"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. november 3., hétfő

Bangha Béla: "A keresztény kurzust a zsidók és a bolsevikiek csinálták meg"

Vannak olyanok minden egyes nemzet történelmében, akiknek sohasem adatik meg a nemzetkormányzás lehetősége, holott tisztánlátásuk alapján inkább megvan az ehhez való képességük, mint azoknak, akiknek ténylegesen osztályrészüknek jut. Ilyen volt a miénkben Bangha Béla jezsuita atya. Akit nem lehetett megtéveszteni, mert tudta, nem minden fehér, ami annak látszik.

Merthogy szerinte a Horthy-korszakbeli „keresztény kurzus”-t nem mások, mint maguk „a zsidók és a bolsevikiek csinálták meg”. Ijesztő mondat ugye, legalábbis első olvasatra. Hiszen mit hallunk napról napra? Azt, hogy Horthy különítményeseinek „fehér terror”-ja, „nemzeti-keresztény” kormányzása mennyire sárba tiporta az emberi jogokat.


Sokszor mondom, bár mintha a falaknak tenném, hogy aki tisztában szeretne lenni azzal, milyen is volt ama „keresztény kurzus”, legjobb, ha az annak vezéralakjának tulajdonított Bangha Béla (1880-1940) műveit lapozza fel. Aki 1921-ben az általa alapított Magyar Kultúra című társadalmi és tudományos szemlében így fogalmazott ugyanis:
[…] eléggé paradox dolog, de így van: a keresztény kurzust a zsidók és a bolsevikiek csinálták meg s nagyon kevesen lehettek, akik, midőn a keresztény Magyarország jelszavát kiadták, teljes tudatában voltak annak, mit is jelent ez a szó: keresztény ország, keresztény reneszánsz, keresztény társadalmi újjászerveződés."
Kétségtelenül igen sarkos megfogalmazás, de nem indoklás nélküli. Elismeri, hogy akadtak, éspedig szép számmal Károlyi Mihály és Kun (Kohn) Béla után az ország vezetői között, akik deklarálták keresztény mivoltukat, de eközben viszont alig tettek valamit érdemben azért, hogy a végképp letűntnek hitt régi liberális éra emberei elnyerjék méltó büntetésüket:
Keresztény kurzus van, de sem a közélet, sem a társadalmi s legkevésbé a gazdasági élet nem mutat jelentékeny jobbulást a kereszténység irányában, sőt egyesek éppen a kereszténység cégére alatt űzik a tisztességtelenség legválogatottabb nemeit.
Indoklásként kifejtette, hogy karakter nélküli a „keresztény kurzus” fogalma, híveinek célkitűzései gyakorta balladai homályba vesznek, s nincsenek táborukban igazán vezetésre alkalmas emberek. Ismét sarkosan fogalmazva, mást tesz a kezük, mint amit a szívük mond. Olyanokat is meghagy pozícióikban, akiknek semmi keresnivalójuk nem volna a fazék körül.

Minthogy megfelelni akarnak folyton azoknak, akiket pedig nem szívelnek. Mondom, de nyilván nem elégszer, jó ideje, és nemcsak nálunk, hanem világszerte, hogy nem hallják a próféták szavát. Akik fehéren-feketén megmondják mindig, mi a helyzet és mi belőle a kiút. Mert különben a „keresztény kurzust” is azok csinálják meg, akik ellen állítólag vannak és küzdenek.
ifj. Tompó László

Forrás: hunhir.info

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison