"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2012. január 30., hétfő

Van a remény kötelezettsége és a remény erénye

Interjú Georg May professzorral

II. János Pál pápa első enciklikájában (Redemptor hominis) elsősorban az Egyháznak az egyházon kívüli erőkkel és áramlatokkal való viszonyát járta körül. Eközben az egyházon belüli zűrzavar a 16. századiéhoz hasonlítható mértéket öltött. A WELT című lap ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket Georg May professzornak, egyházjogásznak, a Mainzi Egyetem egyházjogi tanszéke vezetőjének, akinek nemrég megjelent „Igazi és hamis reform” című könyve nagy feltűnést keltett.

2012. január 22., vasárnap

Kik alkotják az Egyházat?

Egy barátom küldte a következő hírt:
Magyarország keleti felében - a Borsod megyei szerencsi esperesi kerületben - Taktaharkányban  a vasárnapi homíliájában a káplán (Kecskés László) újra definiálta a katolikus egyház fogalmát, illetve kik tartoznak az egyházhoz.

Ökumenikus imahét vég margójára

A keresztények - ó jaj, keresztyének - közelítésére találták ki Szent Pál apostol ünnepére időzítve az ökumenikus - de pontosabb definíció az ökumánia - imahetet, melynek a mai Vasárnap az utolsó napja.. Mert tisztára öku és mánia, de leginkább mánia. Ma már nem tanítják és nem említik a szemináriumokban és világi teológusképzésben XI. Pius pápánk (1922-1939) Mortalium Animos kezdetű, a paptestvérekhez írt apostoli levelét "Az igazi vallásegység elősegítéséről", mert majdhogynem dogmaként kezeli modern Egyházunk az ökumenét:

A nyolcadik szentség....

Egy barátom küldte a következő hírt:
Magyarország keleti felében - a Borsod megyei szerencsi esperesi kerület - az egyik falujában a szerencsi káplán vasárnapi homíliájában (lassan egy éves a hír) a káplán megalapította - Isten után szabadon - a 8. azaz a nyolcadik szentséget.