"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. november 30., vasárnap

Az ádventi koszorú gyertyái - I. gyertya

„Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé.” [Ter 3,15]

Az Ószövetségben az embereknek 4 ezer évig kellett várniuk, amíg eljött az, akit az Ég a bűnbeesés után az őszülőknek megígért. Ádám és Éva bűnbeesése után a földkerekség olyanná vált, mint egy ádventi koszorú, melyen minden gyertya kialudt. De ebben a sötétségben a Jóisten újra és újra meggyújtott egy gyertyát, azáltal, hogy vagy Ő maga vagy egy prófétája az elkövetkezendő megváltást megjövendölte. 

2014. november 29., szombat

Jehova Tanúi: Földcsuszamlásszerű bírósági perek

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

A szombatonkénti Jehova Tanúi cikkekkel kapcsolatban felmerült bennem a kérdés, hogy mennyi pedofiliás, abúziás történettel találkozok, amikor szerkesztem a szombati napot. Nagyságrenddel több, mint a katolikus egyház vonatkozásában. Mégis a médiában soha nem lehet hallani a Jehova Tanúi történeteiről. Elgondolkozott már valaki azon, hogy ez miért van így? Nos meglátásom szerint azért mert a média - mint - tudjuk kinek a kezében van, és ebből kifolyólag egyetlen érdek vezérli, hogy Isten Egyházába minél nagyobb tudjon rúgni, minél jobban tudja lejáratni, hitelteleníteni. Ennek a fényében kell értékelni a mai posztot is és a katolikus papok pedofil ügyeit.
Apologéta

2014. november 28., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 60. rész - Olaszországi templomok tömeges megszentségtelenítése


"Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta." [Mt 21,12]

No komment!

2014. november 27., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság VII. rész - A Gallilei-mítosz

Ő fedezte föl, hogy a Föld kering a Nap körül, és nem fordítva. A gonosz középkori egyház és az inkvizíció eretnekként elítélte őt és evvel az egész felvilágosult tudományt. Esete az egyház és vallás elmaradottságának iskolapéldája. Így a mítosz. De hogy is volt ez valójában?

2014. november 25., kedd

"Universiae Ecclesiae" - elsősorban a hatvani híveknek - folytatás 3. rész

A november 17-ei posztban volt róla szó: le lettem tolva, mert átvettem egy cikket és a kép alá odamertem írni, hogy a "nagy tudású kanonok úr". Ezt mindössze azért tettem, mert a - bocsánat nem kanonok, hanem - prépost úr nem volt - akarva, vagy tudatlanul - tisztában XVI. Benedek pápánk Summorum Pontificum Motu Propiojával, illetve az Universiae Ecclesiae instrukciókkal. A képet még jobban árnyalja, hogy a prépost úr arról sem tud - vagy nem akar tudni -, hogy saját egyházmegyéjének - váci egyházmegye - a segédpüspöke, Varga Lajos püspök atya is rendszeresen mutat be Tridenti rítusú szentmisét [ezek szerint a püspök atya "tradícionalista törekvése - is - az ördög műve"], ha máskor nem, de a CLSMA éves, rendszeres szentmiséin Szent Mihály Arkangyal ünnepén. A prépost és Hoffman úr okulására, most felraktam - egyébként az Interneten sok helyen megtalálható - Summorum Pontificium Motu Proprio-t, valamint ma az Universiae Ecclesiae instrukciót.

2014. november 24., hétfő

"Summorum Pontificium" - elsősorban a hatvani híveknek - folytatás 2. rész

A november 17-ei posztban volt róla szó: le lettem tolva, mert átvettem egy cikket és a kép alá odamertem írni, hogy a "nagy tudású kanonok úr". Ezt mindössze azért tettem, mert a - bocsánat nem kanonok, hanem - prépost úr nem volt - akarva, vagy tudatlanul - tisztában XVI. Benedek pápánk Summorum Pontificum Motu Propiojával, illetve az Universiae Ecclesiae instrukciókkal. A képet még jobban árnyalja, hogy a prépost úr arról sem tud - vagy nem akar tudni -, hogy saját egyházmegyéjének - váci egyházmegye - a segédpüspöke, Varga Lajos püspök atya is rendszeresen mutat be Tridenti rítusú szentmisét [ezek szerint a püspök atya "tradícionalista törekvése - is - az ördög műve"], ha máskor nem, de a CLSMA éves, rendszeres szentmiséin. A prépost és Hoffman úr okulására, most felrakom - egyébként az Interten sok helyen megtalálható - Summorum Pontificium Motu Proprio-t, valamint a holnap az Universiae Ecclesiae instrukciót.

