"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. február 17., kedd

Ima Ukrajnáért és a békéért

"Ezt felelte: „Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! - odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel.” [Mt 17,20-21]

Emailben levelet hozott a hajnali posta. Nagyon fontos a felhívás és kérés, ezért teszem közzé azonnal.

Testvérek!

Majnek Antal püspök atya az ukrajnai római katolikus püspökök nevében imádságra és böjtre kér bennünket az ország békéjéért. A felhívás annál is aktuálisabb, mert ezen a héten hétfőtől kezdve egészen szerdáig a nagyhatalmak és az érintett országok vezetői Washingtonban, Brüsszelben és Minszkben tárgyaltak a béke lehetőségéről.
A tárgyalások ténye örvendetes, de általános vélemény, hogy a békemegállapodásnak sajnos nagyon kicsi az esélye. Azt is bizonyára tudjátok,  hogy itt nem csak Ukrajna, Kárpátalja, hanem egész Európa [Apologéta: meglátásom szerint nemcsak Európa, hanem a világéról is] békéjéről van szó, beleértve hazánkat és a régió minden országát! A megoldáshoz most ránk is szükség van, akik hiszünk az imádság és a böjt erejében! Nagy ösztönzést ad, ha elolvassátok Antal püspök alábbi levelét!
Horváth Achilles OFM
Majnek Antal OFM püspök atya levele:

Kedves Testvérek!

A püspöki konferencia (az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia – a szerk.) sokadszor kér már minket az Ukrajna békéjéért való imádkozásra, amihez most kéri a böjtölésünket is. Valóban, tudjuk jól, hogy a lélek imájához mindig hasznos hozzátenni a test imáját is: az önmegtagadást és a böjtöt, különösen olyankor, amikor nagy bajban vagyunk.

Ahogy a múltkor is utaltam rá, imádságunk, az emberek imája nem attól lesz igazán hatékony, hogy mennyit imádkozunk és böjtölünk, ezért a békéért való imához hozzá kell tennünk a saját békénket, a szívünk békéjét. Semmit nem ér ugyanis annak az embernek a békéért mondott imája, akinek harag van a szívében. Hiába böjtöl a békéért az, aki akár csak egy embert is utál, gyűlöl. Tudjuk, hogy a mindkét oldalon egyre több keresztény imádkozik a békéért, és hála Istennek egyre több politikus is a békéért száll síkra. De ez is kevés. Fel kell lépnünk a háború ellen, az emberek megölése ellen, különösen az ártatlan, békét akaró civilek megölése ellen. Hogy ezt miért akarják ilyen-olyan politikai erők, az az ő bűnük, égbekiáltó bűnük. A mi feladatunk az, hogy ne csak passzívan imádkozzunk, hanem harcoljunk a békéért. Mert Jézus azt mondta, hogy boldogok a békesség szerzői. Viszont harcolni csak az tud, akiben gyűlölet van. Mi, keresztények ezt az indulatot csak arra használhatjuk, hogy a bűnt utáljuk, annak szerzőjét, a sátánt s a többi gonosz lelket pedig gyűlöljük. Nem a másik ember, nem a másik nép – ő az emberiség igazi ellensége (vö. 1Pét 5,8) akiről azt is elárulta Jézus, hogy ennek a világnak a fejedelme. És mindazoknak, akik őt választják uruknak és hallgatnak rá, felajánlja azt, amit Jézusnak is felajánlott pusztai megkísértésekor: gazdagságot, dicsőséget és a világ fölötti uralmat. Mindezt odaadja nekik, ugyanazért az árért, amit Jézustól is kért: ha leborulva imádják őt.

Ezt látjuk ma egyre jobban. Amire Jézus nemet mondott, arra a világ vezetői közül sokan igent mondanak. Pedig a sátán jogtalanul ajánlja fel nekik a világot, hiszen az nem az övé – ő csak a világ fejedelme. A világmindenség Ura és Királya azonban Isten; egyedül Ő rendelkezik a világgal, hiszen Ő teremtette és tartja létben, tehát egyedül az Övé.

Ezért kérlek benneteket, hogy teremtsetek békét szívetekben. Tagadjatok meg és vessetek ki magatokból minden olyan gondolatot, mely emberek, népek elleni utálatról, gyűlöletről, lenézésről, megvetésről szól.

Ábrahám történetéből tudjuk, hogy az Úr Isten megmentette volna Szodomát jogos büntetésétől, ha csak tíz igazat talál benne. Nem tudom, a kelet-ukrajnai városok és Ukrajna lakóinak megmentéséhez hány tiszta szívű imádkozóra lenne szüksége Istennek, de biztos, hogy sokkal többre.

Petrus Pavlicek ferences testvér a második világháború után rávette Ausztria lakosságát, hogy legyen legalább egymillió imádkozó, és akkor az Úristen biztosan megmenti őket a szovjet megszállástól. És valóban: rövid időn belül összejött ez a sok imádkozó – az egyszerű emberektől a politikusokig voltak benne résztvevők – és a világ nagy meglepetésére 1955-ben tényleg kivonultak Ausztriából a szovjet csapatok. Itt is, nálunk is csak a tiszta és békés szívek növekvő száma mentheti meg az országot és akár Európát is egy még pusztítóbb háborútól.

Ninive városa hallgatott Isten szavára és mindenki bűnbánatot tartott – s Isten vissza is vonta büntetésüket, s a város megmenekült.

Munkács, 2015. február 8.


Majnek Antal OFM
megyéspüspök

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta:
Kedves püspök úr!
olyan szövegezésű ez a felhívás, mintha egy tradícionális püspök tette volna. Olyan szó és szövegösszetételek vannak benne, amiket csak a katolikus tradícionális hívek [pl. a Piusz közösség pasztorálása alattiak] hallanak és alkalmaznak imáikban. Köszönjük. Püspök úr korából [60 év] adódóan tudható, hogy püspök atya még a tradícióban nőtt fel, de ezek szerint püspök társaitól eltérően ezt nem felejtette el. Nem felejtette el, hogy gyermek korában mit tanult.

Kedves testvérek,
ne dőljetek be a nyugati média híreinek és elemzéseinek. Tájékozódjatok az alternatív médiából, pl. a Russia Today [ITT nézhető angol nyelven, ha kábelen vagy műholdon nem láthatjátok] és hasonló portálokon, televízió csatornákon. Mindenki, aki olvassa a blogomat, abba gondoljon bele mit tenne, ha a saját népének tagjait ölnék, gyilkolnák halomra egy elvetemült nézetrendszer és csoport érdekei miatt. ÉN, aki a kommunista rendszerben nőttem fel és alig vártam, hogy az oroszok kimenjenek és visszanyerjük a függetlenségünket (most már csak rémálom, mert egy fizikai és ideológiai megszálló helyett kaptunk egy ideológiai-pénzügyi megszállót [aki még lelkileg és magyarságunkban is terrorizál], had ne részletezzem, mindenkinek a fantáziájára bízom) azt kell mondjam, hogy igazuk van, amikor a saját népük tagjait védik egy erőszakos kisebbséggel szemben, és nem az ukránokra gondolok. Azt egyszerűen nem hiszem, hogy magának az ukrán népnek problémája lenne testvérnépével az orosszal. Itt arra gondolok, hogy kik alkotják a jelenlegi puccsal hatalomra került [és nem népfelkelés általi] vezetőket. Tessenek irodalmazni a Google segítségével a jelenlegi államelnök [Porosenko], a miniszterelnök [Jacenuk] és pénzügyminiszter [Natalja Jareszko amerikai állampolgár], gazdasági miniszter [Ajvarasz Abramavicsusz litván állampolgár], és az egészségügyi miniszter [Alekszande Kvitasvili grúz állampolgár] után. A felsoroltak között egyetlen ukrán származású sincsen.
Akkor miről beszélünk?
Arról, hogy öljük az oroszokat Donyeckben és Luganszkban, arról, hogy a két megye gazdasági erőforrásait a "fejlett és művelt nyugat közösen az USA-val és "51. tagállamával"] most felfedezett palagáz kitermelésének lehetőségével le akarják "nyúlni". Mindent elárul az, hogy az ukrán gázipari cég, a Burisma Holdings igazgatótanácsának tagja lett Joe Biden amerikai alelnök fia és John Kerry külügyminiszter fogadott fiának egyik közeli barátja [ITT] a Majdani gengszterváltás után.
Itt idézhetném azt a szentírási verset, amit minden szombaton használok a Jehova Tanúi felvezetésére:
"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
Példának álljon itt egy videó: