"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. november 8., szombat

Jehova Tanúi: Az Őrtornyot 13,5 millió dollárra büntették egy szexuális visszaélés miatt

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Kétségtelenül ez az Őrtorony legnagyobb tárgyalótermi veresége a 2012-es kalapács-ütésszerű Candace Conti ítélet óta. Jehova Tanúi egy 13,5 millió dolláros ítélet rossz oldalán találják magukat, amiből 10,5 milliót büntető kártérítésként irányoztak elő a New York-i Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat Zrt. ellen (Watch Tower Bible and Tracy Society of New York, Inc.).

Az ügyet 2013 februárjában nyújtották be, miután Gonzalo Campos egy másik áldozata előrelépett. Az áldozat, Jose Lopez, csupán 7 éves volt, amikor 1986-ban egy olyan férfi molesztálta, aki bibliatanáraként és “szerető apaként” adta ki magát. Mire a támadássorozatra sor került, Campos, akinek magatartásáról a véneknek már 1982-ben tudomása volt, már négy másik gyermeket molesztált korábban. 

Szinte hihetetlen, de a bizonyítékok ellenére, annak ellenére, hogy Campos 1986-ban bevallotta a véneknek Lopez molesztálását ÉS egy másik gyermek korábbi molesztálását, végül megmászta a szamárlétrát, és maga is vén lett 1993-ban. Akármilyen szégyenletesnek is hangzik, ez illeszkedik az Őrtorony legújabb, eljárásmódokat előíró levelében foglaltakba, amit 2012. október 1-én adtak ki és amely hangsúlyozza, hogy: “Nem jelenthető ki minden esetben, hogy valaki, aki szexuálisan bántalmazott egy gyermeket, soha többé nem alkalmas szolgálati kiváltságokra a gyülekezetben.” 

Campos, aki jelenleg Mexikóban menekül az USA hatóságai elől azóta már bevallotta, hogy gyermekeket molesztált abban az időszakban, amikor két san diegoi gyülekezetben szolgált.

Mr. Lopez éveken át szenvedett borzasztó visszaélések miatt és most örömmel nyugtázzuk, hogy végül igazságszolgáltatásban és kártérítésben részesül Lewis bírónő erőteljes ítéletének következtében az Őrtoronnyal szemben,
mondja Irwin Zalkin, Mr. Lopez ügyvédje, aki egyre inkább tüske az Őrtorony szemében. 
Az Őrtorony éveken át figyelmen kívül hagyta a szexuális visszaélési panaszokat a tagjaitól, azt választva, hogy szexuális ragadozókat védelmez a gyermekek helyett,” tette hozzá Zalkin. “Ez az ítélet remélhetőleg felébreszti a Jehova Tanúi vezetőségét az erkölcsi irányelvekkel és a gyermekek védelmével kapcsolatban, amit társadalmunk megkövetel.
Az ügyben van egy figyelemre méltó csavar (amit eddig még nem kapott fel a média), hogy kiderült, Lewis bírónő “mulasztási ítéletet” szabott ki az Őrtorony Zrt-re, miután az visszautasította a bírósággal való együttműködést: a kulcsfontosságú dokumentumok bemutatását és a Vezető Testület legrégebben szolgáló tagjának, Gerrit Löschnek a beidézését tanúvallomás megtételére.

Az Őrtorony máris szembeszállt az ítélettel, azt állítva a médiának, hogy “megakadályozták az eljárásban való részvételben”. Ugyanakkor, ha a szervezet kezdettől fogva elég komolyan vette volna a bíróság rendelkezéseit, soha nem találták volna magukat ilyen nehéz helyzetben. 
Ahogyan azt a Zalkin Jogi Cég híradása kifejti, amit elérhetővé tettek a JWsurvey számára: “California törvényei megengedik a bíróságnak, hogy megtámadja egy alperes válaszát, aki elutasítja, hogy a bíróság rendelkezésére álljon és elrendelje a mulasztási ítéletet velük szemben. Miután megadott az Őrtoronynak minden lehetőséget, hogy eleget tegyen utasításának, Lewis bírónő meghozta a lezáró döntést és elrendelte a mulasztási ítélethozatalt az Őrtorony Társulattal szemben."
Ezután utasította a Zalkin Jogi Cég jogászait, hogy az áldozat nevében bizonyítsák vádjukat azzal, hogy bizonyítékokat tárnak elő, amelyek támogatják az áldozat panaszának állításait. Miután hat napon át meghallgatta a tanúvallomásokat és megtekintette az írásos bizonyítékok bemutatóját, Lewis bírónő elégedett volt azzal, hogy a felperes még a kielégítőnél is jobban bizonyította keresetét. 

Amíg a gondolkodó Tanúk továbbra is a fejüket vakargatják, azon csodálkozva, hogy a kemény munkával megkeresett, a “világméretű munkára” szánt adományaikat megint egy szexuális molesztálás ügyében és megint a szervezetükre kiszabott bírság megfizetésére költik el, addig a kérdések tovább halmozódnak. 

Milyen nyomás akadályozta meg Gerrit Lösch urat abban, hogy megjelenjen a bíróság előtt egy ilyen fontos ügyben? Vajon nem aggódott az érintett gyermek jóléte miatt, nem is beszélve az általa képviselt szervezet jó hírnevéről? Miért vannak még napjainkig is érvényben és előírva azok az eljárásmódok, amelyek Gonzalo Camposnak lehetővé tették gyalázatos bűncselekményeinek eltitkolását? És hogyan lehetséges, hogy egy szervezetet, amely azt állítja magáról, hogy Isten szeretetét, igazságosságát és bölcsességét képviseli, egy bíróságon a bíró “kifogásolhatónak és felelőtlennek” ítél?

Forrás: jehovatanui.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: a pedofil ügyek, főleg amiket a katolikus egyház papjaira fognak, vagy inkább kennek, folyamatosan folyik a médiából, elsősorban a liberális (sátáni) médiából. Én azt szoktam mondani -lehet, hogy tévedek, de nem hiszem -, vannak a katolikus egyházban pedofilok, de nagyságrendileg kevesebb, mint amennyi papot ezzel megvádolnak. Az esetek nagy többsége a pénzről - mégpedig a 'talált pénzről' szól, mert bíznak abban, hogy peren kívül nagyot lehet kaszálni az egyházon - szól a történet. Még egyszer mondom, nem a pedofilokat és a papokat védem, mert a bűnnek - még ha némely lutheránus teológusok egészen érdekesen értelmezik is a bűnt (sicc) - el kell nyernie méltó büntetését. Mert minden bűn Istenig ér, mert az "...az Ő [Isten] parancsainak szándékos, tudva és akarva történő megszegését jelenti.