"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2016. október 1., szombat

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország" - Maradj is az, szavazz NEM-mel holnap!

A holnapi nap sorsfordító lehet a magyarok, Magyarország, de legfőképpen a katolikus keresztények számára. Meghatározza hitünket, hitünk gyakorlását, gyakorlásának lehetőségét. Senki ne essen tévedésbe: ez politikai kérdés a pártok számára, viszont nekünk Szentháromságos Urunkba és egy Istenünkbe vetett hitünk megmaradásának a kérdése. Senki ne essen tévedés, és ne dőljön be a TAKIJA [megtévesztés] módjának:

Az iszlám alapvetően két lehetőséget biztosít minden [nem a könyv, azaz a zsidó és keresztény] népnek:

2016. szeptember 24., szombat

Egy Ferenc pápát védelmező magyar püspöki levél - és az eretnekség

Az alábbi levél Székely János püspöktől származik. A levél az Internetet járja ilyen címkékkel, hogy „nagyon jó levél”. Először leközöljük önmagában a levelet. Kérjük az olvasót, hogy maga is kritikus szemmel olvassa el a levelet. Ha végig olvasta, utána elolvashatja még egyszer a hozzá fűzött kritikai megjegyzésekkel.  Székely János püspök szövege feketével szerepel. A levelet bíráló megjegyzések pirossal szerepelnek. [Apologéta: a saját megjegyzéseim pedig kékkel]

2016. szeptember 3., szombat

Szent X. Piusz pápa ünnepén - Melyik a helyes út, mi a helyes magatartás?

Az Egyház a legnagyobb megpróbáltatásának az idejét éli. Nemcsak külső támadásokat, üldözéseket kell megélnie, hanem belülről, felülről is rombolják, igyekszenek tönkre tenni azt, amit Jézus átadott Egyházának, az Ő tanítását. Az Egyház 2000 éven át igyekezett őrizni ezt a tanítást, nagy odaadással gondozta, ápolta, hogy hitelesen tudja tovább adni minden kor minden emberének. Most éppen, akiknek őrizniük kellene ezt a tanítást, úgy látszik, éppen ők azok, akik elárulják, és igyekeznek tönkretenni azt. Egy „forradalmár” pápát ültettek Péter székébe, aki nem a hagyományokat őrzi, hanem éket akar verni a múlt és a jövő közé.

2016. augusztus 28., vasárnap

Miért nem megyek többet NOM misére ...

Elektronikus levelet hozott a posta.


Kedves testvérek,
a mai napon mentem utoljára NOM misére. Kiírta a NOM magát az életemből.

A következő történt:

2016. május 14., szombat

Pünkösdi ajándék: A végén mindenki a mennybe jut

"A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat. Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban. Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.” [Lk 23,40-43]

Napjaink közömbösségének ellenére, gyakran megtörténik, hogy vissza-visszatér egy kérdés, amit valaki – valószínűleg az örök kárhozat kilátásától sújtva – rég feltett a Megváltónak: ‘Uram, lehetséges, hogy csak néhányan lesznek a megváltottak?’ (Lk 13:23) És, habár senki nem akarná elismerni a tényt, mi tudjuk, hogy az örök boldogság kérdése függ a parancsolatok betartásától, a kegyelemi állapotban való megmaradástól,  és az egy igaz Egyházhoz való ragaszkodástól.

2016. május 9., hétfő

Az anyagi karitász a legfontosabb az egyházban

"Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel.  ..." [Lk 16,19-31]

Az egyház szegények felé gyakorolt anyagi karitásza [szeretete] nagyobb tanúságot tesz, mint a teológusok tanulmányai

A ‘karitász’ szó, majdnem mindig anyagi segítségre emlékeztet, amit a szűkségben lévőknek ajánlunk fel. És valóban: alamizsnát adni egy dicséretre méltó szokás, amit az Anyaszentegyház mindig is támogatott. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy a karitász egy másik formája, az irgalmasság lelki cselekedetei; tanítani, tanácsot adni, vigasztalni, ápolni, megbocsátani, és türelemmel viselni a nehézséget, sokkal fontosabbak, mint az irgalmasság testi cselekedetei, nevezetesen élelmet adni az éhezőknek, ruhát adni a ruhátlanoknak, betegeket és bebörtönzötteket látogatni, eltemetni a holtakat.

2016. május 7., szombat

A megtestesülés Isten számára azért volt, hogy megtanulja, mit jelent embernek lenni

„Megalázta magát és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” [Fil 2,8]

Jézus azért jött ebbe a világba, hogy megtanulja mit jelent embernek lenni

Ádám és Éva engedetlensége folytán az ember bűnbeesett a paradicsomban, amelyet Egyedül Isten képes jóvátenni. Az ő akarata volt valójában, hogy megváltásunkra a világba küldje egyszülött Fiát, aki Szűz Mária méhében emberré lett. Isten Fiának a megtestesülése hitünk legnagyobb titka, Isten bölcsességének a misztériuma, amely fátyol alá volt rejtve az emberiség előtt. A Teremtő testet akart ölteni, hogy megnyilvánuljon előttünk dicsősége, és hogy megmutassa az igaz utat a szentség, vagyis Ő felé. Vizsgáljuk meg hát mit tanít nekünk a Szentírás eredetileg, Szent Pál apostol Filippieknek írt levelében, ellentétben a Szent Márta ház Prédikátorával.

2016. április 30., szombat

Joseph Ratzinger: A felszabadítási teológia fogalma és keletkezésének előfeltételei

Néhány előzetes megjegyzés

1. A felszabadítási teológia rendkívül bonyolult jelenség: a legszélsőségesebb marxista álláspontoktól azoknak az állásfoglalásáig terjed, akik pontosan a helyére teszik a keresztények szükségszerű felelősségét a szegényekkel és elnyomottakkal szemben, éspedig egy kifogástalan egyházi teológia keretein belül. Ez található a CELAM, a Dél-Amerikai Püspöki Konferencia dokumentumaiban, Medellintől kezdve Puebláig.

2016. április 28., csütörtök

Miért ellentétes az Evangélium a „szegénység elleni” háborúval

"„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa." [Mt 5,3]

2016 április 13.- Washington Főegyházmegye- A szegénység felszámolása egy gyakran kifejezett célja a modern, liberális Nyugatnak. Lyndon Baines Johnson elnök kijelentése szerint a „szegénység elleni háború” annyira belevésődött a nyugati gondolkodásba, hogy már majdnem magától értetődő. Ez majdnem minden ember (szervezet) gondolkodásának alappillére a nyugati világban, a padokban ülő hívőktől kezdve, akik a szegényekért aggódnak, egészen a legvilágiasabb humanistákig, akik egy utópisztikus vízió felé hajlanak. A szegénység egy hatalmas ellenség, amit ki kell irtani.

2016. április 26., kedd

Jézus elbukása a kereszten - Ferenc tényleg a kereszt bukásáról beszélt?

New-York-i látogatása során az eddigi legnagyobb eretnekség hangzott el: Jézus élete bukással végződött, a kereszt bukásával. Még a baloldali sajtó is elcsodálkozott ezen a kijelentésen, nem is hinném el, ha Vatikán cáfolná ezeket a szavakat. A mondat, ami a pápa anyanyelvén hangzott el, és aminek a Vatikán által jóváhagyott angol nyelvű fordítása több hírportálon megjelent, a következő:

2016. április 23., szombat

Bálványimádó vagyok,

mert a Szentháromságos Egyistent imádom.
"Az Úr, a te Istened oltárán kívül, amelyet majd építesz magadnak, ne ültess semmiféle szent fát, s ne állíts fel kőoszlopot sem, hiszen gyűlöletes az Úr, a te Istened előtt." [Mtörv 16,21-22]

„Azok a keresztények, akik megálltak a „mindig így csináltuk” szemléletnél, bezárták szívüket a Szentlélek meglepetései előtt, és sosem jutnak el az igazság teljességéhez, mert bálványimádók és lázadók
(Lifenews  és Vatikáni rádió)

2016. április 19., kedd

A megváltás (titokzatos) szimboluma: "A kígyó"!

"A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” [Gen 3,1;]
 ...
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba." [Gen 3,14-16]


Egy saját történetet mesélek el bevezetésként:
"Még valamikor Novus Ordos koromban beszélgettem az akkori plébánosommal és azt találtam neki mondani: "Ha veszem a teljes Szentírást (mind a két könyvét) és elkezdek egy-egy mondatot, félmondatot, állítást rosszindulatúan kiragadni belőle, majd ezeket egységes egésszé összerakom, akár az is levezethető a Szentírásból, hogy Jézus nem volt Isten. Sőt..."

Apologéta

2016. április 16., szombat

Bergoglio: Az erkölcs tanítását abba kell hagyni

Ferenc nem beszél sokat az abortuszról, a homoszexuális házasságról, vagy a fogamzásgátlókról. Azt mondja, nem kell ragaszkodni az ilyen témákhoz – inkább nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pozitív dolgokra, nehogy elveszítsük az evangélium frissességét és illatát.

Isten gyermekeinek a lelki javai a Szentírás hirdetésétől függenek, amely maga Jézus Krisztus által lett Szent Péterre és az apostolokra bízva. Az igazi hívő, az örökkévaló igazságok teljes átadását várja az ő pásztoraitól, akkor is, amikor az ellenkezik a világgal. Mások, ezzel ellentétben, azt szeretnék, ha egyes igazságokat megváltoztatnának, azért, hogy ők, egy jóval nyugodtabb lelkiismerettel élhessenek.

2016. április 15., péntek

Vannak lelkek, amelyek megsemmisüléssel lesznek büntetve?

Dogma: Az embernek szabad, szellemi, halhatatlan lelke van, amely valóban a test lényegi formája.

Az egoisták magukat ítélik el; az ö lelkük nem lesz büntetve, hanem meg fog semmisülni.

Mi történik velünk a halál után? Hova jutunk mind? Ez egyike azon nagy kérdéseknek, amely minden emberi teremtmény felé szegeződik, akár keresztény, akár nem. A történelem folyamán az erre a kérdésre adott választ gyakran oly módon keresték, ami nem igényel szigorú erkölcsi hozzáállást, amely összetartozik egy olyan hittel, amely az örök létezésben, és egy jutalmazó és büntető végtelen Istenben látja mindennek az alapját.

2016. április 12., kedd

A katolikusok nem fogadhatják el a pápa buzdításának azon elemeit, amelyek veszélyeztetik a hitet és a családot

"Amit Isten egybekötött, az ember ne válassza szét."
 
Ferenc pápa Amoris  Laetitia című apostoli buzdításának kihirdetése a zsinati folyamat lezárását jelzi, amelyet olyan kísérletek uraltak, amelyek aláássák a katolikus tanítást olyan kérdésekben, mint az emberi élet, család, házasság, olyan kérdéseket is érintve, mint például a házasság felbonthatatlansága, a fogamzásgátlás, a reprodukció mesterséges módjai, homoszexualitás, „gender ideológia” és a szülők és gyermekek jogai. A katolikus egyház tanításának eltorzítására tett kísérletek gyengítik az egyház természeti és természetfeletti rendjének igazságáról tett tanúságát és fenyegetik a család jólétét, különösen a leggyengébb és legsérülékenyebb tagjait.

2016. április 6., szerda

Socci: Ratzinger próféciája - Bergoglio szerint "Isten nem katolikus"

Ki Antonio Socci?  1959-ben született Sienaban. Házas, 3 gyermek atyja. Újságíró, számos bestseller szerzője. Néhány cím könyvei közül. Milyen funkciókat töltött be? Főszerkesztője volt egy ideig a neves nemzetközi folyóiratnak, a 30 Giorninak. A Rai 2 igazgatóhelyettese. Perugiaban egy újságíró főiskola igazgatója 2004-től (Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia)

2016. április 5., kedd

Isten soha nem ítél el, mindig megbocsát?(!)

"Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva." [Mt 16,19]

‘Egy második elvi platform [az üdvözülésé], az elveszett kegyelem hajótörése után.’ A kereszténység első századai óta, ilyen módon lett leírva, a bűnbánat Szentsége: (cf. Dz 1542) Valóban, egy élénk és sokatmondó kép, mert amikor egy lélek elveszti a keresztséggel nyert ártatlanságát, egy komoly kihágást követve el, úgy hullik, mint egy fuldokló személy, a bűn sötét hullámai közé. Azért, hogy ne az örök kárhozatban sínylődjön, és hogy visszanyerje az elveszett kegyelem kincsét az illető, a gyónáshoz kell, hogy folyamodjon, ami a biztos palló az üdvösséghez, azon megkereszteltek számára, akik nem akarnak elveszni. Azonban ez az isteni gyógyír meghatározott feltételekkel érvényes. Isten mindig megbocsát? Ő még azoknak is megbocsát, akik nem akarnak a bűnök tengeréből kimenekülni? Egy ilyen fontos téma, mély elemzést kíván.

2016. április 4., hétfő

Sátánimádás Rómában a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén [videóval + képekkel]

„Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket a vadállat előtt véghezvihetett” [Jel 11,13]

Ma van Gyümölcsoltó Boldog Asszony ünnepe, a tridenti kalendárium szerint. Nem az ünnephez, de Anyánkhoz, a Boldogságos Szent Szűzhöz, illetve Szeplőtelen fogantatásához kapcsolódó poszt a mai.
Isten irgalmazzon nekik
Apologéta
Nem kisebb dolognak, mint Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepének meggyalázásának lehettünk a szemtanúi A klíma hisztéria amely a világkormány alatt egyesült új-világot készíti elő – teljes gőzzel folytatódik, nemcsak Párizsban, hanem a Vatikánban is. Bergoglio klíma-„enciklikája” és klíma-nyilatkozatai után 2015. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, Forrás: eblog

Isten munkálkodása a nem keresztényekben ...

"Ne legyenek rajtam kívül más Isteneid!" [Exo 20,3]

Isten munkálkodása a nem keresztényekben olyan szent megnyilvánulásokat idéz elő, amely viszonzásképp másokat az Isten felé vezető úton közösségi élményekben részesít. Keresztényként nekünk is javunkra válhatnak ezek a kincsek

2016. április 3., vasárnap

Fehérvasárnap: A kritika, amely (talán?) jót tesz a pápának

Fehérvasárnap volt az Egyházban az a nap, amikor levették a fehér ruhát a Nagyszombaton megkeresztelt katekumenek, akik egy-két évig készültek a keresztségre és nem a húsvéti locsolkodásra. Azok a katekumenek, akik nyolc nappal korábban váltak Isten gyermekivé a teremtményből a keresztség által.
Apologéta
Az a levél, amelyet Ferenc pápa 2016. február 7-én Antonio Soccihoz intézett, éppen olyan figyelmet érdemel, mint Socci könyve: La profezia finale. Lettera a papa Francesco sulla Chiesa in tempo di guerra (Az utolsó prófécia. Levél Ferenc pápához az egyházról háborús időben)

2016. április 2., szombat

2016. április 1., péntek

Mi történik a katolikus Egyházban?

Aki figyelemmel kíséri azokat a híreket, amik az utóbbi években, évtizedekben a Katolikus Egyház háza tájáról érkeznek, és emellett arról is rendelkezik némi rálátással, hogy korábban mi volt az Egyház szerepe a társadalomban, milyen volt a viszonya a különböző csoportokhoz, ideológiákhoz, annak feltűnhetett néhány furcsaság.

2016. március 31., csütörtök

Lelkipásztori levél a magyar püspökökhöz

Kedves Magyar Püspökök!

Történelmi időkben éltek, melyben mindnyájan tanúi vagyunk a nemzetek fokozatos önpusztításának, a fogyasztás ideológiájának hatása alatt, amely kapcsolatban áll az erkölcstelenséggel és a perverzióval. Ez az eszme előnyben részesíti a homoszexualitást, a pedofíliát, az állatokkal való szexuális érintkezést (zoophilia), a kábítószerek használatát, az eutanáziát, még gyermekek és egészséges emberek esetében is, valamint a szervkereskedelmet. Ez a korszak kegyetlenül keresztényellenes és katolikusellenes.

2016. március 18., péntek

XVI. Benedek pápa: A vallások egyáltalán nem egyenlőek

Benedek pápa:
"Extra Ecclesiam nulla salus est!"


Ha elérhető az üdvösség másképpen is, akkor a keresztény miért ragaszkodjon hitéhez és a keresztény erkölcshöz? – eme szavakkal kritizálta XVI. Benedek nyugalmazott egyházfő az Avvenire-nek adott interjúban azt, hogy a II. Vatikáni Zsinat után átértelmezték az „egyházon kívül nincs üdvösség” dogmáját. Benedek szerint ezután alábbhagyott a missziós lelkület. A volt pápa hozzáteszi: egyáltalán nem igaz, hogy minden vallás egyenlő és ugyanúgy hasznos az üdvösség eléréséhez.

2016. március 16., szerda

Bergoglio és tyúkól

"Ne hazudj, és mások becsületében kárt se tégy!"

Elég régen mesélem az közvetlen ismeretségi körömben  a róka és a tyúkól, iskolás gyermekeknek szóló meséjét. Ugyanis kezd nagyon elegem lenni a hazugságból még akkor is, ha az egy pápa szájából hangzik el. Emberként reá is ugyan az vonatkozik, mint bárki másra. Ahogyan a nyolcadik parancsolat tanítja.

2016. február 10., szerda

Ferenc pápa januári üzenete [videó] magyar felirattal

I. Ferenc pápa 2016. januári üzenete a világhoz és a katolikusokhoz(?), illetve annak helyes, katolikus értelmezése, magyarázata, hogy az eretnekségek világosan látszódjanak. Mert van benne. Kérek minden katolikust, hogy imádkozzon érte, mert a Szent Malakiás prófécia szerint ő az utolsó egyházfő.

2016. január 6., szerda

Epiphania (Vízkereszt) parancsolt ünnepe

A Karácsonyi ünnepkör második főünnepe az Epiphania, amelyet magyarul Vízkeresztnek vagy Háromszentkirályok napjának is neveznek. de a magyar elnevezések nem fejezik ki eléggé az ünnep gondolatát. Egyike az Egyház legrégibb ünnepeinek és eredetileg az Úr születésének volt az ünnepe, majd pedig a keleti Egyház keresztelési ünnepe lett.

2016. január 5., kedd

Karácsonyi ajándék a sátán vallásától [videó]

Az alább látható videót egy bizonyos Mohamed Amine készítette és töltötte fel Fb-oldalára. Az idegen kultúrák egymás mellett élésének újabb ékes bizonyítéka Brüsszelben, vagyis az "Európai" Unió fővárosában készült, a Clemenceau metróállomás közelében. A videót lementő és a LiveLeak videomegosztóra feltöltő felhasználó szerint egyébként ugyanarról a tökéletesen integrált galeriről van szó, amely szintén ezen a helyszínen (a feltöltés dátuma alapján valamivel korábban) egy autót borított le a metróállomás lépcsőjén.

2016. január 4., hétfő

Iszlamofóbia? Nem. A sátán vallása

Csodálkozik és panaszkodik Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám  Közösség effendije. Csodálkozik, mert 2015-ben (általa) soha nem szintre emelkedett az állítólagos iszlamofóbia, azaz iszlám ellenesség. De az fel sem merül benne, hogy erről talán ők tehetnek, mármint a muszlimok, illetve az iszlám vallását gyakorlók. Tipikus zsidó megközelítés: felcserélem az okot és az okozatot.

2016. január 3., vasárnap

Prédikáció: „Jézus Szent Neve” Ünnep

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Kedves testvérek!

A mai ünnep egy kiegészítés a Január 1. ünnephez, az Úr körbemetéltetéséről. A körbemetélésnél, a születés utáni nyolcadik napon kapta a gyermek a nevét. Az Úr neve "Jézus". Mit jelent ez a név? A válasz: A NÉV tulajdonképen egy dolog, vagy élőlény jelentését fejezi ki.

A "hét királyok" ünnepe

"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

A poszt címe saját kútfőből jött, de maga a gondolat egy nagytudású asszonyság (Kutasiné Molnár Boglárka) adta, aki a kereszteny.mandiner.hu oldalán azt találta kifejteni, hogy olyan, hogy "Három királyok" [Mt 2,1-12] nincs, mert a három négy. Nos ezen eltátottam számat és gyorsan elő kellett lapoznom a [katolikus] Szentírást, és utána olvasni, hogy akkor a három az egyenlő néggyel? Szembesülnöm kellett, hogy csak egyetlen evangélium foglalkozik a "Három királyokkal", vagy más néven a "Napkeleti bölcsekkel". Ez pedig a Máté evangéliuma.

Jézus Szent Neve

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Jézus neve: a megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának Istentől adott neve. A Mt 1,21 és Lk 1,31 szerint Józseffel és Máriával Gábor főangyal közli, hogy Isten akaratából a ›Jézus nevet kell adniuk a születendő gyermeknek. Máté a név tartalmát is megadja: „ő szabadítja meg népét bűneitől”. Jézus egyéb nevei (›Dávid Fia, ›Emmánuel, ›Isten Fia, ›Emberfia, ›Krisztus, ›Messiás, ›Úr) a küldetését, szerepét, személyének természetfölöttiségét jelzik.

2016. január 2., szombat

Ki állítja, hogy a tradícionalizmus nem lehet vagány?

Az ún. liberálisok (igazából nem szabadelvűek, hanem az elvektől szabadok) az egyházon belül (is) ki akarják maguknak sajátítani a "laza", "menő", "vagány" (manapság leginkább csak "kúl") jelzőket.

2016. január 1., péntek

Novus Ordos bohóckodás az éjféli misén

Elmarasztalt egyházkerülete egy Fülöp-szigeteki katolikus papot, miután a légdeszkás fellépéséről készült videó terjedni kezdett az interneten - tudósít a BBC.