irán is késznek mutatkozik a terrorizmus elleni küzdelemre a szomszédos Irakban. Drámai a helyzet Moszulban, ahol a menekültek száma eléri a félmilliót.

2014. június 17., kedd

Jeruzsálemben a söpredék elfoglalta az utolsó vacsora termét

Szélsőséges zsidók egy csoportja június 9-én táncolva és énekelve elfoglalta a Cenákulum termét, ahonnan kizavarta a keresztény zarándokokat, akik Pünkösd ünnepére gyűltek össze – tudósít az AsiaNews hírügynökség. Az izraeli rendőrség szerint a csoportot mintegy 30 ultra-ortodox zsidó alkotta. Köztük volt Moshe Feiglin parlamenti képviselő is, a miniszterelnök pártjának (Likud) tagja.

2014. június 16., hétfő

Vajon Márton Áron mit szólna ma a csíksomlyói búcsún?

Egészen biztosan visszautasítaná Csíksomlyó szellemének meghamisítását. Holmi ősmagyarkodó hazugságokat szőni az erdélyi nép hűséges keresztény hitébe, a lángszellemű, vértanú lelkületű püspök szemében blaszfémia lenne. Szemére vetné a politikai formációknak és vak követőiknek, hogy inkább tartsák be a Szűzanya, Biblia-béli kevés megszólalásának egyiket: „tegyétek, amit a Fiam mond!” (Jn 2,5).

2014. június 15., vasárnap

Prédikáció: Szentháromság Vasárnap

Kedves hívek!

Lefebvre érsek a következőt mondta: "A Szentháromság officiuma, tehát a Szentmise és a breviárium, a liturgikus év megkoronázása. A Szentháromság az a nagy titok, amely által Isten tervei megvalósulnak." (208. oldal)
"Ha nem lenne a Szentháromság, úgy nem lenne megtestesülés és megváltás sem. Így ez a nagy titok, amely az egész örökkévalóságban boldogítani fog, mindenekelőtt a Szentháromság titka."

2014. június 14., szombat

Jehova Tanúi: A salemi kereszteletlen “hitehagyott”

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Ha esetleg a Bibliát tanulmányozod Jehova Tanúival, megbocsátanák neked azt a feltételezést, hogy a véleményed számít valamit, hogy szabadon megvizsgálhatsz mindent, amit tanítanak neked és semmilyen kérdés nem számít tabunak. Pontosan ezt a helyzetet értette meg Rochelle Sevier, amikor beleegyezett abba, hogy tanulmányozza a Bibliát egy Tanú hölggyel a helyi gyülekezetében a massachusettsi Salemben - a késői 17. század hírhedt boszorkánypereinek otthonában.

2014. június 13., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 45. rész - A Santiago de Compostella katedrális megszentségtelenítése

Az Úr ezeket jelentette ki:
„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Kiv 20,2-3]


2014. május 13-án a felelős katolikus hatóságok (egyházmegye és püspök) lehetővé tette 30 japán sintoista és buddhista szerzetesnek, hogy pogány rituáléjukat ünnepeljék a katolicizmus egyik központi szent helyén és szentélyében, ahol többek között Szent Jakab apostol ereklyéjét is őrzik. Egy csoport japán szerzetes a Seigantoji templomból a Shugendo rituáléját mutatta be, hogy elméje megtisztuljon.

2014. június 12., csütörtök

Egy katolikus búcsú deszakralizása

Évek óta lelkiválságot jelent számomra minden Pünkösd, illetve a Pünkösdi Csíksomlyói búcsú és annak hiánya. Történt, hogy 1990-ben Pünkösdkor segélyszállítmányt vittünk a csángó testvéreknek Moldvába, és Csíkszeredában szálltunk meg. Este érkeztünk, a vezetőnk még rábeszélt, hogy menjünk el a kegytemplomba. Úgy éjfél körül érkeztünk oda, amikor a templomba belépve a virrasztó keresztalják ép a Székely Himnuszt kezdték énekelni. Mit mondjak. A sírás kerülgetett.

