"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2016. április 19., kedd

A megváltás (titokzatos) szimboluma: "A kígyó"!

"A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” [Gen 3,1;]
 ...
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba." [Gen 3,14-16]


Egy saját történetet mesélek el bevezetésként:
"Még valamikor Novus Ordos koromban beszélgettem az akkori plébánosommal és azt találtam neki mondani: "Ha veszem a teljes Szentírást (mind a két könyvét) és elkezdek egy-egy mondatot, félmondatot, állítást rosszindulatúan kiragadni belőle, majd ezeket egységes egésszé összerakom, akár az is levezethető a Szentírásból, hogy Jézus nem volt Isten. Sőt..."

Apologéta

Most pedig következzen maga a poszt, illetve Bergoglio tanító(?) homíliája.

"Jézus szeretetből megsemmisül és legyőzi a kígyót"

Tisztelt Péter Sziklája szerkesztők!

Figyelmükbe ajánlom:


A Vatikáni Rádió weblapján Ferenc pápa 2016. március 15-én mondott homíliáját, amivel kapcsolatban néhány (számomra) aggodalomra okot adó gondolat fogalmazódott meg bennem, amiket az egyes részek után ki is fejtek. Ferenc pápa egyes gondolatcsokrai után az aggodalmaimat leírom!

A homília magyar szövege itt, illetve a poszt végén olvasható:  Ferenc pápa keddi homíliája: Jézus szeretetből megsemmisül és legyőzi a kígyót

„A kígyó a pusztító hatalom jelképe, de egyúttal a megváltás titokzatos szimbóluma is


A Biblia által elmesélt üdvösségtörténet beszél az állatokról, a Teremtés könyve elsőként, majd a Jelenések könyve utolsóként szól a kígyóról. Olyan állat a kígyó, mely a Szentírásban a pusztító hatalom jelképe, de egyúttal a megváltás titokzatos szimbóluma is” (Ferenc)

A kígyó az Egyiptomiaknál a sötétség démona, Távol-keleten a gonoszságot testesíti meg. A kígyó a bibliai bűneset kapcsán a Kísértő, Sátán jelképévé vált.

A kígyó, a vipera Keresztelő János és Jézus szóhasználatában az álnokság jelképe és a farizeusok jellemzője. (Mt 3,7; Mt 12,34; Mt 23,33).

Jézus így szól hozzájuk: „Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi sem árthat nektek.” (Lk 10,19)

Isten szól Mózeshez: Készíts magadnak egy kígyót és helyezd egy karóra, ez a rézkígyó. Bárki, akit kígyók martak meg, ha rátekint erre, megmenti az életét. Milyen titokzatos – elmélkedett a pápa – az Úr nem pusztítja el a kígyókat, hanem meghagyja. De ha ezek közül egy rosszat tesz az embernek és felnéz arra a rézkígyóra, megmenekül. Felemelni a kígyót”  (Ferenc)
Felemelni = felmagasztalni?
A következő bekezdés már a felállítani igét használja.
Felállítani ≠ felemelni!

„Az üdvösség a magasságban


A «felállítani» ige ellenben a Krisztus és a farizeusok közötti szembenállás középpontja az evangélium tanúsága szerint. Jézus egy bizonyos ponton megállapítja: Amikor az Emberfia felemeltetik a magasba, akkor megismeritek, hogy ’Én Vagyok’. Ez az ’Én Vagyok’ – jegyezte meg Ferenc pápa – az a név, amivel Isten föltárta önmagát Mózesnek, hogy megismertesse őt az izraelitákkal. És ez az a kifejezés, mely visszatér itt: Felemelni az Emberfiát…” (Ferenc)

A felemelni számomra behelyettesíthető a felmagasztalással, ahova csak feltekinteni lehet. Ha ez igaz, és párhuzamot vonunk Jézus Krisztus és a rézkígyó között, akkor mindkettőre fel kell tekinteni, azaz van aki feltekint Istenre és van aki feltekint a Sátánra. A párhuzam csak így tekinthető. Ha a rézkígyó felállítása  előképe Jézus Krisztus keresztre feszítésének, ez nem párhuzamot jelent, hanem azonosságot, ami nem igaz!

„Értünk bűnné lett, mint gyógyító kígyó mentett meg bennünket


A kígyó a bűn jelképe, a kígyó öl. De a kígyó másfelől megment. És ez Krisztus titka. Pál, amikor erről a titokról beszél, azt mondja, hogy Krisztus kiüresítette önmagát, megalázta magát, semmivé lett, csak hogy megmentsen bennünket. De még ennél is erősebb ez a kifejezés: „Értünk bűnné lett”. Az előző képet használva, így lehetne mondani: értünk kígyóvá lett. Ez a prófétai üzenete a mai olvasmányoknak. Az Emberfia, mint kígyó, bűnné lett és felemeltetett, hogy ezáltal üdvözítsen bennünket” (Ferenc)

A kígyó mint jelkép a görög mitológiából származik: a kehelyből vagy pálcán tekerőző kígyó Aszklépioszt, a gyógyítás istenét szimbolizálta. Aszklépiosz nem azonos Jézus Krisztussal. A bot köré tekeredő kígyó fajtáját tekintve erdei sikló, (Elaphe longissima), amely Délkelet-Európában és Kis-Ázsiában honos. A bot és kígyó annak a jelképe is lehet, amikor a fáraó kígyójához dobja Mózes a botot. Az egész Bibliában sehol nem beszélnek arról, hogy a „…kígyó …megment“, és főleg, hogy „…ez Krisztus titka…“. Legfeljebb az Antikrisztus titka lehet.

Pál tudtommal nem beszélt arról, hogy „…Krisztus …semmivé lett, csak hogy megmentsen bennünket…“ Jézus Krisztus „…Értünk bűnné…soha nem „…lett…“, pláne kígyóvá nem lett, legfeljebb magára vette bűneinket. Számomra nagyon eretnek gondolatokat szül az a kijelentés, hogy „…Az Emberfia, mint kígyó bűnné lett és felemeltetett…“ Mint aki már kígyó, bűnné lett és mint kígyó és bűn felemelkedett. Ez nem Istenkáromlás?

Ez a megváltás története, ez Isten szeretetének a története. Ha mi meg akarjuk ismerni Isten szeretetét, akkor nézzünk a Keresztre-feszítettre, a megkínzott emberre, aki kiüresedett az istenségéből, hagyta magát beszennyezni a bűnnel. De az Isten, miközben megsemmisül, valójában ekkor pusztítja el a rosszat, amit a Jelenések könyve „őskígyónak”nevez.

A következő bekezdésben pedig arra szólít fel,hogy ne nézzünk e Keresztre-feszítettre, mint kincsünkre.

Jézus Krisztus soha nem szennyeződött be a bűnnel, mert soha nem követett el bűnt. Jézus csak magára vette a bűneinket úgy, hogy a mi bűneinkért halt meg, mintegy helyettünk végezte el ezáltal az elégtételt.
  • Ad 1. Az Isten és az „Őskígyó“ nem azonos.
  • Ad 2. Isten nem semmisült meg!
  • Ad 3. Ha (Isten bocsássa meg neveletlenségemet) Isten megsemmisülne, ettől nem pusztulna el a rossz. Ez nem Istenkáromlás?

„A megváltás ára az Emberfia szenvedése, Urunk Jézus Krisztus szenvedése..

A bűn a Sátán műve, Jézus pedig legyőzi a Sátánt, miközben maga bűnné lett és onnan emel fel bennünket mindnyájunkat – vonta le a következtetést Ferenc pápa. A Keresztre-feszített nem egy dísz, nem egy művészeti alkotás, megannyi drágakővel, amit megszemlélhetünk. A Keresztre-feszített – Isten szeretetből vállalt megsemmisülésének a titka! Az a kígyó, mely a pusztában a megváltást a jövendölte meg, amit ha felemelnek és rátekintenek, gyógyulást hoz. Ez nem az Isten varázspálcájával történt, nem, hanem az Emberfia szenvedésével, Urunk Jézus Krisztus szenvedésével” (Ferenc)

Isten nem lett bűnné. Olyan a mondat értelme, hogy a bűn örök, mert először a Sátán a bűn, majd ha Jézus legyőzi a Sátánt, akkor Jézus bűnné lesz és ezáltal emel fel bennünket. Mondatértelmezésem szerint Jézus bűnné válása után megvált minket. Ez nem Istenkáromlás? Pál csak úgy beszél Jézus bűnné válásáról, mintha azzá válna, mintegy hasonlattal.

A bűnné lett Isten szeretetéből fakadóan a Keresztre-feszített által megsemmisíti önmagát? Vagy Isten azáltal, hogy szeretetéből vállalva “bűnné lett”, keresztre feszítve megsemmisült? Akár így akár úgy, nekem ez eretnek gondolatnak tűnik!

A pusztában, a már a kígyómarástól (sátán kísértése) akar megmenteni minket az Isten,akkor nem inkább egy keresztet kellett volna készíteni a rézkígyó helyett, hiszen a kereszt ment meg minket és nem a rézkígyó!

Tisztelettel Ágói Ypszi

Forrás: petersziklaja.hu


Az eredeti homília a Vatikáni Rádió magyar nyelvű oldalán:

Ha meg akarjuk ismerni Isten irántunk mutatott szeretettörténetét, akkor a Keresztre feszítettre kell tekintenünk, ahol Isten kiüresedett az istenségéből, beszennyeződött a bűneinkkel, hogy megmentse az embereket” – áll Ferenc pápa kedd reggeli homíliájának a középpontjában.

A kígyó a pusztító hatalom jelképe, de egyúttal a megváltás titokzatos szimbóluma is

A Biblia által elmesélt üdvösségtörténet beszél az állatokról, a Teremtés könyve elsőként, majd a Jelenések könyve utolsóként szól a kígyóról. Olyan állat a kígyó, mely a Szentírásban a pusztító hatalom jelképe, de egyúttal a megváltás titokzatos szimbóluma is” – kezdte beszédét Ferenc pápa, majd a Számok könyvének az olvasmányát kapcsolta össze a napi evangéliummal. Az olvasmány Izrael népének híres történetét hozza, amikor „élelem nélkül fáradtan bolyong a pusztában, átkozódik Isten és Mózes ellen. Itt is a kígyók a főszereplők kétszer is – hangsúlyozta a pápa. Az elsők az égből jöttek a hűtlen nép ellen, félelmet és halált vetettek el, hogy a nép többé ne lázadjon Mózes ellen és kérjen bocsánatot. Második alkalommal ez a sajátságos csúszómászó ezen a ponton lép színre: „Isten szól Mózeshez: Készíts magadnak egy kígyót és helyezd egy karóra, ez a rézkígyó. Bárki, akit kígyók martak meg, ha rátekint erre, megmenti az életét. Milyen titokzatos  – elmélkedett a pápa – az Úr nem pusztítja el a kígyókat, hanem meghagyja. De ha ezek közül egy rosszat tesz az embernek és felnéz arra a rézkígyóra, megmenekül. Felemelni a kígyót” – töprengett a képen a pápa.

Az üdvösség a magasságban

„A «felállítani» ige ellenben a Krisztus és a farizeusok közötti szembenállás középpontja az evangélium tanúsága szerint. Jézus egy bizonyos ponton megállapítja: Amikor az Emberfia felemeltetik a magasba, akkor megismeritek, hogy ’Én Vagyok’. Ez az ’Én Vagyok’ – jegyezte meg Ferenc pápa – az a név, amivel Isten föltárta önmagát Mózesnek, hogy megismertesse őt az izraelitákkal. És ez az a kifejezés, mely visszatér itt: Felemelni az Emberfiát…”.

Értünk bűnné lett, mint gyógyító kígyó mentett meg bennünket

A kígyó a bűn jelképe, a kígyó öl. De a kígyó másfelől megment. És ez Krisztus titka. Pál, amikor erről a titokról beszél, azt mondja, hogy Krisztus kiüresítette önmagát, megalázta magát, semmivé lett, csak hogy megmentsen bennünket. De még ennél is erősebb ez a kifejezés: „Értünk bűnné lett”. Az előző képet használva, így lehetne mondani: értünk kígyóvá lett. Ez a prófétai üzenete a mai olvasmányoknak. Az Emberfia, mint kígyó, bűnné lett és felemeltetett, hogy ezáltal üdvözítsen bennünket” – állapította meg a pápa.

Isten megváltó önkiüresítése

Ez a megváltás története, ez Isten szeretetének a története. Ha mi meg akarjuk ismerni Isten szeretetét, akkor nézzünk a Keresztre feszítettre, a megkínzott emberre, aki kiüresedett az istenségéből, hagyta magát beszennyezni a bűnnel. De az Isten, miközben megsemmisül, valójában ekkor pusztítja el a rosszat, amit a Jelenések könyve „őskígyónak”nevez.

A megváltás ára az Emberfia szenvedése, Urunk Jézus Krisztus szenvedése

A bűn a Sátán műve, Jézus pedig legyőzi a Sátánt, miközben maga bűnné lett és onnan emel fel bennünket mindnyájunkat – vonta le a következtetést Ferenc pápa. A Keresztre feszített nem egy dísz, nem egy művészeti alkotás, megannyi drágakővel, amit megszemlélhetünk. A Keresztre feszített - Isten szeretetből vállalt megsemmisülésének a titka! Az a kígyó, mely a pusztában a megváltást a jövendölte meg, amit ha felemelnek és rátekintenek, gyógyulást hoz. Ez nem az Isten varázspálcájával történt, nem, hanem az Emberfia szenvedésével, Urunk Jézus Krisztus szenvedésével” – fejezte homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában tartott keddi szentmisén.

Forrás: hu.radiovaticana.va

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison