"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2012. december 31., hétfő

A sátán kutyája...

Sátán mentes Boldog Újesztendőt kívánok!

"Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát. Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat." [Jel 13,16-18]
írta Szent János apostol a Jelenések Könyvében Krisztus után 95 körül Patmosz szigetén...

2012. december 28., péntek

Minden ötödik percben meghal egy keresztény...

Dúdor István:
Megtört kereszt
"2012-ben hite miatt 105 ezer keresztényt öltek meg. A világnak vannak országai, ahol misére vagy katekizmusra járni is életveszélyes. A legveszélyesebb térségek az iszlám fundamentalizmus országai, Nigéria, Szomália, Mali, Pakisztán és Egyiptom bizonyos vidékei. Továbbá a kommunista diktatúrák, élükön Észak-Koreával és az etnikai nacionalizmus uralta államok, ahol a nem az államvallást gyakorlók a nemzet ellenségeinek számítanak, mint az indiai Oriszában" - nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Massimo Introvigne, a vallásszabadságot vizsgáló olasz megfigyelőközpont koordinátora, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselője.

2012. december 25., kedd

Vallási intolerancia a katolikusokkal szemben...

Vasárnap egy dél-kaliforniai katolikus templom betlehemesét gyalázták meg ismeretlen tettesek - írja a brit MSN. A vandálok a kis Jézusnak Hitler-bajszot rajzoltak és a homlokára ráírták: Heil Hitler. A magyar kormány azonnal küldjön tiltakozó jegyzéket az amerikai kormánynak, a magyar keresztény egyházak azonnal tiltakozzanak a barbár keresztényellenes bűntett miatt.

2012. december 24., hétfő

Őáltala, Ővele és Őbenne ... [...az Ige testé lőn...]

Aligha túlzás, hogy mára az "adventus Christi"-t, Krisztus eljövetelének várását az "adventus diaboli", az ördög megérkezésének vágyása cserélte fel, és ennek legkézzelfoghatóbb jele ugyanaz, amit egykor egy doni harctérről visszatért honvédünk mondott, amikor arról kérdezték, miről ismerhető fel leginkább az orosz ember: ajkáról lefagyott a természetes mosoly vagy nevetés, köszönhetően a félévszázados kommunizmusnál ezerszer veszedelmesebb, a huszonkét évvel ezelőtti csillagváltás óta mindent elborító, az embert Teremtőjétől függetlenítő, a hitet a tudománnyal szembeállító, az előbbi elhalását és az utóbbi mindenhatóságát hirdető, a szakrális hagyományok megélésétől, a családi és nemzeti közösséghez tartozás természetes élményétől teljesen megfosztó, ezáltal a legszélsőségesebb individualizmust képviselő liberalizmusnak

2012. december 23., vasárnap

A kereszténység a kereszt és a kard egységét hirdeti

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok!

Szent István király kardja és Apostoli keresztje
Sokak szerint a kereszténység a háttérhatalommal szembeni passzivitást, a nemzeti kultúra megvetését hirdeti, nem tudván arról, hogy eleinknek viszont éppen az önfeláldozást, az immanens és transzcendens valóságok együttes elfogadását és tiszteletét jelentette, a kereszt és a kard kölcsönösségéből következő hősies életszemléletet, amit nemcsak nemzetünk mind világi, mind pap és lelkész elöljárói egykori imádságai tanúsítanak, hanem számos huszadik századi, Mindszenty bíborosunknál semmivel sem kisebb, mégis, hozzá képest csaknem teljesen elfeledett főpapjai közéleti megnyilatkozásai is, így közülük a százhuszonnyolc éve, 1884. december 22-én a Komárom vármegyei Kisbéren született (és 1973. január 28-án a svájci Einsiedelnben Örökkévalóságba költözött) Hász István katolikus tábori püspök életműve, vagyis hogy a kereszténység egyáltalán nem a háttérhatalommal szembeni passzivitást hirdeti, hanem a kereszt és a kard egységét, más szóval a férfias kereszthordozást.

2012. december 20., csütörtök

"Trendi" tradicionalistának lenni a katolikus fiatalok közt...

Érdekes hír jelent meg a Magyar Kurir Internetes honlapján:


Miközben a II. Vatikáni Zsinat óta csökken a rendszerint misére járók száma, egyre többen járnak tridenti misére, főleg fiatalok – írja az Economist. Mint a lap kifejti: A vasárnapi miselátogatók száma az 1960-as 1,8 millióról a felére csökkent Angliában és Walesben, a hívek átlagéletkora pedig 52-re emelkedett az 1984-es 37-ről. A francia katolikusoknak csak 5, az olaszoknak csak 15 százaléka jár rendszeresen misére.

