"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. március 31., vasárnap

A végjáték elkezdődött IV. rész

A különös pápa

Ki ez a Ferenc pápa? Ahhoz, hogy megismerjük, érdemes röviden a múltját bemutatni, hogy megérthessük a jelent és a jövőt.
Jorge Mario Bergoglio bíboros Argentínából származik, ami azért jelentős, mert meghatározza egyben teológiai beállítottságát. Ha Argentína, akkor Dél-Amerika. Ha pedig Dél-Amerika, akkor „felszabadítás-teológia”.

2013. március 28., csütörtök

A végjáték elkezdődött III. rész

1824-ből: Emmerich Katalin

Hallottam, hogy Lucifer (ha nem tévedek) ötven vagy hatvan évvel a Kr. u. 2000. év előtt egy időre ismét szabadon lesz bocsátva. Sok más számadatot elfelejtettem. Több más elkárhozottat még előbb szabadon fognak engedni az emberek büntetésére és kísértésére. Napjainkban, úgy vélem, megtörtént néhányuknak szabadon bocsátása, másoké a mi időnk után fog bekövetkezni.

2013. március 26., kedd

A végjáték elkezdődött II. rész

XIV. századból (1303-1373): Svéd Szent Brigitta

A 2000. év előtt 40 évvel a Sátán szabadjára lesz engedve, hogy megkísértse az embereket. Amikor úgy látszik, hogy minden elveszett, Isten hirtelen megálljt parancsol a gonosz lelkeknek. Annak a jele, hogy ez mikor fog bekövetkezni, az lesz, amikor a papok felhagynak a szent kötelességeiknek a teljesítésével, és civil ruhába fognak öltözni, és az asszonyok úgy öltöznek, mint a férfiak, és férfiak pedig úgy, mint a nők.

2013. március 24., vasárnap

A végjáték elkezdődött I. rész

Jövendölések napjainkra vonatkozóan
Manapság egyre gyakrabban és egyre több jövendölés át napvilágot, amelyek egymásután teljesednek be. Fontos, hogy ezekről beszéljünk és megfontoljuk mindet, hiszen egyre gyorsabban és sűrűbben bizonyosodnak be ezek a jövendölések, amelyek a jó és a rossz harcának végkifejletét mutatják be.
Most, hogy Ferenc pápa került Szent Péter apostol székébe, érdemes megvizsgálni ennek előzményeit, valamint következményeit. Internetes oldalak sokasága ír ezekről, én egy egyszerű emberi logikai lépéssorozattal kívánom feltárni mindazt, ami eddig történt és ami ezután történni fog.

2013. március 17., vasárnap

Bon Giorno - oszt Jó Napot!

Elmondok két történetet a saját praxisomból. Mind a kettő a Szentatya mai köszöntésére fog "havazni", ugyan is azt a kérdéskört feszegeti, hogy mi római-katolikusok hogyan köszönünk egymásnak. Mit tanított az Egyház, és ez hogyan satnyul el a II. Vatikáni Zsinat óta. Nekem mint későn megtérőnek még az eredeti köszönést tanították és én is azt tanítom, de a satnya eretnekségek mellett ez is devalválódik.

2013. március 15., péntek

Botrány a Hatvani Belvárosi Templomban

„A hatvani Belvárosi Plébániatemplomban, a vasárnap [2013. március 10.] 9 órakor tartott szentmisén, Koza József prépost-plébános (Szül.: 1950, szentelték: 1980 ) olyan nyilvánvaló hazugságot vágott a hívek arcába, hogy az példátlan. A mise végén a kihirdetésnél mondta a következőket (nem tudom szó szerint idézni): Vannak az Egyházban olyan emberek, akiket megszállt az ördög. (Apologéta: ezek a tradícionalisták lennének, akik ragaszkodnak az Egyház kétezer éves tanításához és szentmiséjéhez) A ma reggeli szentmisén (Apologéta: a cikk keddi - március 12.) valakik szórólapokat osztogattak, amelyeken arra szólították fel a híveket, hogy "ostromolják" a plébánost, hogy tartson tridenti latin rítusú szentmisét.

2013. március 14., csütörtök

„Az Egyházon kívül nincs üdvösség” dogma helyes értelmezése

Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik.
Ez egyike az Egyház sokak által félreértett tanításának. Az a tény, hogy az Egyház egyes nem-katolikus vagy nem-keresztény istenhívő emberek üdvösségét is feltételezi, sokakat annak hirdetésére ösztönöz, hogy „az Egyházon kívül nincs üdvösség” (Extra Ecclesiam nulla salus) hittétel már nem tartozik a katolikus Egyház tévedhetetlen tanításai közé. Ez pedig igen súlyos tévedés.

Az Egyház tanítása így hangzik:

2013. március 13., szerda

Habemus papam - az ötödik körben...


Annuntio vobis gaudium magnum:
habemus papam!
Eminentissimum ac reverendissimum dominum,
dominum [Jorge Mario],
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalem [Bergoglio],
qui sibi nomen imposuit [Francesco]
"Van pápánk". Alleluja.
A mindenható Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus adjon neki erőt, egészséget és a hit védelmének karizmáját.

Non habemus papam - a második-harmadik körben...

A Sixtus-kápolnában kedden délután a konklávéra összegyűlt 115 bíboros első szavazását követően háromnegyed 8 előtt, majd szerdán a két délelőtti forduló után is, fél 12 után is fekete füst szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből. Ez annyit jelent, hogy a szavazó bíborosok közül senki sem érte el a kétharmados többséget, vagyis a 77 szavazatot.

Sh'ma Yisrael: csak a jó Isten tudja, ...

"Mi lesz ha ne adj Isten megint egy zsidót választanak pápának és ki lesz akkor Erdő helyett?"
Ezt kivételesen nem én mondom, nem mi mondjuk Magyarországon. Ha mi mondanánk, akkor minket már rég börtönbe zárnának, csak az lenne a kérdés hogy bírósági ítélettel vagy anélkül. Lehet, egy ilyen mondás után újra nyitnák a recski rézbányát, vagy a hortobágyi munkatábort. De az biztos, hogy vinnének. De...

Vallásos iskolákat!

„Az emberek Isten után kívánkoznak”, mondotta Homérosz. És szent Ágoston ugyanezt az igazságot így fejezte ki: „Nyughatatlan a mi lelkünk, míg csak benned nem nyugszik meg, Isten!”. Az ember mindig tudatában volt  felsőbb eredetének és felsőbb rendeltetésének; tudatában annak, hogy Istentől van és Istenért van e földön. Évezredes története az ősszülők vétkezése óta, melynek emléke kitörülhetetlenül él minden nép lelkében, egyetlen szóban fejezhető ki s ez a szó: istenkeresés. Még nem akadtak oly műveletlen népre, melynek nem volt volna vallása. Ezt a húrt, a vallásosság húrját maga a Teremtő feszítette ki az emberi lélekben. Azért is zeng-bong minden emberben, bár mindenkiben másképpen, hiszen lant sincs kettő sem mindenben egyenlő. Ez a húr elszakítható, de nem téphető ki teljesen. Az ember elhanyagolhatja, sőt egészen abba is hagyhatja pengetését; de a húr ott marad lelkében s előbb-utóbb eljő az idő, mikor az az ember fájdalmasan nélkülözvén zengését, újból felhangolja, hogy reszkető kézzel a megtérés bánatos melódiáit játssza el rajta.

2013. március 12., kedd

Non habemus papam: az első szavási körben

Fekete füst szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből az első szavazás után, vagyis kedden nem sikerült megválasztani az új pápát. Nincs biztosnak tekinthető befutó a pápaválasztáson. Több esélyes jelölt neve is felmerült az elmúlt napokban - köztük Erdő Péteré is. Szinte mindegyikük mellett más és más érv szól: van, akinek konzervativizmusát említik az elemzők, és van, aki éppen modern felfogásával hívta fel magára a figyelmet. Egy lengyel és egy német pápa után szívesen látnák újra saját nemzetük bíborosát Szent Péter trónján az olaszok; 28 jelöltjükkel erre jó esélyük van.

Cipő: egy haláleset margójára

„Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!” [Jób 1,21]

Meghalt egy celeb. Meghalt egy zenész. Meghalt egy ember. Meghalt, mert saját, szabad akaratú  döntésével vállalta, hogy meghallhat. Vissza utasította a transzplantációt, a szívátültetést. Minden tiszteletem és elismerésem az övé. Pedig a szememben nem teljesen jól indult. Zenéjét szerettem, tiszteltem, hogy határon túlról érkezve újra tudta kezdeni és felért a csúcsra. Dalait, zenéjét gyerekektől felnőttekig mindenki dúdolta, énekelte.
Amiért nem nagyon tetszett az ember, annak nagyon egyszerű oka volt/van: nem tudom mi igaz belőle, de nekem olyan ismereteim voltak, hogy ő szocialista párti "rajongó" volt. Ez determinálta az "antipátiámat". Jó ember volt, csak rossz oldalon. De...

