"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2012. december 14., péntek

A nyíltan szabadkőműves római pápa...

Jelenleg is regnáló Szentatyánk - a megválasztásának anno örültem - gyakorlatilag - bár nem kinyilvánítva - bevallotta a szabadkőművesség teljes hatalomátvételét a Vatikánban. Most vált teljessé VI. Pál pápa - akinek a boldoggá avatási folyamata a vége felé tart és várható rövid időn belül megtörténik - 30 évvel ezelőtt (1972. június 29. Szent Péter és Pál Apostolok ünnepén) mondott szavai: "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!".
Jelenleg is vannak - nem megerősített információk - arról, hogy a Vatikánban VI. Pál trónra lépése után "bemutatták az első - zártkörű - fekete - sátánista - misét bíborosi szintű meghívottakkal, de ezek csak hallomás útján terjedtek, most viszont XVI. Benedek nyíltan kinyilvánította a szabadkőművesség hatalmának szükségességét egy Új Világközösség1 megalapítására. Álljon itt egy cikk erről és utána a ...

A Vatikán támogatja az Új Világrendet és a Világkormányt

A Pápai Igazság és Béke tanácsa előtt mondott december 3-i beszédében a pápa „egy világközösség megalapítására és a hozzá tartozó hatalom létrehozására” szólított fel, ami „az emberek családjának közös javát szolgálná.”
Novus Ordo Seclorum
Új világrend
A globális béke és igazság védelmében létrehozandó Világkormány és Új Világrend a pápa szerint nem egy új szuperhatalom lenne, csupán egy új kormányzó testület, amely meghatározná a döntéshozó politikusok számára a kormányzáshoz szükséges kritériumokat és gyakorlati útmutatást.
Hírforrások szerint a pápa a következőket mondta:
A javasolt testület (világkormány?) nem egy szuperhatalom lenne, ami néhány ember kezében összpontosul, akik minden nemzet fölött uralkodnának, kizsákmányolva a leggyengébbeket.
A pápa a megálmodott testületet amolyan „erkölcsi erőként” vagy hatalomként jellemezte, amelynek „bizonyos méltányos kereteken belüli befolyásoló ereje van, és amolyan résztvevő hatalom lenne, amit a saját illetékességén belüli törvények korlátoznak.
A pápa és a katolikus egyház legújabb nyilatkozata nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy már 2010-ben javasolták egy központi világbank felállítását 2, ami a globális pénzrendszer szabályozását és a nemzetközi pénzforrásokat felügyelné.
Szövegmagyarázat:
Annuit Coeptis: Vállalkozások (Kolóniák) megállapodása
Illumined eye [Great architect "Lucifer): ] Lucifer [a sátán] a nagy építész mindenlátó szeme
Novus Ordo Seclorum: Új Világrend
One of many: egy a sok közül (13 levél a mottóban)
13 illuminated stars: a 13 felvilágosodott amerikai kolónia
13 Layers of Brick: 13 eredeti kolónia; 72 Bricks: a 72 erő neve Istennek a Kabbalában3
MDCCLXXVIA: A dátum a szabadkőművesség alapítása = mDCcLXxVI = 666
13 Arrows, 13 Leaves, 13 Berries: 13 eltérő erővel rendelkező kolónia
9 Tail feathers - 9 spheres risen through to return to heavenly state: a 9 égi szférát jelenti a mennyei állapotokba való visszatérést
Phoenix not an eagle rising from the ashes, or ignorant world: A Phoenix (madár) nem egy sas ami felszáll a hamuból


A média arról adott hírt, hogy a Vatikán egy „nemeztek felett álló hatóság” megalakulását szorgalmazza, ami globális hatáskörrel és „egyetemes illetékességgel” rendelkezne a globális gazdasági szabályok és döntések meghozatalára és felügyeletére.
Kína új törekvése, hogy szorosabb kapcsolatot építsen ki Oroszországgal, az egyre erősödő betolakodás az Egyesült Nemzetek részéről az Internet felügyeletét illetően és végül a katolikus egyház legújabb megjegyzései olyan szoros mederben terelik az emberiséget a világkormány felemelkedése felé, amiből már nem biztos, hogy ki tud lépni.
Forrás: www.nemenyi.net

