"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2018. március 23., péntek

Valódi keresztény egység

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt...." [Mt 16,18]

Kiindulási pont [premissza], hogy Urunk Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított. Így már az is blaszfémia, ha valaki kálvini (alias református), vagy pl. lutheri (evangélikus) egyházról beszél, vagy a fentieket egyháznak nevezi. Urunk világosan kimondta, hogy az Egyházát Péterre (az apostolra építi, és implicite az utódaira), nem pedig minden jött-ment hitértelmezőre. Hitértelmezőre, mert Péter és a többi apostol, illetve utódaik kivételével nem kaptak megbízást Urunktól a hit hirdetésére és főleg nem az értelmezésére, ugyanis  >>>