"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2012. november 20., kedd

Az erkölcsi értékrend teljes hiánya...

Stohl (Buci) András
Teljesen kiakadtak az RTL Klub rajongói a Nemzeti Színház igazgatói posztjára pályázó Vidnyánszky Attila Heti Válasznak adott nyilatkozatán, és követelik, hogy a csatorna vegyen elégtételt a kijelentések miatt - írja a hír24.hu.
A debreceni Csokonai Színház igazgatójaként dolgozó Vidnyánszky Stohl Andrással kapcsolatban fogalmazott meglehetősen keményen: „Nehezen egyeztethető össze, ha egy színész nagy dolgokról beszél, és hitet akar sugározni a Nemzeti színpadán, miközben olyan tévécsatorna alkalmazásában áll, amely nap mint nap bűnök sorozatát követi el a kultúra és az emberi lélek ellen."

2012. november 18., vasárnap

Egy életút Magyarországról Zaitzkofenbe ...

Páter Papp Miskolcon
A mai bejegyzésem most csak hír-adás egy múlt hónapi eseményhez kapcsolódóan, mégpedig a Szent X. Piusz Papi Közösség Müncheni priorátusa kápolnájának - én inkább templomot mondanék - felszentelésének 25. évfordulójáról. Münchenben a Johann-Clanze-Straße 100. alatt található templomot 1987. december 20-án még a közösség alapítója, Marcell Lefebvre érsek úr szentelte fel és Bajország Patrónusának [Szűz Máriának] ajánlották fel.

2012. november 16., péntek

Egy 1600 éves prófécia korunkban beteljesül?!

Szent Nílus [? - 430]
A róla szóló első információk alapján Nílus egy egyházon kívüli, családos ember volt, a konstantinápolyi bíróság egyik hivatalnoka. Aranyszájú Szent János pátriárkasága idején, annak első száműzetése előtt ő irányította Nilust a Szentírás tanulmányozásában és a vallásosság terén. 390-ben vagy 404-ben Nílus elhagyta feleségét és egyik fiát, és másik fiával, Theodulossal a Sinai hegységbe ment, hogy szerzetes legyen. Ott éltek kb. 410-ig, amikor szaracénok támadták meg a kolostort és fiát foglyul ejtették.
Fel akarták áldozni a fiút istenüknek, végül azonban eladták rabszolgának, így a palesztinai Eleusa püspök tulajdona lett. Közben Nílus is elhagyta a kolostort, hogy fiát keresse, és sikerült is rátalálnia a püspöknél. A püspök mindkettőjüket szerzetessé szentelte és visszaengedte a Sinai hegyre. 430-ig biztosan életben volt Nílus, halálnak pontos ideje azonban ismeretlen, néhány író szerint 451-ig élt.

2012. november 15., csütörtök

A szekularizmus és a tudatlanság határai ...

Csaknem 4 ezer szavazatot kapott az amerikai kongresszusi képviselőválasztásokon a 19. században élt Charles Darwin (Apologéta: az evolúciós elmélet megalkotója).
A november 6-i szavazás napján Georgia tagállam 10. választási körzetben a szavazópolgárok saját kezűleg írták fel a szavazócédulákra Charles Darwin nevét és voksoltak rá.
Az akció Paul Brown republikánus-párti képviselőjelölt nyilatkozatával hozható összefüggésbe:

2012. november 11., vasárnap

Buzdítás a sötétségben való tájékozódáshoz...

Kedves Testvéreim a Szent Katolikus Hitben!

Minden pillanatban fontos feladata a Katolikus Hitben élő embernek, hogy éber legyen. Ez az éberség kell, hogy minden helyzetben, jóban és rosszban egyaránt megmaradjon, hiszen éberen csakis a lélekkel lehet létezni. Ez pedig azt jelenti, hogy a lélekkel kell látni és nem szabad hagyni magunkat a sötét erő által vezettetni! Aki a szemével gondolkodik, azt félre lehet vezetni és ez irgalmatlanul be is következik.
Hogyan lehet megtanulni a lélekkel látni? Ehhez böjtre és imádságra van szükség. Mindkettő megtanít látni a lélekkel és elhagyni mindazt, ami megzavarja a lélek harmóniáját, nyugodt együttlétét a Mindenható Istennel. Ezen buzdításom megírását a napjainkban tapasztalható zűrzavar és sötétség támadása ihlette, amely olyan
közösséget sem kímél, amely mindhalálig hű akar maradni Katolikus Anyaszentegyházunk Hitéhez.

2012. november 8., csütörtök

Az Egyházi temetés feltételei és megtagadása...

Kedves Hívek,
mi, keresztények tiszteletben tartjuk az elhunytak testét, mert ez a lélek „szerszáma” és a Szentlélek otthona volt, de azért is, mert tudjuk, hogy egyszer a test is fel fog támadni. Ezért temeti el az Egyház az ember ha­landó porhüvelyét ünnepélyes szertartásokkal és kíséri el – általában – körmenettel a sírhoz. Úgy a katekizmus (Apologéta: természetesen nem a II. Vatikáni Zsinat után kiadottra kell gondolni), mint az egyházjog (Apologéta: természetesen itt sem az 1983 - ún. Gumimaci Kódex-re - kell gondolni, hanem az 1917-esre) általános szabályokat ír elő, melyeket az egyházi temetéskor figyelembe kell venni. E rendelkezések legfontosabb elemei összefoglalva a következők:

2012. november 5., hétfő

Virágot a koporsóra? - A temetési szertartásról

A római rítus szerint a temetés szertartásai állanak: először a holttest áthozatalából a templomba, másodszor a halottak zsolozsmájából, harmadszor a gyászmiséből, negyedszer a Liberóból és végre ötödször az eltemetésből.
Először a plébános vagy más megbízott pap karingben, fekete stólával, esetleg pluviáléban néhány miniszterrel a halott házához megy. Elől viszi egyik miniszter a keresztet két gyertyás között, utána jönnek az egyesületek, társulatok, szerzetek, papság stb. aszerint, hogy milyen nagy arányú a temetés, utoljára jön a fungens pap egy miniszterrel, aki a szentelt vizet hozza az aspersoriummal. Szent miniszterek, szerpap és alszerpap ezen körmenetben, amely különben hasonlít a többi körmenetekhez, nem engedhetők meg (S. R. Cong. 2915 ad 8).

2012. november 2., péntek

Virágot a sírra? – Nem mindig volt ez szokás

A halottak napjához hozzátartozik, hogy virággal emlékezünk meg az elhunytról. Régen azonban a keresztények – a pogányokkal ellentétben – nem vittek virágot a sírra.
A halottak napját november 2-án tartják. Estéjét a halottak estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a harangok a halottak emlékezetére.

2012. november 1., csütörtök

Halloween vs. Mindenszentek ünnepe

A lengyel katolikus egyház internetes honlapján arra figyelmeztet, hogy a Halloween, azaz a Mindenszentek angolszász ünneplése ellentmond a katolicizmus tanításainak és a kereszténységnek, mert a "sötétség birodalmába, az ördögök, vámpírok és démonok világába" vezeti be a fiatalokat a "vidámság nevében". A BBC szerint egy lengyel érsek, Andrzej Dziega szerint az október 31-ei éjjeli ünneplés a pogányságot terjeszti a fiatalok körében. Dziega szerint a "halál kultúrája" áll emögött.