"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. október 31., csütörtök

Katolikus Mindenszentek, vagy...

Az utóbbi, több mint 20 évben néhány olyan őrület jött be az országba, mely Amerikából származik. Ilyen a Halloween "ünnepe", talán inkább megemlékezés, vagy ki tudja micsoda. Álljon itt Mindenszentek ünnepének vigíliáján egy poszt az elmúlt évről. >>>>

A szinkretizmus napja - 1517. Október 31.

"Credo ... Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi."
[Credo - Hitvallás részlet]


1517. Október 31. - Luther Márton ezen a napon tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi várkapura, ha tényleg így történt. Tételei a katolikus tanítás 95 területét és igazságát vonta kétségbe, amit az évek folyamán megcáfoltak és a cáfolatot bizonyítottak. A reformációnak hazudott folyamat nem egyéb, mint egy nyílt szinkretizmus, ahol csemegézek a gyümölcstálból (a hitnek asztaláról, tanításából), hogy ez nekem megfelel (Kegyelemtan [Predestináció - Eleve elrendelés]), ez nekem jobb, erre nics szükségem (az Ószövetség 7 könyve, ami hiányzik a protestáns Bibliából [lásd: Tóbiás könyve, Judit könyve, A Bölcsesség könyve, Jézus, Sirák fia könyve, Báruk könyve, Makkabeusok első könyve, Makkabeusok második könyve), ez lényegtelen (lásd pl. Luther és a Jakab levél esete [szalmalevél] - ki akarta hagyni az Újszövetségből) és lehetne sorolni.

2013. október 30., szerda

Amikor egy rabbi a pápát dicséri, akkor nagy a baj...

„Ferenc pápa sok emberben újraélesztette a vallásosságot, még a zsinagógák is jobban megteltek” – Abraham Skorka argentin rabbi nyilatkozott ezekkel a szavakkal a L’Osservatore Romano napilapban.

2013. október 29., kedd

Egy temetés margójára - A gyűlöletnek ismernie kellene korlátokat, de a katolikus nemtelen térdre borulásnak is

A gyűlölet ronda arca lett láthatóvá Erich Priebke halála és eltemetése kapcsán. A bosszút és a gyűlöletet ilyen messzire fokozni, az ellenségtől egy sírgödröt megtagadni, nem jelenti ezen ellenség áldozatainak a tiszteletét. És a legkevésbé van bármi köze is az igazságossághoz. A Priebke holttestét rejtő megköpdösött koporsót ért rúgások és ökölcsapások egyszerűen taszítóak. Mutatják az irgalom és megbocsátás nélküli világ torz pofáját. Egy Krisztus és kereszténység nélküli világét. Hogy ez a ronda pofa éppen az egyik legfontosabb keresztény cselekedetnél, egy temetésnél bukkant a felszínre, ezért nem tűnik véletlennek.

2013. október 28., hétfő

Egy temetés margójára... - „Gyűlölni nem születtem én” [videóval]

„Egy kereszténynek, aki meg lett keresztelve, és megkapta a gyónás és áldozás szentségét, bármi legyen is a vétke és bűnei, amennyiben Istennel és az Egyházzal megbékélve hal meg, joga van egy szentmise és a temetés celebrálására”
Amikor te könnyek között imádkoztál és eltemetted a halottakat, sőt még étkezésedet is félbeszakítottad, és napközben ott rejtegetted a holttesteket házadban, éjnek idején pedig eltemetted őket, én az Úr elé vittem imádságodat. És mivel kedvére voltál az Istennek, megpróbáltatásnak kellett érnie téged.” [Október 24: Szent Rafael arkangyal ünnepének szentleckéjéből: Tób 12,12-15]

2013. október 27., vasárnap

Krisztus Király ünnepe - Mindenszentek előtti utolsó Vasárnap

E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Krisztus uralmát ismét be kell vezetni az állami és társadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnként visszatérő ünnepnap, amely mind a feljebbvalóknak, mind az alattvalóknak hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok felett való fölséges és föltétlen uralmát. 

2013. október 26., szombat

Jehova Tanúi hihetetlen hitvallása (1974) - VI. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jehova Tanúi az egyik legerőteljesebb és leglátványosabb térítő felekezet napjainkban. Világszerte seregnyi kitartó és lelkes tagjuk talpal házról házra, sürgetve az embereket, hogy élet-halál kérdéseként fogadják el a tanításaikat. Állításuk szerint több mint egymillió embert térítettek meg az elmúlt években, főként Amerikában; a Saturday Evening Post, a Collier's Weekly és a Reader's Digest kiadványok is nemzeti és nemzetközi fontosságú jelenségként említették őket.

2013. október 25., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben 21. rész - szabadkőműves mise Braziliában 3. rész

Az előző a mai és a következő pénteki napon képekben mutatom be, hogy a zsinati egyház odáig süllyedt, hogy az ellenségeinek ünnepén mutat be értük szentmisét. Azokért a szabadkőművesekért, akik mindig is az egyház legnagyobb és legpusztítóbb ellenségei voltak. és akkor lássuk a képeket.

2013. október 24., csütörtök

Ferenc követelte, hogy azonnal szakítsa félbe a mise celebrálását, mert beszélni akar vele

Ki ad tanácsokat a pápának? Ez a kérdés március óta a leggyakoribb kérdésekhez tartozik, amikor a pápára terelődik a szó, hiszen Ferenc pontifikátusa sok kérdést vet fel. Ezért vélik úgy sokan, hogy a kérdésre adott válasz sok mindent megfejtene. Marco Tosatti, progresszista [azaz a modernisták progresszív szárnyához tartozó] vatikáni szakértő a Vatican Insider-en közzétette a maga listáját. Tosatti volt az, aki nemrégen a La Stampa napilapban elmesélt egy történetet, mely nyilvánvalóan még egy olyan edzett progresszistát is, mint ő, elborzasztotta. „Feltéve, hogy igaz”, tette hozzá az elbeszéléshez, ami már nagy utat járt be, de még nem nyert megerősítést. [Persze, ki erősíthetne meg egy ilyen történetet. De már maga a tény, hogy ilyesmit lehetségesnek tartanak az elmesélők, hogy ilyen történet kering a Vatikánban, jellemző az új vezetésre, és az újegyház állapotára.]

2013. október 23., szerda

A végső idők jelei - Az üzenetet átadták, de vajon vették is? [videóval]

Az adósságplafon megemeléséről az amerikai Képviselőházban múlthét szerdán tartott vita során Dianne Reidy, a képviselőház egyik állandó gyorsírója, egy nem várt üzenet átadásával lepte meg a jelenlévőket. A C-Span által közzétett felvételen látszik, amint Dianne nyugodtan odasétál az emelvényhez és Istenről, az Egyesült Államok megalapításáról, az alkotmányról és Szabadkőműveseknek az ország alapításában játszott szerepéről beszélt. Figyelmeztette a képviselőket, hogy nem szolgálhatnak két urat és, hogy Istent nem lehet megcsúfolni. Cseppet sem meglepő módon, Mrs. Reidy-t eltávolították az emelvényről és a George Washington Egyetem Kórházába szállították „elmeorvosi vizsgálatra”. A kórház két óra elteltével hazaengedte.

2013. október 22., kedd

„Belföldi gyűlöletkeltő csoport” a keresztény családi társaság

Az amerikai hadsereg több tucat aktív szolgálatban álló és tartalékos katonájával közölte a múlt héten, hogy az American Family Association (AFA – Amerikai Családi Társaság) nevű, köztiszteletben álló keresztény szolgálatot a belföldi gyűlöletkeltő csoportok közé kell sorolni, mert a csoport a hagyományos családi értékeket támogatja. Az eligazítást a Mississippi államban található Shelby bázison tartották, ahol az American Family Association csoportot a Ku-Klux-Klan, a Black Panthers, az Iszlám Nemzete, neonáci csoportosulások és hasonló szervezetek közé sorolták.

2013. október 21., hétfő

Isten neve: Allah vagy Jahve, esetleg más...

Keresztény újság nem nevezheti Allahnak az Istent - így ítélkezett hétfőn egy malajziai fellebbviteli bíróság. A döntés mérföldkőnek számít egy olyan kérdésben, amelyben feszültség van Malajziában a többségi muzulmánok és kisebbségi keresztények között, s kérdéseket vet fel az utóbbiak jogaival kapcsolatban. A bíróság a kormány fellebbezésére egy 2009-es ítéletet fordított visszájára, amely lehetővé tette a The Herald című lapnak, hogy maláj nyelvű változata Allahnak nevezze az Istent, minthogy sok malajziai keresztény számára ez már több évszázados gyakorlat. Az első perben az akkori belügyminiszter egyik döntését támadták meg, miszerint a The Herald nem nevezheti Allahnak az Istent.

2013. október 20., vasárnap

Isten elárulása a cserkészet részéről

2014. január elsejétől a brit cserkészeket tömörítő Scouting Association új szövegű fogadalmat vezet be a soraiba belépő nem hívő jelöltek részére, amelyből törlik az Isten iránti kötelességeket tartalmazó részt. A jelölteknek azonban továbbra is ígéretet kell tenniük a cserkészek értékrendjének elfogadására és követésére, illetve a királynőnek való engedelmességre és embertársaik segítésére.

2013. október 19., szombat

Jehova Tanúi hihetetlen hitvallása (1974) - V. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jehova Tanúi az egyik legerőteljesebb és leglátványosabb térítő felekezet napjainkban. Világszerte seregnyi kitartó és lelkes tagjuk talpal házról házra, sürgetve az embereket, hogy élet-halál kérdéseként fogadják el a tanításaikat. Állításuk szerint több mint egymillió embert térítettek meg az elmúlt években, főként Amerikában; a Saturday Evening Post, a Collier's Weekly és a Reader's Digest kiadványok is nemzeti és nemzetközi fontosságú jelenségként említették őket.

2013. október 18., péntek

Egy temetés margójára - az előzmények

2013. október 11-én Rómában meghalt a 100 éves Erich Priebke, aki a 90-s évektől lett nemzetközileg ismert ember. Priebke, aki 1913-ban a németországi Brandenburg tartomány Hennigsdorf nevű helységében született, a II. világháborúban a római német nagykövetségen dolgozott, mint az olasz rendőrséghez kirendelt összekötő. 1944. március 24-én az akkori SS-százados részt vett a Fosse Ardeatine (Ardeatini barlangoknál) 335 túsz kivégzésében. Ez a kivégzés, mely a kollektív emlékezetbe, mint Olaszország német megszállásának szörnyű bűntette vonult be, a kommunista partizánok a nyílt várossá kikiáltott Rómában a Via Rasella-n végrehajtott merényletének a megtorlása volt.

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben 20. rész - szabadkőműves mise Braziliában 2. rész

Az előző a mai és a következő pénteki napon képekben mutatom be, hogy a zsinati egyház odáig süllyedt, hogy az ellenségeinek ünnepén mutat be értük szentmisét. Azokért a szabadkőművesekért, akik mindig is az egyház legnagyobb és legpusztítóbb ellenségei voltak. és akkor lássuk a képeket.

2013. október 17., csütörtök

Egy temetés margójára... [folytatás + videó]

Először álljon itt szó szerint egy magát katolikusnak nevező hírportál, a kath.net cikke, amelyben a szerző azt a szolgálatot, melyet egy katolikus közösség egy katolikusnak, egy magát élete végéig hívő embernek nevező embernek tett azzal, hogy megadta neki azt a végtisztességet, ami még egy hitetlen csavargónak is kijár, ámokfutásnak nevezte:

Ferenc eretneksége - a hit elárulás

"Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." [Mk 16,15]
Apologéta: Bergoglio, akit Ferenc néven Szentatyának választottal az idén tavasszal, a nyílt eretnekség útjára lépett Biblia értelmezésével. A poszt végén fogom bővebben kifejteni a véleményemet.

Bergoglio megint gondoskodott róla, hogy napokig a lapok címoldalára kerüljön: Meglepetésre alig két héttel a jezsuita lapokban megjelent interjúja után, október 1-én a „La Repubblica” bal-liberális újság hozott nyilvánosságra egy szeptember 24-én, a vatikáni vendégházban készült interjút vele. Az interjút ugyanaz az olasz ateista értelmiségi készítette, Eugenio Scalfari, akihez írt személyes levele szeptember 11-én jelent meg ugyanebben az újságban.

2013. október 16., szerda

Egy temetés margójára...

Minden ellenkező híreszteléssel és állítással szemben, ez a poszt nem politikai állásfoglalás lesz, hanem katolikus értékelés. Történt, hogy a II. Világháborúban Erich Priebke volt Róma Gestapo főnöke. Ebben a minőségében állítások és bírósági ítélet szerint több száz személy kivégzésében vett részt, amelyért 1996-ban életfogytiglani börtönbüntetést kapott, amit Rómában házi őrizetben töltött el korára való tekintettel. Herr Priebke gyakorló hívő, katolikus volt és meghalt a napokban.

Katolikus megbékélés az iszlámmal Assisi jegyében

Hit, remény, szeretet. És békesség. Ez mindenki legfőbb vágyai sorának az elején áll. Legalábbis mi katolikusok így gondoljuk/gondolnánk. Azon már túl vagyunk, hogy háborúzzunk a hitünkért, ezért megpróbáljuk magunkhoz édesgetni a más vallásúakat. Teljesen reménytelenül. Messze, nagyon messze van az, hogy hitünk szerint a hamis vallások követői feladják hitüket és az egy, igaz Isten hitére térve, azt követve eljussunk a mennyek országához itt a földön. Álljon itt mindenki okulására három rövid hír, vagy cikk, hogy az iszlám, akikhez Szentatyánk, Bergoglio dörgölődzik, hogyan viszonyulnak a katolikusokhoz, a keresztényekhez.

2013. október 15., kedd

Rózsafüzér Királynéja: a Lepantói csata - 1571. október 7. - 2. rész

A világtörténelem egyik legnagyobb tengeri csatája játszódott le Lepantónál 1571. október 7-én a Szent Ligába tömörült spanyol, velencei és pápai hajóhad, illetve a török flotta között. A Lepantói-öböl a Jón-tengerből kelet felé nyíló hosszú, szabálytalan tengerszoros, amelynek északi partján fekszik a kis görögországi kikötőváros, Lepanto. Kelet felé mélyen benyúló folytatása a Korinthoszi-öböl, délről pedig a Peloponnészosz-félsziget övezi.

2013. október 14., hétfő

Rózsafüzér Királynéja: a Lepantói csata - 1571. október 7. - 1. rész

A világtörténelem egyik legnagyobb tengeri csatája játszódott le Lepantónál 1571. október 7-én a Szent Ligába tömörült spanyol, velencei és pápai hajóhad, illetve a török flotta között. A Lepantói-öböl a Jón-tengerből kelet felé nyíló hosszú, szabálytalan tengerszoros, amelynek északi partján fekszik a kis görögországi kikötőváros, Lepanto. Kelet felé mélyen benyúló folytatása a Korinthoszi-öböl, délről pedig a Peloponnészosz-félsziget övezi.

2013. október 13., vasárnap

...és a számok nem hazudnak...

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]
“Io oso dire che la Chiesa mai e stata tanto bene come oggi. La Chiesa non crolla: sono sicuro, sono sicuro!” - "Merem állítani, hogy az egyház még sohasem volt olyan jó állapotban, mint ma. Az egyház nem omlik össze: biztos vagyok benne, biztos vagyok benne." (I. Ferenc pápa szavai a római klérussal való találkozása alkalmával a lateráni bazilikában, 2013. szeptember 16-án)

2013. október 12., szombat

Jehova Tanúi hihetetlen hitvallása (1974) - IV. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jehova Tanúi az egyik legerőteljesebb és leglátványosabb térítő felekezet napjainkban. Világszerte seregnyi kitartó és lelkes tagjuk talpal házról házra, sürgetve az embereket, hogy élet-halál kérdéseként fogadják el a tanításaikat. Állításuk szerint több mint egymillió embert térítettek meg az elmúlt években, főként Amerikában; a Saturday Evening Post, a Collier's Weekly és a Reader's Digest kiadványok is nemzeti és nemzetközi fontosságú jelenségként említették őket.

2013. október 11., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben 19. rész - szabadkőműves mise Braziliában 1. rész

A következő három pénteki napon képekben fogom bemutatni, hogy a zsinati egyház odáig süllyedt, hogy az ellenségeinek ünnepén mutat be értük szentmisét. Azokért a szabadkőművesekért, akik mindig is az egyház legnagyobb és legpusztítóbb ellenségei voltak. és akkor lássuk a képeket.

2013. október 10., csütörtök

Százötvenöt éve született Magyarország tanítómestere, Prohászka Ottokár püspök

A két világháború közötti nemzeti-keresztény értelmiség részéről „Magyarország tanítómesterének” („praeceptor Hungariae”) tekintett Prohászka Ottokárról bár sok szó esik manapság, életművét mégis igen kevesen ismerik alaposan. Különösen is azok nem, akik legszívesebben egy kézlegyintéssel elfeledtetnék őt, mondván, antiszemita volt. Arról persze hallgatnak, hogy antiszemitizmusa inkább etikai, mint etnikai jellegű volt, vagyis elsősorban nem embertani tulajdonságai miatt bizonyult számára ellenszenvesnek a nevezett etnikum, hanem képviselői zömének erkölcsi élete miatt. Erre való tekintettel helyezzük górcső alá a püspök idevágó főbb megnyilatkozásait!

XXIII. János és II. János Pál pápák már régóta szentek - hazudja a cionista szervezet, a katolikusok ellensége

"Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára megmosta kezét: „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok - mondta. - Ti lássátok! Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon! [Mt 27,24-25]
A niceai zsinat [325. május 20. - július 25.] azért ülésezett, hogy hitvitát folytasson az ariánus eretnekséggel, akik tagadták Jézus istenségét. A zsinat lezárásával kimondták Jézus istenségét [...az Atyával egylényegű...], elítélték Ariust és követőit. Innentől kezdve egyes emberek (még ha pápák is) mondhatják, azt, hogy visszavonja a zsidókkal szembeni Istengyilkosság vádját, de az Egyház nem mondhatja ki mert, akkor önmagát és Istentől kapott tanítását tagadná meg.

2013. október 9., szerda

A német katolikus egyház ÁRULÁSA!

Ferenc pápa rendkívüli püspöki szinódust hívott össze, amelyet 2014. október 5. és 19. között tartanak meg. A jelentős egyházi döntésekre készülő tanácskozás témája a család lesz - közölte kedden a szentszéki szóvivő. 

Az Egyház nem táborikórház, hanem az őrültek háza

Szeptember 19-én felhívott egy régi barátom, és magából kikelve megkérdezte, hogy olvastam-e már a legújabb pápai interjút, ugyanis ezen a napon jelentek meg az interjúból az első részletek. A főcímekben az állt, hogy „Ferenc pápa minden kényes kérdésben állást foglalt”. Nem, ez nem igaz. A valóság az, hogy Ferenc az igazán kényes és fontos kérdésekben nem mondott semmit, hallgat, és ezt még helyesnek is tartja. Ezt mondja: »Nem kell ezekről vég nélkül beszélni« – és ezért inkább rögtön nem is beszél róluk semmit. 

2013. október 8., kedd

Mint aki elfelejtette a katekézist - egy jezsuita tévmagyarázatai

A minap (2013. október 1.) riport cikk jelent meg az index-n Forrai Tamás jezsuita tartományfőnökkel. Látszik a nyilatkozatán, hogy olyan mélységben mosta ki a II. Vatikáni Zsinatnak a tévtanítása, hogy az embernek sírhatnéka van, ha belegondol, hogy az Egyház mit tanított kétezer éven át, amire még a mai hetven éves öregek is emlékeznek a gyermekkori katekizmusukból, ami ellen tiltakozik az egészséges és ép hitérzékük is.
Most nézzük, hogy mit mond a jezsuita:

2013. október 7., hétfő

Igazság és lelkiismeret – A hitetlenekkel folytatott párbeszéd félreértés-csapdái

Az a nagy zűrzavar, melyben a mai társadalom él, kikerülhetetlenül elérte az egyházat is, melyen ugyan a pokol kapui nem vehetnek erőt, de melynek nem mindig sikerül magát világosan kifejezni, mert képviselői emberek, következésképpen bűnösök, és ezáltal üzenetei milliónyi félreértésre adhatnak okot.

2013. október 6., vasárnap

A végső idők - Jön a globális okosazonosító, áprilistól a briteknek kötelező [videóval]

És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” [Jel 13,16-18]
Talán van némi remény, hogy az emberek, legalábbis néhányan, kezdik felfogni, hogy mi is a személyazonosság kezelés vagy a globális azonosító, mert itt az Egyesült Királyságban hamarosan mindenki köteles lesz személyazonosság szolgáltatót választani.

2013. október 5., szombat

Jehova Tanúi hihetetlen hitvallása (1974) - III. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
Jehova Tanúi az egyik legerőteljesebb és leglátványosabb térítő felekezet napjainkban. Világszerte seregnyi kitartó és lelkes tagjuk talpal házról házra, sürgetve az embereket, hogy élet-halál kérdéseként fogadják el a tanításaikat. Állításuk szerint több mint egymillió embert térítettek meg az elmúlt években, főként Amerikában; a Saturday Evening Post, a Collier's Weekly és a Reader's Digest kiadványok is nemzeti és nemzetközi fontosságú jelenségként említették őket.

2013. október 4., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben 18. rész - homokos buli egyházilag támogatva

A posztban található képekhez nincs sok hozzáfűznivaló. Csak saját magamat ismételhetném sokadszorra, de ezt nem akarom megtenni. Csupán elrettentésül szánom az olvasóknak.

2013. október 3., csütörtök

95 tézis az evolúció ellen IV. rész


2008-ban a „Die Zeit” német folyóirat egy négy oldalas írást jelentetett meg „Köszönjük, Darwin” címmel, amelyben méltatták Darwin „A fajok eredete”c. könyvét. A könyv Isten nélkül adott látszólag magyarázatot az élet keletkezésére és fejlődésére a Földön. Kortársa, a matematikus és csillagász Laplace nagy hangon jelentette ki, „teóriámnak nincs szüksége Isten feltételezésére”. Jelen könyv szerzői felismerték, hogy az evolúciós elmélet a világtörténelem legnagyobb tévedései közé tartozik. Ha itt csupán egy vegytiszta tudományos kérdésről volna szó, a szerzők nem fordítottak volna ennyi munkát erre a műre. A valós ok: Eredetünk kérdése nem lehet számunkra közömbös, mert ez a legszorosabban függ össze Isten létének kérdésével.

2013. október 2., szerda

Egy keresztény nem lehet antiszemita, de egy zsidó lehet antikeresztény

Hovatovább nincsen nap, óra, perc, hogy Ferenc pápa ne rogyna térdre az egyre többek által rettegett háttérhatalom urai előtt, nem győzve hangsúlyozni, mennyire „nem lehet egy keresztény antiszemita”, mivel „közösek a gyökereik a zsidóknak és a keresztényeknek”, sőt 2013. szeptember 16-án külön aggodalmát fejezte ki a kóser vágás lengyelországi tilalma miatt. Csak ismételhetjük: ha kijelenti, egy keresztény nem lehet antiszemita, akkor elvárhatnánk, hogy hozzátegye: igen, de akkor egy zsidó se legyen antikeresztény! Ám ennek kimondása valahogy mindig elmarad részéről.

2013. október 1., kedd

A II. János Pál pápa szentté avatásának a margójára

A mai napon Bergoglio bejelentette II. János Pál pápa szentté avatását, melynek az időpontja 2014. április 27-én Húsvét Vasárnap után következő Vasárnap (NOM szerint Húsvét I. Vasárnapja, azaz az Irgalmasság Vasárnapja, míg a 1963-s misekönyv szerint Fehér Vasárnap).
Isten irgalmazzon nekünk.

Az ateisták is a mennyországba jutnak vs. "Extra Ecclesiam nulla salus est"

Bergoglio nyílt levele több súlyos hibát is tartalmaz, melyek hozzájárulhatnak a hívek összezavarodásához, és ezért nem maradhatnak kommentár nélkül. A pápa szavai több mint kérdésesek. Az az állítás, hogy „az Istenben való hit végül is minden egyes személy lelkiismereti döntésétől függ, és Isten azoknak is megbocsát, akik nem hisznek Benne, ha ezzel a lelkiismeretüket követik” direkt ellentmondanak a Zsidókhoz írt levélnek: „Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves; aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi.” [Zsid 11,6] – Urunk Jézus Krisztus maga mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” [Mk 16,16] (Apologéta: 'Az Egyházon kívül nincs üdvösség' dogmának is.)