2012. december 16., vasárnap

A tömeggyilkos református lelkész...

A napokban jelent meg a hír, hogy:
A nagy értékű gyógyszeres kezelések számának drasztikusan csökkentését tervezi a kormány - írja az Index egy az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelent előkészítő anyagra hivatkozva. Ha a kormány elfogadja, azok az áttétes rákos betegek, akiknek már csak néhány hónapjuk van hátra, első körben nem juthatnának hozzá az életüket nagy eséllyel meghosszabbító modern gyógyszeres kezelésekhez, miközben a költségvetés csak néhány milliárdot spórolhat.

2012. december 14., péntek

A nyíltan szabadkőműves római pápa...

Jelenleg is regnáló Szentatyánk - a megválasztásának anno örültem - gyakorlatilag - bár nem kinyilvánítva - bevallotta a szabadkőművesség teljes hatalomátvételét a Vatikánban. Most vált teljessé VI. Pál pápa - akinek a boldoggá avatási folyamata a vége felé tart és várható rövid időn belül megtörténik - 30 évvel ezelőtt (1972. június 29. Szent Péter és Pál Apostolok ünnepén) mondott szavai: "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!".
Jelenleg is vannak - nem megerősített információk - arról, hogy a Vatikánban VI. Pál trónra lépése után "bemutatták az első - zártkörű - fekete - sátánista - misét bíborosi szintű meghívottakkal, de ezek csak hallomás útján terjedtek, most viszont XVI. Benedek nyíltan kinyilvánította a szabadkőművesség hatalmának szükségességét egy Új Világközösség1 megalapítására. Álljon itt egy cikk erről és utána a ...

2012. november 20., kedd

Az erkölcsi értékrend teljes hiánya...

Stohl (Buci) András
Teljesen kiakadtak az RTL Klub rajongói a Nemzeti Színház igazgatói posztjára pályázó Vidnyánszky Attila Heti Válasznak adott nyilatkozatán, és követelik, hogy a csatorna vegyen elégtételt a kijelentések miatt - írja a hír24.hu.
A debreceni Csokonai Színház igazgatójaként dolgozó Vidnyánszky Stohl Andrással kapcsolatban fogalmazott meglehetősen keményen: „Nehezen egyeztethető össze, ha egy színész nagy dolgokról beszél, és hitet akar sugározni a Nemzeti színpadán, miközben olyan tévécsatorna alkalmazásában áll, amely nap mint nap bűnök sorozatát követi el a kultúra és az emberi lélek ellen."

2012. november 18., vasárnap

Egy életút Magyarországról Zaitzkofenbe ...

Páter Papp Miskolcon
A mai bejegyzésem most csak hír-adás egy múlt hónapi eseményhez kapcsolódóan, mégpedig a Szent X. Piusz Papi Közösség Müncheni priorátusa kápolnájának - én inkább templomot mondanék - felszentelésének 25. évfordulójáról. Münchenben a Johann-Clanze-Straße 100. alatt található templomot 1987. december 20-án még a közösség alapítója, Marcell Lefebvre érsek úr szentelte fel és Bajország Patrónusának [Szűz Máriának] ajánlották fel.

2012. november 16., péntek

Egy 1600 éves prófécia korunkban beteljesül?!

Szent Nílus [? - 430]
A róla szóló első információk alapján Nílus egy egyházon kívüli, családos ember volt, a konstantinápolyi bíróság egyik hivatalnoka. Aranyszájú Szent János pátriárkasága idején, annak első száműzetése előtt ő irányította Nilust a Szentírás tanulmányozásában és a vallásosság terén. 390-ben vagy 404-ben Nílus elhagyta feleségét és egyik fiát, és másik fiával, Theodulossal a Sinai hegységbe ment, hogy szerzetes legyen. Ott éltek kb. 410-ig, amikor szaracénok támadták meg a kolostort és fiát foglyul ejtették.
Fel akarták áldozni a fiút istenüknek, végül azonban eladták rabszolgának, így a palesztinai Eleusa püspök tulajdona lett. Közben Nílus is elhagyta a kolostort, hogy fiát keresse, és sikerült is rátalálnia a püspöknél. A püspök mindkettőjüket szerzetessé szentelte és visszaengedte a Sinai hegyre. 430-ig biztosan életben volt Nílus, halálnak pontos ideje azonban ismeretlen, néhány író szerint 451-ig élt.

