"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. február 28., szombat

Jehova Tanúi: Pénzzé váltott hitélet(?)

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Január 31-én, szombaton egy különleges találkozót tartottak az Egyesült Államok fiókhivatalaihoz tartozó körzetekben élő vének számára. Egy előzetesen kiküldött levél arról tájékoztatta a véneket, hogy a találkozó “egy új, a régitől gyökeresen eltérő királyságterem-tervezetet” fog bemutatni.

2015. február 27., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 71.rész - Táncos Vesperás [vidóval]

"Meg van írva - mondta -, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek." [Mt 21,13]

A Vesperás az esti imaóra neve. Az imaórák nevei latinul Matutinum, Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vesperae, Completorium. Ez összesen nyolc [papoknak] kötelően imádkozandó imaóra, de sokan világiak is imádkozzuk. Ezek az imaórák akkor és úgy a legszebbek, amikor közösségben imádkozzák felváltva a verseket, de gregoriánban énekelve kb. olyan mint a mennyek országa lehet. Gyönyörű.

2015. február 26., csütörtök

Konferencia a Magyar Nemzet megmaradása érdekében!

"Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet." [Ter 9,1]

Kedves olvasó!

Szívesen közzé teszek minden olyan felhívást, mely a katolikus tanításhoz illeszkedik, illetve kapcsolódik. Természetesen a kétezer éves tanítást értem ezalatt és nem a NOM által tanítottat. Most egy ilyen konferencia meghívója olvasható a posztban, melyre a szervezők, többek között az Alfaszövetség sok szeretettel várnak mindenkit, akinek a kérdéskör fontos (lehet).

A liberalizmus bűn - 12. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. február 25., szerda

Üldöztetés kora

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]

Szomorú aktualitást ad Joseph Candel alábbi írásának az a tegnapi [2015.02.15.] hír, amelyben arról értesültünk, hogy az Iszlám Állam líbiai szárnya 21 egyiptomi kopt keresztényt fejezett le és „Vérrel írt üzenet a kereszt népének” címmel videót is közzétett erről.
Az elmúlt hetek során számos cikkben érintettük a Jézus által felsorolt „idők jeleit”. Ezek közül az egyik az üldöztetés. Bár a téma nem kellemes, mégis fontos beszélni róla, ha szeretnénk megérteni a körülöttünk folyó eseményeket és a ránk váró időket. A felkészülés a legjobb védekezés és ez a lelkiekre is igaz.

2015. február 24., kedd

A sátán kutyája - Ezt a chipet már nem lehet házilag kivenni (vagy mégis?)

„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.”  [Jel 13,16-18]

Időkjelei: Néhány nappal ezelőtt írtunk arról a svéd irodaházról, amelyben a bérlők, bár egyelőre opcionálisan, beültetett mikrochipre cserélhetik a máshol kulcsokkal vagy beléptető kártyákkal megoldott védelmet. Magyarul a kezükbe ültetett csip segítségével nyithatják az ajtókat vagy használhatják például a céges fénymásolót.

2015. február 23., hétfő

Az elhitetés kora I. rész - Videó felirattal

Bukott angyalok és az Új Világrend. Mi köze lehet a bukott angyaloknak az Új Világrendhez és a New Age mozgalomhoz és mit mond erről a Biblia? Hogyan kerül a képbe az ember bukása, Atlantis vagy az ufó jelenség? Erről és sok más kérdésről szól ez a dokumentumfilm, aminek célja megválaszolni, hogy miért is épül körülöttünk egy Új Világrend, mi a célja és van-e kiút.

2015. február 22., vasárnap

Sátáni terv - Új Világkormány [Novus Ordo Seclorum] Bill Gates álmaiban

A Microsoft alapító milliárdos Bill Gates a német Süddeutsche Zeutungnak nyilatkozva az iránti sajnálkozását fejezte ki, hogy az Egyesült Nemzetek nem volt képes megvalósítani a neki szánt feladatot, majd kifejtette, hogy „nagy szükség van” egy globális kormány felállítására.

2015. február 21., szombat

Jehova Tanúi: Személyes történet IV.

