"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. november 17., hétfő

Botrány a Hatvani Belvárosi Templomban - egy tavalyi történet folytatása 1. rész

Elektronikus levelet hozott a postánk:

"Tisztelt Hölgyem / Uram!

Névtelenül gyalázni, gúnyolódni másokon nem keresztényi magatartás. - Névvel sem az.
Aki nem meri a véleménye alá odaírni a nevét az fél. A félelem az ördögtől való!
Szégyenletesnek tartom a magatartásukat!
A keresztényi magatartás az lenne ha levennék a Koza József prépostról irottakat v. írják alá a nevüket - ha nem félnek.

Köszönettel és üdvözlettel

Hoffman József"

Tisztelt Hoffman úr,

először gőzünk sem volt miről beszél, mert a hivatkozást lemaradt. De némi keresgélés után rájöttem, hogy valószínűleg erről a posztról van szó: Botrány a Hatvani Belvárosi Templomban
Nos meglátására a következőt tudom mondani:
  1. a posztot csak átvettük, mint ahogyan az alján látszik a forrásmegjelölés és nem mi voltuk az első publikáló, de ha nekünk küldték volna el azt a - valószínűleg - fájdalmas levelet, akkor elsőnek is örömmel tettük volna közzé
  2. Aláírás: ha én kommentelek, akkor alá szoktam írni, hogy APOLOGÉTA. ezzel elválik a privát véleményem és az eredeti szerző véleménye.
  3. ha arra gondol, hogy a hír küldője miért nem írta alá, akkor azt tőle kell megkérdezni és nem minket "bántani"
  4. a keresztényi magatartás nem az, hogy a "pofád befogod", mert a pap ezt vagy azt mondta, ha nem értesz vele egyet. A hír küldője egyértelműen egy nyilvános római-katolikusnak szentmisének mondott lutheránus istentiszteleten vet részt Hatvanban, ahol a mise végén - szokás szerint - a hirdetések között mondta volt a prépost úr: "Vannak az Egyházban olyan emberek, akiket megszállt az ördög. A ma reggeli szentmisén (2013. Március 12.) valakik szórólapokat osztogattak, amelyeken arra szólították fel a híveket, hogy "ostromolják" a plébánost, hogy tartson tridenti latin rítusú szentmisét. Jegyezzük meg, hogy a tridenti mise nincs engedélyezve, hogy a II. Vatikáni Zsinat óta a mostani mise a hivatalos, hogy a latin misét nem is értenénk, és azt sem tudnánk mit kell felelni a szertartás alatt, hogy ez a tradícionalista törekvés az ördög műve, hogy szétzilálja az keresztény hitet. Majd ha az új pápa elrendeli, akkor ő is betartja, mert öt évig tanult latint, stb. stb. Szinte tajtékzott a dühtől.
Nos Hoffman úr,

ha és amennyiben ezt mondta a prépost úr akkor fel kell világosítsam, hogy a prépost úrral szemben én már találkoztam életemben olyan emberrel (fiatallal) akit megszállt az ördög. A volt plébánosom mesélhetne róla, mert majdnem belerokkant fizikailag. De a legnagyobb baj, és még mindig ha és amennyiben a fentieket hirdette, hogy a prépost HAZUDOTT. Egy papot nem mentesít a felelősség alól a teológiai ismeretek hiánya, mert a rábízott nyájat elvileg ő vezeti Isten országa irányába. Az Ő szava a zsinórmérték, mert csak ő mondhatja el magáról, hogy "pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint" [Zsolt 110,4] Olvassa el és el fog csodálkozni, hogy A Tridenti liturgia tiltását egyetlen II.V.ZS dekrétumban sem találja meg, és nem fogja megtalálni a tiltást máshol sem.

Az pedig az eretnekség határait súrolja a prépost úr részéről, hogy azokat a személyeket, akik a régi misét kérik  "ördögtől megszállt" embereknek prédikálja, hirdesse. Nem az emberek megszálltak, hanem a prépost úr egy liberális, szabadkőműves. Nem szívesen lennék a helyében a paraúziakor, mert az Ő bűne Istenig kiállt. Istenig kiállt, mert ördögtől megszálltaknak nevezi 1927 év összes keresztényét [A.D. 33-1970 között] és megszámlálhatatlan sokaságú pápáját, többek között Szent V. Piust, Szent X. Piusz és sorolhatnám a többit.

Ezért azt javaslom Önnek is és a prépost úrnak is, hogy mélyítse teológiai ismereteit, és úgy tanítsa, vezesse a nyáját, mint páter Faddy Othmár Ofm, vagy páter Keglevits István. Esetleg egy Prohászka Ottokár vagy páter Zadrevetz István OFM püspök. Nagyon jó tanítók lehetnek és egy papnak sem késő tanulni, illetve átértékelni a tanultakat. Ajánlom a prépost úr ismereteinek a kiegészítésére a Google [a tridenti zsinattal kapcsolatban nagyon jó könyveket találhatnak itt], illetve az antikváriumokat, de itt csak az 1970 előtti könyveket keresse.

Levelét és válasz levelemet az Ön neve  és telefonszáma megjelölése nélkül fel fogom tenni a blogba.

Tisztelettel és a mi Urunk Jézus Krisztus áldásával,

Apologéta
"Extra Ecclesiam nulla salus est."

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

P.s.: Hoffman úr válaszolt a levelemre és külön kérte, hogy néven nevezzem a blogban. Ezért szerepel a neve.
Tisztelt Hatvani Hívek!

Azokhoz szólok, akik a szórólapot osztogatták, mert szeretnének hagyományos, tridenti rítusú szentmisén részt venni Hatvanban. Ha ez az igény még mindig fennáll, és nem zárkóznak el attól, hogy a szentmisét nem templomban mutatják be, akkor kérem írjanak az oldalsávban található email címre és segítünk megszervezni a lehetőségét. Hőn szeretett Anyaszentegyházunk jelenlegi vezetése (a püspökökre gondolok) nem támogatják, sőt helyenként tiltják, vagy inkább üldözik a tridenti rítusú szentmise bemutatását.

Ajánlott olvasmány:

  1. Botrány a Hatvani Belvárosi Templomban