"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2010. június 15., kedd

Felhívás

Kedves katolikus barátaink és olvasóink!

Ma Szentháromság Vasárnapjának ünnepén a szerkesztők azzal a kéréssel fordulnak olvasóinkhoz és barátainkhoz, hogy tegyenek írásban  (email cím: szent.tradicio@gmail.com) tanúságtételt, hogy miért járnak tradícionális szentmisére, miért orientálódtak a katolikus Szent Tradícióhoz, mi volt ennek a kiváltó oka.

Világunkban gyakran hangoztatják egyházi körökben, hogy "manapság nem tanítókra van szükség, hanem tanúságtevőkre". Mi ugyan vitatjuk eme tézis igazságát, de gondolat- és hitébresztés miatt fontos lehet, hogy mások tapasztalhassanak. A hívek nagy többsége - aki nem piuszos környezetben cseperedett fel, vagy életkora miatt - a NOM-on [a II. Vatikáni Zsinaton, szentmiséjén és tanításán] szocializálódott, a zsinati hittanon nevelkedett, de mégis történt valami az életében, hogy a Szent Tradíció felé orientálódott.