"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. január 31., szombat

Jehova Tanúi: Személyes történet

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Sziasztok!

Mióta rátaláltam erre az oldalra, gyakori olvasója vagyok, és a személyes történetek példáját követve gondoltam én is digitális tollat ragadok és lefirkantom a személyes tapasztalataimat Jehova Tanúival kapcsolatban ide a monitor üvegére. Nehezen szántam rá magam az írására, lévén, hogy nem vagyok se gyorsgépelő se újságíró (és utálok magamról beszélni). Magamról annyit, hogy 28 éves srác vagyok a Balaton déli partjának vonzáskörzetéből (vagyis Somogy megye).

2015. január 30., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 67.rész - Transzvesztit fogadott a pápa(?)

"Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog." [Lev 18,22]

"Transznemű férfit" fogadott magánkihallgatáson Ferenc pápa szombaton magánrezidenciáján a római Szent Márta vendégházban - számolt be a szokatlan találkozásról hétfőn a Hoy című spanyol lap.

2015. január 29., csütörtök

A liberalizmus bűn - 8. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. január 28., szerda

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 5. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2015. január 27., kedd

Open Doors: Erősödik a keresztényüldözés

"Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket." [Mt 24,9]

Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: “Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” Jézus így válaszolt nekik: “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.” (Máté 24:3-9)

2015. január 26., hétfő

Sűrű cseppekben hulló krokodil könnyek

Kézben a Charlie Hebdo
Január 7-én és 8-án Hollywoodi filmjelenetté változtak Párizs utcái, amikor is szélsőséges iszlamista terroristák rátámadtak egy provokatív és szégyenérzet nélküli francia újság, a Charlie Hebdo szerkesztőségére és 10 tagját, köztük a főszerkesztőt is hidegvérrel lelőtték, majd a segítségükre érkező rendőrök közül is kettőt megöltek. Az indíték senki számára sem titok; a Charlie Hebdo liberális újságírói és grafikusai évek óta abból csináltak versenyt, hogy melyikük tudja jobban kigúnyolni a másoknak szent eszméket, vallásokat és hogyan tudnak minél több ember szemébe és önérzetébe beleköpni. És mindezt lehetőleg minél ízléstelenebbül.

2015. január 24., szombat

Jehova Tanúi: “Isten Királysága uralkodik!” - A régi és az új változat

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Amikor az Őrtorony új ‘történelem’ könyvét kiadták ezen a nyáron, azt mondták, azért volt szükséges a kiadása, mivel a régi túl hosszú volt. Az “Isten Királysága uralkodik!” egy vékonyabb, és ebből következően könnyebben lefordítható kötet, mint az elődje.

2015. január 23., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 66.rész - A női oltárszolgálat folytatása

A mai posztban úgy alakult, hogy hőn szeretett, Isten által adott római-katolikus egyházunk női oltárszolgálatának a kiszélesítésével foglalkozunk. Ez az a kérdés, ami 1970-ig fel sem merülhetett, szóba nem kerülhetett. De az a fránya II. Vatikáni Zsinat!

2015. január 22., csütörtök

A liberalizmus bűn - 7. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. január 21., szerda

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 4. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2015. január 20., kedd

„Az Egyházon kívül nincs üdvösség” dogma helyes értelmezése

Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik.

Ez egyike az Egyház sokak által félreértett tanításának. Az a tény, hogy az Egyház egyes nem-katolikus vagy nem-keresztény istenhívő emberek üdvösségét is feltételezi, sokakat annak hirdetésére ösztönöz, hogy „az Egyházon kívül nincs üdvösség” (Extra Ecclesiam nulla salus est) hittétel már nem tartozik a katolikus Egyház tévedhetetlen tanításai közé. Ez pedig igen súlyos tévedés.

2015. január 19., hétfő

"Dicsőség mennyben az Istennek" - A torinói lepel titkai

A katolikus egyház és a világ egyik legtitokzatosabb ereklyéje, a Krisztus halotti leplének tartott és a torinói Keresztelő Szent János dómban őrzött relikvia eredetével kapcsolatos kiélezett viták, mind a mai napig nem jutottak még nyugvópontra. Jézus Krisztus halotti lepléről elsőként az evangélisták emlékeztek meg. János evangéliumában így írja le, hogy mit látott, amikor a feltámadás hírére a sziklasírhoz sietett:  „A másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. 

2015. január 18., vasárnap

Prédikáció: Vízkereszt utáni II. Vasárnap

Kedves testvérek!

A házasság manapság közönséges dologgá vált, "világi dologgá" ahogy Luther mondta és ezért manapság lekicsinyelve, világiasan és tiszteletlenül kezelik. Isten teremtési rendjében viszont a házasság szentély. Egy olyan szentély, ahol lelkek érlelődnek isten megszentelő kegyelmében és pedig a házastársak lelkei. Egy szentély, ahol a lelkek felnőnek " ...gyarapodnak bölcsességben, korban és kedvességben..." mint a gyerekek. 

2015. január 17., szombat

Jehova Tanúi: "És a milliók, akik nincsenek tudátában Jehova Tanúi prédikálásának"

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jehova Tanúinak egy kiemelkedő tanítása az az ünnepélyes hit, hogy Armageddon a küszöbön áll, amikor is az isteni erők lemészárolnak gyakorlatilag mindenkit, aki nem Tanú.

2015. január 16., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 65.rész - A pápaság és a női oltárszolgálat a liturgiában [videóval]

A legújabb poszt (traditioninaction.org) alapján elkezdtem kattintgatni az egyes kapcsolódó, hivatkozott linkekre és elcsodálkozva láttam, hogy nemcsak Bergoglio pápánknak volt a szokása nőket, lányokat megtűrni az oltárszolgálatban (ministráns, felolvasó stb.), hanem XVI. Benedek pápának is, hogy II. János Pálról már ne is beszéljünk. Bár őróla tudtam ezt, meg még azt is, hogy pl. Pápua Új Guineában félmeztelen bennszülött nő volt a pápai szentmisén a Szentlecke/Olvasmány felolvasója, de az általam látott képek, amiket megmutatok, elborzasztottak. Főleg azzal, hogy az egyház kétezer éves erkölcsi tanítását nullázzák le. A legújabb képek is, melyeken nem félmeztelen, de erősen fedetlen lányok téblábolnak az oltár körül.

2015. január 15., csütörtök

A liberalizmus bűn - 6. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. január 14., szerda

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 3. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2015. január 13., kedd

Amikor egy zsidó akar kioktatni erkölcsről és katolikus szentet idéz

Kinyílt a bicska a zsebemben. Ma olyat olvastam, ami a pofátlanságon is túl megy. Egy agent provocator-től, akinek már régen persona non grata-nak kellene lennie Magyarországon és először a kiutasítási, majd utána a beutazási tilalmi listán lenne a helye. Ez a Jóbarát Andriska (Andre Goodfriend) az első magyar szentet meri a szájára venni. Nem is lenne ezzel baj, ha lenne erkölcse, melyről Prohászka püspök urunk is sokat értekezett már az 1800-s évek végén. Ez a vidéki neimand Szent István királyunk fiához írt intelmeiből mer idézni.

Tíz év börtön, ezer korbácsütés [videóval]

"Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi." [Ex 20,7]

A mai napon még mindig  szólásszabadsággal foglalkozunk. Annak is a vallási vonatkozásával. A történelemben soha semelyik világi vezetés, semelyik vallás vezetése nem tűrte el Isten gyalázását. Még akkor sem, ha implicite csak a prófétáját gyalázták. Németországban az 1970 években végrehajtott alkotmánymódosításig benne volt törvényi tényállásként a blaszfémia [Istenkáromlás] büntetőjogi kategóriaként. Ennek a kikerülése a világ szekularizálódása miatt következett be, ami pedig annak a következménye, hogy meglátásom és értékelésem szerint a SÁTÁN beletestesült a földi világba a "Nagy Francia Forradalomnak" nevezett borzalom által megtestesített liberalizmussal.

2015. január 12., hétfő

Média manipuláció - Fel igazság, fél hazugság [videóval]

Kézben a Charlie Hebdo
"Ne ölj!' [Ex 20,14]

A halál végleges és visszavonhatatlan az emberi oldalról tekintve. Minden egyes megölt ember halála bűn, ahogyan a Tízparancsolat is a tudtunkra adja. "Ne ölj!" Ugyan ez igaz a napokban kivégzett párizsi szatirikus újság szerkesztőségére is. De egyet senki nem vesz figyelembe, minden média arról szól, milyen csúnya terroristák a muszlimok. Tévedés ne essék. Nem védem a muszlimokat, mert erőszakosságukkal és hamis tanításukkal veszélyesek a keresztényekre, a kereszténységre, mint ezt már 1989-ben is megmondták a videó tanúsága szerint

2015. január 11., vasárnap

A hit és a kötelesség útja

Kedves Olvasó!