2014. november 23., vasárnap

Tradícionális liturgikus öltözékek

A liturgia rendkívüliségének, szakralitásának jelzésére szolgálnak a liturgikus ruhák. Az Anyaszentegyház liturgikus ruhái évszázados természetes fejlődés által alakultak ki. A papi ornátus letisztult, szép formái, gazdag színei, ünnepélyes pompát kölcsönöznek a liturgiának. Az apostolok korára emlékeztetve az első keresztények lelkes áhítatát ébresztik lelkünkben. Szimbolikus jelentésükkel a látható dolgokon túl, a láthatatlanok felé irányítják tekintetünket.

2014. november 22., szombat

Jehova Tanúi: Elhagytuk Jehova Tanúit 4. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek a tanúságtétele le lett jegyezve ebben a könyvben, az együttműködésükért és folyamatos bátorításukért. Külön köszönettel tartozom William Cetnarnak és Kenneth Guindonnak, akika könyvben közölt fényképek legtöbbjét rendelkezésemre bocsájtották, továbbá Riknek, Tomnak és Russnak, akik feldolgozták azokat. Elismerésemet fejezem ki John Hotchkiss Professzornak is, aki számos órát szentelt idejéből annak, hogy segítsen a tanúságtételek szerkesztésében, továbbá feleségemnek, Geraldine-nak, aki legépelte a kéziratot, Clint Crittendennek, aki a fedéltervet készítette, és Ron Vandermeynek, aki korrektúrázta a kéziratot.

2014. november 21., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 59. rész - Szent Patrick nap és a homoszexuálisok


"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét." [Róm 1,27]

Dolan bíboros együtt vonul fel a következő Szent Patrick napon a homoszexuálisokkal. Az ünnepi felvonulást minden évben március 17-én tartják az ír leszármazottak. Az elmúlt, több mint tíz évben mindig megtagadták a szervezők a buzik részvételét a felvonuláson.

2014. november 20., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság VI. rész

Mítosz: Az ember szabadabb és boldogabb, ha az állam vagy a nemzet nem tesz hivatalos nyilatkozatot egyetlen igaz vallás érdekében sem. Ezért tehát az igazi haladás az állam és Egyház szétválasztásában áll.

Valóság: Ez a kérdés kritikus pontja. Ennek legdinamikusabb eleme, leglényegesebb pontja az emberi léleknek a valláshoz és a filozófiához való hozzáállása. Hogy ezt a választ teljesen megértsük, szükséges néhány feltevést tennünk.

2014. november 19., szerda

Szent István és a "táltosok üldözéséről" szóló rendelet

(...) Ami a sokat emlegetett és a Facebookon óriási karriert befutott, sőt sokak által még el is hitt Szent István-i rendeletet illeti a rovásírásos botok állítólagos megsemmisítéséről és a táltosok, regösök üldözéséről, nos, szent királyunknak ilyen rendelete nem volt. 

2014. november 18., kedd

Ferenc: Párbeszédet kell folytatni az iszlámmal

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Kiv 20,2-3]

A Szentatya november 10-én fogadta az ad limina látogatást végző szenegáli, zöld-foki-szigeteki, mauritániai és bissau-guineai püspöki konferenciák tagjait. Ferenc pápa beszédének központi témája a keresztény hit megszilárdítása és a muszlimokkal való párbeszéd volt.

2014. november 17., hétfő

Botrány a Hatvani Belvárosi Templomban - egy tavalyi történet folytatása 1. rész

Elektronikus levelet hozott a postánk:

"Tisztelt Hölgyem / Uram!

Névtelenül gyalázni, gúnyolódni másokon nem keresztényi magatartás. - Névvel sem az.
Aki nem meri a véleménye alá odaírni a nevét az fél. A félelem az ördögtől való!
Szégyenletesnek tartom a magatartásukat!
A keresztényi magatartás az lenne ha levennék a Koza József prépostról irottakat v. írják alá a nevüket - ha nem félnek.

Köszönettel és üdvözlettel

Hoffman József"

2014. november 16., vasárnap

Prédikáció: Szent Cecilia

Kedves testvérek!

Lefebvre érsek kezdettől fogva támogatta a Papi Testvériségben a gregorián éneket a Szentmise Liturgiájában. Ez egy jelentős különbség a modern liturgiához. Nagyon patrónusunk Szent X. Piusz biztosan örül a menyben az istentisztelet méltó ünneplésének a buzgóságáért. Ő rendelte el az egyházzenéről szóló Motu Proprójában, hogy legyen karének az iskolákban. 1903. november 22.-re tette, mindössze négy hónappal pápává választása után. Ez Szent Cecília, szűznek és mártírnak, az egyházzene patrónusának az ünnepe.

A sátán útja: támadás a kétezer éves Egyház hagyománya és konzervatív bíborosa ellen

Cardinal Burke
Ferenc szombaton leváltotta a vatikáni legfelsőbb bíróság vezetőjét, Raymond Burke bíborost, aki nincs jó véleménnyel a római katolikus egyház liberalizmus felé hajló reformjairól. A testület új elnöke Dominique Mamberti lett. Burke egy jelképes posztot kapott, a Máltai Lovagrend káplánjaként folytatja. A szombati bejelentésig Burke volt a legmagasabb rangú amerikai egyházi méltóság a Vatikánban. A bírói testület volt elnöke többször kritizálta a pápát és a reformkísérleteit, ezért a konzervatív ellenzék vezetőjeként tekintettek rá.

2014. november 15., szombat

Jehova Tanúi: Szekták összehasonlítása [videóval]

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Ha létezik olyan visszatérő kérdés, olyan égető probléma, amit a legtöbb olvasó, aki ír a JWsurveynek szeretne megválaszolni, akkor ez éppen az: “hogyan ébreszthetem fel a szerettemet?” Kevés dolog jobban lehangoló, mint tehetetlen szemlélővé redukálódni miközben egy férj/feleség, apa/anya vagy fiú/leány egyre mélyebbre merül a szolgai engedelmesség végeláthatatlan körforgásába egy pusztító szektában – egy szektában, amely kiszívja az emberekből a legjobbat idő, pénz, energia és lehetőség tekintetében, egyszerűen azért, hogy kihasználják őket, mint fizetetlen reklám ügynököket és mozgó hirdetőtáblákat.

2014. november 14., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 58. rész - Hova lett 1,6 millió katolikus? [Magyarországon videóriport]

A mai posztban kivételesen nem abúziával, vagy ahhoz hasonlatos dolgokkal fogok foglalkozni. Levelet - méghozzá kettőt is - hozott a drótpostám a hétén, amiben csak linkeket küldtek megnézésre.  Kedves ismerősömnek a következő választ küldtem:
Kedves Xxxxxxxx,
egyszerű a válasz, ezen variálni sem kell, mindössze három szó: II. Vatikáni Zsinat, azaz Második Vatikáni Zsinat. Aki ezt nem látja, az vagy vak, vagy szimplán nem akarja látni. November 16-án lesz egy cikk a blogomban, ami nagyon jól rámutat erre a problémára, olvasd el.
A fenti következtetést olyan személyként vontam le, aki ateistából lett Novus Ordo-s katolikussá - akkor még azt híve, hogy az a katolikus hit és vallás, egyház -, de szembesülnöm kellett egy videóriport után azzal, hogy van az egyházban olyan mint katolikus tradíció, ami azt tanítja és mutatja be, hogy az egyház mit tanított közel kétezer éven át - egészen 1970-ig - és látnom kellett, hogy mi mindent hallgat el, mi mindent változtat meg a katolikus tanítás kárára.