2014. június 11., szerda

Antiszemita-e a katolikus, ha... - Nyílt levél

Székely János püspök úr (a Nyílt levél címzettje)
Tisztelt Püspök Atya!

Az elmúlt napokban az MTI híradásaiból értesültem róla, hogy Ön szerint “A kereszténység és a zsidóság egymás szövetségese az ordas, szélsőséges eszmék elleni küzdelemben”, továbbá, hogy “az antiszemitizmus éppen a kereszténység alapelveinek mond ellent”. Mivel igen sokszor hallok az Önéhez hasonló kijelentéseket mostanában a katolikus egyház képviselői részéről, anélkül, hogy tudnám, mi az, hogy antiszemitizmus, és főleg, mi nem esik ezen fogalom alá, szeretnék Öntől választ kapni a témával kapcsolatban néhány konkrét kérdésre. (Már a II. Vatikáni Zsinat ideje alatt, a Nostra Aetate közzététele után kifogásolták többen, hogy a dokumentum elítéli az antiszemitizmust, anélkül, hogy definiálná, mi az antiszemitizmus.)

2014. június 10., kedd

Tiszta válasz a buzilobbizó Kerényi ellen kikelő Kulka számára [videóval]

"Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog." [Lev 18,22]

Bognár Zsolt színművész nyílt levelet írt Kulka Jánosnak.
Szerinte Kerényi csak az összegzője Kulkáék általános indulatainak; bárki más emelne ellenvéleményt, ugyanúgy reagálnának „írások tucatjaival, avagy nyílt levelekkel”, így próbálva meg ellehetetleníteni a kiszemeltet. Úgy látja, ennek az az oka, hogy Kerényi színházeszménye más, mint Kulkáéké; mint írja, ők provokálnak, mert megtehetik:


"Tisztelettel kérlek, fogadd el, hogy vannak, és a jelek szerint meggyőző többségben vannak azok, akik másként látják a világot és engedtessék meg nekünk, hogy más értékrend szerint képzeljük el a művészetet, a színházat, a nevelést."

2014. június 9., hétfő

Végső idők: A Szentlélek befogadása helyett Isteni szerepben [videóval]

A dizájner kisbabák (Apologéta: a dizárnerdroghoz hasonlóan) minden jel szerint elkerülhetetlen valósággá válnak hamarosan. Dizájner kisbaba alatt azt értjük, amikor a szülők több lehetséges génállomány közül választhatnak mesterségesen megtervezett újszülöttjük számára. Hús-vér, egyedi igényekhez igazított lombikbabákról beszélünk. Az indok az örökletes betegségek és egyéb egészségügyi problémák kiküszöbölése és amennyiben néhány brit tudósnak sikerül meggyőzni a törvényhozókat, a módszer még az idén valósággá válhat.

2014. június 8., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd

Kedves hívek!

Pünkösd az egyház alapítás ünnepe. Az első pünkösdi ünnepen kezd az egyház terjeszkedni. Pünkösdkor kezdi tulajdonképpen el a Szentlélek munkálkodását. A Szentlélek az egyház lelke, a Szentlélek az egyház és minden keresztény léleknek az életadó lelke.

Pünkösd ünnepe

"Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek." [ApCsel 2,1-2]

Pünkösd (a gör. pentekoszté, 'ötvenedik' szóból): a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon.

2014. június 7., szombat

Csíksomlyói Pünkösdi búcsú [videóval]

Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja meg, hogy már a XV. században virágzik a Boldogságos Szűz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe, Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt össze.
IV. Jenő pápa az 1444. évi körlevelében arra buzdítja a népet, hogy legyenek segítségére a ferenceseknek a templomépítésben. Viszonzásul - a kor szokása szerint -, búcsút is engedélyezett a jótevőknek. A templom építését azzal indokolja a pápa, hogy "a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik odagyűlni, Máriát tisztelni".

Jehova Tanúi: Valóban Istent szolgálják?

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Keresd a lakásba bejutás lehetőségét! Ismert tény, hogy több eladás létrejön, ha a dolgozó beléphet a lakásba és bent mutathatja meg a könyveket. Ezért arra kell törekedni, hogy ha csak lehetséges, beengedjenek a házba. Gyakran már a kopogtatással is bizonyos benyomást lehet kelteni. Miután kopogtunk, ne álljunk szorosan az ajtó elé, különben előfordulhat, hogy csak résnyire nyitják azt ki. Állj úgy, hogy az ajtót teljesen ki kelljen nyitni és a személynek be kelljen lépni az ajtónyílásba, hogy láthassa, ki az!

2014. június 6., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 44. rész - Bevezetés a liturgikus táncba [videóval]

Gondolt ön már arra, hogy mi a legjobb módszer bevezetni a liturgikus táncot az Egyházmegyéjében? Valószínűleg a legjobb módszer, ha talál egy katolikus tánciskolát lányokkal, majd meghívja a csoportot a székesegyházába fellépni. Minden bizonnyal a szülők büszkék lesznek rá és tapssal fogják jutalmazni a műsort. A lányok barátai el lesznek ragadtatva: "Annyira aranyosak!"

2014. június 5., csütörtök

Végső idők: A nagy biotechnológiai cégek hamarosan akár az EU döntéseket is felülírhatják [videókkal]

Elohista teremtéstörténet:
"Azután ezt mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen." [Gen 1,29]


Franciaország éppen hogy csak betiltotta a GMO kukorica termesztését, de a nagy biotechnológiai vállalatok, mint a Monsanto és a Syngenta, máris ellentámadásba lendültek. Legújabb próbálkozásukkal az uniós törvényalkotók döntéseit is felülírni képes jogokat akarnak szerezni.

2014. június 4., szerda

A Passió-oltár Nyírbátorban

A Nyírségben „rejtőzködik” egy csodálatos, Jézus szenvedéstörténetét bemutató szakrális és művészettörténeti érték: a Krucsay-oltár. A városba érkezve először a magaslaton emelt gótikus stílusban épült református templom tűnik fel, azonban van Nyírbátornak egy másik nevezetessége is, a szintén gótikus minorita templom. Mindkettő építése a kenyérmezei győző, Báthori István erdélyi vajda nevéhez köthető. Kinizsi vezértársa ugyanis a hagyomány szerint az 1479-ben vívott kenyérmezei ütközet alkalmával fogadalmat tett, hogy amennyiben Krisztus segedelmével a magyar hadak győzelmet aratnak az oszmánok felett, úgy hálája jeléül birtokának központjában, Bátor városában templomot emel a Megváltó dicsőségére.

2014. június 3., kedd

Conchita és Kerényi

Kerényi Imre szerint a homoszexuálisok megharcoltak a saját érdekeikért, de túlnyerték magukat, a szakállas rém, Conchita Wurst eurovíziós győzelme már egy olyan pont, ami után már a heteroszexuálisoknak kell felvenni a harcot saját maguk érdekében.

2014. június 2., hétfő

Még egyszer Kulkáról és a buzilobbiról

"Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog." [Lev 18,22]

Tényleg olyan nehéz felfogni – akár az érintett betegeknek, akár a jogaikat védő liberális idiótáknak -, hogy a a buzerancia azért idegesíti az átlagembert, és azért nem tűri egy közösség, s küzd tűzzel vassal a normává válása ellen, mert szembe megy a természet rendjével? A moralitást félretéve is elég egyetlen érv: nincs belőle utód!

2014. június 1., vasárnap

Prédikáció: Krisztus mennybemenetele utáni vasárnap

Kedves hívek!

Az ígért lélek a Szentlélek és sajátossága, hogy bátorságot, erőt és vigasztalásokat nyújtson, ahogy Loyolai Szent Ignác a lelkigyakorlati könyvében a "lelkek megkülönböztetése" alatt írja.
Ezt az erőt érezzük az igazi Szenteknél. (az "Assisi-pápát, II. János Pált és a többi zsinat-szentet inkább tegyük zárójelbe) különösen az első keresztényeknél és itt is kiemelve a mártírokat. Milyen életvidáman és bátran a lesznek hitükben és szeretetükben Krisztus iránt leírva.