"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. szeptember 30., hétfő

A XIII. János pápa szentté avatásának a margójára

A mai napon Bergoglio bejelentette XXIII. János pápa szentté avatását, melynek az időpontja 2014. április 27-én Húsvét Vasárnap után következi Vasárnap (NOM szerint Húsvét I. Vasárnapja, azaz az Irgalmasság Vasárnapja, míg a 1963-s misekönyv szerint Fehér Vasárnap).
Isten irgalmazzon nekünk.

Bergoglio nyílt levele az ateista főszerkesztőhöz

Bergoglio nyílt levélben szólította fel a nem-hívőket a párbeszédre. Öt évtizeddel a II. Vatikáni Zsinat után itt az idő „az előre gyártott koncepciók nélküli nyitott beszélgetésre”, írta a „La Repubblica” bal-liberális olasz napilap szerdai számában megjelent felhívásában Ferenc. A cél a hívők és a nem-hívők közötti „komoly és gyümölcsöző találkozás”.

2013. szeptember 29., vasárnap

Történetek egy szent életéből 4. rész

„Az az éjszaka a tetőn!”

A következő vallomás elég mulatságos, még az érintett számára is. Nello Masini atya, a Szent József Kongregáció tagja az 1950-es években ismerte meg Pio atyát. Lelki gyermeke lett, rendkívül tisztelte, és sokszor meglátogatta San Giovanni Rotondóban. Egyik nyáron szerzetestársaival lelkigyakorlatra mentek Venetóba. A testvérek a folyó végén egy távoli szobában szállásolták el a testes, hangosan horkoló Nello atyát, hogy senkit ne zavarjon. Egyik éjjel Nello atya kiment a mosdóba, ám véletlenül úgy magára zárta az ajtót, hogy nem tudott kimenni. Hiába kiabált segítségért, senki nem hallotta, ezért elhatározta, hogy az ablakon át kimászik a tetőre.

2013. szeptember 28., szombat

Jehova Tanúi hihetetlen hitvallása (1974) - II. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]


Jehova Tanúi az egyik legerőteljesebb és leglátványosabb térítő felekezet napjainkban. Világszerte seregnyi kitartó és lelkes tagjuk talpal házról házra, sürgetve az embereket, hogy élet-halál kérdéseként fogadják el a tanításaikat. Állításuk szerint több mint egymillió embert térítettek meg az elmúlt években, főként Amerikában; a Saturday Evening Post, a Collier's Weekly és a Reader's Digest kiadványok is nemzeti és nemzetközi fontosságú jelenségként említették őket.

2013. szeptember 27., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben 17. rész - Dervis tánc a Würtzburgi katedrálisban [videóval]

A Würtzburgi St. Agustin templomot gótikus stílusban építették a 13 században. Majd teljesen felújították az 1700-s években barokk stílusban. A II. világháború befejezésével a belső rész teljesen kiégett, amit barok stílusban állítottak helyre. 2010-2011 között a belső teret teljesen újratervezték a II. Vatikáni Zsinat szellemének ('communion modell' azaz közösségi modell) megfelelően. Nos ebben a templomban mutatták be a dervis táncot, mely a hitetlen iszlám tánca.

2013. szeptember 26., csütörtök

95 tézis az evolúció ellen III. rész

2008-ban a „Die Zeit” német folyóirat egy négy oldalas írást jelentetett meg „Köszönjük, Darwin” címmel, amelyben méltatták Darwin „A fajok eredete”c. könyvét. A könyv Isten nélkül adott látszólag magyarázatot az élet keletkezésére és fejlődésére a Földön. Kortársa, a matematikus és csillagász Laplace nagy hangon jelentette ki, „teóriámnak nincs szüksége Isten feltételezésére”. Jelen könyv szerzői felismerték, hogy az evolúciós elmélet a világtörténelem legnagyobb tévedései közé tartozik. Ha itt csupán egy vegytiszta tudományos kérdésről volna szó, a szerzők nem fordítottak volna ennyi munkát erre a műre. A valós ok: Eredetünk kérdése nem lehet számunkra közömbös, mert ez a legszorosabban függ össze Isten létének kérdésével.

