"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2018. április 7., szombat

A kereszténység megmaradása vs. Választás 2018.04.08.

"Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország föltámadásában!
!


Soha nem gondoltam volna, hogy protestáns írást teszek fel a blogba, de ennek a üzenete felekezet és tanítás független, és fontos üzenettel bír a katolikus hit megmaradása érdekében is. Mostanáig azon az elhatározáson voltam, hogy nem megyek szavazni, mert a lelkiismeretem nem tudna elszámolni a behúzott X-kel. Csütörtökig ennek a valószínűsége 95% fölött volt, ami péntekre változott és lement 80% körülre, míg ez a segélykiáltás a nem megyek el szavazni valószínűségét lecsökkentette 25% körülire. Még mindig vannak fenntartásaim, de a hátralévő ~20 óra megmutatja Isten segítségével, hogy mit tegyek. Egy biztos, hogy csak a kisgazdák hármas jelmondata (a Szentháromságos egy)"Isten, haza, család" vezérelhet mindenkit a voksoláskor.
Oremus.
"Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi,
mundum lćtificare dignátus es: prćsta, qućsumus; ut, per eíus
Genitrícem Vírginem Maríam, perpetuć capiamus gaudia vitć. Per eúmdem
Christum Dóminum nóstrum. Amen."
[Dominica in Albis in Octava Paschae - Completorium]
Könyörögjünk.
"Istenünk, aki Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a
világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szülője, Szűz
Mária közbenjárására az örök életet elnyerjük. Ugyanazon Jézus Krisztus
a te fiad által. Ámen"
Apologéta

Szeretett honfitársaim, barátok ismerősök!

A régi időkben, a fallal körülvett városokban kiemelkedő szerep jutott az őrállóknak. Életükkel fizettek, ha nem figyelmeztettek a közeledő veszélyre. Most pedig ilyen kiáltó szóra van szükség. A nemzetünket riogató hamis üzenetekkel szemben e levél végén levő prófétai sorokban az isteni szándék megfogalmazását láthatjuk, amit a közelmúltban elhunyt Nemeskürti István úgy írt meg az egyik könyvében, hogy ez a magyar népnek adatott bibliai küldetéstudat. Buszon, metrón, nappal és éjszaka imádkozók sokasága áll Isten elé hazánkban és a világon a vasárnapi választással kapcsolatban. Sírnak, vajúdnak és imádkoznak. Ezek nem kormánypropagandát képviselnek, egyszerűen csak keresik Isten akaratát.


Az egyikük 2015-ben azt látta, hogy cunamiként akar ránk zuhanni a migrációs áradat, de a határunknál megáll. És ez megtörtént. 2003-ban Rachel Hickson Bécsben figyelmeztette Európát, hogy ha nem vigyáz, akkor az iszlám bevándorlással özönli el Európát és még az is megeshet, hogy Londonnak iszlám főpolgármestere lesz! Ki hitte volna ezt akkor! És megtörtént. Ma reggel vettem a hírt, hogy egy közbenjáró most délelőtt egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön utazott, és amikor a vasárnapi választásra gondolt, elkezdett zokogni. Kívül és belül. Egy kiáltás szakadt fel benne: Istenem, tartsd meg Magyarországot egyetlen biztos pontként. Látta a sátáni szándékot: fekete kardként, tőrként, ahogy bele áll országunkba, Budapestbe és egy iszonyú forgószelet támaszt, amely mindent elsöpör. Egy évtizedek óta általam ismert és tisztelt közbenjáró pedig ma hajnalban saját üvöltésére ébredt fel, mert egy mély, rettenetes örvényből kellett álmában kiszabadulnia. Ez a vasárnapi választással volt kapcsolatos.

Bibliai tanítók (Derek Prince, Alan Vincent, stb.) többször figyelmeztettek, hogy ma az iszlám a legalantasabb erő, az Antikrisztus szelleme, amely ellene áll Isten igazságának a mai világban. Először elnyomja a zsidókat, aztán a keresztényeket, aztán kiirtja őket. És tévedés ne essék, utána a liberálist és az ateistát is, mert nem tűr el maga mellett másként gondolkozókat. A muszlim országokban a zsidók és keresztények 2. osztályú állampolgárok, dimmik már a 9. században is sárga csillagot kellett viselniük, ami nem egy náci találmány. A hitleri birodalomban a másként gondolkozó németeket is deportálták, nemcsak a zsidókat! A békés együttélésre csak addig hajlandóak, amíg nem kerülnek többségbe. Egy keresztény bizonyítékát nem fogadják el a muszlim bíróságokon (lásd sarija!). Ez ma megtörténhet Svédországban, még emberi jogok hamis köntösébe bújtatva. Az irgalom, a megbocsátás egy meggyőződéses, fanatikus muszlimnak gyengeség, értelmetlen, mert a bosszú szent kötelesség. A sierra leonei és más muszlim országokban az evangélium csodamozgalomként, futótűzként terjed, mert a Jézus élő valóságát megtapasztaló emirek, sejkek, egyszerű muszlimok még az életüket is oda adják, ha kell ezért a békességért és bizonyosságért (Jerry Trousdale: Csodamozgalmak, Immánuel kiadó).

Mert a Korán előírásainak megtartása nem ad reménységet, csak a Jézus golgotai áldozata révén felkínált kegyelem. Derek Prince ott élt anno közöttük, Pakisztánban, Karachiban, és jól tudta, hogy a Korán beszél Jézusról, mint prófétáról, még a benne való hitre is buzdít, még néhol Üdvözítőnek is mondja, csak éppen azt tagadja, hogy Isten Fia és meghalt bűneinkért a kereszten, hogy hit által megváltást nyerhessünk benne.(Még egyházi főméltóságok között is van egy törekvés, hogy a Jézus golgotai áldozatának egyedüli üdvözítő jellegét tagadva mintegy összemossák kereszténységet, a judaizmust, az iszlámot, stb ami nyilvánvalóan lehetetlen. Az embert természetesen szeretni kell, az iszlámot soha. Katasztrófa azt hinni, hogy van békés iszlám!)  A jelenlegi, liberálisnak mondott (de nem deáki értelemben) gondolkozás skizofrén számos józannak mondható ember szemében, mert eltűr minden mocskot és rászabadítja Európára az erőszakot.

Hétköznapi tapasztalat Nyugat-Európában: ha udvariasan megszólítanak egy muszlimot, már támadásnak veszik! Elképesztő! Geert Wilders írja Halál-listán című könyvében: "Elszánt ellenséggel nézünk szembe, amely igyekszik minden eszközzel elpusztítani a Nyugatot, az írmagját is ki akarja irtani a szabad gondolkozásnak, a szólásszabadság és a vallásszabadság tradíciójának. Ne áltassuk magunkat: ha kudarcot vallunk, rabszolgák leszünk". Ez a baj a magyar ellenzékkel is. Soros György hivalkodva mondja, van 2000 magyar, akik segítik kampányát, azt is mondhatnánk, hogy kijárták a janicsárképzőt és népünk ellen fordultak. Azzal dicsekszenek, hogy az egész magyar lakosság évi adójának tízszeresét invesztálta a kormánybuktatásba a tőzsdespekuláns. Hideglelős az, ahogyan Gulyás Márton nekirontott Jurák Katalinnak a békemeneten a Margit híd budai hídfőjénél. Budapesten járt németek azt mondták, hogy még az ellenzék nyilvánvaló durva mocskolódásait is örömüzenetnek vették, mert úgymond nálunk még van szólásszabadság. A [Apologéta. A háromszor bérmálkozott] DK-s vezér még arra [Apologéta: Blaszfémiára/Istenkáromlásra] is vetemedett, hogy "én vagyok az út, az igazság és az élet". Ez szinte hihetetlen! És még nincs rács mögött, legalábbis a klinikán, illetve ő fenyeget börtönnel! Tarlós István azt mondta: a proteszt szavazók nagyon gyorsan megbánnák döntésüket.

Nem arról van szó tehát, hogy mindennel egyet értsünk és ne lássuk a súlyos hibákat, tévedéseket, amit a kormány elkövetett, de ne járjunk úgy, mint a holocaust idején azok a zsidók, akik már ott voltak a géppuska csövénél, és azt mondták, hogy ez nem eshet meg velünk, mi nem halhatunk meg, aztán belelőtték őket a Dunába. Ha a kormány csakugyan szétlopta volna az országot, (de nem tette, túl sok tény beszél ellene), akkor is mellé kell állni, mert meg akarja védeni a szabadságunkat és azt a lehetőséget, amit a prófétai üzenet is tartalmaz. Tudom, hogy számos jóhiszemű, igazságérzetében megbántott (keresztény és nem keresztény) bevándorláspárti magyar nem így látja, de ettől még nem tagadhatja le a történelmet.
[Apologéta:
Bár ez inkább számmisztika, de mert véletlenek nincsenek, ezért jelentősége van a következő egybeesésnek:]
1683.9.11.  - 2001.9.11

1683. szeptember 11-én Bécs ostrománál Kara Musztafa vezetésével 300.000 fős hadsereg szenvedett súlyos vereséget. Akkor Jan Sobieski, lengyel parasztkirály vezetésével a Bécs fölé, Kahlenberg hegyére felhúzott ágyúkkal szétlőtte a török sereget, majd lovassági rohammal szétszórta őket. A 2001 szeptember 11-i dátum kapcsán utaltak erre és a Lepantónál elszenvedett vereségre a muszlim terroristák a new yorki robbantásnál.


És Röszke sem véletlen, mert akkor anno ezen a ponton jöttek át a muszlim hadak. Ami nem sikerült akkor, hogy a párizsi Notre Damot mecsetté alakítsák, ma folyamatban van. Fricz Tamás azt írta a napokban: vasfüggöny ereszkedett Európára, csakhogy most mi vagyunk a jobbik oldalon. A kormány teljesítményét lehet vitatni, a tényeket nem. A magyar nyelv találékony: az 1848-as szabadságharccal kapcsolja össze a vasárnapi választást.
[Apologéta: és egy másik nem véletlen számmisztikai egybeesés:]

1848 - 18.4.8

Igen, ez is egyfajta szabadságharc. Mert a győzelem esetén is egy nagy változásra van szükség egy sor dologban, de úgy, hogy a jót megtartsuk, ami pedig gonosznak látszik, attól őrizkedjünk, és akkor még nem is említettem a reményteljes augusztusi budapesti evangelizációt, amely jó eszköz lehet Isten kezében arra, hogy ez a prófétai üzenet megvalósuljon nemcsak hazánkban, de Európában is - általunk! Ez lehet egy nagyobb, a választást is felülmúló isteni távlat: Róma 12,21 "ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg"! Az eredmény pedig az lehet, hogy még a gyilkosból, a betörőből, és minden jól öltözött bűnösből és gazemberből is igaz ember lehet a megtapasztalt kegyelem ereje által 

Most viszont a tét: "rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés: válasszatok-- Sehonnai bitang ember, ki mos ha kell, jól szavazni nem mer, kinek drágább rongy érdeke, mint a haza becsülete". Vasárnap elkerülhetjük az évszázados magyar tapasztalatot, amit a Himnusz rögzített:"hányszor támadt tenfiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvvedre".

Íme az üzenet, amit március 30-án imában a déli órákban kapott valaki Istentől:

"Elindultok! Kilőtt nyilak vagytok a kezemben! Ezrével és tízezrével foglak kilőni titeket egyszerre! Beveszem Európát! Olyanok lesztek mint a migráns áradat, de nem halált, hanem életet visztek mindenhová! Ahogy megítéltem Egyiptom isteneit és megmutattam ki vagyok, úgy fogom most megítélni Európa isteneit, akiket bálványoznak, és megmutatom az én hatalmamat és dicsőségemet e földön általatok! Ahogy népem berontott Kánaán földjére, ahol óriások voltak, hangyaként beözönlöttek és elárasztották Kánaánt, úgy fogjátok ti is elárasztani Európát legyőzve az óriásokat, és életet visztek mindenhová. Veletek mennek angyalaim, akiket kiküldtem. Elözönlik veletek együtt Európát!

Óh, mennyivel többre hívtalak el benneteket, mint amit képzeltek! Emeljétek fel a fejeiteket és lássatok az én szemeimmel! Isten királyi gyermekei vagytok, az egyedüli válasz ennek a világnak! Az én követeim vagytok, rátok várnak a népek! Erősödjenek reszkető térdeitek, emelkedjenek fel ellankadt kezeitek! Folyjon belétek az új reménység, mert felépítem népemet, rá sem fogtok ismerni, elfelejtitek a régi sérelmeket, nézeteltéréseket, és együtt fogtok harcolni! Elindultok, Fiaim!!!"

Adjon az Isten mindnyájunknak kegyelmet arra, hogy felocsúdjunk abból amiből kell, és ez ne akkor történjen meg, amikor hétfőn felébredtünk!

Tisztelettel és megbecsüléssel
Szabó Levente Gábor
ny.ref.lelkész