2014. november 13., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság V. rész

Mítosz: A spanyol inkvizíció volt az, amely felülmúlt minden barbárságot, zsarnoki és kegyetlen gyakorlatával az egész társadalmat terrorizálta.

Valóság: 1994. november 6-án a londoni BBC adásában, „A spanyol inkvizíció mítosza” című dokumentumfilmjében hihetetlen tanúvallomás hangzott el ezen állítások cáfolatára. Történészek ismerték el, hogy „ez a kép hamis. Ez egy 400 évvel ezelőtt elterjesztett ferdítés, amelyet mind a mai napig elfogadnak. A spanyol inkvizíció 300 éves történelmében minden egyes esetnek saját dossziéja volt.” Ezeket a dossziékat most összegyűjtötték, s végre először alaposan áttanulmányozták. Professzor Henry Kamen, aki szakértője a témának, nyíltan elismerte, hogy ezek az iratok részletesek, kimerítőek, és a spanyol inkvizícióról egészen más képet mutatnak.

2014. november 12., szerda

A Da Vinci kód folytatása: Cionista uszítás - Jézus feleségül vette Szűz Máriát, majd Mária Magdolnát

Két zsidó (ugyan ki más lenne) kutató Barrie Wilson professzor és Simcha Jacobovic író hónapokon keresztül fordított egy állítólagosan 1500 éves dokumentumot, amely állítólag több évszázaddal Jézus halála után született, de a két zsidó azt állítja, hogy az állítólagos firkálmányt egy jóval korábbi görög szövegből fordították.

2014. november 11., kedd

EZT AKARJUK? - A mohamedánok ajánlata a "hitetleneknek": áttérés, alávetettség, halál

Bár az írásom csak egy rövid áttekintést nyújt, mégis meleg szívvel ajánlom.
Hidra
Hidra, a cikk szerzője érdekes elemzést ad a Korán alapján a mzslimokról és magáról az iszlám vallásról. Tanulságos. Tanulságos és elgondolkodtató kell legyen minden keresztény  - és akár ateista - számára is, hogy semmilyen és semekkora vallási türelem nincs bennük. Sőt láthatjuk, hogy inkább a gyilkos hajlam, az emberi ösztön legmélyebb, legsötétebb, legállatibb részeit hozza sokakban a felszínre. Lásd az ISIS tevékenységét a közel-Keleten.
Apologéta: Én is!

2014. november 10., hétfő

"Oly korban éltem én e földön, amikor" - a keresztre kötözött embert késsel nyúzták, és sózták sebeit

"Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek."
Radnóti Miklós: Töredékek

A mai poszt nem igazán a kereszténységgel, azon belül is a katolicizmussal foglalkozik, hanem azzal, hogy bizonyos ideológiák hatása az ember - isten nélküli életet folytatva - kivetkőzik magából, a lelkiismeretét száműzi a pokol legmélyebb bugyrába és olyan dolgokat művel, hogy a sátán örömtáncot járhat. A posztban foglaltak a második világháború idején történtek, de ugyanazon a helyen, ugyanaz a nemzet önmaga sátáni tettét ismételte meg.

2014. november 9., vasárnap

Ex Motu proprio «Sacrorum antistitum» - Az antimodernista eskü

Szent X. Piusz pápa rendelte el 1910. szeptember 1-n minden pap, valamint filozófiai és teológiai professzor számára. 1967-ben VI. Pál pápa törölte el.

Antimodernista eskü

„Én … szilárdan magamévá teszem és elfogadom mindazt a definíciót[1], amelyet az egyház tévedhetetlen tanítóhivatala előterjesztett, különösen azokat az alapvető igazságokat, amelyek ellentétesek korunk tévedéseivel.

Mindenekelőtt vallom, hogy Isten, minden lény kezdete és végcélja, bizonyossággal megismerhető az ész természetes fényével a teremtett világból (v. ö. Róm 1,20), mint ok az okozataiból, és ennélfogva a létezése is bizonyítható.