2013. március 11., hétfő

Libanoni vélemény: jó lenne, ha újra XVI. Benedeket választanák

A nemzetközi bíboros-kollégium már napok óta ülésezik, tagjai számos magán tárgyalást folytatnak a Vatikán palotáiban és folyosóin, valamint a Szent Péter tér körül található rengeteg vendéglőben a pápa-utód profiljáról – azokról a feladatokról, melyek a szegény emberre várnak. Magából a bíborosokból már nem lehet többé kiszedni semmit azóta, hogy szigorú titoktartásra kötelezték őket. Nem csoda, hogy ezért a médiában a találgatások olyan áradata indult meg, mely felülmúl szinte minden eddigit, és már most több újságíró van Rómában, mint II. János Pál pápa halálakor.

2013. március 10., vasárnap

Növekvő odds: Erdő Péter a top 5-ben

A pápai trónusra leginkább esélyesnek tartott öt bíboros között mutatta be Erdő Péter Esztergom-budapesti érseket vasárnap az osztrák Die Presse. A vezető konzervatív osztrák napilap Marc Oullet kanadai, Angelo Scola olasz, Luis Tagle Fülöp-szigeteki és Odilo Scherer brazil bíboros mellett mutatta be Erdő Pétert, mint az egyik "favoritot" a kedden kezdődő konklávé előtt.
Az Egy Péter Péter székére című portréban a lap budapesti tudósítója, Peter Bognar Erdő Péter kiemelkedő szellemi képességei mellett szívélyességét, emberségét emeli ki. "Mindenütt ismert embersége, amit egy egészséges adag önirónia és humor fűszerez. Nem csoda hát, hogy a magyar katolikus közösségen belül a lehető legnagyobb tisztelet övezi" - írta a lap.

A sátán (kutyája) embere folytatás III.

Az e-diák fokozatosan felváltja a jelenleg forgalomban lévő okmányokat, azonban a már meglévő igazolványok helyett nem kell újat igényelni. "
" A már érvényben lévő diákigazolványok helyett nem kell másikat igényelni, de a jövőben már csak ilyen RFID-csippel ellátott okmányokat adnak ki, ha valakinek az érvényes diák elhagyása vagy intézményváltás miatt új igazolványra van szüksége." (Teljes cikk) /Magyarország - 2012.04.24/
Mit tennél, ha egy napon a kormány kötelezővé tenné mindenki számára a személyazonosító mikrochip beültetését? Megtennéd?

2013. március 9., szombat

Homokos pápa megválasztását szorgalmazza egy olasz pap

"Az egyháznak homoszexuális pápára van szüksége" – jelentette ki egy "melegjogi aktivistaként" is ténykedő "katolikus pap", Don Andrea Gallo szerdán, egy olasz rádióállomásnak nyilatkozva.
A genoai San Benedetto drogrehabilitációs közösség alapítójaként is ismert Don Gallo a következőképpen nyilatkozott a Radio 24 elnevezésű rádióállomás La Zanzara című műsorában: 

Mennyire tévedhet a legfelsőbb tanítóhivatal?

Hónapokkal ezelőtt Koch bíboros ezt mondta: („Hogyan tekintheti magát katolikusnak, aki nem fogadja el a zsinat tanításait?”), illetve, hogyha a Pius Közösség nem fogadja el a II. Vatikáni Zsinatot, akkor nem katolikus. (Koch szerint a Pius Közösség nyilvánvalóan abból indul ki, hogy a II. Vatikáni Zsinat hibákat követett el: „Mindazonáltal az az állítás, hogy zsinatok tévedhetnek, Luther Mártonra megy vissza”, mondta Koch. „Emiatt a tradicionalistáknak meg kell kérdezniük maguktól, hogy valójában hol is állnak ők?”)

2013. március 8., péntek

Pápaválasztás: Március 12-én kezdődik a konklávé

A bíborosok testületének mai döntése értelmében március 12-én, kedden kezdődik a konklávé.
A szentszéki sajtóközlemény tájékoztatása szerint 12-én, kedden délelőtt a Szent Péter-bazilikában celebrálják a „pro eligendo Romano Pontifice” szentmisét, ezután a bíborosok visszavonulnak és megkezdődik a pápaválasztó konklávé.

Malakiási próféciák: XVI. századi, pontatlan hamisítvány

A következőt az utolsó pápának megjósoló malakiási próféciákkal több probléma is akad. Valószínűleg XVI. századi hamisítványról van szó, amely ráadásul megjövendölt tíz ellenpápát is, holott ha már az ellenpápákat is felsorolja, tizenkettővel kellett volna számolnia.
Bár az Ótestamentumnak is része Malakiás könyve, a malakiási próféciákat nem Malakiás prófétának tulajdonítják, hanem Szent Malakiás ír püspöknek (1094-1148), aki újjászervezte az ír egyházat. A legenda szerint Malakiás, amikor 1139-ben II. Ince pápánál járt Rómában, egy látomásban megjövendölt 112 leendő pápát, kezdve II. Celesztinnel (1143-44). A lista szerint az utolsó pápa lenne egy bizonyos Petrus Romanus (avagy Péter, a római).

2013. március 7., csütörtök

Törvényes a szodómia - Kanadában

Gyűlöletbeszédnek minősítette a kanadai legfelsőbb bíróság a homoszexualitás bibliai alapú kritizálását élőszóban és írásban egyaránt – írja a Christiannews.net. William Whatcott még 2001-2002-ben terjesztett szórólapot, amikor a saskatooni iskolafelügyelőség elrendelte, hogy a homoszexualitásról való ismereteket be kell építeni a tanrendbe. Whatcott azt írta: a homoszexuális aktusok „piszkosak”, a gyerekeket pedig jobban érdekli, hogy a barbi babákkal játsszanak, mint az, hogy „miként szodomizálja egymást két homoszexuális férfi”.

2013. március 6., szerda

Az Egyház nem részvénytársaság...

A bíborosi kollégium dékánja, Angelo Sodano bíboros a bíborosok generális kongregációját március 4-én, hétfőn 9:30-ra hívta össze. A kongregációk addig fognak ülésezni, amíg minden bíboros meg nem érkezik Rómába. Csak ekkor fogják eldönteni (Apologéta: a legutolsó hírek szerint ma [szerdán] döntenek a konklávé kezdetéről), hogy mikor (Apologéta: sajtóhírek szerint március 11.) kezdődik a konklávé. Az ülésen minden bíboros jelen lesz, így a 80 év felettiek is részt vesznek a konklávé kezdetéről történő döntéshozatalban.

2013. március 5., kedd

A pápaválasztó Barbarin bíboros a lyoni mecsetben imádkozott

"Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." Ex 20,2]
Lyon érseke, a közelgő konklávé egyik tagja, a 62 éves Philippe Barbarin bíboros a napokban ellátogatott a Lyon-i Nagy Mecsetbe, hogy ott egy héttagú család kiszabadulásáért imádkozzon, akiket Kamerunban raboltak el, és túszként tartanak fogva. „Allah jobban meghallgatja az imákat, mint a mi Urunk Jézus Krisztus?” – teszi fel a hírre a kérdést a Riposte Catholique francia internetes oldal.

2013. március 4., hétfő

Universi Dominici Gregis - A pápaválasztás eljárása

A Sixtusi kápolna kéménycsúcsa? A római pápa megválasztása szabályainak néhány változtatásról" szóló motu proprio apostoli levelével XVI. Benedek pápa korrigálja a II. János Pál-féle pápaválasztási reform legvitatottabb pontját, amely úgy rendelkezett, hogy a konklávé elhúzódása esetén akár a bíborosok abszolút többsége is elegendő lehet a pápa megválasztásához. Ezzel szemben Péter következő utódát ismét csak a választók kétharmadának szavazatával lehet majd megválasztani.
A konklávé szabályai sokszor változtak az évszázadok során, de a pápa megválasztásához szükséges kétharmados többség a XII. század óta változatlan maradt. Az 1996. február 22-én kiadott, máig érvényes Universi Dominici gregis apostoli rendelkezésnek éppen az volt a leglényegesebb, s egyben legvitatottabb változtatása, amely ezen évszázados szabály alól kivételt engedett.