"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. január 17., szombat

Jehova Tanúi: "És a milliók, akik nincsenek tudátában Jehova Tanúi prédikálásának"

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jehova Tanúinak egy kiemelkedő tanítása az az ünnepélyes hit, hogy Armageddon a küszöbön áll, amikor is az isteni erők lemészárolnak gyakorlatilag mindenkit, aki nem Tanú.

Ez a feltevés nem csupán felháborító és obszcén bárki számára, aki akár csak mérsékelt intellektuális képességekkel is rendelkezik és nincs az Őrtorony illetéktelen befolyásolása alatt, hanem még magának az Őrtorony teológiának is problémát jelent. Mi történik azokkal a milliókkal, akik Ázsia és az arab világ egyes részein élnek és soha nem fogják hallani a Tanúk üzenetét?

Jehova Tanúi prédikálnak New Yorkban szeptember 11. évfordulóján – de mi van az ázsiai és arab világ megtérőinek hiányával?
Az Őrtorony mindez idáig azzal hívta fel a figyelmet erre a rejtélyre, hogy semmiféle értelmes választ nem adott rá. A legújabb december 15-i tanulmányozásra szánt kiadásban továbbra is ez a helyzet, ahol ezt a problémát mesteri módon megkerülik.


Ha alaposan átgondoljuk Jézusnak ezt a szemléltetését [a kovászról a Máté 13:33-ban], megértjük, hogy nem kell túlzottan aggodalmaskodnunk amiatt, hogy hogyan fog eljutni a Királyság jó híre azokhoz a milliókhoz, akik még nem hallottak róla. Jehova mindent kézben tart. A mi dolgunk Isten Szava szerint ez: „Reggel vesd el a magot, és ne pihentesd kezed estig, mert nem tudod, hol lesz az sikeres, itt, vagy ott, vagy mindkettő egyformán jó lesz-e” [Préd 11,6]. – Őrtorony, 2014 12/15, 9-10. old.
Ha esetleg kíváncsi lennél rá, hogy a Máté 13:33 mit mond, itt olvashatod (a magyar Új Világ fordításból):
Még egy másik szemléltetést is mondott nekik: „Az egek királysága hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és elrejtett három nagy mérce lisztbe, mígnem az egész tészta megkelt.
Így tehát, mivel a kovász egy “láthatatlan” folyamat során keleszti meg a kenyeret, a Tanúknak egy olyan szemléletet kell elfogadniuk, hogy “ami nincs szem előtt, azzal nem törődünk / éjjel majd megoldódik magától” azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy a keleti országokban milliók még csak azt sem tudják, kik Jehova Tanúi.

Az Őrtorony lényegében azt mondja minden Tanúnak, aki aggódni merne az ilyen emberek potenciális lemészárlása miatt: “hagyd abba a szemtelen kérdezősködést, és menj vissza dolgozni!”

Ahogyan azt korábban ez a weboldal megjegyezte, egy személy megváltása vagy függ attól, hogyan válaszol a prédikáló munkára, vagy nem. Ha a ‘jó hír’ elfogadása előfeltétel, akkor milliók hamarosan azon egyszerű ‘bűn’ miatt lesznek halálra sújtva, hogy a bolygó rossz oldalán születtek meg. Ha azonban ez NEM előfeltétel, akkor egyáltalán mi értelme van a prédikáló munkának, az engedelmesség látványos mutogatásán túl?

Függetlenül attól, hogy az Őrtorony mennyire kerüli ki a problémát, az nem fog megszűnni mostanában. Az alábbi térkép mutatja (vörös színnel) az összes országot, ahol a prédikáló munka jelenleg hivatalosan tiltott (az úgynevezett “30 másik ország”):


A hírnökök népességhez viszonyított aránya a vörössel jelzett területen 1:50,000 (egy Jehova Tanúja minden 50,000 emberre). A Tanúk még csak a felszínt sem kapargatják a földgolyó egy óriási részén, ami az Atlanti-óceántól a Koreai-félszigetig terjed!

A következő videó pedig, amely a 2014-es Évkönyvből használ fel adatokat, elmagyarázza, hogy az arány még rosszabb néhány országban, ahol a munka nincs hivatalosan tiltva. Például sokkal valószínűbb, hogy Tanúkkal találkozz a “30 másik ország” valamelyikében, mint Bangladeshben, ahol az arány megdöbbentő módon 1 Tanú 775,000 emberre.

Az a mód, ahogyan az Őrtorony megvonja a vállát a nem nyugatiak millióinak sorsa felől éppen eléggé riasztó, azonban az újság később bevési olvasói elméjébe a teljes közömbösséget, amikor az írók megkísérlik a Tanúkban a büszkeség érzését felkelteni a “szellemi örökségük” iránt.
Ezer emberből mindössze egy jutott el az igazság pontos ismeretére, és te köztük vagy! Hát nem tölt el ez örömmel minket, bárhogyan ismertük is meg az igazságot?” – Őrtorony, 2014 12/15, 30. old.
Más szavakkal, “ne aggódj amiatt, hogy 1000 emberből 999 nemsokára elpusztul. Töltsön el örömmel az a tény, hogy te a különleges 0,1% között vagy, akik túl fogják élni az Isten által jóváhagyott tömegmészárlást azáltal, hogy engedelmeskedsz a Vezető Testületnek!”

Olyan emberek számára, akik büszkék az “alázatosságukra”, ez a szolipszizmus*, önközpontúság és közöny, amivel a Vezető Testület bárkinek a kiirtását fogadja, aki nem pontosan úgy látja a világot, ahogyan ők, valóban figyelemre méltó.

* “Olyan filozófiai irányzat, mely azt tanítja, hogy az emberi tudat az egyetlen valóságos létező. Minden más csak a tudat terméke.

Forrás: jahovatanui.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: sok olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy a Római Katolikus Anyaszentegyház dogmája a "Extra Ecclesiam nulla salust est" [blogunk jelmondata] hasonló elveket vall és tesz kötelezővé az emberek, de legfőképp a katolikusok számára. A tévedést eloszlatni, de inkább az értelmezést megvilágítani a holnapi posztban fogom.