"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2012. december 31., hétfő

A sátán kutyája...

Sátán mentes Boldog Újesztendőt kívánok!

"Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát. Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat." [Jel 13,16-18]
írta Szent János apostol a Jelenések Könyvében Krisztus után 95 körül Patmosz szigetén...

2012. december 28., péntek

Minden ötödik percben meghal egy keresztény...

Dúdor István:
Megtört kereszt
"2012-ben hite miatt 105 ezer keresztényt öltek meg. A világnak vannak országai, ahol misére vagy katekizmusra járni is életveszélyes. A legveszélyesebb térségek az iszlám fundamentalizmus országai, Nigéria, Szomália, Mali, Pakisztán és Egyiptom bizonyos vidékei. Továbbá a kommunista diktatúrák, élükön Észak-Koreával és az etnikai nacionalizmus uralta államok, ahol a nem az államvallást gyakorlók a nemzet ellenségeinek számítanak, mint az indiai Oriszában" - nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Massimo Introvigne, a vallásszabadságot vizsgáló olasz megfigyelőközpont koordinátora, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselője.

2012. december 25., kedd

Vallási intolerancia a katolikusokkal szemben...

Vasárnap egy dél-kaliforniai katolikus templom betlehemesét gyalázták meg ismeretlen tettesek - írja a brit MSN. A vandálok a kis Jézusnak Hitler-bajszot rajzoltak és a homlokára ráírták: Heil Hitler. A magyar kormány azonnal küldjön tiltakozó jegyzéket az amerikai kormánynak, a magyar keresztény egyházak azonnal tiltakozzanak a barbár keresztényellenes bűntett miatt.

2012. december 24., hétfő

Őáltala, Ővele és Őbenne ... [...az Ige testé lőn...]

Aligha túlzás, hogy mára az "adventus Christi"-t, Krisztus eljövetelének várását az "adventus diaboli", az ördög megérkezésének vágyása cserélte fel, és ennek legkézzelfoghatóbb jele ugyanaz, amit egykor egy doni harctérről visszatért honvédünk mondott, amikor arról kérdezték, miről ismerhető fel leginkább az orosz ember: ajkáról lefagyott a természetes mosoly vagy nevetés, köszönhetően a félévszázados kommunizmusnál ezerszer veszedelmesebb, a huszonkét évvel ezelőtti csillagváltás óta mindent elborító, az embert Teremtőjétől függetlenítő, a hitet a tudománnyal szembeállító, az előbbi elhalását és az utóbbi mindenhatóságát hirdető, a szakrális hagyományok megélésétől, a családi és nemzeti közösséghez tartozás természetes élményétől teljesen megfosztó, ezáltal a legszélsőségesebb individualizmust képviselő liberalizmusnak

2012. december 23., vasárnap

A kereszténység a kereszt és a kard egységét hirdeti

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok!

Szent István király kardja és Apostoli keresztje
Sokak szerint a kereszténység a háttérhatalommal szembeni passzivitást, a nemzeti kultúra megvetését hirdeti, nem tudván arról, hogy eleinknek viszont éppen az önfeláldozást, az immanens és transzcendens valóságok együttes elfogadását és tiszteletét jelentette, a kereszt és a kard kölcsönösségéből következő hősies életszemléletet, amit nemcsak nemzetünk mind világi, mind pap és lelkész elöljárói egykori imádságai tanúsítanak, hanem számos huszadik századi, Mindszenty bíborosunknál semmivel sem kisebb, mégis, hozzá képest csaknem teljesen elfeledett főpapjai közéleti megnyilatkozásai is, így közülük a százhuszonnyolc éve, 1884. december 22-én a Komárom vármegyei Kisbéren született (és 1973. január 28-án a svájci Einsiedelnben Örökkévalóságba költözött) Hász István katolikus tábori püspök életműve, vagyis hogy a kereszténység egyáltalán nem a háttérhatalommal szembeni passzivitást hirdeti, hanem a kereszt és a kard egységét, más szóval a férfias kereszthordozást.

2012. december 20., csütörtök

"Trendi" tradicionalistának lenni a katolikus fiatalok közt...

Érdekes hír jelent meg a Magyar Kurir Internetes honlapján:


Miközben a II. Vatikáni Zsinat óta csökken a rendszerint misére járók száma, egyre többen járnak tridenti misére, főleg fiatalok – írja az Economist. Mint a lap kifejti: A vasárnapi miselátogatók száma az 1960-as 1,8 millióról a felére csökkent Angliában és Walesben, a hívek átlagéletkora pedig 52-re emelkedett az 1984-es 37-ről. A francia katolikusoknak csak 5, az olaszoknak csak 15 százaléka jár rendszeresen misére.

2012. december 16., vasárnap

A tömeggyilkos református lelkész...

A napokban jelent meg a hír, hogy:
A nagy értékű gyógyszeres kezelések számának drasztikusan csökkentését tervezi a kormány - írja az Index egy az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelent előkészítő anyagra hivatkozva. Ha a kormány elfogadja, azok az áttétes rákos betegek, akiknek már csak néhány hónapjuk van hátra, első körben nem juthatnának hozzá az életüket nagy eséllyel meghosszabbító modern gyógyszeres kezelésekhez, miközben a költségvetés csak néhány milliárdot spórolhat.

2012. december 14., péntek

A nyíltan szabadkőműves római pápa...

Jelenleg is regnáló Szentatyánk - a megválasztásának anno örültem - gyakorlatilag - bár nem kinyilvánítva - bevallotta a szabadkőművesség teljes hatalomátvételét a Vatikánban. Most vált teljessé VI. Pál pápa - akinek a boldoggá avatási folyamata a vége felé tart és várható rövid időn belül megtörténik - 30 évvel ezelőtt (1972. június 29. Szent Péter és Pál Apostolok ünnepén) mondott szavai: "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!".
Jelenleg is vannak - nem megerősített információk - arról, hogy a Vatikánban VI. Pál trónra lépése után "bemutatták az első - zártkörű - fekete - sátánista - misét bíborosi szintű meghívottakkal, de ezek csak hallomás útján terjedtek, most viszont XVI. Benedek nyíltan kinyilvánította a szabadkőművesség hatalmának szükségességét egy Új Világközösség1 megalapítására. Álljon itt egy cikk erről és utána a ...