"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. július 31., szerda

Syllabus - 1. rész

IX. Pius pápa a „Quantra cura” kezdetű, korának tévedéseit elítélő körleveléhez csatoltatta 80 elvetendő tétel egybeszerkesztett jegyzékét. Az itt felsorolt tételeket különböző tanítóirataiban már megbélyegezte egyszer. A Syllabus olvasásánál nem szabad megfeledkezni arról – ez a laikusok számára nem mindig könnyű –, hogy a tételek nem állításokat, hanem ellenkezőleg, azok elvetését tartalmazzák.

2013. július 30., kedd

A végső idők - Homoszexuális papi közösség a katolikus egyházban

Nem könnyű bizonyos dolgokról beszámolni, de Ferencnek a Vatikánban levő homo-lobbyról tett kijelentése hullámokat kavar. Vittorio Messori katolikus publicista ezzel kapcsolatban írta meg, hogy az interneten van egy oldal – neve: Venerabilis –, melyet egy Homosensible Roman Catholic Priests Fraternity üzemeltet.

2013. július 29., hétfő

Ricca-ügy, Sucunza-ügy, Bergoglio kormányzási stílusa

Argentínában a Pagina Catolica internetes honlap kommentálta Magisternek a L’Espresso-ban megjelent leleplező írását. A cikk írója szerint Sandro Magister rosszul ítéli meg Ferencet. Ha Magister követte volna Bergoglio általános vikáriusának esetét a Buenos Aires-i érsekségben, tudta volna, hogy Ferenc annál kevésbé enged, minél nagyobb nyomást gyakorolnak rá. [Rendben. Csak akkor az ilyen ember lépjen ki az Egyház szolgálatából, különösen akkor, ha nem képes különbséget tenni a magánügy, és az Egyház ügye között.]

2013. július 28., vasárnap

Bizonyítottan homoszexuális a Ferenc pápa által támogatott „házúr”

Sandro Magister vatikáni újságíró jó pár nappal ezelőtt visszafogottsággal és tisztelettel hívta fel Ferenc figyelmét azokra az információkra, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy az általa támogatott és alig egy hete a vatikáni bank élére kinevezett és teljhatalommal felruházott Msgr. Ricca aktív homoszexuális. Ferenc azonban a bizonyítékok ellenére sem tett semmit, mire Magister lapjában, az olasz L‘Espresso-ban nyilvánosságra hozta mindazt, amit kinyomozott, és amit azóta az Uruguayi Püspöki Konferencia főtitkára is megerősített.

2013. július 27., szombat

A szociáldemokrácia és a kommunizmus egypetéjű ikrek,

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy akik a kommunizmust kárhoztatják, elismerően szólnak viszont a szociáldemokráciáról, elfeledve ideológiai azonosságukat, ezért a tisztánlátás érdekében a szociáldemokrácia alaptételeit ismertetjük a százharminckilenc éve, 1874. július 22-én Dunaföldváron született (és 1945. március 27-én Szegeden elhunyt) kitűnő magyar jezsuita teológus, Müller Lajos „Lehet-e keresztény hívő szociáldemokrata?” címmel 1921-ben megjelent, 1946-ban indexre tett írásával, amelyben a két fél saját forrásaiból egyértelműen azt igazolja, hogy a szociáldemokrácia és a kommunizmus egypetéjű ikrek, mindegyikük a vallás elhalását, az egyház felszámolását akarta. 

2013. július 26., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben - 8. rész

Egy énekes pap szabadságjogai Brazíliában
A képen látható férfi, aki homlokával szinte meghatóan megérinti az énekes nő arcát, fráter Fabio De Melo, aki maga is énekes. Ő felszentelt papja a Jézus Szentséges Szíve kongregációnak és tökéletesen beilleszkedett a a brazil karizmatikus mozgalomba, mit az "Új Ének" hang.

2013. július 25., csütörtök

Ismételten egy szenttéavatás margójára - XXIII. Jánost és a bizonyított csoda hiánya

Az Avvenire július 15-i cikkében Stefania Falasca azt elemzi, mi áll annak a döntésnek a hátterében, mely szerint XXIII. János pápát már idén szentté avatják. Falasca elmondja, hogy halála után Roncalli pápát azonnal szentté akarták avatni. A zsinati ülések közepette Yves Congar teológus leírta a naplójába, hogy a belga Lèon Joseph Suenens bíboros azzal akarta lezárni a De Ecclesia vázlatáról szóló hozzászólását, hogy kéri: közfelkiáltással avassák szentté XXIII. Jánost. Congar hozzátette: „azonnal elérendő célról van szó”. És nemcsak ők, hanem sok zsinati bíboros és számtalan hívő gondolta így.

2013. július 24., szerda

Anyaszentegyházunk elárulása - Katolikusok is csatlakozhatnak az anglikánokhoz [kiegészítéssel]

Ferenc pápa engedélyezte, hogy még meg nem bérmált, de megkeresztelt katolikusok csatlakozhassanak az anglikán ordinariátusokhoz. Eddig csak korábbi anglikánoknak és családjuknak volt erre lehetősége. A Catholic Herald híradása szerint a Walsanghami Miasszonyunk Személyi Ordinariátus közleménye azt írja: a változás megerősíti az ordinariátusok helyét a Katolikus Egyházban, nemcsak jogilag, hanem mint az Új Evangelizációból jelentős részt vállaló szervezeteknek.

2013. július 23., kedd

Jézus és a homoszexualitás: nem mondott semmit?

A melegházasság francia bevezetése, az amerikai Legfelsőbb Bíróság melegházasság-párti döntése és a Budapest Pride nyomán újra felszínre került a homoszexualitás és a melegházasság kérdésköre. A Catholic World Report a melegházasság-pártiak Bibliára alapozott érveinek járt utána.

2013. július 22., hétfő

Az Egyház és a szabadkőművesség - Humanum Genus enciklika IV. rész

Őszentsége
XIII. Leó pápa
Isten szolgáinak szolgája

HUMANUM GENUS
kezdetű enciklikája
a szabadkőművességről

Tisztelendő Testvéreinknek,
 

az egyetemes katolikus világ pátriárkáinak, prímásainak, érsekeinek és püspökeinek, akik az apostoli székkel kegyelemben és közösségben élnek.

2013. július 21., vasárnap

A végső idők - Népszavazás az euthanáziáért Magyarországon

A magyarországi orvosi szakmai szervezetek elutasítják az eutanáziát, és a kisebbik kormánypárt is hasonló véleményének adott hangot. A gyógyíthatatlan betegek halálba segítésének témája azért került ismét a köztudatba, mert az Országos Választási Bizottság hitelesítette a népi kezdeményezést, amely lényegében az eutanázia lehetőségét teremtené meg orvosi részvétellel.

2013. július 20., szombat

Richard Williamson: A borzalmas pusztulás

A mai katolikus „ellenállási mozgalom” egyik bátor tagja újfent arra buzdít, hogy vegyem át e „mozgalom” irányítását. Azzal érvel, hogy én vagyok ennek a mozgalomnak az egyetlen püspöke, aki a Szent X. Pius Papi Közösség belső szétesésével szemben állok. Csakhogy Isten az igazi egyházi tekintély utolsó leheletét Lefebvre érseknek adta, akinek utódai sajnos kegyetlenül visszaéltek ezzel. Miért adná meg nekik tehát Isten újra ezt az ajándékot? Kockáztatva, hogy önök közül sokakat feldühítek, idézem az említett hívő fő érveit, és utánuk a válaszaimat, melyek megfontolását mindenkinek ajánlani tudom.

2013. július 19., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben - 7. rész [videóval - dupla]


A következő videóról a Van Halen együttes "Dance The Night Away" című rock klasszikusa jutott eszembe. A fölvétel Berkeley, Kaliforniában készült a Szentlélek Plébánia Newman termében. A húsvéti vigília mise fölajánlási "körmenetét" látjuk koreografálva. Őszintén szólva, akkor már inkább Eddie Van Halen vagy David Lee Roth táncát nézem...

2013. július 18., csütörtök

Egyiptom: A papgyilkosságot követően pánik uralkodik a koptok között

Felső-Egyiptomból is érkeztek jelentések, miszerint iszlamisták erőszakos cselekedetekkel lépnek fel koptok ellen. Az Észak-Sínai Kopt Egyházmegyéből érkező jelentések szerint drámai helyzet alakult ki a térségben – erről számolt be a Pro Oriente Alapítvány. Helyi iszlamista erők megölték szombaton Mina Aboudot, az El Arish-ban székelő kopt-ortodox püspök, Kosman titkárát. Mohamed Mursi, lemondatott miniszterelnök helyi hívei gyűlöletbeszéddel támadják mind a kopt keresztényeket, mind a biztonsági erőket. A kopt keresztények között a gyilkosság következtében eluralkodott a pánik – jelenti a Pro Oriente.

2013. július 17., szerda

Keresztény gyilkolás Szíriában [videóval]

"Uram bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit tesznek..."
Szíria: a lázadók megtámadták a Szent Antal ferences kolostort és megöltek egy szerzetest. A június 24-én közzétett hírt megerősítette P. Pierbattista Pizzaballa szentföldi ferences kusztos rádiónknak adott interjújában. A pádovai Szent Antal ferences kolostor az Oronte folyó völgyében található az ország észak-keleti részén, 120 km-re Aleppótól. Pizzaballa atya elmondta: a szerzetes nem volt a ferences rend tagja, hanem remete szerzetes volt, de egy idő óta a ferences kolostorban élt biztonsági okokból. A lázadó erők által vasárnap megölt atya, P. François Mourad 49 éves volt.
A videó megtekintését csak erős idegzetűeknek és 18 éven felülieknek ajánlom.

2013. július 16., kedd

Szenté avatások margójára - Szentté avatják II. János Pál és XXIII. János pápákat

II. János Pál (1978-2005) és XXIII. János (1958-1963) pápákat hamarosan szentté avatják. Ferenc aláírta az erről szóló dekrétumot és bejelentette egy konzisztórium egybehívását, mely a két pápa szentté avatási szertartásáról intézkedik. Ezt jelentette ma a vatikáni sajtóiroda vezetője, Federico Lombardi SJ.

2013. július 15., hétfő

A Piusz közösség három püspökének nyilatkozata

A Szent X. Pius Papi Közösség püspökeinek hivatalos közleménye püspökké szentelésük 25. évfordulója alkalmából

Az Egyház és a szabadkőművesség - Humanum Genus enciklika III. rész

Őszentsége
XIII. Leó pápa
Isten szolgáinak szolgája

HUMANUM GENUS
kezdetű enciklikája
a szabadkőművességről

Tisztelendő Testvéreinknek,
 

az egyetemes katolikus világ pátriárkáinak, prímásainak, érsekeinek és püspökeinek, akik az apostoli székkel kegyelemben és közösségben élnek.

2013. július 12., péntek

A liturgikus "megújulás" gyümölcsei képekben - 6. rész [vidóval]

A terítéken most egy régi "kedvencem": a gyerekmise. Sajnos a videót nem tudtam direktben beágyazni. (Apologéta: nekem sikerült, ezért a blogban megtekinthető). A háttértörténet: egy csodálatosan szép, neo-gótikus stílusú írországi redemptorista templomban (Mount St Alphonsus, Limerick) vagyunk, ahol a plébános a gyermekmisén egy táncos-dalos mutatványra (kb. kacsatánc) tanítja be a kongregációt, gyermekeket és felnőtteket vegyesen - s teszi mindezt egy bohócsapkában. Nyilván elengedhetetlen kellék...

2013. július 8., hétfő

Az Egyház és a szabadkőművesség - Humanum Genus enciklika II. rész

Őszentsége
XIII. Leó pápa
Isten szolgáinak szolgája

HUMANUM GENUS
kezdetű enciklikája
a szabadkőművességről

Tisztelendő Testvéreinknek,
 

az egyetemes katolikus világ pátriárkáinak, prímásainak, érsekeinek és püspökeinek, akik az apostoli székkel kegyelemben és közösségben élnek.

2013. július 7., vasárnap

A sátán zászlóvivője - Szekuláris vallásra cserélné le a katolicizmust a francia politikus

A Katolikus Egyházzal nem lehet nemzetet építeni, az új vallásnak a szekularizmusnak kell lennie – nyilatkozta még 2008-ban a jelenlegi francia szocialista oktatásügyi miniszter, Vincent Peillon, akkor megjelent könyvének bemutatóján, amelynek címe: A francia forradalom még nem ért véget.

2013. július 6., szombat

A végső idők - Jönnek a háromszülős gyerekek

"Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.” [Gen 3,5]

A mai posztról,illetve előzményéről már volt szó a blogban és kifejtettem a véleményemet. Ajánlom erősen a poszt végén felsorolt bejegyzések közül a 2. olvasását.

Nagy Britanniában engedélyezték a "háromszülős" mesterséges megtermékenyítési eljárásokat, a modell az Egyesült Államokban egyelőre kísérleti fázisban van. A kezelés lényege, hogy genetikailag módosított sejteket ültetnek be a lombikeljárás során, amellyel elkerülhetőek bizonyos örökletes, a szülő mitokondriális DNS-ében hordozott (később megmagyarázzuk) igen súlyos genetikai betegségek.

2013. július 5., péntek

A katolikus megújulás gyümölcsei képekben 5. rész

Őeminenciája Godfried Daneels bíboros a belga katolikus egyház prímása és Henri Bartholomeeusen a belga Grand Orient Páholy nagymestere találkozott, még 2008-ban egy könyvvásáron és szívélyesen üdvözölték egymást ahogyan a képeken látszik. A könyvvásár előtt, egy előadást tartott a bíboros a belga szabadkőműves páholy szertartásán.

2013. július 2., kedd

A végső idők - Gyermekeket ölni, hogy a szülők ne szenvedjenek

Ez az indoklás az embertelenség rémisztő jele: a szülők szenvedése ok lehet a „súlyos rendellenességet” mutató gyermekek megölésére. Az értékek a feje tetejére állnak: egy ártatlan emberi lényt – anélkül, hogy kifejezhetné a halál iránti vágyát – megölhetnek azért, mert léte érzelmileg fájdalmat jelent másoknak.

2013. július 1., hétfő

Az Egyház és a szabadkőművesség - Humanum Genus enciklika I. rész

Őszentsége
XIII. Leó pápa
Isten szolgáinak szolgája
HUMANUM GENUS
kezdetű enciklikája
a szabadkőművességről

Tisztelendő Testvéreinknek,
 

az egyetemes katolikus világ pátriárkáinak, prímásainak, érsekeinek és püspökeinek, akik az apostoli székkel kegyelemben és közösségben élnek.