"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2012. október 30., kedd

A magyar egyházi vezetés mindmáig nem tett meg mindent Mindszenty boldoggá avatásáért...

Noha a hitünkért és hazánkért mindvégig állhatatos bíborosunkról idestova két évtizede a magyar egyházi vezetés valósággal dicshimnuszokat zeng, szégyen, hogy eközben mindmáig nem tett meg mindent boldoggá avatásáért, noha erre vár az öt világrész valamennyi hitében hű maradt magyarja, elvégre aligha van nagyobb lelki támasz egy nemzet életében, mint ha emelt fővel vallhatja boldognak lelki elöljáróit. Amint a Magyar Hírlap 2012. október 28-i számából értesülünk, Zinner Tibor, Koltay Gábor és Sinkovics Ferenc személyéről s pályájáról való beszélgetésében Koltay nem rejtette véka alá, hogy a bíborosunk boldoggá avatását akadályozó tényezők milyen erőknek köszönhetők:

2012. október 24., szerda

Pratikák és bűnök a magyar tradíció köreiben... - a bárnybőrbe bújt farkasok

„Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, se a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Akkor kijelentem nekik: Sose ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!”
[Mt 7,15-23]


2012. október 23., kedd

Megemlékezés '56-ról a besúgó főpappal

Kedves olvasó!
Ez egy nagyon rövid bejegyzés lesz, de a felháborodástól lesz hangos. Ma reggel a Magyar K und K televízió m1 csatornáján rövid beszélgetés zajlott egy biztosan nem keresztény újságíró és egy katolikus főpap (püspök) között. A beszélgetés tárgya az volt, hogy megemlékeztek az 1956-s eseményekről azt helyezve a központba, hogy a klérus részt vett-e az események szervezésében és a harcokban.
Már a beszélgetés elején voltak gondjaim, mert "szokásomhoz híven elsőre" (Apologéta: ajánlom elolvasásra a két évvel ezelőtti bejegyzésemet: Civil papok címen) nem bírtam felismerni a katolikus főpapot, mint beszélgető társat. Pedig most is Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök volt a "TV sztár".. De a mai beszélgetés túl tett minden határon.

2012. október 19., péntek

Nemhogy ezer, egy ok sem lehet a méhmagzat meggyilkolására!!!!

Ma, amikor az abortusztabletta hazánkban való bevezetését támogatta az a Szülész-Nőgyógyász Szakmai Kollégium is, amely pedig sokáig önmagát a kisbabák élete védelmezőjeként tüntette fel, nem lehet elégszer emlékeztetnünk arra, amiből nem engedhetünk: nemhogy ezer, egy ok sem lehet a méhmagzat meggyilkolására.

Korunk Orwell és Huxley utópiájának megvalósulásával fenyegető mivoltát mi sem jelzi jobban, mint sokaknak a magzatméh életjoga megtartása vagy elvetése iránti közönye. Ma, amikor az abortusztabletta hazánkban való bevezetését támogatta az a Szülész-Nőgyógyász Szakmai Kollégium is, amely pedig sokáig önmagát a kisbabák élete védelmezőjeként tüntette fel, nem lehet elégszer emlékeztetnünk arra, amiből nem engedhetünk: nemhogy ezer, egy ok sem lehet a méhmagzat meggyilkolására. Mindazon orvosok pedig, akik ebben részt vesznek, hippokratészi esküjüket szegik meg, amelyben pedig megfogadták, hogy nem segítenek ehhez hozzá egyetlen asszonyt sem.

2012. október 12., péntek

Szabadkőműves szertartás a hamburgi Szent Mihály templomban

Szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal ünnepén Hamburg fő protestáns templomában, a „St. Michaelis” templomban szabadkőműves konventet tartottak.Normális esetben ezen a napon a templomban evangélikus istentisztelet van, de a St. Michaelis elöljáróinak láthatóan fontosabb volt a szabadkőműves konvent, mint a saját egyházközségük, amelynek tagjait ezen a napon a templom ajtajára kitett tábla fogadott: „Ma egész napos rendezvény miatt a templom belseje nem látogatható”.

2012. október 10., szerda

Mi "kárhozatos bálványimádók"

Érdekes hírt olvashattunk a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia honlapján: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1847 Ékes bizonyságát kaptuk annak, amit XI. Pius pápa olyan jól fogalmazott meg a Animos Mortalium apostoli körlevelében, melyet a paptestvéreknek írt 1928. január 6-án, Vízkereszt ünnepén az Ökumenizmusról.
Ebből egyértelműen kiderül, hogy a katolikus hit és tan megsértése és feladása, ha a "megbékélés jegyében" összebútorozunk a protestánsokkal, a kisegyházakkal és szabadegyházakkal. Közös út "ökumánia" csak úgy lehetséges, ha visszatérnek az Egy, Szent, Apostoli és Katolikus Anyaszentegyházba.

2012. október 2., kedd

A vallásra ugyan szükség van, de az Egyházra nem?

Egyre gyakrabban kérdezik, megtapasztalva korunk erkölcsi-szellemi süllyedését, mit jelent hinni az Egyházban, amikor vezető képviselői gyakorta egy gyékényen árulnak Isten bármilyen oldalról jövő ellenségeivel, amikor nyíltan vagy (ami sokszorta veszedelmesebb) burkoltan sokan azt hirdetik, hogy a vallásra ugyan szükség van, de az Egyházra nem: mi az igazság? Különösen is kardinális kérdés ez, amikor a nyáj őrzésére hivatott pásztorok közül számosan eltévelyednek, mint Karl Lehmann bíboros, mainzi érsek, aki évekkel ezelőtt kijelentette, hogy hisz Krisztusban, de az Egyházban nem, azonban ilyenkor is, mint mindig, az a perdöntő, amit a Szentírás, a szenthagyomány (s általuk a dogmatika) tanít, hiszen eszerint Jézus Krisztus nem maradt meg földünkön látható alakban, mégis gondoskodott arról, hogy tanításai fennmaradjanak, és ezek intézményes fenntartására alapította az Egyházat. Ez akkor történt, amikor Szent Péter apostolhoz így szólt (Mt 16, 18-19.):