2012. november 15., csütörtök

A szekularizmus és a tudatlanság határai ...

Csaknem 4 ezer szavazatot kapott az amerikai kongresszusi képviselőválasztásokon a 19. században élt Charles Darwin (Apologéta: az evolúciós elmélet megalkotója).
A november 6-i szavazás napján Georgia tagállam 10. választási körzetben a szavazópolgárok saját kezűleg írták fel a szavazócédulákra Charles Darwin nevét és voksoltak rá.
Az akció Paul Brown republikánus-párti képviselőjelölt nyilatkozatával hozható összefüggésbe:

2012. november 11., vasárnap

Buzdítás a sötétségben való tájékozódáshoz...

Kedves Testvéreim a Szent Katolikus Hitben!

Minden pillanatban fontos feladata a Katolikus Hitben élő embernek, hogy éber legyen. Ez az éberség kell, hogy minden helyzetben, jóban és rosszban egyaránt megmaradjon, hiszen éberen csakis a lélekkel lehet létezni. Ez pedig azt jelenti, hogy a lélekkel kell látni és nem szabad hagyni magunkat a sötét erő által vezettetni! Aki a szemével gondolkodik, azt félre lehet vezetni és ez irgalmatlanul be is következik.
Hogyan lehet megtanulni a lélekkel látni? Ehhez böjtre és imádságra van szükség. Mindkettő megtanít látni a lélekkel és elhagyni mindazt, ami megzavarja a lélek harmóniáját, nyugodt együttlétét a Mindenható Istennel. Ezen buzdításom megírását a napjainkban tapasztalható zűrzavar és sötétség támadása ihlette, amely olyan
közösséget sem kímél, amely mindhalálig hű akar maradni Katolikus Anyaszentegyházunk Hitéhez.

2012. november 8., csütörtök

Az Egyházi temetés feltételei és megtagadása...

Kedves Hívek,
mi, keresztények tiszteletben tartjuk az elhunytak testét, mert ez a lélek „szerszáma” és a Szentlélek otthona volt, de azért is, mert tudjuk, hogy egyszer a test is fel fog támadni. Ezért temeti el az Egyház az ember ha­landó porhüvelyét ünnepélyes szertartásokkal és kíséri el – általában – körmenettel a sírhoz. Úgy a katekizmus (Apologéta: természetesen nem a II. Vatikáni Zsinat után kiadottra kell gondolni), mint az egyházjog (Apologéta: természetesen itt sem az 1983 - ún. Gumimaci Kódex-re - kell gondolni, hanem az 1917-esre) általános szabályokat ír elő, melyeket az egyházi temetéskor figyelembe kell venni. E rendelkezések legfontosabb elemei összefoglalva a következők:

2012. november 5., hétfő

Virágot a koporsóra? - A temetési szertartásról

A római rítus szerint a temetés szertartásai állanak: először a holttest áthozatalából a templomba, másodszor a halottak zsolozsmájából, harmadszor a gyászmiséből, negyedszer a Liberóból és végre ötödször az eltemetésből.
Először a plébános vagy más megbízott pap karingben, fekete stólával, esetleg pluviáléban néhány miniszterrel a halott házához megy. Elől viszi egyik miniszter a keresztet két gyertyás között, utána jönnek az egyesületek, társulatok, szerzetek, papság stb. aszerint, hogy milyen nagy arányú a temetés, utoljára jön a fungens pap egy miniszterrel, aki a szentelt vizet hozza az aspersoriummal. Szent miniszterek, szerpap és alszerpap ezen körmenetben, amely különben hasonlít a többi körmenetekhez, nem engedhetők meg (S. R. Cong. 2915 ad 8).

2012. november 2., péntek

Virágot a sírra? – Nem mindig volt ez szokás

A halottak napjához hozzátartozik, hogy virággal emlékezünk meg az elhunytról. Régen azonban a keresztények – a pogányokkal ellentétben – nem vittek virágot a sírra.
A halottak napját november 2-án tartják. Estéjét a halottak estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a harangok a halottak emlékezetére.

2012. november 1., csütörtök

Halloween vs. Mindenszentek ünnepe

A lengyel katolikus egyház internetes honlapján arra figyelmeztet, hogy a Halloween, azaz a Mindenszentek angolszász ünneplése ellentmond a katolicizmus tanításainak és a kereszténységnek, mert a "sötétség birodalmába, az ördögök, vámpírok és démonok világába" vezeti be a fiatalokat a "vidámság nevében". A BBC szerint egy lengyel érsek, Andrzej Dziega szerint az október 31-ei éjjeli ünneplés a pogányságot terjeszti a fiatalok körében. Dziega szerint a "halál kultúrája" áll emögött.