2014. november 8., szombat

Jehova Tanúi: Az Őrtornyot 13,5 millió dollárra büntették egy szexuális visszaélés miatt

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Kétségtelenül ez az Őrtorony legnagyobb tárgyalótermi veresége a 2012-es kalapács-ütésszerű Candace Conti ítélet óta. Jehova Tanúi egy 13,5 millió dolláros ítélet rossz oldalán találják magukat, amiből 10,5 milliót büntető kártérítésként irányoztak elő a New York-i Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat Zrt. ellen (Watch Tower Bible and Tracy Society of New York, Inc.).

2014. november 7., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 57. rész - Pedofil képzés Lengyelországban

A lengyelországi Lublin városának a domonkos Szent Salvio-ról elnevezett  szalézi [SDB] gimnázium tanulói vagyunk. A tanítási napunk szentmisével kezdődik, amit az igazgató "atya" mutat be. Az osztályok "követik" és amikor szünet van, ő azt mondja, hogy van egy általa elképzelt, ártatlan játék. Az apácák és a laikus tanárok macskabajuszt festenek a gyerekek arcára és négykézláb kell felmenniük az emeletre, miközben azt "nyávogják, hogy "Miau". A szobában az igazgató "atya" várja őket egy nagy doboz tejszínhabbal a két térdén és azt mondja a gyermekeknek, hogy ...

2014. november 6., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság IV. rész

Mítosz: Az inkvizíció borzalmas eljárásai igazságtalanok, kegyetlenek, embertelenek és barbárok voltak. Az inkvizíció tűz fölött megsütötte áldozatainak lábát, befalazta őket, hogy az örökkévalóság után sóvárogjanak, kalapáccsal törte össze csontjaikat, kerékbe törve megnyúzta őket.

Valóság: Az ellenállhatatlan gótikus fikció ellenére a bizonyítékok egészen más következtetés levonására késztetnek bennünket. Az inkvizíció folyamatáról pápai bullák egész sorozata és más hiteles okmányok számolnak be, de legfőképpen olyan formulárékon és kézikönyveken keresztül ismerhetjük meg, mint amilyeneket Szt. Raymond Penaforte (c.1180-1275), a nagy spanyol kánonjogász, és Bernard Gui (1261-1331), a XIV. század elejének legünnepeltebb inkvizítora készített.

2014. november 5., szerda

VI. Pál – boldog?

 A könyv angol nyelven letölthető PDF-ben
Battista Montini, alias VI. Pál teljes tudatossággal valósította meg az új humanista univerzális kereszténység megalapításának tervét. Úgy tűnik, furcsa döntései azt is bizonyítani akarták, hogy a „pápa” még abban is szabad, hogy olyasmiket változtasson meg, amiket a keresztény nép kétezer évig érinthetetlennek tartott. Az első ilyen tette 1964. november 13-án történt, amikor a tiarát az oltárra helyezte, mely tett a francia forradalom egyik kitűzött célja volt, ahogy azt Albert Pike írta: „A francia forradalom ösztönzői, filozófusai és történelmi alakjai Jacques de Molay sírja felett esküdtek meg, hogy a koronát és a tiarát megbuktatják.” Vagyis a tiara letétele, annak keze által végrehajtva, aki Péter katedráján ült, rosszabb tett volt, mint XVI. Lajos lemondása, vagy a Porta Pia áttörése. Ez a tett, amit Montini a szegényeknek adott ajándékként állított be, nem volt más, mint a római Pontifex szuverenitásának feladása!

2014. november 4., kedd

Csak a szokásos - Kommunista gyilkosok

Boldog Jerzy Popiełuszko [Suchowola, 1947. szeptember 14. – Włocławek, 1984. október 19.] lengyel római katolikus pap, vértanú, a varsói Kosztka Szent Szaniszló egyházközség káplánja. 2010. június 6-án boldoggá avatták. 1947. szeptember 14-én született a Lengyelországi Suchowolában. Popiełuszko karizmatikus pap volt és a varsói Kosztka Szent Szaniszló egyházközség plébánosaként prédikált. 

2014. november 3., hétfő

Bangha Béla: "A keresztény kurzust a zsidók és a bolsevikiek csinálták meg"

Vannak olyanok minden egyes nemzet történelmében, akiknek sohasem adatik meg a nemzetkormányzás lehetősége, holott tisztánlátásuk alapján inkább megvan az ehhez való képességük, mint azoknak, akiknek ténylegesen osztályrészüknek jut. Ilyen volt a miénkben Bangha Béla jezsuita atya. Akit nem lehetett megtéveszteni, mert tudta, nem minden fehér, ami annak látszik.

2014. november 2., vasárnap

Prédikáció: Halottak napja

Kedves testvérek!

X. Szent Piusz pápa kompendiumában olvashatjuk a 9. hittételben: "Hiszek a egy, szent katolikus egyházban, a szentek közösségében." és a 147. kérdésben "Hol vannak az egyház tagjai?"
A válasz: "Az egyház tagjai részben a mennyekben, a dicsőséges egyházat képezik; részben a tisztítótűzben, a szenvedő egyházat képezik, részben itt a földön, ahol a harcoló [küzdő] egyháznak ismerjük.

„Teremtsünk emberi értelmet képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá." - [videóval]

„Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket." [Ter 1,26-27]

Remélem megbocsát az olvasó, hogy csavartam a Szentírás szavain és 'ember' helyett 'emberi értelmet' írta. De a lényeg mind a két esetben ugyan az. Igen lényegre törő és fontos a lentebbi írás, mert olyan ember nyilatkozik benne, aki látja a határtalan határait az emberiségnek.

Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum - Halottak napja

A mai napon a liturgia a Szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét. A clunyi bencés-kolostorból terjedt el ez a szép szokás az egész Egyházban. Legújabban megengedte az Egyház, hogy a papok három misét mondhassanak a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ezenkívül annyiszor engedélyez teljes búcsút, ahányszor Mindenszentek délután és ezen a napon templomba vagy kápolnába betérve, imádkozunk a szegény lelkekért. Mindegyikünknek van kedves halottja, használjuk fel tehát  az ő javukra a mai nap kegyelmét.

2014. november 1., szombat

Prédikáció: Mindenszentek

Kedves testvérek!

Ma a Szent X. Piusz Papi Testvériség alapításáról szeretnék beszélni, mely 1970. november 1.-n volt. Holnap pedig a megholt lelkekről. 44 évvel ezelőtt ment el Lefebvre érsek a svájci Freiburg püspökéhez, Mgr. Charrierehez. Ezen a napon dőlt el, hogy a helyi püspök elismeri-e a Szent X. Piusz papi Testvériség megalapítását. 4 hónapja vizsgálta a szabályzatokat.

A Szent X. Piusz Papi Testvériség Generális Háza nyilatkozata VI. Pál pápa boldoggá avatásának alkalmából

A rendkívüli, a családról szóló szinódus befejezése alkalmából Ferenc pápa vasárnap, október 6. 2014 boldoggá avatja VI. Pál pápát.

A Szent X. Piusz Papi Testvériség aggályait fejezi ki a legutóbb elhunyt pápák boldoggá és szenté avatásaival kapcsolatosan. A felgyorsított boldoggá, illetve szenté avatási eljárások az egyház bölcs, évszázados szabályait figyelmen kívül hagyja.

Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X - a katolikus tradíció alapítása

Már 1962-ben, amikor Lefebvre érsek a Szentlélek Atyák általános elöljárója volt, fájdalmas kéréseket kapott, hogy segítsen a megzavart szeminaristáknak, akik a papság bomlását tapasztalták meg a különböző házakban. Azzal kezdte, hogy a szemináriumok és az egyetemek is „hagyományosak” legyenek. Szembesülve a hibákkal ezen félig intézkedések – mint például a francia szeminárium Rómában vagy a Lateráni, – hogy nem működnek jól, megállapította, hogy hivatali kötelessége Lefebvre érseknek, a Gondviseléstől vezettetve, hogy egy házat alapít Fribourgban (Svájc), hogy a szeminaristák, aki továbbra is kérik, megkapják a segítségét. Ők egy osztályt alkottak a Katolikus Egyetemen.

Festum Omnium Sanctorum - Mindenszentek ünnepe

A mindenszentek vagy mindenszentek napja (Festum Omnium Sanctorum) az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel. Egyháztanilag a megdicsőült Egyház ünnepe. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap.