"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2016. április 6., szerda

Socci: Ratzinger próféciája - Bergoglio szerint "Isten nem katolikus"

Ki Antonio Socci?  1959-ben született Sienaban. Házas, 3 gyermek atyja. Újságíró, számos bestseller szerzője. Néhány cím könyvei közül. Milyen funkciókat töltött be? Főszerkesztője volt egy ideig a neves nemzetközi folyóiratnak, a 30 Giorninak. A Rai 2 igazgatóhelyettese. Perugiaban egy újságíró főiskola igazgatója 2004-től (Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia)

Könyve bevezetőjéből a következőket tudjuk meg róla, és arról, hogy miért szánta rá magát könyve megírására. Könyve olaszul csak nyomtatott formában elérhető. Ez az ismertető az Interneten is megtalálható német kivonatos fordítás alapján készült. HerzMariens (német)

A szerző kezdetben Bergoglio lelkes híve volt.

Abban reménykedett, hogy pápasága sok tekintetben megújulást fog hozni. Tetszett neki a stílusa, ahogyan Argentínában odament a szegénynegyedekbe. Úgy gondolta, pápasága friss levegőt fog hozni a Vatikánba. Ezért újságíróként védelmezte és támogatta. Olyannak tűnt számára, mint egy valódi apostol, akit a Szűzanya maga küldött az Egyháznak. Védelmezte tradicionalistákkal szemben is. Az is tetszett neki, ahogyan meghirdette azt, hogyan kell misszionálni, vagy ahogyan döntéseket célszerű hozni, és hogy meg kell szabadulni bizonyos előre formulázott mintáktól. Azt is jónak értékelte, ahogyan Ferenc befejezte az enciklikát, amit még Benedek pápa kezdett el.
Ma azonban, ezt mondja magáról:
„Egy vagyok a sok csalódott között. Sokan nemcsak csalódottak, hanem aggodalmak között élnek amiatt a törés miatt, amit Bergolio pontifikátusa hozott.”
Mintegy az ő csalódottságát is szavakba foglalta Lucrecia Rego de Planas, az a  9 gyermekes édesanya, aki docens egy mexikói egyetemen, és aki jól ismerte Bergogliot még Dél-Amerikában. Előbb egy magánlevelet írt Bergoglionak, majd nyílt levél lett belőle. Ezt a levelét magyarra is lefordították.

Ennek a professzor asszonynak feltűnt, hogy Bergolio egy sajátos kettősségben (talán tudathasadásos állapotnak is lehetne fordítani) mindig népszerűségre törekedett. Azt remélte, hogy pápaként majd megváltozik, de ugyanaz maradt.
Apologéta:
Én csak - rossz kedvemben -
a Walt Disney rajzfilm versenylova után, mely mindig győzött (volna) a célfotó készítésekor, de megállt és a kamerába vigyorgott FOTOGÉN 3-nak nevezem.
Ezt írja levelében:
„nagyon szereti, ha mindenkinek tetszik, és ha mindenkivel jóban van, vagyis mindenkinek meg akar felelni. Ezért aztán előfordul, hogy egyik nap a tévében az abortusz ellen nyilatkozik, és másnap, ugyanazon a tévécsatornán úgy jelenik meg, ahogy áldást oszt a Plaza de Mayo-n az abortuszpárti feministáknak. Tud fantasztikus beszédet mondani a szabadkőművesek ellen, és néhány órával később együtt vacsorázik és koccint velük a Rotary Clubban.” (Apologéta: tessék nézni a kézfogást a szabadkőműves nővér és a szabadkőműves pápa között. TÖBB kép itt.)
A professzor asszony kifejezi fájdalmát amiatt, hogy, Bergolio szembefordul az egyház hagyományával. „Nem tudok tapsolni egy olyan pápának, aki nem hajt térdet se a Szentségház előtt, se az átváltoztatás után, ahogyan ezt a szentmise szertartása előírja, aki soha nem nevezi magát pápának, csak Róma püspökének.

Nem tudtam, mit gondoljak vagy mondjak, amikor nyilvánosan kigúnyoltál egy csoportot, akik lelki imacsokrot küldtek neked, mert szerinted „ők azok, akik számolják az imákat.” A Rózsafüzér az egyház csodálatos hagyománya, de mit gondoljak arról, ha az én pápámnak ez nem tetszik, és kigúnyolja azokat, akik ezt az imádságot érte ajánlják föl?”

Socci könyve bevezetőjében a következő alapvető viselkedésmódokat, kijelentéseket kifogásolja Bergoglionál.
  • Nem akar etikai kérdésekben nyilatkozni, mint elődei. „Megértem – írja – hogy Ferenc pápának rengeteg kötelezettsége van, de az elől a feladat elől, hogy szembeszálljon a hamissal, nem térhet ki. Szembe kell szállni azokkal, akik részben magas székekből, a hit szívét támadják. Ehelyett ő azokat támadja, azokat a jó katolikusokat, akiket ortodox keresztényeknek bélyegez.”
  • Kritikus a keresztényekkel kapcsolatban, de soha nem foglal állást a különféle laicista lobbykkal szemben, mint például a gender csoportosulások, ahogyan azt  XVI. Benedek tette.
  • Felkeltette az antiklerikálisok érdeklődését, akik újra meg újra őt idézik, ha támadni akarják az Egyházat.
  • Nem akar olyan embereket megtéríteni, akik nem keresztények.
  • “Isten nem katolikus”. Bergoglionak ehhez a kijelentéséhez fűzi hozzá Socci irónikusan: „Ha Isten nem katolikus, akkor az ő képviselője, a pápa sem katolikus.”
  • A szegények folytonos emlegetése és a rajtuk való segítés fontosságának a hangoztatása közben multinacionális konszernek és üzleti vállalkozások paradicsomává lett a Vatikán.
  • Olyan újságnak nyilatkozik, amelyek mindig antiklerikális voltak, mint pl. a Repubblica
  • „Mit jelent mindez? Ha ez lenne a helyes pápai magatartás, akkor ez az egyház szétrobbantását jelenti, amely nagyon drámaivá válik… A keresztények imádkoznak és szenvednek XVI. Benedek miatt és Ferenc miatt is.
  • „Eljárásmódja sok hívőt elbizonytalanított és csalódottá tett. Soha egy kritikus szava nem volt azokkal a körökkel szemben, amelyek újra meg újra támadják az Egyházat.  Bergoglio, ha rajongói körét tekintjük, egy forradalmár az Egyház élén, aki elveti a dogmákat, és mindent, ami hitbeli tartást adna az embereknek.”

Ratzinger próféciája

Könyvének ebben a fejezetében Socci Ratzinger három, próféciának tekinthető gondolatát idézi.

1) A régi egyház szétrombolása az optimizmus álarca alatt.


Az első próféciája a mai klerikális optimizmust írja le. Ratzinger arra hivatkozik, hogy egy barátja a hetvenes években egy utazást tett Hollandiába. Az akkori holland egyházat tekintették a leghaladóbbnak. Ez a barát üres szemináriumokról, szerzetesrendekről beszélt, ahová senki se lépett be, papokról és szerzetesekről, akik hátat fordítottak annak, amire küldettek. A vallás különféle megnyilvánulásai, a szentmisék háttérbe szorultak. A meglepetés az volt, hogy ugyanakkor ezt az egyházat egy grandiózus egyháznak jellemezte ez a barát, mert nem volt benne semmi pesszimizmus. Az az optimizmus, amely jellemző volt rájuk elfeledtetett minden dekadenciát és minden rombolást.

Ratzinger azt írja erről a „módszertani optimizmusról”, hogy
azok produkálták, akik a régi egyház szétrombolását akarták, és ezt minden lárma nélkül. A nyilvános optimizmus a hívek megnyugtatására szolgált, hogy az egyházat közben a legnagyobb nyugalommal szétrombolják. Ez az optimizmus azonban nem egy igazi Istenben való optimizmus volt, hanem a hűség és a remény paródiája.

2) Ratzinger második próféciája a mai korra vonatkozik: Az igazságot képviselni konformizmus, megalkuvás nélkül

Ezt írja:Az ember azt hiszi, hogy minden modernre rá kell bólintani. Ez biztos a hamis út, amelyről – a zsinatra és XXIII. János pápára hivatkozva – azt akarták, hogy járják a keresztények. Bátornak lenni azt is jelentheti, hogy az ember az igazságot képviseli anélkül hogy konformista lenne, egy szembe fordulás az uralkodó eszmékkel, és hogy ezáltal az ember egy kisebbségi pozícióban találja magát. A világot mindig azok a bátor kisebbségek karakterizálják, akik az igazságért szenvedni is tudnak, és nem a tömegjelenségek, amelyek felszínesek maradnak.

3) Ezekből a mostani megpróbáltatásokból egy új egyház születik.


A harmadik próféciája úgy tűnik a jövőnek egy olyan képe, amely azokra a keresztényekre vár, akik kiállták ezt a próbát. „Ebből a mostani válságból egy olyan egyház fog megszületni, amely sokat veszített. Kisebb lesz és elölről kell kezdenie. A hűséget és a hitet mint a saját új centrumát értelmezi, és a szentségeket teljesítményként, nem pedig egy strukturális liturgikus problémaként fogja értékelni."
Ez a folyamat hosszú és nehéz lesz… De ezekből a megpróbáltatásokból egy olyan egyház fog kilépni, amely megerősödött… Az egyház számára nehéz idők következnek. Ezek most kezdődnek, de én azt hiszem, hogy ez lesz az egyház számára a lehetőség arra, hogy egy új útra lépjen, amely… új reményt képes adni.
Forrás: petersziklaja.ml