"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2010. november 4., csütörtök

Amikor egy szinkretista vallási vezető hazudik...

Keresztény Európánkba betette lábát a métely és mint egy rákos daganat egyre terjed. Egyre terjed és a daganat képviselői hazugsággal teli állításokal erősítik terjedését.
A minap Bolek Zoltán a Magyar Iszlám Közösség elnöke és hitbéli vezetője a következőt találta mondani az Ellenkultura.info oldalakon:
"Mindenekelőtt hangsúlyozom, hogy a magyar nép turáni-türk nép, abszolút keleti gyökerekkel, s a magyarság előbb ismerte az iszlám vallást (egy része maga is muszlimmá vált), mint a római katolikus, vagy bizánci rítusú kereszténységet."Majd gondolatait folytatta tovább, de azokat itt és most nem idézném, EZEN a LINKEN megtalálhatóak. Mai reakcióimnak ezek lesznek a kiinduló pontjai, illetve Európa iszlamizálásának terve és megvalósítása.

Először is nézzük meg a poszt címében található szinkretista jelzőt. A szinkretizmus az Idegenszavak Szótára szerint összekeverés, összeelegyítés. Ez az iszlámra tökéletesen jellemző. Az iszlám teológiában szent könyveknek fogadják el a Tórát vagy katolikus olvasatban a Szentírás első öt könyvét, amit Mózes könyveinek is nevezünk, a Zsoltárokat valamint az Újszövetséget (Bolek Zoltán: Iszlám enciklopédia 3. oldal: Bevezető). Tagadja az egy lényegű, de háromszemélyű Istent, tagadja a szentségeket. Jézust nem ismeri el Istennek, csak Isten prófétájának, pedig mindegyik igazolható, bizonyítható a Szentírásból, főleg az Újszövetségből.

Az Ellenkultura oldalain fejtegetett indokokkal én nem akarok vitatkozni, mert a történelem az történelem és vitatkozzon az, akinek a szakterülete (ahogyan kioktatott egyszer egy egyetemi tanár barátom), én inkább a vallási vetületekkel kívánok foglalkozni, illetve azokkal a tendeciákkal, amelyekkel meg akarják semmisíteni a katolikus vallásunkat és hitünket. A továbbiakban olyan híreket fogunk megnézni, ami a nyugat-európai országokban fordul elő az iszlám vonatkozásában.

Elsőnek vizsgáljuk meg egy kommunistából muszlimmá lett országvezér, Kadhafinak a nyilatkozatát, amelyben azt jósolja:
"...Európa egészen magától lesz mohamedán. Kadhafi a Paris Match francia újságnak adott interjújában azt állítja, hogy ellentétben azzal, amit nyáron terjesztettek róla a médiában, ő „soha nem mondta, hogy Európát át kell téríteni az iszlámra”.
Kadhafi szerint az augusztusban Rómába tett látogatásakor elhangzott szavait tévesen értelmezték. Azonban továbbra is szilárdan meg van győződve róla, hogy Európa az iszlamizálás útján van.
„Európa nem lesz többé az, ami ma. Nem lesz többé keresztény, hanem mohamedán. Ha megnézzük a tényeket, akkor mindenkinek világos, hogy ez fog történni”, mondta kaddafi.
Utalt a már most iszlám által befolyásolt országokra, mint például Törökország, Albánia, Bosznia és Kosovo. „Ehhez jönnek még az iszlámra áttért európaiak, melyeknek száma egyre növekszik”, mondta Kadhafi.
"

Németországban - egészen pontosan Berlinben - már olyan szinten működik az iszlamizálás, hogy az iskolákban a török bevándorlók gyerekei terrorizálják a németek gyerekeit, hogy úgy viselkedjen, ahogyan az iszlám előírja, úgy és akkor imádkozzanak, a lányok takarják el az arcukat stb. Nem kérik, csak  terrorizálják.

De úgy tűnik, hogy stratégiája van Európa és a világ iszlamizálásának: "A Német Evangélikus Szövetség iszlámkérdések részére felállított intézetének helyettes vezetője, Albrecht Hauser a világ iszlamizálására törekvő szisztematikus erőfeszítéseket figyelt meg. Hauser szerint a nemzetközi csúcsszervezetek, mint például az Iszlám Országok Szervezete (OIS) és számos mohamedán teológus nem csak hirdetni akarja a mohamedán hitet, hanem egyre inkább az iszlám jogi elképzeléseit is – különösen a seriát – be akarja vezetni a nyugati országokban."

És hogy ez egészen pontos meglátás, alátámassza, hogy "a „Spiegel online” egyik beszámolója szerint néhány év óta a német bíróságok már az iszlám jogot is gyakorolják. Az internetes portál német jogászokra hivatkozva adta ezt hírül honlapján. Különösen a család- és örökösödési-jogban használják egyre gyakrabban a seria előírásait, ha mohamedánok az érdekeltek. Ezzel a jogszakértők ellent mondanak Angela Merkel kancellárnő kijelentésének, aki azt mondta, hogy Németországban a német törvények és nem a seria van érvényben.
Az újság a továbbiakban arról is beszámol – amit egyébként a KNA (katolikus sajtóügynökség) is jelentett –, hogy például a Németországban élő jordániak a jordán jog szerint házasodnak és válnak.
A különböző jogi elképzelések egymásmellettisége „a globalizáció kifejeződése; iszlám jogot ugyanúgy alkalmazunk, mint franciát”, idézi a „Spiegel online” az erlangi jogászt és iszlámszakértőt, Mathias Rohe-t.
A német jog addig engedi e normák használatát, amíg azok a közrendnek és az alaptörvényeknek nem mondanak ellent. Ezért van a kényszerházasság és a megkövezés (még) megtiltva.