2012. október 30., kedd

A magyar egyházi vezetés mindmáig nem tett meg mindent Mindszenty boldoggá avatásáért...

Noha a hitünkért és hazánkért mindvégig állhatatos bíborosunkról idestova két évtizede a magyar egyházi vezetés valósággal dicshimnuszokat zeng, szégyen, hogy eközben mindmáig nem tett meg mindent boldoggá avatásáért, noha erre vár az öt világrész valamennyi hitében hű maradt magyarja, elvégre aligha van nagyobb lelki támasz egy nemzet életében, mint ha emelt fővel vallhatja boldognak lelki elöljáróit. Amint a Magyar Hírlap 2012. október 28-i számából értesülünk, Zinner Tibor, Koltay Gábor és Sinkovics Ferenc személyéről s pályájáról való beszélgetésében Koltay nem rejtette véka alá, hogy a bíborosunk boldoggá avatását akadályozó tényezők milyen erőknek köszönhetők:

2012. október 24., szerda

Pratikák és bűnök a magyar tradíció köreiben... - a bárnybőrbe bújt farkasok

„Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, se a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Akkor kijelentem nekik: Sose ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!”
[Mt 7,15-23]


2012. október 23., kedd

Megemlékezés '56-ról a besúgó főpappal

Kedves olvasó!
Ez egy nagyon rövid bejegyzés lesz, de a felháborodástól lesz hangos. Ma reggel a Magyar K und K televízió m1 csatornáján rövid beszélgetés zajlott egy biztosan nem keresztény újságíró és egy katolikus főpap (püspök) között. A beszélgetés tárgya az volt, hogy megemlékeztek az 1956-s eseményekről azt helyezve a központba, hogy a klérus részt vett-e az események szervezésében és a harcokban.
Már a beszélgetés elején voltak gondjaim, mert "szokásomhoz híven elsőre" (Apologéta: ajánlom elolvasásra a két évvel ezelőtti bejegyzésemet: Civil papok címen) nem bírtam felismerni a katolikus főpapot, mint beszélgető társat. Pedig most is Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök volt a "TV sztár".. De a mai beszélgetés túl tett minden határon.

2012. október 19., péntek

Nemhogy ezer, egy ok sem lehet a méhmagzat meggyilkolására!!!!

Ma, amikor az abortusztabletta hazánkban való bevezetését támogatta az a Szülész-Nőgyógyász Szakmai Kollégium is, amely pedig sokáig önmagát a kisbabák élete védelmezőjeként tüntette fel, nem lehet elégszer emlékeztetnünk arra, amiből nem engedhetünk: nemhogy ezer, egy ok sem lehet a méhmagzat meggyilkolására.

Korunk Orwell és Huxley utópiájának megvalósulásával fenyegető mivoltát mi sem jelzi jobban, mint sokaknak a magzatméh életjoga megtartása vagy elvetése iránti közönye. Ma, amikor az abortusztabletta hazánkban való bevezetését támogatta az a Szülész-Nőgyógyász Szakmai Kollégium is, amely pedig sokáig önmagát a kisbabák élete védelmezőjeként tüntette fel, nem lehet elégszer emlékeztetnünk arra, amiből nem engedhetünk: nemhogy ezer, egy ok sem lehet a méhmagzat meggyilkolására. Mindazon orvosok pedig, akik ebben részt vesznek, hippokratészi esküjüket szegik meg, amelyben pedig megfogadták, hogy nem segítenek ehhez hozzá egyetlen asszonyt sem.

2012. október 12., péntek

Szabadkőműves szertartás a hamburgi Szent Mihály templomban

Szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal ünnepén Hamburg fő protestáns templomában, a „St. Michaelis” templomban szabadkőműves konventet tartottak.Normális esetben ezen a napon a templomban evangélikus istentisztelet van, de a St. Michaelis elöljáróinak láthatóan fontosabb volt a szabadkőműves konvent, mint a saját egyházközségük, amelynek tagjait ezen a napon a templom ajtajára kitett tábla fogadott: „Ma egész napos rendezvény miatt a templom belseje nem látogatható”.

2012. október 10., szerda

Mi "kárhozatos bálványimádók"

Érdekes hírt olvashattunk a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia honlapján: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1847 Ékes bizonyságát kaptuk annak, amit XI. Pius pápa olyan jól fogalmazott meg a Animos Mortalium apostoli körlevelében, melyet a paptestvéreknek írt 1928. január 6-án, Vízkereszt ünnepén az Ökumenizmusról.
Ebből egyértelműen kiderül, hogy a katolikus hit és tan megsértése és feladása, ha a "megbékélés jegyében" összebútorozunk a protestánsokkal, a kisegyházakkal és szabadegyházakkal. Közös út "ökumánia" csak úgy lehetséges, ha visszatérnek az Egy, Szent, Apostoli és Katolikus Anyaszentegyházba.

2012. október 2., kedd

A vallásra ugyan szükség van, de az Egyházra nem?

Egyre gyakrabban kérdezik, megtapasztalva korunk erkölcsi-szellemi süllyedését, mit jelent hinni az Egyházban, amikor vezető képviselői gyakorta egy gyékényen árulnak Isten bármilyen oldalról jövő ellenségeivel, amikor nyíltan vagy (ami sokszorta veszedelmesebb) burkoltan sokan azt hirdetik, hogy a vallásra ugyan szükség van, de az Egyházra nem: mi az igazság? Különösen is kardinális kérdés ez, amikor a nyáj őrzésére hivatott pásztorok közül számosan eltévelyednek, mint Karl Lehmann bíboros, mainzi érsek, aki évekkel ezelőtt kijelentette, hogy hisz Krisztusban, de az Egyházban nem, azonban ilyenkor is, mint mindig, az a perdöntő, amit a Szentírás, a szenthagyomány (s általuk a dogmatika) tanít, hiszen eszerint Jézus Krisztus nem maradt meg földünkön látható alakban, mégis gondoskodott arról, hogy tanításai fennmaradjanak, és ezek intézményes fenntartására alapította az Egyházat. Ez akkor történt, amikor Szent Péter apostolhoz így szólt (Mt 16, 18-19.):

2012. augusztus 31., péntek

A megszentelt élet napja a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében?Érdekes hír jelent meg a Magyar Kurir Internetes oldalán 2012. február 6-n: "A megszentelt élet napja a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében" címmel. Álszent és a hívek megcsalatása ez a képmutatás, ha figyelembe vesszük - csak a 2011-s és részben a 2012-s év történéseit - a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. Ez a bejegyzés azóta várja a megjelenést és most jött el az ideje.

2012. augusztus 30., csütörtök

A hit (mindennél) fontosabb! Fontosabb mint a legalitás...

Bemard Tissier de Mallerais
A francia hetilap, a „Rivarol" interjút készített Bemard Tissier de Mallerais püspökkel. Az FSSPX püspökének „XVI. Benedek pápa furcsa teológiája, a kontinuitás vagy a szakadás hermeneutikája" című könyvét a napokban adták ki újra. A beszélgetést Jérőme Bourbon 2012. június 1-én rögzítette és 2012. június 13-án hozta nyilvánosságra. Az interjúból világosan kiderül, hogy Mgr. Tissier (67) félreérthetetlenül ellenzi a közösségnek a mai Vatikánhoz való közeledését.

Az interjú francia nyelven készült, német fordítását az FSSPX-en belül terjesztik. A www.kreuz.net is leközölt egy német fordítást, ami nem teljesen azonos az FSSPX-en belül terjesztettel.

2012. augusztus 14., kedd

Egy nép akkor indul veszni leginkább, ha papjai is cserbenhagyják

Nem lehet elégszer hangsúlyoznunk, hogy egy nép akkor indul veszni leginkább, ha lelki vezetői, vagyis papjai is cserbenhagyják, s ez korántsem csak az elmúlt évtizedek békepapi működésére, hanem már a kiegyezés utáni egyházi életre is igaz, amint kitűnő irodalomtörténészünk, az 1978. augusztus 14-én Budapesten elhunyt Féja Géza önéletrajzi vallomása is igazolja.

2012. augusztus 13., hétfő

Hamis vallások vs. vallásszabadság

Vallásszabadságról világi és vallási értelemben beszélhetünk. Ha a vallásszabadságot vallási értelemben vizsgáljuk, beszélnünk kell jogról (jus) és lehetőségről (potentia); és e két dolog nem mindig esik egybe. Az állampolgárnak például joga van, hogy földbirtokot vásároljon, ha azonban ehhez nincs meg a kellő pénze, akkor erre nincs lehetősége, azaz nem képes rá. Ugyanakkor az egyénnek lehetősége van, hogy meglopja embertársát, vagyis képes erre, holott nincs hozzá joga.

2012. augusztus 9., csütörtök

A II. Vatikáni Zsinat hiba volt!

„Az elképzelés, miszerint egy zsinat hiba is lehet, Luther Márton idejére nyúlik vissza. Csak ezt figyelembe véve a tradicionalistáknak fel kellene tenniük a kérdést, valójában hol helyezkednek el?” – mondta Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsa elnöke az Apic-Kipa svájci katolikus hírügynökségnek adott interjújában.

2012. augusztus 3., péntek

A La Salette jövendőlés - 1846 - a végső időkről

"Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária,
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!".
La Salette egy Isten háta mögötti kis falucska az Alpokban. 1800 m-es magasságban fekszik, a franciországi Dauphiné tartományban, Isere megyében, a grenoble-i püspökség területén. A természet fensége lenyűgöző erejű, grandiózus, de kietlen. Reggelente a völgyben csodálatos felhőjátéknak lehetünk tanúi. Isten mindenhatóságának erejét tükrözi minden. Esténként a hegytetőn lélekzetelállító csöndben hívogat a harang a gyertyás körmenetre. La Salette Grenoble-tól 75 km-re, délkeletre fekszik, és egy 15 km hosszú, kiszélesített hegyi úton lehet eljutni oda.

2012. augusztus 1., szerda

Égető szükség volna a harcos Egyházra

Manapság, amikor a kereszténység és a zsidóság látszólag összeházasítását akaró, valójában azonban az előbbinek az utóbbi alá rendeléséért semmilyen áldozattól vissza nem riadó cionizmus és az előbbi hívei közül az emiatt elkeseredetteket a krisztusi igazságoktól eltávolító, helyettük valamiféle sohasem ismert 'magyar ősvallás'-t hirdető pszeudo-neopogányság szektásokra jellemző tudálékos vagdalkozásokkal toborozza egyre növekvő táborát, égető szükség volna a harcos Egyházra, az 'Ecclesia militans'-ra, annak olyan papi arcéleire, mint amilyen volt egy (hogy csak az ismertebbekre utaljunk)...>>>

2012. július 25., szerda

A szekurális világ és a sátán frontális támadás

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.

A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”

Két rövid, de annál fontosabb hír, mely mutatja, hogy a sátán a szekuláris államapparátuson - törvényhozáson - keresztül indított frontális támadást Isten és hívei, a hívők hite ellen. Két egymástól független kérdésben, amely összefügg, illetve ha az idő távlatába helyezzük akkor összefügghet.

2012. július 24., kedd

A földi pokol: "Eljön a mesterséges élet kora"

Craig Venter
Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.

A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”

A modern biológia a mesterséges élet létrehozásával egy alapvetően új fejlődési szakaszába lépett. Ma még csupán olyan szervezeteket tudunk szintetikusan előállítani, melyek a természetben is léteznek: egy számítógép és egy DNS szintézist végző eszköz segítségével a DNS alapegységeiből (nukleotidokból) újra összeállítjuk egy ismert élőlény örökítőanyagát. A közeljövő azonban azt az ígéretet hordozza, hogy teljesen új mesterséges szervezeteket hozhatunk létre. A szintetikus biológia perspektívái felbecsülhetetlenek mind az alaptudományok mind a gyakorlati alkalmazások tekintetében. Ha mi magunk vagyunk képesek életet létrehozni, jobban megértjük annak működését.

2012. július 22., vasárnap

Úrnapi szentségtörés (videóval)

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.

A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”
Úgy gondolom, ez egy másfajta tapasztalat. A testet látjuk mozgás közben. Úgy gondolom, hogy a táncosoknak – ahogyan eddig láttam – hatalmas jelenlétük van. Pontosan ezt akartam az istentiszteleten látni.

2012. július 10., kedd

Szabadkőműves terv a katolikus egyház tönkretételére

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”
A szabadkőműves nagymester irányelvei a szabadkőműves katolikus püspökök számára, 1962. márciusában1.
Átdolgozva 1993 októberében a végső stádium számára. Valamennyi, a katolikus egyházban tevékenykedő szabadkőművesnek a következőket kell kézbe vennie és keresztülvinnie:

2012. július 8., vasárnap

A gyűlölet hangja

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!
Egy barátom rábeszélésére ma elmentem a közeli városban görögkatolikus Szentliturgiára. Bár ne tettem volna. Tudom nem a liturgiával van a probléma, hanem a személlyel, esetemben a parókus úrral.

2012. július 7., szombat

A magán jelenések - az érzés-elv

Mottó:„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.

A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”

A zsinat utáni korban is akadnak még katolikusok, akik gyakorolják vallásukat, a szentségekhez járulnak, a rózsafüzért imádkozzák. Az érdekes azonban az, hogy ezek a „konzervatívak”, vagyis a vallásokat még gyakorlók nagy többsége előbb-utóbb egy karizmatikus közösségbe lép be. A „karizmatikus mozgalom” nagy közkedveltségnek örvend az Egyházban, egyre többen csatlakoznak hozzá.

2012. július 6., péntek

Prohászka püspök úr vs. politikai alja ...

Prohászka Ottokár püspök
Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”

Örömmel olvastam napokkal, hetekkel ezelőtt, hogy Prohászka püspök úrnak köztéri szobrot kívánnak állítani Budapesten. Az eredeti elképzelés arról szólt, hogy az eredeti szobrot az eredeti helyszínén állítsák vissza.

2012. július 5., csütörtök

Krizmatikus megújulási mozgalom vs. Tradicíó

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!"


Hazatérve a papszentelésről és bejelentkezve a blogba örömmel tapasztaltam, újabb követőm lett.
Hozzá szól ez a bejegyzés.

2012. július 4., szerda

A hit letéteményesei: tradicíonális papszentelés

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”


Tradicíonális papszentelés volt 2012. július 1-én Zaitzkofenben (Bajorország, Regensburgtól 20km). A Piusbruderschaft 2 diakónust szentelt pappá a katolikus Egyház 1970 éves rítusában az ugyan ilyen idős tanításának a megőrzésére és tovább adására. A két új páter Ludek Chekavy (Csehország) és Franz Amberger (Németország). A Szentlélek vezesse őket és általuk vezetett nyájat. Legyenek jó pásztoraink.
Grüß Gott Priesteren.
<Kattints a képek megnézéséhez>

2012. június 26., kedd

Istenkáromlás az egri katolikus rádióban!

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”

2012. június 26-án a Szent István (az egri érsek által létrehozott és fenntartott) katolikus  Rádióban a 13 óra után kezdődő zenés blokk első számában a Quien együttes Allah-t dicsérő száma hangzott fel, ami Istenkáromlás. Katolikus, keresztény rádióban olyan zenét adni ami Istennélküli, túl megy megy minden határon. Ráadásul köztudott, hogy Freddie Mercury nyílvánosan vállalta homoszekszualitását.

Édes Egyházam: bűnt bűnre halmozunk?

Uram Irgalmazz nekünk! Uram Irgalmazz nekünk!  Uram Irgalmazz nekünk!

2012. június 25., hétfő

A nagyváradi rabbiunoka lenne Szent Péter trónusának várományosa?


Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”

Az idő neki dolgozik; akár pápa is lehet Erdő Péter, aki után európai egyetemek sora kapkod. A magyar egyházfő hétfőn ünnepli 60. születésnapját, angol tankönyvvel most már nem kell meglepni. Betöltötte 60. életévét Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek, a magyar katolikus egyház 82. vezetője. A születésnapos püspök nem esélytelen a pápai pozícióra sem, de a „ranglistán” vannak még előtte néhányan – igaz, gyakorlatilag mindenki idősebb nála.

2012. június 20., szerda

Lelkiségi mozgalmak, amelyek rombolják az Egyházat II. rész

Mottó:
Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!


Első olvasásra talán lesznek, akik megbotránkozhatnak, mert a lelkiségi mozgalmakról ki merem jelenteni, hogy rombolják az Egyházat. Miért is? Ez az írás, amely saját és mások személyes tapasztalatai alapján keletkezett, arra hivatott, hogy bemutassa a lelkiségi mozgalmak veszélyes voltát. Napjainkban már több tucat ilyen mozgalom létezik, éppen ezért a legismertebbeket veszem elemzésre, de ugyanakkor látható lesz, hogy lényegében ugyanazok a létrehívó és éltető alkotórészek mindegyik lelkiségi mozgalomban. Ezen írás első részében a legismertebb mozgalmak közül öt kerül bemutatásra, a második részben pedig az Egyház klasszikus állapotát hasonlítom össze a mai lelkiségi mozgalmakkal. Természetesen csak az egyes mozgalmak sajátosságát mutatom be, valamint egyes műveket összesítve mutatok be, ugyanis túl hosszúra nyúlna ez a írás.

2012. június 18., hétfő

Lelkiségi mozgalmak, amelyek rombolják az Egyházat I. rész

Egy a sok közül
(Mottó:
Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!

