"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. január 5., hétfő

A zsinati egyház részvétele a szentmise összeomlásában és a biológiai megoldás

Mindenki által jól ismert történelmi tény, hogy Franciaországban - mint a kontinens legnépesebb országában - már tapasztalják a több évszázada tartó demográfiai stagnálást, amit a demográfusok a "Nagy Francia Forradalom előttre datálnak a korai szekularizáció (Apologéta: világiasodás, az egyház és a világi hatalom szétválasztása, elválasztása [a liberális, sátáni métely]) iránti kíváncsiságnak tulajdonítva. A francia forradalom önmagában nem történhetett volna meg olyan környezetben, amikor az egyházat bizonyos mértékben még nem választják le a társadalomról.

Ezt a folyamatot már mutatják a francia statisztikák, mely lentebb található és a II. Vatikáni Zsinat előtti adatokat is tartalmaz a katolikus élet szempontjából fontos tevékenységekről, úgymint a keresztelések, a házasságkötések, melyek ebben az időszakban még meglehetősen magasak. De semmi nem készítette elő a folyamatok felgyorsulását a szekularizált Franciaországban, mint a Vatikán II. vihara. És a statisztikáknál semmi sem mutatja jobban az összeomlást a szentelt papok számát és a heti szentmise látogatási számokat tekintve. (Apologéta: lásd a következő statisztikát.)

  1. Gyakorló katolikusok megyénként
  2. Katolikusok (64% 2010-ben), és a vasárnapi szentmise látogatók száma (27% 1952-ben, 4,5% 2006-ban).
  3. A hasábok a keresztelések számát mutatják, a narancssárga vonal pedig százalékosan a katolikus közötti házasság kötéseket.
  4. Egyházmegyés papszentelések száma Franciaországban

Egy különleges karácsonyi hír a francia állami rádióban, a France Info-ban:

Monsignor Bernard Podvin, a Francia  Püspöki Konferencia szóvivője, ébresztést említett: "Mi hiányzik hivatásokhoz az egyházon belül. A valóság. Ám a számok némileg eltúlozták."
"Mi hiányzik a hivatásokhoz? ... Amikor 100 papot szentelünk egy évben és 800 pap hal meg szintén évente Francia területen, nyilvánvaló. Paphiány van, ez nyilvánvaló." A szimbolikus karácsony alkalmából, Msgr. Bernard Podvin az ébresztést tartja fontosnak (Apologéta: az ember akaratlanul is felteszi a kérdést, hogy a tradícionális szemináriumokban, közösségekben - mint pl. Ferenc pápa által tönkretett Szeplőtelen Fogantatás Szerzetes közösség - miért nincs hivatásban [szerzetes, pap, nővér, testvér] hiány). A Francia Püspöki Konferencia szóvivője aggódik a[z egyházi] hivatása válsága miatt, amit a katolikus egyházban lehet tapasztalni. És, az igazat megvallva, az általa bemutatott papszentelési számok aggasztóak, de túlhangsúlyozza a halálozási számokat.

Tény, hogy a szentelések száma folyamatosan csökken. Három éven át, ez 100-s szinten 
volt, az idén minden eddiginél alacsonyabb szintre, 82 [felszentelt papra] csökkent  június végéig. Másrészt, a halálozások helyett beszélhetünk az évente mintegy 500 nyugdíjazásról, a püspöki konferencia statisztikái szerint. És mindez Franciaországban, ahol egyre kevesebb a pap; jelenleg alig több mint 13.000 Azaz körülbelül egy jut minden 5000 lakosra. Kétszer ennyien voltak 20 évvel ezelőtt. 
Mint már említettük korábban, ezek a számok azt is jelentik, hogy még ha stagnál is a hagyományos (tradícionális) papok száma Franciaországban, a következő néhány évtizedben többségbe kerülnek (Apologéta: Alleluja! Ahogyan a németek mondják: "Kirche ist Tradition!!!).

Forrás: rorate-caeli.blogspot.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: ez hír mindennél beszédesebb. Mindent lényegest elmond a zsinati egyház állapotáról. Bemutatja, hogyan verte szét a zsinati szellem