Ez a történet ma történt (részben) és arról szól, ha az ember tanít (elmagyaráz) katolikus hitbéli vonatkozásokat, akkor lehetőleg tartsa is magát ahhoz. Még akkor is, ha ez "ellenőrzésben" nem nyilvánul meg, legfeljebb a mi Urunk részéről.

"Diszkriminált szexuális kisebbség": zoofilek tüntettek Berlinben

A mai poszt esetében annak örülnék, ha minél kevesebben olvasnák a benne foglaltak miatt, de tudom, hogy ez nem így lesz. Az ember azt hinné, hogy ilyen nem lehetséges, de a sátán mindent elér, amit akar, ha megfelelően gyenge akaratú emberrel találkozunk. Mai posztunkban ezt fogjuk megmutatni. Eddig csak a homoszexuálisokkal és pedofilokkal foglalkoztunk, de úgy látszik most már foglalkozni foglalkozni fogunk a zoofilekkel és nekrofilekkel is.
A mai poszt egy évvel ezelőtti híradás. Holnap után egy még ennél is borzalmasabb, és számomra sokkolóbb hírt fogok megosztani, és ott fogok kommentálni.
Apologéta

2015. január 10., szombat

Magyarország papot adott a Piusz közösségnek

Gratulálunk és hálát adunk a mindenható Atyaistennek és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak, hogy lenézett reánk magyarországi katolikusokra, akik az egyház kétezer éves tanítása szerint élünk és eddig idegen nyelven, többségében német nyelvű pasztorális ellátást kaptunk. 24 évvel azután, hogy Schmidberger atya Magyarországon előadást tartott közel 200 résztvevő előtt, majd a Szent X. Piusz Papi Testvériség megkezdte magyarországi szolgálatát, 5 évvel azután, hogy a közösség kilépett Budapestről és Miskolcon is megkezdte szolgálatát, majd az őszi tartományi elöljárói kelet-magyarországi látogatás után a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén ünnepélyes fogalmat tett Papp Péter atya, aki befejezte tanulmányait a Bajorországi Zaitzkofenben. Most az Ő életútját fogjuk bemutatni.
Szerkesztő

Jehova Tanúi - Az Őrtorony tanácsai a mentális egészségről: Egy mese két vallásról [videókkal]

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Az Őrtorony két egymásnak ellentmondó megközelítést kínál a mentális egészség ügyében. 2011-ben az Őrtorony kiadott egy tanulmányozási cikket, melyben Istenre úgy hivatkoztak, mint “a Nagy Orvosra”. Az újság azt a tanácsot adta, hogy el kell kerülni azokat a Jehova Tanúit, akik csendesen elhagyták a hitüket.

2015. január 9., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 64.rész - Szent Júdás edzőterem


"Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta." [Mt 21,12]

1905-ben neo-gót stílusban épült a Szent Júdás templom a kanadai Montreálban az ír közösség lelkiségének a szolgálatára. A plébániát 1953-ban átadták a domonkos rendnek ellátásra, majd a domonkos rend 1954-ben megreformálta a belső teret egy sokkal modernebb kivitelűre. A belső tér a II. Vatikáni Zsinat után további modernizálást "szenvedett" el, hogy jobban illeszkedjen a "szép, új világhoz". 2006-ban a domonkosok megvásárolták a templomot a hívek tiltakozása ellenére, majd 2007-ben értékesítették (Apologéta: ingatlan business-panama).

2015. január 8., csütörtök

A liberalizmus bűn - 5. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. január 7., szerda

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 2. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2015. január 6., kedd

Prédikáció: Három király ünnepe - Vízkereszt

Kedves testvérek!

A mai ünnep az egyház egyik legrégebbi ünnepe. Három bölcs jön a távolból, hogy az újszülött királyt imádja. Izrael nagyjai nem jöttek, hogy üdvözöljék a megváltót. Pogányok jönnek messziről, hogy az Istengyermeket köszöntsék. Így már gyermekkorában kirajzolódik, ami később bekövetkezik: Izrael népe nem fogadja el a Messiást, így az evangéliumot távoli országokban, a pogányoknak fogják lesz hirdetni, a görögöknek, a rómaiaknak, Afrikaiaknak, Európaiaknak, Szíreknek és Kis Ázsiaiaknak.

Epiphania (Vízkereszt) parancsolt ünnepe

A Karácsonyi ünnepkör második főünnepe az Epiphania, amelyet magyarul Vízkeresztnek vagy Háromszentkirályok napjának is neveznek. de a magyar elnevezések nem fejezik ki eléggé az ünnep gondolatát. Egyike az Egyház legrégibb ünnepeinek és eredetileg az Úr születésének volt az ünnepe, majd pedig a keleti Egyház keresztelési ünnepe lett.

2015. január 5., hétfő

A zsinati egyház részvétele a szentmise összeomlásában és a biológiai megoldás

Mindenki által jól ismert történelmi tény, hogy Franciaországban - mint a kontinens legnépesebb országában - már tapasztalják a több évszázada tartó demográfiai stagnálást, amit a demográfusok a "Nagy Francia Forradalom előttre datálnak a korai szekularizáció (Apologéta: világiasodás, az egyház és a világi hatalom szétválasztása, elválasztása [a liberális, sátáni métely]) iránti kíváncsiságnak tulajdonítva. A francia forradalom önmagában nem történhetett volna meg olyan környezetben, amikor az egyházat bizonyos mértékben még nem választják le a társadalomról.

2015. január 4., vasárnap

Prédikáció: „Jézus Szent Neve” Ünnep

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Kedves testvérek!

A mai ünnep egy kiegészítés a Január 1. ünnephez, az Úr körbemetéltetéséről. A körbemetélésnél, a születés utáni nyolcadik napon kapta a gyermek a nevét. Az Úr neve "Jézus". Mit jelent ez a név? A válasz: A NÉV tulajdonképen egy dolog, vagy élőlény jelentését fejezi ki.

Jézus Szentséges neve

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Jézus neve: a megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának Istentől adott neve. A Mt 1,21 és Lk 1,31 szerint Józseffel és Máriával Gábor főangyal közli, hogy Isten akaratából a ›Jézus nevet kell adniuk a születendő gyermeknek. Máté a név tartalmát is megadja: „ő szabadítja meg népét bűneitől”. Jézus egyéb nevei (›Dávid Fia, ›Emmánuel, ›Isten Fia, ›Emberfia, ›Krisztus, ›Messiás, ›Úr) a küldetését, szerepét, személyének természetfölöttiségét jelzik.

2015. január 3., szombat

Jehova Tanúi: Vérátömlesztés

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Hétfőn (december 8-án) számos nagy-britanniai újság beszámolt arról, hogy a Legfelsőbb Bíróság egyik bírójának döntése nyomán két hithű Jehova Tanújának a fia MEG FOGJA kapni a vérátömlesztést, amennyiben szüksége lesz rá.

2015. január 2., péntek

Templomi akusztikus est - A megszentségtelenített templomok

 Már tavaly karácsonykor megakadt a szemem két rendezvény ajánlóján, amelyeken a homrogdi és a rudabányai római katolikus templomba hirdettek akusztikus rock karácsonyt, Kalapács József és Rudán Joe főszereplésével, akiket Závoti Zoltán kísért gitáron. Mivel semmilyen visszajelzést, beszámolót nem találtam (elnézést, ha volt, akkor nem a megfelelő csatornákat figyeltem) a tavalyi előadásokról, ezért csak a két Kalapács Akusztika lemezzel, valamint Joe év elején megjelent szólóalbumának lírai számaival hangoltam az estére, de mint utóbb kiderült, lehettem volna egy kicsit kreatívabb is, és szemezgethettem volna bátrabban is a két énekes munkásságából a felkészülés során.

A liturgikus megújulás gyümölcsei 64.rész - Egy zsinati püspök öröksége

A rochesteri Matthew Clark New York-i püspök nagyon sikeres karriert futott be. Harminchárom éven keresztül volt a püspöke a nagyon fontos és ismert városnak. Most elérte a kötelező nyugdíjkorhatárt (az egyházban ez a hetvenöt év). Mint sejteni lehetett, a Vatikán őt egy jó hírű püspöknek ismerte, így meghosszabbította a kinevezést. A következő képeken a hálaadó szentmiséről láthatóak képek.

2015. január 1., csütörtök

A liberalizmus bűn - 4. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta