"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2016. március 16., szerda

Bergoglio és tyúkól

"Ne hazudj, és mások becsületében kárt se tégy!"

Elég régen mesélem az közvetlen ismeretségi körömben  a róka és a tyúkól, iskolás gyermekeknek szóló meséjét. Ugyanis kezd nagyon elegem lenni a hazugságból még akkor is, ha az egy pápa szájából hangzik el. Emberként reá is ugyan az vonatkozik, mint bárki másra. Ahogyan a nyolcadik parancsolat tanítja.

Bergoglio félreértelmező és félremagyarázó "tanítása?", hogy ami most történik Európában az migránsok menedékkérelme. Ez így egy nagy HAZUGSÁG. Csupa nagybetűvel írva. Ugyanis ez nem migráció, hanem megszállás. Ha az lenne, akkor az ember szívesen befogadná őket, de nem az. Min ahogyan a gyermekkori tanmese tanítja:
Volt egyszer róka. Aki (nagy nehezen, de) bejutott a tyúkólba. Lévén tél a tyúkok úgy gondolták, hogy hadd melegedjen velük együtt, meg ne fagyjon szegény róka.
De a róka azzal hálálta meg a befogadást és a melegedést, hogy reggelre megölte a tyúkokat az ólban, majd jól lakott belőlük.
Nos ez a valódi történet a mai Európában. Európa a tyúkól, mi vagyunk a tyúkok és a muszlimok a róka. Ha beengedjük őket, akkor előbb, utóbb megölnek minket és felfalnak. Vagy egy picit jobb esetben nem ölnek, meg, de biztosan arra kényszerítenek, hogy adjuk fel keresztény, katolikus hitünket és konvertáljunk az iszlámra.

Nos itt és most kell megálljt parancsolni ennek az őrületnek, még akkor is, ha Bergoglio, alias Ferenc pápa is azt mondja, hogy engedjük be a rókát a tyúkólba. A hiba ott van, hogy Ferenc és a mostani pszeudo-keresztény Európa nem Assisi Szent Ferenc, és a róka, alias iszlám nem a Szent Ferenccel békében élő farkas.

Ahogyan a tyúkól őrzését a kutyákra bízzuk, kizárva a rókákat, úgy Európát is őrizni kell az iszlámtól. Mert úgy fogunk járni, mint az 1600-s évek első felében bezárkózó Japán, ahol a kereszténység gyakorlatilag eltűnt, bár látensen, de azért túl élte az üldözést és 200 évvel később még voltak katolikusok akik le tudták vizsgáztatni az újra megjelenő, de protestáns hittérítőket pl. szentségtanból. Ha nem állunk ellen a sátán vallásának, az iszlámnak, akkor mi is így fogunk járni. Az egyetlen kérdés, hogy hányan maradunk meg az igaz hitben?
Apologéta
Az Úr 2016. évében, az iszlámmal való, közeli háború árnyékában. Isten irgalma és kegyelme segítsen bennünket, mert földi helytartója nem fog.