Apologéta: Ha összefüggéseiben és folyamatában nézzük az eseményeket, akkor egyértelműen látszanak a jövő puzzle darabjai.De a tisztánlátáshoz még egy kicsit vissza kell lépni az időben. Az ONE DOLLAR felirataiból látszik, hogy az Illuminátusokat 1776-ban alapították (titkos társaságként). 13 év (földalatti bujkálás) után 1789-ben lépett a nyilvánosság elé az ún. "Nagy Francia Forradalom" képében, mely véleményem szerint - olyan sátános kivitelben a Szabadság, Testvériség, Egyenlőség" mottója, álarca mögé bújva - a SÁTÁN megtestesülése volt és a nyílt világba lépésének a pillanata. Ezt alátámasztja az a mérhetetlen (római-katolikus) Egyházgyűlölet, mely szemmel láthatóan abban nyilvánult meg, hogy Franciaországban majdnem teljesen legyilkolták a klérus tagjait, illetve a maradéknak is menekülni vagy bujkálni kellett, és mind ezt a felvilágosodás,  a Szabadság, Testvériség, Egyenlőség nevében. Mindenki egyenlő volt, kivéve a katolikus Egyházat és tagjait. Majdnem hatvan évvel később [1848] Karl Marx a trieri rabbi fia és Friedrich Engels közösen megírta és nyilvánossá tette a "Kommunista kiáltványt". Az Egyház lassan és kicsit későn, de pápai enciklikában4 reagált a Kommunista kiáltványban megfogalmazottakra és fejtette ki az Egyház állásfoglalását a munkássággal és a kapitalizmussal kapcsolatban.
Az 1900 évek elejére a szabadkőművesség (modernizmus) néven kezdett az Egyházba behatolni, ami ellene Szent X. Pius pápa lépett fel mint egyházfő a lehető legteljesebb szigorral, bevezetve az antimodernista eskű kötelező letételét a papság száma és a szentelés elengedhetetlen feltételeként. De ez nem tudta megállítani a folyamatokat csak háttérbe szorítani azokat. Az Illuminátusok (mint ahogyan a kismacska a körmeit próbálgatja) tettei azért megjelentek a világban, pl. az I. Világháború kirobbantása5 által, 1916-ban az Amerikai Központi Bank6 létrehozása és a pénznyomtatás magánkézbe adás, majd 1933-ban Hitler hatalomra segítése. XII. Pius pápát 1958-ban XIII. János pápa követte a Vatikán trónján, aki meghirdette a II. (Egyetemes, de nem dogmatikus, hanem pasztorális) Vatikáni Zsinatot. Ez a zsinat gyakorlatilag (utólag a folyamatokat látva és elemezve) az Egyház teljes szétverésére irányult a német és más német ajkú (osztrák, svájci, németalföldi, skandináv stb.) püspökök, bíborosok és az őket kiszolgáló teológusok (Karl Rahner SJ, Karl Ratzinger [XVI. Benedek pápa] stb.) segítségével, hazugságaikkal és csalásaikkal7. A Zsinat által elfogadott (részben) nemzeti nyelvű misézés helyett a szintén bizonyítottan szabadkőműves Bougninie bíboros vezetésével és több Luteránus teológussal megalkották a NOM-t (Novus Ordo Missae) ami gyakorlatilag egy luteránus Istentisztelettel egyenértékű, ugyanis a mise kb 80%-ban megfelel a luteránusok több évszázados Istentiszteletének.
Elérkeztünk 1971-hez amikor "A növekvő feszültségek miatt a (pénzügyi) rendszer összeomlott, miután az Egyesült Államok akkori elnöke Nixon a vietnami háború elvesztése után felfüggesztette a dollár aranyhoz rögzített árfolyamát."
Ebben az időszakban már folyamatban volt az Európai Unió kialakítás és működése. 1980-1990-s években megjöttek az €U-ba vezetői szinten az 1968-s európai (egyetemi) diáklázadások tagjai8 és teljesen átformálták az EU szellemiségét, céljait9 a maguk szabadkőműves elképzeléseiknek megfelelően.
Visszatérve az időben 1972. Szent Péter és Pál Apostolok ünnepéhez: ekkor hangzott el a bevezetőben idézett mondat "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!" VI. Pál pápa szájából, most pedig (és ezt én mondom) maga a SÁTÁN lépett be az Egyházba, azzal, hogy Szent Péter utódja (Krisztus földi helytartója) egy szabadkőműves (Illuminátusos) világkormány, világrend felállítását ajánlja, illetve erre tesz indítványt. Ez az esemény teljesen más megvilágításba helyezi a Szent X. Pius papi testvériség szerepét, működését, mint a HIT utolsó védelmező vonalát, a Krisztusi tanítás letéteményesét.
A Mindenható Isten irgalmazzon nekünk és Egyháza vezetőinek az utolsó Ítéletkor.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,

1 Novus Ordo Seclorum = Új Világrend
2 ez tegnap [2012. december 13-án] az Európai Unió tekintetében megtörtént. Az €U kormányfőiből álló Európai Tanács elhatározta az € és a bankok központi felügyeletét megalapítását
3 A kabbala ókori eredetű zsidó misztikus tudomány, titkos bölcsesség, amelynek segítségével az ember közelebb kerülhet Istenhez
4 XIII. Leó pápa: Rerum Novarum-jában [1891.05.15.]
5 Gavrilo Princip (szerb egyetemista) aki a Habsburg trónörököst meggyilkolta és kirobbantotta az I. világégést, bizonyítottan szabadkőműves (Illumi tag) volt
6 FED = A Federal Reserve System (szó szerint „a Szövetségi Tartalék Rendszer”, rövidebben Federal Reserve, nem hivatalos de gyakran használt rövidítéssel Fed) az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere.
7  Ajánlom elolvasásra a "Tiberis a Rajnába ömlik" című tanulságos könyvet
8 G. Westerweile (homoszekszuális) német külügyminiszter,  Daniel Cohn-Bendit (pedofil) francia EU parlamenti képviselő,
9 Az EU eredeti alapításának és kitűzött célja: egy keresztény államszövetség (konföderáció) létrehozása (nemzetek szövetsége). Az EU zászlója is ennek az elképzelés alapján lett megtervezve: a kék szín Szűz Mária színére utal, míg a csillagok (nem a mostani ötágú, sátánista, hanem az eredeti hatágú, de nem a Dávid-csillag, hanem egy nyújtott, hegyes csillag, ami) a Betlehemi csillagra utal ás a 12 ((azaz tizenkettő) pedig a Jelenések Könyvének Napbaöltözött Boldogasszonyának 12 csillagot tartalmazó koronájára.