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Kedves Olvasók!

Én 2 éve tértem meg. Hirtelen jött a kegyelem az életembe és földöntúli örömöt eredményezett. Előtte hallgattam már tanításokat, amik által nem mozdult bennem semmi, ma már tudom, hogy azért nem, mert azok tévtanítások voltak.

2015. február 20., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 70.rész - Vatikáni cirkusz [videóval]

"Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta." [Mt 21,12]

Ez az a nap, amikor Jester Bergoglio szimpla cirkuszi mutatványossá degradálta magát, mint egy gyerek a játékával. 2015. január 28-ai pápai általános fogadáson Ferenc pápa cirkuszi játékokat mutatott be a képek tanúsága szerint.  A kérdés az, hogy Bergoglio megtalálta-e cirkuszi énjét, és folytatja-e működését a show-ban.

2015. február 19., csütörtök

A liberalizmus bűn - 11. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. február 18., szerda

Hamvazószerda - A Nagyböjt kezdete

Régen, gyermekkoromban a nagyböjt előtt három vasárnap volt: a hetvened, hatvanad és az ötvened vasárnap már bevezetőül szolgált a nagyböjti időhöz. Ezt a liturgikus megújulás már eltörölte.
Maga az eredeti nagyböjt is az első vasárnappal kezdődött. Később kezdték számolgatni, hogy így a negyven böjti hétköznapból négy hiányzik. Ezért került a hamvazószerda és még három nap az első vasárnap elé. Ezt a napot jelölte ki a II. Vatikáni Zsinat nagypéntek mellett  kötelezően szigorú böjti napnak, a többi harmincnyolcat pedig ki-ki jóakarata szerint vállalja, vagy nem.

2015. február 17., kedd

Gondolatok a böjti időre - Keresztény (katolikus) életrend

A keresztény, katolikus imaélet fontos alapját (mondhatnám azt, hogy sarokkövét kellene, hogy alkossa a hitét megélő, gyakorló katolikusnak. A Breviarium imádkozása a papoknak kötelező [nyolc imaóra minden nap], de én szívesen ajánlom minden világi hívő részére is. A nyomtatott változat [tapasztalatból mondom] nem olcsó, mégha csak a Diurnále-t is vesszük meg, de elektronikus [számítógépes] változatban is megtalálható. Mind Windows alatt, mind okostelefonra az Apple Store-ban és a Google Play-n [1962 Missal and Breviary név alatt]. Nekem megvan nyomtatott változatban is, de általában a számítógépes változatot használom, mert a telefon mindig kézközelben van és automatikusan összeállítja az imaórát, nem kell lapozni a könyvben.

Ima Ukrajnáért és a békéért

"Ezt felelte: „Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! - odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel.” [Mt 17,20-21]

Emailben levelet hozott a hajnali posta. Nagyon fontos a felhívás és kérés, ezért teszem közzé azonnal.

Testvérek!

Majnek Antal püspök atya az ukrajnai római katolikus püspökök nevében imádságra és böjtre kér bennünket az ország békéjéért. A felhívás annál is aktuálisabb, mert ezen a héten hétfőtől kezdve egészen szerdáig a nagyhatalmak és az érintett országok vezetői Washingtonban, Brüsszelben és Minszkben tárgyaltak a béke lehetőségéről.
A tárgyalások ténye örvendetes, de általános vélemény, hogy a békemegállapodásnak sajnos nagyon kicsi az esélye. Azt is bizonyára tudjátok,  hogy itt nem csak Ukrajna, Kárpátalja, hanem egész Európa [Apologéta: meglátásom szerint nemcsak Európa, hanem a világéról is] békéjéről van szó, beleértve hazánkat és a régió minden országát! A megoldáshoz most ránk is szükség van, akik hiszünk az imádság és a böjt erejében! Nagy ösztönzést ad, ha elolvassátok Antal püspök alábbi levelét!
Horváth Achilles OFM
Majnek Antal OFM püspök atya levele:

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 8. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2015. február 16., hétfő

A sátán "madonnája" - Rövid pillantás a Grammy díjátadóra

Az idei Grammy díjátadó gála egyik főattrakcióját Madonna szolgáltatta.  „A szerelemért élni” című dal akár pozitív üzenetet is hordozhatna, a szöveget alaposabban megvizsgálva és Madonnát ismerve, azonban egészen más üzenet bontakozik ki előttünk, arról nem is beszélve, hogy a felvételt hang nélkül lejátszva (ami ma már nem lehetséges, mert a videókat a YouTube azóta törölte), még ennél is sötétebb képet kapunk.

2015. február 15., vasárnap

Prédikáció: Qinquagesima vasárnap

Kedves testvérek!

Az énekek éneke. A Szeretet Himnusza. A mai Szent Lecke nem hiába híres. Az igazi keresztény szeretet erről szól. Szinte minden bekezdésnél megvallhatjuk magunknak: "Ez nehezemre esik", vagy "ettől még messze vagyok".

Azokra a szavakra gondolok mint:

Ötvenedvasárnap - Quinquagesima

ÖTVENED VASÁRNAP
Stációs-templom: Szent Péter bazilikája

Nagyböjt előtt az utolsó vasárnap már mintegy bevezetés Krisztus szenvedésének megünnepléséhez. Az evangélium azt hirdeti már, hogy Isten szőlőjét: a világot és Isten földjét: a lelkünket Krisztus szenvedése fogja megváltani. A szentlecke pedig az isteni Mester tanításának összefoglalását adja, hogy a nagyböjti önmegtagadásainkat és jó cselekedeteinket helyes lélekkel végezzük.

2015. február 14., szombat

Előböjt és Nagyböjt

Septuagesima vasárnapjával megkezdődik egy fajta előkészület a böjti időszakhoz. Buzdítva leszünk, hogy megvizsgáljuk bűneinek, azokat őszintén bánjuk meg és nagylelkűen engeszteljünk értük.
Következő módon tehetjük ezt meg:

Jehova Tanúi: Személyes történet III.

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Kedves Olvasó!

Szeretném előrebocsátani, hogy a történetem valószínűleg azon írások egyike lesz itt, a blogon, amelyek nem fognak osztatlan sikert aratni, mivel - még a nem JT-k számára is - kényes témát feszeget. Ennek ellenére már évek óta gyűjtöm a bátorságot, hogy beszéljek róla egy nyilvános felületen is (és bevallom, kicsit tartok is a fogadtatástól).

2015. február 13., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 69.rész - Bergoglio és az árulkodó kézfogás immár másodszor

Íme, az áruló keze az enyémmel együtt van az asztalon” [Lk 22,21]

A szabadkőművesség sajátságos, rá jellemző kézfogást alkalmaz, hogy az egymás számára ismeretlen tagok is felismerjék az együvé tartozást. Ezt alkalmazza Sour Cristina nővér a vatikáni Szent Péter téren, amikor Bergoglio-val kezet fog. Ez tavaly decemberben [2014. december 10-én] történt. A mutatóujja jellegzetesen helyezkedett el a pápa(?) csuklóján.

2015. február 12., csütörtök

A liberalizmus bűn - 10. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. február 11., szerda

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 7. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2015. február 10., kedd

"Je ne suis pas de Charlie" - Az érem másik oldala Natalia Narochnitskaja politológus értékelésében

A neves orosz politológus, a párizsi Európai Intézet a Demokráciáért és Együttműködésért elnöke a moszkvai Komszomolszkaja Pravda napilapnak adott interjút, amelyben megvilágítja a véres franciaországi események hátterét és okait.

2015. február 9., hétfő

Vedd el a múltjukat... Több ezer év keresztény és muzulmán kultúrkincsei a máglyán

"Hitünk Krisztus, jövőnk a múlt!"

Fantasztikus könyveket is szoktam olvasni, főleg fiatalabb koromban. Jó tíz évvel ezelőtt egy magyar szerző könyvében olvastam, hogy "Hitünk az erő, jövőnk a múlt!". Nos elég sok igazságot tartalmaz. Főleg akkor, ha erőnket Krisztustól kapjuk, a Krisztus és tanításába vetett hitből. Így a Krisztusi kétezer év, mint múlt lehet a jövőnk, az egyetlen, a válságból kivezető jövőnk. Mert Isten nélkül nincs élet [létben tart, ahogy az egyház tanítja, ellentétben a deistákkal], nem is lenne élet a halál után a léleknek [ahogyan az eszkatológia tanítja].

Nem tudom, hogy a szerző végig gondolta-e, vagy csak úgy jól hangzott a számára, vagy csak az ősmagyar, honfoglaló "erő" iránti újkori vágy íratta vele, de ettől még igaz megállapítás lehet, ha minden, mint ahogyan kellene Krisztustól eredeztetünk.
Apologéta

2015. február 8., vasárnap

A Sátán kutyája újratöltve

„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.”  – Jelenések 13:16-18

Ahogyan azt sokszor megjegyeztük, egyelőre nem tudni, hogy a Jelenések könyvéből fent idézett prófécia beteljesedését milyen technológia hozza el, de az odavezető út egyre kivehetőbb manapság. Rory Cellan-Jones, a BBC újságírója egy igen érdekes fejleményről tudósít a témában, amiben ő maga is aktívan részt vett:

2015. február 7., szombat

Jehova Tanúi: Személyes történet II.

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Kedves Olvasók és Testvérek!

Én 2 éve tértem meg. Hirtelen jött a kegyelem az életembe és földöntúli örömöt eredményezett. Előtte hallgattam már tanításokat, amik által nem mozdult bennem semmi, ma már tudom, hogy azért nem, mert azok tévtanítások voltak.

2015. február 6., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 68.rész - Ferenc és a sáfrány kendő


„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Ex 20,2-3]

Béke előmozdításának ürügyén, a Sri Lankai vallás háború után 25 évvel - Ferenc a közelmúltban látogatást tett a szigeten pápasága közömbösségét hangsúlyozva. Vallások közötti találkozót tartott egy színpadon Colombo-ban 2015. január 13-án, ahol ünnepélyes keretek között egy sáfránykendőt tettek a vállára, ami egyfajta tisztelgés a Tamil Tigrisek [terroristák?] előtt, akik támogatják a hiedelmeket.

2015. február 5., csütörtök

A liberalizmus bűn - 9. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. február 4., szerda

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 6. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2015. február 3., kedd

Néhány Krisztus gyűlölő pokolfajzat kivégzett néhány Krisztus gyűlölő pokolfajzatot

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Néhány ("A", típusú) Krisztus gyűlölő pokolfajzat kivégzett néhány ("B", típusú) Krisztus gyűlölő pokolfajzatot. Megöltek néhány vétlen civilt is. A csőcselék százezres tömegben tüntet: Je suis Charlie = Én is pokolfajzat vagyok.

2015. február 2., hétfő

Gyertyaszentelő Boldogasszony

URUNK BEMUTATÁSÁnak ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében.
A római katolikus vallás GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY néven ünnepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is.

2015. február 1., vasárnap

Prédikáció: Gyertyaszentelő Boldogasszony

Kedves hívek!


"Lumen ad revelationem gentium. Fény a népek világosságára."
Ezt a dicshimnuszt énekli az agg Simeon, amikor a kis Jézust tartja kezében, ez hangzik el a mai ünnepen is. A Kisjézust még az anyja kezében látjuk de ő már feláldozza. Ez az átmenetet a karácsonyi időszakból a húsvéti időszakba.

Hetvenedvasárnap - Septuagesima

Stáció templom: Szent Lőrinc bazilikája

A mai liturgiában az uralkodó gondolat az áteredő bűn és annak gyászos következményeinek a megfontolása. Ezért  kell mindnyájunknak arcunk verítékével dolgoznunk itt a földön, mely az Isten szőlőskertje. Itt kell mindnyájunknak dolgoznunk lelkünk üdvéért. Ha kora reggeltől dolgozunk már, adjunk hálát az Istennek és ne nézzük le a későn jötteket. Ha magunk is későn álltunk munkába, itt az idő és alkalom bűneink meggyónására és mulasztásunk helyrehozására.