"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2018. április 7., szombat

A kereszténység megmaradása vs. Választás 2018.04.08.

"Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország föltámadásában!
!


Soha nem gondoltam volna, hogy protestáns írást teszek fel a blogba, de ennek a üzenete felekezet és tanítás független, és fontos üzenettel bír a katolikus hit megmaradása érdekében is. Mostanáig azon az elhatározáson voltam, hogy nem megyek szavazni, mert a lelkiismeretem nem tudna elszámolni a behúzott X-kel. Csütörtökig ennek a valószínűsége 95% fölött volt, ami péntekre változott és lement 80% körülre, míg ez a segélykiáltás a nem megyek el szavazni valószínűségét lecsökkentette 25% körülire. Még mindig vannak fenntartásaim, de a hátralévő ~20 óra megmutatja Isten segítségével, hogy mit tegyek. Egy biztos, hogy csak a kisgazdák hármas jelmondata (a Szentháromságos egy)"Isten, haza, család" vezérelhet mindenkit a voksoláskor.

2018. március 23., péntek

Valódi keresztény egység

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt...." [Mt 16,18]

Kiindulási pont [premissza], hogy Urunk Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított. Így már az is blaszfémia, ha valaki kálvini (alias református), vagy pl. lutheri (evangélikus) egyházról beszél, vagy a fentieket egyháznak nevezi. Urunk világosan kimondta, hogy az Egyházát Péterre (az apostolra építi, és implicite az utódaira), nem pedig minden jött-ment hitértelmezőre. Hitértelmezőre, mert Péter és a többi apostol, illetve utódaik kivételével nem kaptak megbízást Urunktól a hit hirdetésére és főleg nem az értelmezésére, ugyanis  >>>