"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. április 30., szerda

Kérdőjelek II. János Pál szentté avatása kapcsán

II. János Pál szentté avatása kapcsán kérdőjelek vetődnek fel, ugyanis egyesek, nem is kevesen, nehezményezik, mennyire elhanyagolta a Trianonban elrabolt területeinken élő véreink magyar papokkal való ellátását. Mások viszont egyéb, de nem kevésbé fontos okok miatt tesznek fel kérdőjeleket. Egyre többen kérdezik ugyanis, hol vannak már vén kontinensünk azon korai, amikor még valóban minden igaz keresztény által tisztelteket avatott szentekké a mindenkori szentatya, Krisztus földi helytartója? Amint a mindmáig időtálló, Bangha Béla jezsuita által szerkesztett, 1931 és 1934 között megjelent Katolikus Lexikonban Bőthy Lajos egri teológiai tanár írta, a szentté avatás a pápának az az ünnepélyes, csalatkozhatatlan kijelentése, amellyel valakiről megállapítja, hogy a megdicsőültek között van, s tiszteletét az Egyház számára előírja. Olyanokról, akikből életükkel, tanításukkal mind az öt világrészen Krisztus katonái váltak.

2014. április 29., kedd

Mégegyszer a szentté avatásokról...

"...Nem hisszük el? Akkor hadd hivatkozzam egy egészen aktuális példára. Lehet, hogy ez bántani fog egyeseket, akkor előre elnézést kérek. Itt volt II. János Pál pápa esete. Elment Romániába. Az ember bizakodott: nagy, egységes katolikus blokk ott csak Erdélyben található, ennek kilencvenkilenc százaléka magyar nemzetiségű, és nekik nagyon fontos most ez a látogatás. Mit tetszik gondolni, betette a lábát a pápa Erdélybe, vagy nem? Hát nem.

2014. április 28., hétfő

Jézus valódi arcvonásai - a manoppellói Veronika-kendő rejtélye

Az olaszországi Abruzzo régiójának Manoppello nevű városkájában 500 éve tisztelik Krisztus titokzatos képmását. Ez lenne Veronika legendás kendője? Még dúl a vita a turini sírlepel valódiságáról, de már néhány éve további „nem emberi kéz készítette” képmás ébreszt izgalmat: a manoppellói kagylóselyem kendő. Festőien simul Manoppello kisvárosa egy hegyoldalhoz. A Szent arc-bazilika előtti parkoló csaknem üres. A templom belsejében csak néhány hívő suttogja imáját. Aki az oltár mögötti lépcsőkre felmászik, teljes nyugalomban mélyedhet el a rejtélyes arcvonásokban. A megfigyelő egy finom selymen Krisztus arcával szembesül.

2014. április 27., vasárnap

II. János Pál szentté avatása

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [20,2-3]
A mai napon II. János Pál pápát szentté avatják. Már a boldoggá avatás sem örvendeztette meg a tradíció szerint élő katolikusokat, de ma Fehár Vasárnap (Irgalmasság Vasárnapja) a szentté emelt II. János Pál olyan tanbeli és dogmatikai kérdéseket vet fel, amit minden - magára csak egy kicsit is adó katolikusnak - végig kell gondolnia. Ugyanis olayn pápából lesz szent, aki sokat tett azért, hogy a katolikus hitet relativizálja.

Isten irgalmazzon nekünk.

XIII. János pápa szentté avatása

A mai napon XXIII. János pápát szentté avatják.  Az Avvenire tavaly július 15-i cikkében Stefania Falasca azt elemzi, mi áll annak a döntésnek a hátterében, mely szerint XXIII. János pápát már idén szentté avatják. Falasca elmondja, hogy halála után Roncalli pápát azonnal szentté akarták avatni. A zsinati ülések közepette Yves Congar teológus leírta a naplójába, hogy a belga Lèon Joseph Suenens bíboros azzal akarta lezárni a De Ecclesia vázlatáról szóló hozzászólását, hogy kéri: közfelkiáltással avassák szentté XXIII. Jánost. Congar hozzátette: „azonnal elérendő célról van szó”. És nemcsak ők, hanem sok zsinati bíboros és számtalan hívő gondolta így.

2014. április 26., szombat

Jehova tanúi: Elrabolt életek

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
"Kerüljétek őket" - mondja Isten Szava. Más fordítások ezt így adják vissza: "térjetek ki előlük", "tartsátok távol magatokat tőlük", "maradjatok távol tőlük". Ezt az ihletett tanácsot nem lehet félreérteni. Tegyük fel, hogy egy orvos azt mondja neked, hogy ne érintkezz egy személlyel, aki egy fertőző és halálos betegségben szenved.

2014. április 25., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 40. rész - A katolikus szerzetes és a budhista meditáció

Amit a következő képeken láthatunk, az egy megnyilvánulása az ökumenikus egységnek, ami cask a keresztények között lehetne értelmezni. Fráter Freeman OSB szerzetesről készültek a lentebbi képek, amikor látogatást tett 2013. január 12-én a Tibeti Tanulmányok Központi Egyetemén az India Sarmath-ban. Fr. vagy inkább Mr. Freeman angol benedek rendi szerzetes - ahogy a neve is mutatja, annyira szabad ember -, hogy szabadon beépítette a katolikus meditációjába a hinduista és buddhista elemeket.

2014. április 24., csütörtök

Végső idők: India, mint globális azonosító és készpénznélküli tesztüzem

Az elmúlt évek során számos cikket tettünk közzé a készülő készpénz nélküli társadalomról és a körénk épülő technológiai ketrecről. Arról is írtunk, hogyan próbál egyre több kormány a világon állandó hozzáférést szerezni állampolgárai biometrikus azonosítóihoz. Bár egyre többen felismerik az ilyen rendszerekben rejlő veszélyeket, a legtöbben nem hajlandók elhinni, hogy a kormány képes lenne, vagy egyáltalán akarna olyan rendszert létrehozni, ami az emberek folyamatos megfigyelését szolgálja saját biológiai információik segítségével. Megint mások nem tudják elképzelni, hogy a technológiai óriáscégek által rájuk zúdított eszközök létrehozásának saját szórakoztatásukon kívül más célja is lehet.

2014. április 23., szerda

Mégegyszer Húsvétról: Feltámadás és remény

"A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” [Jn 20,24-25]
Jézus Krisztus feltámadása a halálból megváltoztatta az emberiség történelmét és számtalan életet. Jézus feltámadásnak köszönhetően van reménységünk. Nem a technológiában, nem is az emberi megoldásokban és egyértelműen nem a politikusokban, de még csak nem is a prédikátorokban. A reménységünk Istenben van. Azt mondják, hogy egy ember 40 napig képes élelem, három napig víz és nyolc percig levegő nélkül élni, de egy pillanatig sem élhet reménység nélkül. Van reménységed? Esetleg úgy érzed, hogy az életed egy kormány nélküli hajóhoz hasonlóan céltalanul hánykolódik a vizeken?

2014. április 22., kedd

A sátánista [hazugság atyja] rend gyerekvédelmi kampánya

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
A sátánisták is követelik a jogot az iskolai imádsághoz, feltéve, hogy a gyerekek az ördöghöz intézik azt. A new yorki Satanic Temple sátánista rend saját elmondása szerint azért harcol, hogy a gyerekek erőszakmentes környezetben tanulhassanak az iskolában. Néhány napja kiadott nyilatkozatukban leírják, hogy május 15-ét a „Védd a Gyerekeket” napjává akarják nyilvánítani, aminek célja, hogy véget vessenek az állami iskolák fizikai és mentális visszaéléseinek.

2014. április 21., hétfő

Asztrik, az első kalocsai érsek

Szent Istvánnak a pápától koronát hozó Asztrik kalocsai érsek maradványainak a beazonosítása felbecsülhetetlen értékű felfedezés – mondta Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek pénteken, az MTI-nek adott interjúban. Üzenetként is felfogható, hogy húsvét előtt pár nappal a tudomány megerősítette azt a sejtésünket, hogy az 1911-ben megtalált márványkoporsóban Asztrik első kalocsai érsek földi maradványai vannak – mondta Bábel Balázs kalocsai érsek, aki beiktatásakor Asztrik kilencvenedik utódaként nevezte meg magát.

2014. április 20., vasárnap

Húsvét Vasárnap

Kedves hívek!

Kedves hívek!

Szent Pál a mai olvasmányban kiáltja hozzánk:"... húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták!" És a Glóriában is énekeljük:"Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit." Hogyan létezik az, kérdezhetnénk, hogy a Húsvéti Szent misében ennyit beszélünk a halálról? Pius Parsch kanonok egy magyarázatában a mai ünnephez következőt írja: "Ne a feltámadásra figyelj, hanem Krisztus halálára a Húsvéti Szent mise témájára." (Pius Parsch:"Das Jahr des Heiles", Klosterneuburg bei Wien 1952)

2014. április 19., szombat

Krisztus feltámadt! - Képekben Jaidhofból

A Nagyszombati liturgia csodája, ahogyan bemutatja a híveknek a feltámadás örömhírét és misztériumát az Ószövetségi ígéretek fényében. A ma esti posztban ez látható képen. Bár a képek már két évesek, de a képi közlésük örök érvényű.

Nagyszombat

[Az Úr sírban nyugvásának napja]
(Stációs templom: Latheráni Szent János Bazilika)

Története. Eredetilegnem volt a zsolozsmán (breviáriumon) kívül semmi liturgia ezen a napon; a bazilikák üresek, magányosak, csendesek voltak. Csak szombat este kezdődött a liturgia és ekkor egész éjjelen át tartott (pervigilium paschae, pannychia). Tehát tulajdonképpen a Húsvét vigíliája volt, amely a mai liturgia részével volt egyenlő ás amely közben kiszolgáltatták a keresztség szentségét a felnőtt hittanulóknak. A keresztelés után az újonnan megkereszteltek a papsággal és a hívők seregével ünnepélyes körmenetben gyertyákkal a baptismériumból a főtemplomba vonultak. (Nagy Konstantin ez alkalommal az utcákat kivilágíttatta), ahol ünnepélyes éjféli mise kezdődött, amelyben már a megkereszteltek megáldoztak.

2014. április 18., péntek

A vérző szív és a hittagadás

Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!” [Mt 27,23]
Nagypénteki ajándékként az ember szíve vérezni kezd, amikor ezt látja, ezt tapasztalja. Valaki(?), aki Krisztus Urunk földi helytartója, akire Jézus bízta a földi emberek lelki, hitbéli kormányzását, akinek Isten hatalmat adott, hogy a nevében törvényt hozzon, a nevében kormányozzon és a nevében hozzon ítéleteket, az megtagadja a kétezer éves szent hagyományát az Egyháznak, mégpedig azt, hogy a nyakában viselt keresztet nyilvánosan, láthatóan viseli, hogy mindenki emlékezzen arra, hogy Jézus életét áldozta, hogy megváltsa az embereket (élőket, holtakat, még meg nem születetteket) bűneiktől.

Nagypéntek

A Nagypéntek Isten örök rendelésében a legnagyobb és legtermékenyebb misztériumot, azt a szent halált ünnepli, amelyet Jézus Krisztus, az Istenember érettünk, emberekért, a kereszt szégyenfáján kimondhatatlan kínok között szenvedett. Ez a földön töltött 33 éves áldozatos életének a befejezése. Ez engedelmességének végső célja az összes bűnök elengedéséért való engesztelésül. A kínnak és sötétségnek kimondhatatlan szándéka ez, amelyből azonban egy szentséggel, kegyelemmel teli világ keletkezett, egy új paradicsom és ez még mindig tökéletesedik.

2014. április 17., csütörtök

Nagycsütörtök

Az utolsó vacsora
Nagycsütörtökkel kezdődik az Újszövetség legszentebb pászkaünnepe. Liturgiája úgy mutatja nekünk Krisztust, mint főpapot, ahogy odaadó szeretetét az utolsó vacsora termében és az Olajfák hegyén hősies nagysággal és egyben bensőséges szelídséggel, sőt megragadó szépséggel kinyilvánította. Ma legfölségesebb Oltáriszentség alkotja a liturgikus imádságok és cselekmények lényeges tartalmát mindazzal együtt, ami a Sion hegyén tartott kegyelmekben gazdag, utolsó vacsorán ehhez kapcsolódott: úgymint, az Úrnak nagy alázatossága a lábmosásnál, annak az áldozatnak az előzetes, vérontás nélküli bemutatása, amelyhez az Úr magát a következő nap, szörnyű kínok között, mint áldozati Bárány önként odaadja és ezzel az Újszövetségnek titokzatos és szeretetlakomájának megalapítása, Jézusnak az Olajfák hegyére vonulása, a getszemáni-kertben átszenvedett órái és ellenségeinek hatalmába való önkéntes kiszolgáltatása.

2014. április 16., szerda

Nagyszerda


(Stációs-templom: Sancta Maria Maggiore-bazilika)
"Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.

2014. április 15., kedd

Nagykedd


(Stációs-templom: Szent Piroska temploma)
"Az Úr szólt nekem róla, s én felfigyeltem rá. Igen, Uram, feltártad előttem szándékukat. Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak; nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván: Pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét se emlegessék többé. De te, Seregek Ura, igazságos ítélettel ítélsz; te a vesék és a szívek vizsgálója vagy. Engedd látnom, miként állsz rajtuk bosszút, mert terád bíztam ügyemet." [Jer 11,18-20]

Az Ószövetségi templom és újjáépítése

"Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. Áronnak, a bátyádnak csinálj szent ruhákat dicsőségül és ékességül. Beszélj minden művészethez értő emberrel, akiket művészi képességgel áldottam meg. Ők készítsék el Áron ruháit, hogy fel lehessen kenni és hogy mint pap, nekem szolgálhasson. A következő ruhákat készítsék el: a melltáskát, az efodot, a felső köntöst, a hímzett vászoninget, a fejkendőt és az övet. Készítsenek tehát bátyád, Áron számára és a fiai számára szent ruhákat, hogy ő mint pap szolgáljon nekem. Használjanak hozzá aranyat, vörös és kék bíbort, karmazsint és bisszust." [Kiv 28,1-5]

2014. április 14., hétfő

A vörös "patkánydiktatúra" vértanúja

"Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket." [Mt 24,9]
95 éve, április 9-én végezték ki – koholt vádak alapján – Szemelliker Antal fülesi plébánost Sopronban. Emléke előtt egy, a Hitvallás 2011. évi márciusi számában megjelent írással adózik a Győri Egyházmegye.
„A proletárdiktatúra rémes, véres napjai, melyek szeretett hazánk felett a közelmúltban átviharzottak, egyházmegyénket sem kímélték meg” – írja Fetser Antal győri püspök 1919. szeptember 10-én kelt körlevelében. Ezután megemlékezik az egyházmegye „szomorú és fájdalmas veszteségéről, két derék, buzgó és lelkiismeretes papjának kivégeztetéséről.”

A Szent és Nagyhét

A virágvasárnapi szertartás az egyházi év legszentebb hetének volt a nyitánya. A legszentebb hét, mert a liturgiájában a legnagyobb, legcsodálatosabb és kegyelemben leggazdagabb titkokat ünnepeljük. Innen erednek a különböző nevek is, amelyek azt a liturgiában, vagy a nép ajkán jellemzik. A liturgiában «Hebromada major»-nak is, meg «sancta»-nak is nevezik, azaz nagy- és szent hétnek, a nagy és szent titkok miatt, amelyeket megünnepel; de szentnek a komoly és jámbor életmód miatt is, amely ebbe az időszakba való. Csendes hétnek is nevezik, mert benne hangos ünnepek nincsenek megengedve, hanem igenis a léleknek csendes magába vonulása és legalább a három utolsó napon az ügyes-bajos dolgok lehető szüneteltetése. Az első keresztény császárok megtiltották ezeken a napokon a bírósági tárgyalásokat, közmunkákat és szórakozásokat. A középkorban egész héten szombati nyugalom volt. Nagycsütörtöktől kezdődően a zsidóknak ne volt szabad a keresztények között megjelenniök.

2014. április 13., vasárnap

Virágvasárnap

Virágvasárnap először az Úr Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepe, azután az Úr szenvedésének a kezdete.
1. Történet. Virágvasárnap ünnepe Jeruzsálemből származik. A kereszténység felszabadulása után a IV. században hamarosan nagy fénnyel kezdték megünnepelni. Először az Olajfák hegyén jöttek össze a Jeruzsálemben lakó keresztények és ott imádkoztak. Közben a Szentírásnak a mai napnak a megfelelő részeit olvasták. Azután felolvasták az Úr Jézusnak bevonulásáról szóló evangéliumot. Majd pálma- és olajágakkal kezükben bevonultak ők is a püspökkel és a papokkal a városba. Közben a Benediktus antifónát énekelték. A körmenet az Anastasis templomban fejeződött be. - Nyugaton eleinte domika competentium volt a vasárnap neve, mert a keresztségre készülőknek sok helyen most mondták el először a Hitvallást - ez a traditio Symboli - hogy ezt kivülről megtanulják. A VIII. század végefelé terjedt el nyugaton is ez a keleti ünnep és ettől kezdve nevezik Dominica (in ramis) Palmarumnak.

2014. április 12., szombat

Jehova Tanúi - A Szent Szellem vezetésével?

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

“Akkor is növekszik örömünk, ha imateljesen és szorgalmasan tanulmányozzuk Isten szelleme által ihletett Szavát és a keresztény kiadványokat, amelyeket a szellem vezetése alatt készítettek.” Őrtorony, 1992. március 15, 21-22. old.

“Napjainkban, amikor eljön az ideje annak, hogy tisztázzanak egy szellemi igazságot, a szent szellem segít „a hű és értelmes rabszolga” felelős képviselőinek a világközpontban, hogy megértsenek olyan mély igazságokat, amelyeket korábban nem értettek (Máté 24:45; 1Kor 2:13). A Vezető Testület megvizsgálja, hogy szükséges-e kiigazítani bizonyos magyarázatokat (Csel 15:6). Ha úgy döntenek, hogy igen, közzéteszik a kiigazított magyarázatot, hogy mindenki a javára fordíthassa.” Őrtorony, 2010. július 15., 22-23. old.

2014. április 11., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 40. rész - A bóhoc érsek és ferencesek [videóval]

Giovanni Tonucci érsek, pápai prelátus, a Loretoi Szent Ház pápai küldöttje 2009 szilveszterét a Szent Ház ferences szerzeteseivel és nővéreivel töltötte, ahol vidám műsorban vették részt. Az első pezsgő felbontása után a a prelátus csatlakozok a mulatókhoz, majd a túlfűtött tánc keretében kezeiket magasra emelték mint Pünkösdkor.

2014. április 10., csütörtök

A "Történelmi 'keresztény' Egyház" és a gyűlölet [videoval]

Eddig nem igen foglalkoztunk ebben a blogban a történelmi [keresztény] egyház rangjára emelt Hit Gyülekezetével. Most jött el a pillanat, amikor be kell őket is mutatni, mert kereszténynek hazudják magukat. El vannak tévedve, pontosabban tévesztve, mert az Ószövetségben élnek, mintha nem lett volna megváltás, Urunk Jézus Krisztus nem vitte volna fel a keresztfára a bűneinket és nem kötött volna az egész emberiséggel ÚJSZÖVETSÉGET.

2014. április 9., szerda

Megtalálták a Szent Grált(?)!

A spanyolországi Léonban, a Szent Izidor-bazilikában hosszú ideje látható díszes kehely a Szent Grál, amelyből a legendák szerint Jézus az utolsó vacsorán ivott és amelybe Arimathiai József felfogta a vérét a keresztre feszítés után – állítja két tudós. Az ereklye körüli felhajtás miatt a székesegyház visszavonta kiállításáról a kupát.

2014. április 8., kedd

Putyin: „Ne legyenek kétségei, hogy pontosan ez fog történni.”

"Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül." [Mt 10,22]
Az Orosz Ortodox Egyház egyik vezetője tájékoztatta Vagyimir Putyin orosz elnököt a keresztényeket veszélyeztető súlyos helyzetekről és üldöztetésről a világ különböző pontjain és arra kérte, hogy hatalmát kihasználva segítsen nekik.

2014. április 7., hétfő

Templomos lovagok... I. rész

"Kelemen pápa!...Guillaume lovag!...Fülöp király! Egy éven belül Isten ítélőszéke elé idézlek benneteket, ahol elnyeritek méltó büntetéseteket! Átkozottak! Átkozottak! Legyetek mind átkozottak, tizenharmad íziglen, fajtátok végezetéig!" A lángok behatoltak a nagymester szájába, és elfojtották utolsó kiáltását. Szinte végtelennek tűnt az idő, míg a halállal viaskodott. Végül összecsuklott. A kötél elpattant. Égő teste a parázs közé hanyatlott, csak magasba meredő keze látszott a lángok között, s így is maradt, amíg el nem feketedett. A máglya hanyatló fényét végül legyőzte a sötétség. A nagymester vörösen pislákoló hamuba ágyazott fekete keze: mindössze ennyi maradt meg a templomosok hírneves lovagrendjéből. Egy átokra emelt, mozdulatlan kéz.

2014. április 6., vasárnap

Prédikáció: Szenvedés vagy Fekete Vasárnap

Kedves hívek!

"Krisztus azonban a ránk váró javak főpapjaként jött el, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett." [Zsid 9,11-12]

A kísértés hatalma

Bernhard, a fiatal gyári alkalmazott szorgalmas, becsületes ifjú ember volt, akit megbízható munkájáért mindenki nagyon kedvelt a munkahelyén. Bernhard emellett még vidám természetű is volt, kedve csak olyankor romlott meg, amikor a fizetésére gondolt. Az a 160 márka, amit bérként kapott, bizony éppen csak arra volt elegendő, hogy legfontosabb szükségleteit fedezze, szórakozásra, valamely extra kívánság kielégítésére nem telt belőle.