Első olvasásra talán lesznek, akik megbotránkozhatnak, mert a lelkiségi mozgalmakról ki merem jelenteni, hogy rombolják az Egyházat. Miért is? Ez az írás, amely saját és mások személyes tapasztalatai alapján keletkezett, arra hivatott, hogy bemutassa a lelkiségi mozgalmak veszélyes voltát.

2012. június 16., szombat

A "Dogma fejlődés" eretneksége

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!

A II. vatikáni zsinat után különféle beállítottságú teológusok azonnal elfogadták, hogy az egyház tanítása több ponton megváltozott. Azonban ha a hit Krisztus és az apostolok által teljes kifejtést nyert, és ha az egyháznak többek között az a feladata, hogy ezt a „hitvallást” változatlanul megőrizze, hogyan magyarázható állásfoglalásainak „megváltozása”? A modernista válasz az, hogy a tanításnak is van „fejlődése” és „evolúciója”. Katolikus-e ez az elgondolás?

2012. június 14., csütörtök

A Neokatekumenális út eretnekségei....

Kiko Argüello

A neokatekumenátus alapítója, Kiko, írt egy Katekiz­must, amelyet csak a „beavatottak”, a katekéták olvashat­nak. Ennek a katekizmusnak az alapján több teológus is felhívta az Egyház figyelmét ennek a mozgalomnak az eretnek tanítására. Ez a felhívás, sajnos, elkerülte II. János Pál pápa figyelmét, aki – bár csak informálisan – elismerő­en és jóváhagyólag nyilatkozott az említett mozgalomról. Mielőtt részletesen tárgyalnánk (idézetekkel alátá­masztva) Kiko eretnek tanítását, álljon itt egy rövid össze­foglaló a neokatekumenátus alapítóinak eretnek tanításai­ról, ugyancsak a Kiko-Carmen-féle „Katekizmus” alapján:

2012. június 13., szerda

A zsidó eretnekség terjesztése Erdő Péter támogatásával

A hit a hallásból fakad, ám sokan bezárják a fülüket. Isten csodákkal nyitotta meg az emberek fülét, az utolsó nagy csoda pedig az egyház létrejötte volt – mondta Kiko Argüello, a Neokatekumenális Út alapítója a Szent István-bazilika előtti téren vasárnap délután.

2012. június 12., kedd

...És az ember "Istenné" lesz!...

Etikusnak nyilvánították Nagy-Britanniában azt a mesterséges megtermékenyítési eljárást, amely az életet fenyegető rendellenességek elkerülésére az embrió létrehozásához három személy, két nő és egy férfi sejtjeit használja fel.

2012. június 11., hétfő

Dominikánus buli Lady Gagaval (videó)

A blog szerzőjének volt alkalma egy asztalnál étkezni dominikánus szerzetessel, így bátran elmondhatja, hogy - természetesen - nem minden apátság szerzetese ilyen Istentől elrugaszkodott, sátánista, Istentagadó zenéjét hallgató, és főleg nem ilyen zenére ugrabugráló. Ők a Szent Tradíció szerint élnek és eszerint jelennek meg a világban. Pl. tonzúrát viselnek a fejükön.
Aquinói Szent Tamás a Domonkos Rend kiemelkedő teológusa forogna a sírjában, ha már nem a mennyben lenne.

2012. május 24., csütörtök

Abortusztabletta és az MKPK

Az elmúlt bő egy héten a hívő katolikus ember számára kis hazánkban Magyarországon az Abortusz tablettának nevezett méreg forgalomba hozatala volt - talán a legfontosabb hír. Nem elég, hogy hazánk lakossága alul múlta a tíz milliós lélekszámot, de azt mondják, hogy könnyíteni kell a nők magzat gyilkolásának eljárásán. Ahelyet, hogy szigorítanák az abortusz engedélyezését - csak csendben mondom betiltását -, még szélesítik az eljárások tárházát.

2012. április 30., hétfő

A gitáros mise összekeveri a szent és a világi szerelmet

Nem szereti a gitáros misét, mivel nem tartja jónak a gitáros dalokat. Viszont azt mondja: ha tényleg úgy látja az egyház, hogy váltásra van szükség a liturgikus zenében, akkor a váltás legyen teljes körű, és „adjuk le az orgonakulcsot”. Bubnó Tamással az egyházzenéről beszélgettünk.
A Szent Efrém Férfikarról készült interjúban azt mondta: a Művészetek Palotájában Fischer Iván azt mondta: nem az a probléma, hogy nem ismernénk Mozart Requiemjét, hanem hogy egyáltalán a gyászmisét nem ismerjük. A zenészek nem tudják, az micsoda. Ráadásul az ismert misék többsége még a régi rítusra íródott.