2013. szeptember 25., szerda

Az ember elkezdi módosítani az örekletes génállományát

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hatóság (FDA) hamarosan kétnapos tanácskozást tart az emberi petesejt örökölhető módosításának engedélyezéséről. Az emberi génterápiát 1990 óta alkalmazzák a gyógyászatban, de a legtöbb eljárás olyan géneket érint, amelyek nem örökölhetők. Ezt szomatikus génterápiának nevezik. A szomatikus módosítások csak az adott egyént érintik, nem örökölhetők, így az emberi génállományt nem befolyásolják. A helyzet akkor változott meg, amikor 2001-re legalább 30 genetikailag módosított csecsemő született. A babák felénél rendellenességek alakultak ki, így a hatóság közbelépett és saját illetékessége alá vonta az „olyan eljárásokat, amelyek során az emberi petesejtbe az ondó- és a petesejt egyesülése mellett, egyéb módon is kerülhet örökítő anyag”.

2013. szeptember 24., kedd

Ki és/vagy mi ellen emeli fel szavát Bergoglio? - A pletykálás bűntény, mert megöli Istent és felebarátunkat

Aki rosszat mond testvéréről, az képmutató, és nincs bátorsága ahhoz, hogy észrevegye saját hibáit – figyelmeztetett rá a pápa szeptember 13-án, pénteken reggel a Szent Márta Házban bemutatott szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a pletykának bűntény jellege van, mert minden alkalommal, amikor rosszat mondunk testvéreinkről, Káin testvérgyilkos tettét utánozzuk.

2013. szeptember 23., hétfő

A végső idők - Hányan hiszik, hogy a végső időkben élünk

„A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől.” [1Tim 4,1]
Az amerikaiak megdöbbentően magas százaléka gondolja azt, hogy az utolsó időkben élünk. A hittel kapcsolatos kérdésekre specializálódott Barna csoport által végzett közvélemény kutatás eredményei szerint a tizennyolc éven felüliek 41 százaléka úgy gondolja, hogy „a világ jelenleg a bibliai próféciákban „utolsó időként” emlegetett korban jár.”

2013. szeptember 22., vasárnap

Történetek egy szent életéből 3. rész

„Tessék, csókolja meg, mielőtt meglegyintem!”

Egy másik asszony, Teresa Venezia gyónás után a folyosón várakozott, hogy elhaladtában megcsókolhassa Pio atya kezét. (A hívek kiváltságnak és áldásnak tekintették, ha megcsókolhatták a szent stigmatizált kezeit.) Pio atya azonban nem állt meg.

2013. szeptember 21., szombat

Jehova Tanúi hihetetlen hitvallása (1974) - I. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]


Bevezetésként a Szentírás tanítását szeretném idézni a tévtanítókról:
"Ezt azért mondom, hogy senki tetszetős szavakkal meg ne tévesszen benneteket. Ha testileg távol is, de lélekben köztetek vagyok, s örömmel látom a körötökben uralkodó fegyelmet és rendíthetetlen hiteteket Krisztusban. Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne. Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban. Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. Mert benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei.

2013. szeptember 20., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben 16. rész - Meisner kardinális Egyháza

Meisner kardinális szokásához híven folytatja az Egyház deszakralizálását. Most városának utca autóbuszát vezeti. De azért lássuk eddig művét, ami megalapozza a "szokásához híven" kifejezést még közlünk néhány képet eddig pályafutásából is.

2013. szeptember 19., csütörtök

95 tézis az evolúció ellen II. rész

2008-ban a „Die Zeit” német folyóirat egy négy oldalas írást jelentetett meg „Köszönjük, Darwin” címmel, amelyben méltatták Darwin „A fajok eredete”c. könyvét. A könyv Isten nélkül adott látszólag magyarázatot az élet keletkezésére és fejlődésére a Földön. Kortársa, a matematikus és csillagász Laplace nagy hangon jelentette ki, „teóriámnak nincs szüksége Isten feltételezésére”. Jelen könyv szerzői felismerték, hogy az evolúciós elmélet a világtörténelem legnagyobb tévedései közé tartozik. Ha itt csupán egy vegytiszta tudományos kérdésről volna szó, a szerzők nem fordítottak volna ennyi munkát erre a műre. A valós ok: Eredetünk kérdése nem lehet számunkra közömbös, mert ez a legszorosabban függ össze Isten létének kérdésével.

2013. szeptember 18., szerda

Sedevancantista papok a tradícióban?

A sede vacante (latinul: üres, betöltetlen ülés vagy székhely) az az időszak, amikor egy római katolikus egyházmegyének nincs püspöke, mert lemondott vagy meghalt. Amikor Róma püspöke, vagyis a pápa hivatala nincs betöltve, akkor az Egyházat a bíborosok testületet irányítja II. János Pál pápa 1996-ban közzétett Universi Dominici gregis apostoli konstitúciójában foglaltak szerint.
A sede vacante idejére a Szentszék minden tisztségviselőjének megszűnik a hivatala, kivéve a főpenitenciáriust, aki a konklávé alatt is érintkezhet a külvilággal és a camerlengo bíborost, aki ebben az időben ellátja a „miniszterelnöki” feladatokat és a Vatikán vagyonát kezeli. A 2013-as pápai lemondás idején a főpenitenciárius Manuel Monteiro de Castro bíboros volt, a camerlengo pedig Tarcisio Bertone bíboros, korábbi államtitkár.

2013. szeptember 17., kedd

Égi Patróna: Lelkipásztori szempontok nem indokolják

"Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!”" [ApCsel 7,60]


"Akarom, hogy az engesztelőkápolnát felépítsék a Szent Anna-réten!" - a feljegyzések szerint az 1930-as évek végén ezt üzente Jézus Natália nővérnek, egy Felvidékről származó szerzetesnőnek, aki a látomással meg is kereste a katolikus egyház vezetőit. Tudatta velük Jézus jövendölését, hogyha nem teszik meg, amit kér tőlük, "vagyonukat elveszik az istentelenek, őket pedig marhavagonokban viszik rabságba".

2013. szeptember 16., hétfő

„Ne félj, nem ítéllek el”: az abortuszon átesettek lelkigyakorlatáról

"Ne ölj!" [Ter 20,13] - Tízparancsolat és "Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek" [Jer 1,5]

Kovács Ferenc állandó diakónus és felesége, Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó rendszeresen tart lelkigyakorlatot abortuszon átesettek számára. Velük beszélgettünk az abortusz okairól, az azt követő lelki fájdalmakról és a gyógyulásról.

2013. szeptember 15., vasárnap

Történetek egy szent életéből 2. rész

„Szóval a lelki élet olyan, mintha üvegen mászna az ember?” 

Pasquale Cattaneo atya is arról vall, hogy Pio atya a szívekben olvasott. Pasquale atya elöljárói engedélyével San Giovanni Rotondóba utazott, hogy Pio atyánál gyónhasson. Odafelé a buszon alapos lelkiismeret-vizsgálatot tartott és jó elhatározásokat tett. A végén azonban, amikor a busz már a városkához közeledett, az a nyugtalanító gondolat vetett véget elmélkedésének, hogy „a lelki élet olyan, mintha üvegen mászna az ember.”

2013. szeptember 14., szombat

Mesterséges megtermékenyítés: nagyobb az értelmi fogyatékosság és az autizmus kockázata

Svéd, francia, amerikai, kanadai, brit kutatási eredmények igazolják, hogy mesterségesen fogant csecsemőknél nagyobb a születési rendellenességek és genetikai betegségek esélye. Egy átfogó svéd kutatás eredményei szerint az intracitoplazmatikus spermiuminjekció (ICSI) nevű mesterséges megtermékenyítési eljárással fogant gyermekeknél 51 százalékkal magasabb az értelmi fogyatékosság (70 alatti IQ) kockázata. A módszer alkalmazásakor – elsősorban apai terméketlenség esetén – az ondósejtet közvetlenül a petesejtbe juttatják. A két és fél millió születési adatot felhasználó kutatás az autizmus kockázatát is valamivel magasabbnak találta az ICSI-eljárással fogant ikrek és hármasikrek esetében.

2013. szeptember 13., péntek

A liturgikus „megújulás” gyümölcsei 15. rész – a civil akolitusok

Az utóbbi bő egy évtized alatt hazánkban ugrásszerűen megnőtt a civil áldoztatók jelenléte az Egyház életében. Az új rítus akolitusoknak nevezi őket, amely megtévesztő; ugyanis az akolitus eredetileg egészen mást jelent. A megnevezésen túl azonban sokkal nagyobb problémáról van szó, erről szól az alábbi írás. A tradicionális latin rítus szerint a szentségi karakterrel bíró egyházi rendet több kisebb rend előzi meg, úgymint ostiarius, lector, exorcista, akolitus és szubdiákonátus.

2013. szeptember 12., csütörtök

95 tézis az evolúció ellen I. rész

2008-ban a „Die Zeit” német folyóirat egy négy oldalas írást jelentetett meg „Köszönjük, Darwin” címmel, amelyben méltatták Darwin „A fajok eredete”c. könyvét. A könyv Isten nélkül adott látszólag magyarázatot az élet keletkezésére és fejlődésére a Földön. Kortársa, a matematikus és csillagász Laplace nagy hangon jelentette ki, „teóriámnak nincs szüksége Isten feltételezésére”. Jelen könyv szerzői felismerték, hogy az evolúciós elmélet a világtörténelem legnagyobb tévedései közé tartozik. Ha itt csupán egy vegytiszta tudományos kérdésről volna szó, a szerzők nem fordítottak volna ennyi munkát erre a műre. A valós ok: Eredetünk kérdése nem lehet számunkra közömbös, mert ez a legszorosabban függ össze Isten létének kérdésével. A Biblia hitelességével kapcsolatban csak két, egymást kizáró válasz jöhet szóba:

2013. szeptember 11., szerda

Dominikánusok esete az erkölcstelen (meztelen) nővel

"Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak." [Ter 3,7]

Felvilágosodnak és szekulárisnak mondott világunkban tobzódunk a bűnben. A legtöbb ember kisebb, nagyobb, bocsánatos bűnöket követ, vannak akik súlyosabbakat, vannak akik halálos bűnt. És vannak olyanok akik fogadalommal tartják távol magukat a kísértéstől, de ez nem mindig sikerül. És van amikor olyan bűnöket követnek el, hogy az rögtön Istenhez kiállt.

2013. szeptember 10., kedd

Ferenc pápa: "Nem számít, hogy homokos vagy!"

"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét." [Róm 1,27]

"A homoszexualitásod nem számít. Így vagy úgy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ezért a jó cselekvés útján kell haladnunk" - mondta Ferenc pápa a telefonba annak a homokos francia férfinak, aki azért írt neki levelet, mert nehezen tudta összeegyeztetni vallását szexuális orientációjával - derül ki a The Huffington Post cikkéből.

2013. szeptember 9., hétfő

A Templom Intézet készül az „állandó áldozatbemutatásra” [videóval]

Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok.
[Jn 5,43]
 

Keresztény szemszögből a harmadik zsidó templom felépülésének kizárólag a bibliai próféciák beteljesülésének szempontjából van jelentősége, hiszen tudjuk, hogy „ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik.” [Apcsel 7,48] Ugyanakkor a templom felépülése az egyik legkézzelfoghatóbb jelzése lenne az utolsó hét év közelségének.

2013. szeptember 8., vasárnap

Történetek egy szent életéből 1. rész

„Szóval csak álom volt, mi?”

Egy házaspár, akinek nem lehetett gyermeke, Pio atya közbenjáró imáit kérte. Az asszony rövidesen várandós lett, és nagyon félt, hogy elveszíti a babát. Már a szülés ideje közeledett, amikor egy éjjel azt álmodta, hogy a szülészeti műtőben van, és mielőtt az orvos bejött volna, meglátott egy szakállas embert, aki a műtő egyik sarkából mosolyogva tekintett rá. Ekkor felébredt. Az ismert fényképek alapján úgy gondolta, az álmában látott férfi Pio atyához hasonlított. Ezt sokaknak elmesélte; szinte rögeszméjévé vált. Néhány nap múlva fia született, és minden a legnagyobb rendben zajlott.

2013. szeptember 7., szombat

A végső idők - Csészében növesztettek emberi miniagyat

Először sikerült őssejtekből mini emberi agyakat növeszteniük tudósoknak, akik eredményeiktől azt remélik, hogy segítenek jobban megérteni az agy fejlődését és azt, hogy mi okozza az olyan gyakori rendellenességeket, mint a skizofrénia vagy az autizmus. Az osztrák Molekuláris Biotechnológiai Intézet és az Edinburghi Egyetem emberi genetikával foglalkozó részlege kutatói olyan agyi organoid struktúrákat - miniagyakat - hoztak létre, amelyek az agy számos területét magukban foglalták. Ez az első alkalom, hogy három dimenzióban sikerült utánozni az agyszövet kifejlődését.

2013. szeptember 6., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben 14. rész - Feren miért csókol szájon egy gyereket?

Tegyünk egy pillantást a cikkben található képre, mely a pápának a Riói látogatása során készült. A kép kép jobb alsó sarkában a személyi testőr átadja a fiú gyermeket a pápának, hogy megcsókolja. A fiú átöleli Ferenc fejét és egyenesen szájba csókolja. Ferenc ahelyett, hogy ezt megakadályozná, arra készül, hogy megkapja ezt a csókot. Bal kezével a fiút fogja, de a jobb kezét használhatná, hogy ezt megakadályozza ezt a kellemetlen gesztust.

2013. szeptember 5., csütörtök

A végső idők - Németország bevezeti a harmadik nemiséget

2013. November 1-jétől a német szülők hivatalosan meghatározatlan neműként anyakönyveztethetik bizonytalan nemi jellemzőkkel született csecsemőjüket.A szülők abban az esetben is választhatják a meghatározatlan nemet, ha úgy vélik, gyermekük a jövőben sem a férfi, sem a női nemmel nem kíván majd azonosulni – írja a LifeSite News. – A gyermek élete egy későbbi pillanatában azonosíthatja magát a két nem valamelyikével.

2013. szeptember 4., szerda

„Árral szemben minden áron”

A címadó székely rigmusról talán nem is gondolnánk, hogy mennyire ráillik Márton Áron erdélyi püspökre. A legtöbb vele foglalkozó publikáció vagy előadás mindmáig többnyire csak a véreit a kommunista és román uralom ellen védelmező főpásztort láttatja, de a liberalizmus iránt való zsigeri gyűlöletéről valahogy hallgat. Pedig amint fogalmazott, „a bolsevizmus édes gyermeke a liberalizmusnak, Marx és Lenin a legkövetkezetesebb liberálisok, a liberális tételekből lehozták a legvégső következtetéseket: Kant még annyit mondott, az Isten létét nem lehet bizonyítani, Marx már biztosan hirdeti, hogy nincs”, örökül hagyva, „arra vagyunk hívatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba”. Mégpedig árral szemben minden áron.

2013. szeptember 3., kedd

A végső idők - Vezeték nélküli agyközi kommunikáció ember és ember között az Interneten [videóval]

Elkészült a világ első olyan agyi interfésze, ami két embert köt össze. A Washingtoni Egyetem szenzációs kísérletében az interneten továbbították egy kutató agyi jeleit, és ennek segítségével meg tudták mozdítani a távolabbi laboratóriumban várakozó kollégájának a kezét.

2013. szeptember 2., hétfő

Kivonul a Femen Ukrajnából

Aktivistáit ért sorozatos támadások miatt felfüggeszti ukrajnai tevékenységét és elhagyja az országot a félmeztelen tüntetéseiről ismertté vált Femen ukrán nőjogi mozgalom – jelentette be kedden Olekszandra Sevcsenko, a szervezet egyik vezetője.

2013. szeptember 1., vasárnap

Az anglikánok a szakadék szélén állnak

Justin Welby canterburyi érsek, az anglikán közösség vezetője szerint az anglikán egyház a teljes szétesés küszöbén, a „szakadék szélén” áll a liberálisok és a tradicionalisták közötti viták miatt.
Az anglikán közösség vezetője a mexikói Monterreyben hangoztatta lesújtó véleményét. Azért látogatott el arra a helyre, mert szolgálata kezdetén fel akarja keresni az anglikán közösség minden tartományát.