Az iszlám jog használatának e megokolása hajmeresztő. Mi lenne, ha a katolikus Egyház megpróbálná saját jogi elképzeléseit például a házasságot illetően a német bíróságokon érvényre juttatni? Akkor az érvényes katolikus házasságokat az állami bíróságokon nem választhatnák el!"

De az iszlámnak az erőszakosságára (pontosabban a vahabita ágának a kimondott erőszakosságára) jellemző történet álljon következő példánknak:
"Szaúd-Arábia vallás-rendőrsége 2010. október 2-án egy, a Fülöp-szigeti vendégmunkások szállásán ünnepelt szentmisét „felrobbantott” és a jelenlevőket elvezette. 12 Fülöp-szigetit időközben átadtak munkaadójuknak, de a többiek és a francia pap sorsa mindezideig ismeretlen.
Az Asia News oldalán részletesebb beszámoló olvasható az incidensről.
Ebből kiderül, hogy mintegy 150-en vettek részt a szentmisén, vagyis 138 emberről nem tudni semmit.

Az Asia News cikke szerint Szaúd-Arábiában 8 millió idegen él és dolgozik. Ugyanakkor köztudomású, hogy az arab országban templomok és minden nem-mohamedán imahely építése, valamint vallási szimbólumok viselése vagy a saját otthonokban való felfüggesztése szigorúan tilos. És az ország vallási-rendőrsége állandóan ellenőrzi e törvény betartását."

Mi történne Európában, ha a szaudi törvényeket csak light-osan alkalmaznánk? Az Al-Kaida volna az első, a liberális söpredék a második, aki tiltakozna Mekkától Jeruzsálemig. Ha felemeljük szavunkat, akkor rögtön mi vagyunk a rosszak, intoleránsak és hadd ne soroljam tovább ... Ehelyett mi történik? Svédországban olyan objektumot építenek, ami közös katolikus-evangélikus templom és iszlám imaház egyben. És az ember fia ne kapjon agyvérzést? Ez a kifacsart gondolat Magyarországon is megfogant, mert biztos forrásból származó információm vannak arról, hogy szaudi pénzből hasonlót imacentrumot akart építeni - az ökumenizmus [már ez is vicc, mert ökumenizmus maximum keresztény felekezetek között lehet] jegyében a Magyar Iszlám Közösség valahol Zala megyében. Szerencsére nem valósult meg.

De ha az előbb az agyvérzésről beszéltem, akkor mit jósolhatok magamnak, ha a belgiumi Jumet város Szent Lambert katolikus templomából három hónapig lehetett a müezzin imára hívását hallani. Én arra lennék a legkíváncsibb, hogy a püspök talán minden reggel azzal kezdte a napi elfoglaltságát, hogy a zsolzsma elmondása után elballagott a Szent Lambert templomba és újra szentelte azt? Ugyanis egy templom szentelése azt jelenti, hogy a szenteléssel kivesszük a világi használatból és egészen Isten használatára adjuk. Az iszlám imaóra(?) ezt megszentségteleníti, így nem is nagyon kell részleteznem a továbbiakat...

De a történetnek folytatása is van: "A mohamedán közösség egyik tagja a belga televízió riporterének kérdésére ezzel kapcsolatban ezt felelte: „Mi nem tudunk keresztet magunk előtt látni, miközben imádkozunk.” De ez a kijelentés a katolikus plébánost egyáltalán nem zavarja, sőt, ellenkezőleg, számára Isten házának a mohamedánokkal való közös használata nagyszerű alkalomnak számít a „párbeszéd” ápolására. „Ugyanahhoz az istenhez imádkozunk, mindenki a maga módján”, jelentette ki nyomatékkal. Gilly esperese pedig, akihez Jumet tartozik, a „testvéri” segítségnyújtást rohamtempóban engedélyezte, és nagy örömmel üdvözölte."

És végszónak álljon itt egy németországi adathalmaz arról, hogy "egyre több a mecset és mindig egyre kevesebb a templom":
"1990 óta pontosan 20 evangélikus és 20 katolikus templomot zártak be – Berlinben jelenleg 100 katolikus templom és 80 mecset van.
Mind az evangélikus egyház (!), mind a katolikus egyház 1990 óta Berlinben, Németország fővárosában, 20 szakrális épületet zárt be. A legfrissebb adatok szerint mostanra az evangélikus német egyháznak (!) kereken 200 és a berlini érsekségnek 100 istentiszteleti helye van a fővárosban. Berlinben jelenleg mintegy 600 ezer protestáns és kereken 316 ezer katolikus él.
A keresztény templomok csökkenésével szemben a mecsetek száma fokozatosan növekszik. 1990. év vége óta az akkori 70-ről 80-ra emelkedett a muszlim imaházak száma, ezek között öt reprezentatív mecset található, mint például a Sehitlik-mecset Neukölln-ben. Az Ahmadiyya-közösség két évvel ezelőtt nyitotta meg a Khadija-mecsetet, az elsőt a város egykori keleti, kommunista felében.
Berlinben a zsinagógák száma is növekedett, jelenleg 11 van. Az 1990-es évek elején még csak három zsinagóga volt a fővárosban. Ezen kívül a városban még öt buddhista templom is található."
Kirye Eleison