"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. február 28., csütörtök

Ma estétől "sede vacante" a megválasztásig

Amikor egy püspök lemond vagy meghal, s egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacantéről beszélünk. Ha a pápa lemond vagy meghal, nem csupán az Egyház marad vezető nélkül, hanem a római egyházmegye is, melynek székesegyháza a lateráni Szent János-bazilika. A sede vacante avagy interregnum alatt az Egyházat a bíborosok testülete kormányozza.
A sede vacante kezdetével a Római Kúria minden tisztségviselője automatikusan elveszti hivatalát, kivéve a camerlengo bíborost, aki a Szentszék vagyonát kezeli ilyenkor, illetve ellátja a „miniszterelnöki” funkciókat; és a főpenitenciáriust, aki azon három ember közt van, akik a konklávé alatt is kommunikálhatnak a külvilággal, hogy feladatukat ellássák.

2013. február 27., szerda

Pápaválasztás: közel lenni a tűzhöz....

Erdő Péter bíboros, prímás Rómába utazott, hogy XVI. Benedek pápai szolgálatának utolsó előtti napján, szerda délelőtt részt vegyen a visszavonuló katolikus egyházfő nyilvános audienciáján, közölte Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense.
Tízezrek gyűltek össze reggel a római Szent Péter téren és a környező utcákban. A mellékutcákban hatalmas kivetítőket állítottak fel. A tömeg többször is kórusban skandálta a pápa olasz nevét (Benedetto).

2013. február 26., kedd

A II. Vatikáni Zsinat gyümölcsei a liturgikus megújulásban...

Ez túl mutat minden. Ervin atya már igazából szöveget se fűz a képekhez, mert sokat nem is lehet mondani, de azért néhány szó erejéig: a Kripton bolygó szülöttjének kinevezni és/vagy tartani a Megváltót, az tényleg minden határt átlép. Egyszerűen borzalom. Superman a mise közben fel-alá rögköd és végül a keresztfán "landol", hogy a gyerek is megértse a kereszténységet? Hát! Nagy a SÁTÁN találékonysága, egyszerűen normális, józan ember nem tudna ilyet kitalálni. Annak a papnak, aki ilyet talál ki az evangelizáció keretében, nem az Oltárnál lenne a helye, hanem az elmegyógyintézetben. (Csak csendben kérdezem: lehet, hogy a Tabernákulumban nem is Oltáriszentség van, hanem kriptonit?)

2013. február 25., hétfő

Erdő követi az eretnek Zollits példáját..

Nem korholni kell a kort, amiben élünk, nem szomorkodni, hogy mivé lett a világ. A mi üzenetünk a reménység, és nem valami ködös földi jólétben – fogalmazott Erdő Péter a XVI. Benedek pápa szolgálatának utolsó vasárnapján bemutatott hálaadó szentmisén a fővárosi bazilikában.  XVI. Benedek pápaságának utolsó vasárnapján mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros főpásztor, Esztergom–budapesti érsek. A budapesti bazilikában celebrált szertartáson úgy fogalmazott, „hálaadásra jöttünk össze a 8 évért, amelyben kormányozta egyházunkat”.

"Homo(sexuális)eretnekség" az Egyházban...

Nagyon kíváncsi vagyok, vajon a magyar katolikus sajtóban lesz-e annyi bátorság és őszinteség, hogy ezt a cikket leközölje vagy legalább annak tartalmáról egy híradást megkockáztasson. Hogy miről is van szó?

2013. február 24., vasárnap

Kezd nagyon elegem lenni...

Kezd nagyon elegem lenni. Elegem lenni abból, hogy az elhunyt - Isten nyugosztalja - Dr. Hegedűs Lóránt református püspököt folyamatosan és állandóan a magyarok püspöke titulussal illetik. Nem az életútjával, tevékenységével van problémám, hanem a titulussal. Nekem, hívő katolikusnak egy református elöljáró soha, de soha nem lehet püspököm. Természetesen - mielőtt kedves olvasó elítélnél - elismerem és csodálom Hegedűs Lóránt - mostantól nem vagyok hajlandó püspöknek nevezni - életét, tevékenységét, lelkipásztori szolgálatát, magyarságát és a magyarság érdekében kifejtett tevékenységét. Tisztelem és becsülöm, hogy két olyan elkötelezett gyermeket adott a világnak és magyarságnak, akik az ő példáját követik. De ...

Gregorián helyett jó lesz a RAP is...

A csatolt videó alkalmat ad arra, hogy egy internethasználathoz köthető neologizmussal éljek. Kedvem támadt "trollkodni". Nem is értem, miért erőlködünk még gregorián korálissal, latin liturgiával, stb. Ezek idejétmúlt eszközei a lelkipásztorkodásnak. Haladni kell a korral; a mai fiatalokat "saját" nyelvükön kell megszólítani. Mellesleg jegyzem meg: a '60-as évek kő egyszerű beat zenéje, amit ma "gitáros dalok" néven akarunk a fiatalok torkán leerőszakolni, már valóban reménytelenül korszerűtlen. Ide nekünk a hip-hop evangelizációt!

2013. február 23., szombat

Pápaválasztás: "A Rajna a Dunába, majd a Tiberisbe ömlik"...

Beindult az európai gőzhenger. A fenti cím egy kölcsönvett cím Ralp. M. Wiltgen SVD atyától származik, aki a II. Vatikáni Zsinaton a médiakapcsolatért volt felelős, így tökéletesen belelátott a folyamatokba. Történeti visszatekintés, ragaszkodva a hűséghez. A könyvének a címe: "A Rajna a Tiberisbe ömlött" és INNEN lehet letölteni. Ajánlom elolvasásra, mert sok mindent megvilágít, és helyes mederbe terel. Én azt mondanám, hogy alapmű a II. VZS. megítéléséhez, amit zsinat helyett inkább puccsnak lehet nevezni a könyv alapján.
A következő cikk elolvasása után láthatóvá válik, hogy beindult az európai "gőzhenger", az európai (még inkább a német nyelvterület) érdekeknek az érvényesítésére.

„A lemondás termékeny magjai” - szabadkőműves vélemények

A pápa lemondott. Hogy a szabadkőművesség milyen forradalmi aktust lát ebben a korszakalkotó eseményben, az Ernesto Galli della Loggia (nomen est omen) kommentárja a La Stampa újság február 13-i számából világosan kiderül.
A pápai lemondás a gyakorlat hatalma által a pápai hivatal deszakralizálását (szent voltának eltörlését) jelenti. Hiába marad ennek teológiai jelentősége (Krisztus helytartójának lenni) változatlan, de kiválasztási módja, a hivatal gyakorlása és „aurája” egy abszolút közönséges dimenzióra redukálódik.

2013. február 22., péntek

Abszolút szakítás az Egyház tradíciójával és gyakorlatával

Roberto de Mattei
Roberto de Mattei a Cassino Egyetem kortörténeti professzora volt, ma a római Európai Egyetem egyháztörténelmet oktató professzora. Tanácsadója volt az olasz kormánynak külpolitikai kérdésekben, elnökhelyettese az Olasz Köztársaság Nemzeti Kutatótanácsának (CNR). Igazgatója és kiadója a Radici Cristiane újságnak és a Corrispondenza Romana katolikus hírügynökségnek. „A II. Vatikáni Zsinat – egy eddig megíratlan történelem” című könyv szerzője, melyért 2011-ben az olasz történelmi díjjal, az Acqui Storia-val tüntették ki.

2013. február 21., csütörtök

„Bocs, de én innen kiszállok, és már nem is akarom annyira megváltani a világot”

Egy magyar nyelvű fórumon olvasható a következő bejegyzés:
Egy „kívülálló” vélekedése a pápa lemondásával kapcsolatban. (Megint egyszer úgy tűnik, hogy a „kívülállók” jobban megőrizték vallásos ösztönüket, mint az évtizedek óta NOM-ra járók.)
»A pápaság intézmény, és nem az emberről szól.« Egy beteg pápa mellett a Vatikán zavartalanul funkcionál.

2013. február 19., kedd

Zollitsch érsek megint eretnek...

"Elfogadható megoldás lehet megerőszakolt nők esetében az úgynevezett esemény utáni fogamzásgátló tabletta alkalmazása" - jelezte hétfőn a német katolikus püspöki konferencia elnöke.
A poszton belül felkavaró és gyomorszorító képeket teszek közzé, ezért csak 18 éven felüliek és erős idegzetűek  kattintsanak be.

2013. február 18., hétfő

XVI. Benedek pápa "nem európai utódot szeretne"


XVI. Benedek pápa utolsó bíborosi kinevezései a távozó egyházfő azon szándékát jelzik, hogy ne európai utód kövesse őt a katolikus egyház élén - mondta a pápa egyik közeli munkatársa a The Sunday Timesnak.
(Apologéta: "...és mond Te kit választanál?... [István a király] Tisztára olyan, mint a piaci kofastand, ahol kívánság szerint (körbejárva, megtapogatva, megmustrálva) lehet válogatni a levágásra esélyes kakasok között.)

2013. február 17., vasárnap

Egybeeső események és hírek...

Ha összefüggéseiben nézzük az eseményeket: a Szentatya lemondása és egyéb a világbeli történések - mint a most következő cikk -, akkor sötét kép rajzolódik ki az egyszerű vagy inkább egyszeri hívő szemében. Azt már fejtegettem, hogy meglátásom szerint a Szentatya lemondása nem szabad akaratból, önszántából történt, hanem külső kényszerítő körülmények hatására. A cikk alapján ez az érzésem csak erősödött.
Ugyanis a sötétség ura támad, egyre erősebben támad és ellene csak hittel és imádsággal lehet küzdeni. Ez az ami hiányzik a zsinat utáni egyházból. Eldobták a kétezer éves tanítást (amit már néhányszor elmondtam, hogy Jézus bízott rájuk), és felcserélték az emberektől kapott  hitre, ami nem ugyan az.

2013. február 16., szombat

A kereszt mint jelkép

A Kereszt jelkép. Legalább két értelemben, de többet is lehet hozzá rendelni. Római-katolikusként két fontos jelentése van. Jézus a Keresztfára felvitte bűneinket, hogy ezáltal - a végtelen áldozattal megváltson minden ember aki él, aki élt és aki élni fog a jövőben. A másik értelme, hogy a kereszttel üzenünk mindenkinek, hogy mi katolikus keresztények vagyunk.

2013. február 15., péntek

Ki lesz az új Szentatya?

Előre is le kell szögeznem, hogy - természetesen - nem tudom.
Ebben a posztban inkább a lemondás hírére felmerült - politikailag nem korrekt - gondolataimat fogom megfogalmazni.
Először is: ugyan számítógép mellett ültem tegnap is, de nem a hírportálok olvasásával töltöttem az időmet, hanem a munkámat végeztem, így XVI. Benedek pápa lemondásáról egy telefonhívásból értesültem. Valamikor 13-14 óra között hívott a komám, hogy hallottad-e? Mondom: Mit? Hát hogy Benedek pápa lemondott. "Én ugyan nem, bár gép és Internet előtt ülök, de mással vagyok elfoglalva, és egyébként is a pápaságról nem szokás lemondani. Az csak kihalással 'örökölhető'". Pedig Ratzinger bíboros lemondott.

„Hallatlan eljárás”

A következő összeállítás azoknak próbál segítséget nyújtani, akik csodálkozva, esetleg megrettenve és értetlenül figyelik a világ, különösen az új egyház tagjainak rajongó megnyilatkozásait, dicshimnuszait a pápa lemondásával kapcsolatban. Miközben a hivatalban levő új katolikus pásztorok nem győzik egymást túllicitálva dicsérni a pápát szeretetteljes és csodálatos és mélyen „katolikus” döntéséért, az egyszerű katolikusok és nem-katolikusok első reakciója minden, csak nem dicséret, nem elismerés, hanem döbbenet, értetlenség és felháborodás.

2013. február 14., csütörtök

Szent Malakiás próféciája: az utolsó pápa következik?

Etimológia: "Malakiás" jelentése "az Úr Angyala"

Szent Malakiás életrajza

Írországban, Armagh városában született 1094-ben, az O'Morgair családban - Clairevaux-i Szent Bernát szerint. A Maelmhaedhoc névre keresztelték (latinosítva Malakiás). Imhar O'Hagan és aztán Abbad Armagh tanították. Szent Cellach (Celsus) szentelte pappá 1119-ben.

