"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. június 25., csütörtök

A liberalizmus bűn - 29. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. június 22., hétfő

Legyen végre elég! - A Szeretet vallásának testvér népe

"„Hozzátok ide!” - mondta, s meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek." [Mt 14,18-19]

Tényleg legyen végre elég.

Állítsuk meg, hogy a cionisták tartsanak nekünk katolikus, keresztényeknek kioktatást toleranciából, vallástoleranciából. Először magukba kellene szállni, mély és valódi bűnbánatot, majd utána az irgalmas szamaritánus mintája a felebaráti szeretetet  gyakorolni, és nem utolsó sorban az erkölcsi (morális) életüket keresztényire, na meg a Talmudot (Tórára) lecserélni. És utána talán elmondhatják a bajukat. De addig egy cionista ne ossza észt, immár többed alkalommal. Most legutoljára a Tihanyi apátságban. Bárha belegondolok, hogy az apátság a bencéseké, és most ki az apátjuk, na meg az apát úr kivel írt közösen könyvet (egyébként Horn Gyulával), akkor nagyon nem is csodálkozom. De akkor is legyen végre elég, és mi katolikusok és az Egyház is a híveinkkel, illetve a még nem hívőknek a hitre vezetésével foglalkozzunk, ne pedig egy többségében Istentelen és másokat kihasználó népességgel.

2015. június 21., vasárnap

Prédikáció: Zarándoklat Rómába Szent Péter és Pál apostolok ünnepére készülve

Kedves hívek!

A júniusi hónaphoz illően ma egy lelkizarándoklatot teszünk Rómában, ahol meglátogatjuk Péter és Pál apostolok nyughelyét mivel június 29. tartjuk a két apostol ünnepét.

Ferenc pápa a keresztény Európa helyett az iszlám világot védi

Ferenc pápa ismét kimutatta, valójában mit támogat. Vén kontinensünk, pláne nyugati félteke, mintha teljesen felszámolná önmagát, és tiporja sárba legszentebb hagyományait, amikor keblére öleli az iszlámot. És erre mit tesz Ferenc pápa? A keresztény Európa helyett az iszlám világot védi.

2015. június 20., szombat

Jehova Tanúi: Olvasói levél tárgyi tévedésekkel

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
"Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták Jézusnak: »Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?« Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák.

2015. június 19., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 81. rész - Szentségtörés [videóval]

"Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." [Mt 28,19-20]

A fenti Szentírási helyet nevezzük keresztelési parancsnak, amit Jézus adott az apostolai számára. A szövegből következik, hogy csak értelmes lényeket, embereket lehet megkeresztelni, mert mert csak az ember képes a tanítás megtartására. "A keresztség által lesz az ember Isten teremtményéből, Isten gyermeke." Aki nincs megkeresztelve az nem gyermeke Istennek, csak egy teremtménye a sok közül. 

2015. június 18., csütörtök

A liberalizmus bűn - 28. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. június 17., szerda

Szcientológia: Pénzgyűjtés István királlyal

A magyarság történelmének újabb fejezete vált a szcientológus pénzgyűjtés áldozatává a hétvégén. István és Koppány egymással versengve buzdították a kb. 150-200 fős "tömeget", hogy adományozzanak még többet. Két rövid beszámoló jelent meg a rendezvényről, semmi konkrétum egyikben sem, tehát valószínűleg jó nagy bukta lehetett (ez is).

2015. június 16., kedd

Keresztény Európa

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." [Jn 14,6]

“Kereszténynek lenni annyi, mint műveltnek lenni, igazságosnak lenni, mértéktartónak lenni, felelősnek lenni és tudni azt, hogy a mi országunk nem e világból való. Az európai imperializmus egyetlen méltó célja nem országok elfoglalása, hanem a lelkek hódítása. Nem gyarmatot akar, hanem minden emberi lelket. Ezért volt nagy, a századokban, mikor e gótikus bástyákat építette. Nagyságát és erejét csak az alázatban, a lemondásban és az önismeretben kaphatja vissza. Európát nem mentheti meg más, csak azok az erők, melyek felépítették a dómokat és ezt a lelkiséget: a hit, a méltányosság és az értelem ereje.”

2015. június 15., hétfő

Különös „szentté” avatások

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Exo 20,2-3] és "Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]

Nagy tisztelettel szeretnék a II. Vatikáni Zsinatra utalni, melynél a legkülönbözőbb konfessziók küldötteit megtaláljuk; és ez a »katolikus vallás tisztaságának« a legkisebb kárt nem okozza. Benedek pápa [XIV.] aligha adhatta volna ki a szabadkőművesek elleni bulláját, ha egy csoda folytán olvashatta volna XXIII. János „Pacem is terris” enciklikáját; sőt, ha csak a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait láthatta volna, melyek minden katolikust arra szólítanak fel, hogy »jobban értekezzenek a protestánsokkal és minden alkalmas eszközt ragadjanak meg, hogy az akadályokat ledönthessék, mely a keresztények egységének útját elzárják«. Ezek a dokumentumok aláhúzzák, hogy a vallásszabadság egy Istentől adott jog, és hogy minden embernek meg kell adni a szabadságot, hogy a tudása és lelkiismerete szerinti vallást válassza és gyakorolja. Mérhetetlen különbség van XIV. Benedek és VI. Pál világa között. Az első éppen azért átkozta el a szabadkőműveseket, amire a második a világ katolikusait bátorítja.

2015. június 14., vasárnap

Meggyalázott urunk: Jézus Krisztus

Joe Zias
Egy izraeli bíróság rágalmazásért tetemes bírsággal sújtott egy nyugdíjas régészt, aki csalással, manipulációval és hamisítással vádolta a Jézus sírjáról és életéről szenzációs felfedezéseket állító filmek készítőjét, Szimha Jakobovicit. Joe Zias régésznek, az Izrael Régészeti Hatóság (IAA) nyugdíjas dolgozójának 829 500 sékelt (54 millió forintot) kell fizetnie Szimha Jakobovici háromszoros Emmy-díjas filmesnek, mert eredeti leletek meghamisításával és szándékos félrevezetéssel vádolta őt Jézust és családját új megközelítésben ábrázoló dokumentumfilmjeivel kapcsolatban.

2015. június 13., szombat

Jehova Tanúi: A kritika nem zaklatás [egy önvallomás]

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Ennek a weboldalnak és a hozzá kapcsolódó Facebook oldalnak a látogatói rendszeresen sorolják fel panaszaikat ennek a blognak, és más hitehagyott weboldalaknak vagy könyveknek a létezése miatt. Gyakran azt kérdezik tőlem, miért nem “hagyom” az egészet, miért nem “lépek tovább”, vagy miért nem hagyom abba szegény Jehova Tanúi “zaklatását”. Ez az én válaszom. Ugyanakkor ez ennek a weboldalnak a küldetése is.

2015. június 12., péntek

Sanctissimi Cordis Domini Nostri Iesu Christi - Jézus Szent Szíve ünnepe

"Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát." [Mt 11,29]

1673. december 27-én történt, Szent János evangélista ünnepén. [Alacoquei Szent] Margit [Mária] nővérnek valamivel több szabadideje volt ezen a napon, mint máskor, így az Oltáriszentség imádásába merült. Hirtelen áthatotta az Isteni Jelenlét. De hallgassuk meg őt magát, hogyan meséli el a történteket. A jelenet magasztossága páratlan.

A liturgikus megújulás gyümölcsei 81. rész - "Szent kommunikáció" Kölnben

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]

Egy nagyon fontos és döntő bizonyíték arra, hogy a zsinati egyház elpártolt (kilépett) a katolikus egyházból, a folyamatossá váló ökumenikus (mániákus) támogatása más vallásoknak, mint ahogyan ez történt Kölnben, a katedrálisban Rainer Maria Woelki bíboros által 2015. április 17-én.

2015. június 11., csütörtök

A liberalizmus bűn - 27. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. június 10., szerda

Szcientológia: "Ellenségek a családban"

"Aki szereti testvérét, megmarad a világosságban, s nem szolgál botrányul másoknak. Aki azonban gyűlöli testvérét, az sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította." [1Jn 2,10-11]

A rendszerváltást követően gyors sikereket ért el a szcientológia egyház Magyarországon, ám térhódítását rövidesen botrányok övezték. A titokzatos társaság a mai napig foglalkoztatja a sajtót, igaz, tesz is érte: olyan társadalmi jelenségekkel foglalkozik, amelyek számot tarthatnak a közvélemény figyelmére. Ilyen a kábítószer-fogyasztás kérdése is. A területen az egyház tizennégy éve végez prevenciót. Tevékenységét ezúttal megpróbáltuk testközelből megismerni.

2015. június 9., kedd

Kétszer kettő és Isten (állatkertje)

ifj. Tompó László posztjáról jutott eszembe a kotta dala, na meg Shakespeare örök érvényű művének a részlete, egy kicsit átírva: "Hinni vagy nem hinni. Ez itt a kérdés." Mert ha csak azt hiszem el amit látok, megfogok, érzékelek, akkor pl. miért hiszek a mindennapok rádiótelefonjának (működése az elektromos frekvencián alapul) nagyfrekvenciájában, amit nem látok, nem tudok megfogni, és érzékelni is csak bizonyos tartományait.  És most álljon itt az örök tanulságul szolgáló párbeszéd az egyszeri eladó és a katolikus pap között. Mintha az ötvenes évek kommunista agymosását hallanánk a válaszokban.
Apologéta >>>

2015. június 8., hétfő

Egyházi bevezetők és bevándorlás

Sinai hegy
"Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek. Ezeket a szavakat add tudtára Izrael fiainak." [Exo 19,5-6]

A kuruc.info idézte a Népszabadság körkérdését húsz keresztény egyházi méltósághoz, és azt kommentálta. Mivel itt megint arról van szó, hogy egyházi vezetőink kivétel nélkül béresként, és nem pásztorként viselkednek, fontosnak tartjuk, hogy a kérdésre megadjuk helyettük is az egyetlen helyes, keresztény választ. 

2015. június 7., vasárnap

Prédikáció: Jézus Szent Szíve

Kedves hívek!

Júniusban, Jézus Szíve hónapjában a következő kérdést tehetjük fel: Ki Isten? Milyen az Isten? Milyen a belső világa? Szereti-e az embereket? Minden ember felé fordul-e?

2015. június 6., szombat

A liturgikus megújulás gyümölcsei 80. rész - "Női papok" a római egyházban

"Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? [1Kor 6,18-19]

Azzal az ürüggyel, hogy kevés, illetve nincsen pap, egyre inkább "hódít" az a megoldás, hogy a papoknak fenntartott "szerepeket", feladatokat nők veszik át Brazíliában. Ez látszik a következő képen, ahol is Viviane dos Santos, akit hivatalosan meg van bízva az evangélium felolvasásával és a prédikálással, amikor a pap hiányzik. Ezt a "szolgálatot" már tíz éve végzi.

2015. június 5., péntek

Jehova Tanúi: Egy iskolai feladat ... [videóval]

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

A Jehova Tanúi családokban nevelkedő fiatalok gyakran kapják azt a tanácsot - vagy éppen maguk éreznek indítást arra -, hogy iskolai feladataikat használják fel tanúskodásra, amelyben megismertetik Jehova Tanúi tevékenységét. Így tett például a 17 éves mexikói Daniel, aki angol házi feladata keretében az egyik misszionáriussal készített interjút (2005 Ébredjetek! 9/22. Kiváló tanúskodás az iskolában). Bár Daniel tapasztalata lehet éppen valós, de más Tanú családokban nevelkedő gyerekek tapasztalatai eltérőek lehetnek, és nem mindegyikük hajlandó "mosoly"-álarcot húzni magára.

2015. június 4., csütörtök

A liberalizmus bűn - 26. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

Festum Sanctissimi Corporis Christi - Úrnapja

"Krisztus az Oltáriszentségben átlényegülés útján jelenik meg." [dogma]

Úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini): az ›Eucharisztia ünnepe a ›Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön. – A 13. század elején az ›albigensek és a ›valdiak vitatni kezdték Krisztus reális jelenlétét az Eucharistiában. 

2015. június 3., szerda

A "Szeretet Vallása" ismét vérengzett

Több száz embert kivégeztek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet tagjai Szíriában, a nemrégiben elfoglalt Tadmurban (ókori nevén Palmüra) és körzetében - közölték vasárnap szíriai kormányforrások és az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű ellenzéki szervezet.

Szcientológia: Magyarországi alternatív rákkezelésére gyűjt pénzt egy prominens szcientológus

Noc comment!

Érdekes dologról hallottam ma - Andrik Schapers, a szcientológusok egyik legaktívabb adománygyűjtője súlyos rákbeteg. A felesége adománygyűjtést kezdeményezett a GoFundMe oldalon (itt), hogy egy három terápiából álló kezeléssorozatot (Kaqun vizes az egyik) ki tudjon fizetni. A komplett terápiára Budapesten kerülne sor. 85.000 dollárt kér, ami kb. 23,5 millió forint.

2015. június 2., kedd

"A holokauszt és emlékezete" a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

"Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!" [Mt 5,43-44]

„Az alapozó közismereti stúdiumok keretében a PPKE minden fakultásán 2015. szeptemberétől elindítja a Bevezetés a katolikus hit rendszerébe című kurzus mellett helyet kapó A holokauszt és emlékezete című tárgyat, amelynek tartalmi kidolgozását Dina Porat és Raphael Vago professzorok végezték el (University of Tel Aviv), szem előtt tartva a magyar sajátosságokat” – jelentette be az egyetem keddi sajtótájékoztatóján Szuromi Szabolcs Anzelm, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. Új világnézeti tárgyat vezet be tehát a magát katolikusnak nevező egyetem; a bejelentés váratlan pünkösdi ajándék a katolikus híveknek. S persze minden hazáját szerető magyarnak.

2015. június 1., hétfő

A brüsszeli érsek: Zűrzavar van az egyházon belül

Zűrzavart tapasztalt az egyházon belül, elmondása szerint ezért írta meg hitvédelmi művét André-Joseph Léonard brüsszeli érsek, akit munkájáért Stephanus-díjjal tüntettek ki a Szent István Könyvhét megnyitóján, hétfőn, a a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. A másik díjazott Kányádi Sándor volt, a díjakat Erdő Péter bíboros és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök adta át.