2013. február 13., szerda

Non habemus papam - Grünwald (Erdő) Péter esélyes befutó pápának

Ma délutáni hír az index-en:
Az 500 éve élt Bakócz Tamás óta Erdő Péter az első magyar főpap, akiről úgy tartják, esélye lehet, hogy pápává válasszák. Erdő kiemelkedő tudós, és egyházi előmenetele már okozott nagy meglepetést, azonban jó kapcsolatai ellenére sem biztos, hogy a Vatikán intrikus közege neki kedvez.

Hamvazószerda... - a Nagyböjt kezdete

[Gen  3,17-19]
Eredete: A Hamvazószerda a farsang utáni első szerda. Latin nevét: Feria IV Cinerium, a hamutól nyerte, melyet a püspök vagy a pap ezen a reggelen a szentmise előtt megszentel és a hívők fejére szór e szavakkal: "Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris = El ne feledd ember, hogy porból vagy és porrá leszel!" Mert az első bűn után, így szólt Isten Ádámhoz: "Átkozott legyen a föld, melyet munkálsz, tövist és bojtorjánt teremjen, arcod verejtékivel eszed a kenyeret, míg vissza nem térsz a földbe; mert por vagy és porrá leszel.

2013. február 12., kedd

Isten véleménye a lemondásról?!!!


Hétfőn, mint tudjuk , XVI. Benedek pápa egészségi állapotára(?) hivatkozva bejelentette lemondását, ami óriási megdöbbenést okozott világszerte. A bejelentés után órákkal hatalmas vihar tombolt Rómában, és egy villám belecsapott a Szent Péter-bazilika tornyába.
Ez lehet akár Isten jele is, de véleménye is. Erről még fogok írni a héten. 

Erdő Péter, a magyargyűlölő bíboros-érsek, Várszegi Asztrik, a hittagadó főapát-püspök...

Cion hazánkat megnyomorító bölcsei között korántsem csak politikusokat, hanem főpapokat is találunk, akik közül leginkább esztergomi bíboros-érsekünk és pannonhalmi főapát-püspökünk szemében szálka a keresztény hit tisztaságához való ragaszkodás és a judaizmus elvetése.

2013. február 11., hétfő

„Gloria olivae”

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa a mai napon február 28. 20.00 órai időponttal lemondott a pápai trónról. A pápaságról nem szokás lemondani, utoljára sok száz éve volt rá precedens, V. Celesztin (1215 – 1296. május 19.) pápa esetében.

Érdekes cikket találtam a katolikus-honlapon melyet közreadok: 

2013. február 6., szerda

Háromból három ...

Bruno Forte, Chieti-Vasto érseke
a zsidó eredetű európai  bíborosok száma a vatikáni Püspöki Szinódus Állandó Tanácsának tagjai között.
Rövid hír az MKPK honlapján:
Rómában október 23-án megválasztották  a Püspöki Szinódus Állandó Tanácsának tagjait: a három európai bíboros egyike Erdő Péter Esztergom-budapesti érsek, a CCEE elnöke. A tanács két másik tagja Bruno Forte, Chieti-Vasto érseke és Cristoph Schönborn bécsi érsek.

A tanács választott tagjai afrikai részről: Wilfrid Fox Napier, Durban érseke; Laurent Monsengwo Pasinya, Kinshasa érseke; Peter Turkson, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke. Amerikai részről: Timothy Dolan New York-i érsek; Odilo Pedro Scherer, Sao Paolo érseke; Santiago Silva Retamales, Valparaiso segédpüspöke. Ázsia és Óceánia képviseletében: Oswal Gracias, Bombay érseke; George Pell, Sidney érseke; Luis Antonio Tagle manilai érsek.

2013. február 2., szombat

Erdő Péter filoszemitizmusa ...

fokozhatatlan: szerinte a zsinagógák a vallási élet, a kultúra központjai.
Amint a Mazsihisz honlapjának 2013. január 27-i közleményében olvassuk, Erdő (Grünwald) Péter bíboros aznap a csepeli új zsinagóga alapkőletételén mondott beszédében kijelentette, hogy a „templomok és zsinagógák mindig a vallási élet, a kultúra, a közösségépítés központjai”, ezért „a múlt szörnyűségei és olykor a jelen keserűségei közepette reménysugár ez a mai alapkőletétel”. Nem tudjuk, bíborosunk hányszor hiányzott hittanóráról, mindenesetre ezúttal Hunhír-ötpercben megfogalmazzuk, miért abszurd kijelentés ez keresztény, pláne főpapi ajakról.