"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. december 31., szerda

Mennyire megbízható a Biblia?

A Biblia egyedülálló könyv. Minden más könyvtől különbözik. Egyedülálló folyamatosságában és üzenetének egységében, harmóniájában. Körülbelül 1400 éven keresztül, több, mint 40 szerző írta, akik különböző helyeken éltek, különböző időkben és különböző képzettséggel, személyiséggel rendelkeztek. Volt közöttük király, miniszterelnök, orvos, de halász, juhpásztor és adószedő is. Több száz olyan alaptémát vetettek fel, amelyek az emberiséget régtől fogva izgatják, és amelyekkel kapcsolatban egyáltalán nincs közmegegyezés. Ebben a könyvben annak ellenére harmónia és egységes vélemény található ezekről a témákról, hogy olyan hatalmas időintervallumot fed le, és annyira különböző emberek írták. Központi témája, amely az egészen végigvonul: Hogyan menti meg Isten az emberiséget?

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 1. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2014. december 30., kedd

Kettős mérce, a rasszizmus árnyékában

Rendőrt hívtak a templomban menedéket kereső, fázó hajléktalanra - nyüszíti az ultraliberális hvg.hu egyből sejtetve. hogy mi a véleménye ezekről a mocskos keresztényekről, akik nem fogadják be templomukba az ázó-fázó embertársaikat. A tisztelt libsiktől azért szép csendesen megkérdezzük: vajon előfordulhat- e egyáltalán, hogy a hajléktalan nem zsidók egy kis pihenésre meg melegedésre bejussanak a zsidó zsinagógába. Ugye, hogy nem tisztelt liberális uszítók!

Az ISIS, a NOS, a terror és az Antikrisztus [videó]

"Megvetésre méltó ember kerül a helyére: nem neki akarják adni a királyi méltóságot, de meglepetés szerűen megjelenik és hízelkedéssel megszerzi a királyságot." [Dán 11,21]

Az ausztráliai Sidney-ben lezajlott túszdráma kapcsán valószínűleg ismét sok ember keresi a válaszokat, érezve, hogy valami nincs rendben. Bár számtalanszor említettük már, nem lehet elégszer ismételni, hogy az Új Világrend mögött rejlő erők a háborút, a gazdasági válságokat, katasztrófákat és a terrorizmust vagy annak veszélyét használják tervük megvalósítására.

2014. december 29., hétfő

Dőlnek a Darwinizmus bástyái: Kirúgták, mert felfedezése ... [videóval]

"Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket." [Ter 1,26-27]

A mai oktatásban alapfeltevés, hogy a dinoszauruszok és az ember soha nem találkozhattak a földön, mert létezésüket több tízmillió év választja el egymástól. Mark Armitage, a Kaliforniai Egyetem kutatója azonban alapjaiban rengette meg ezt a feltételezést. A tudós egy montanai ásatás során az eddigi legnagyobb triceratops szarvat tárta fel. Alaposabb vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a lelet nemcsak méret szempontjából különleges, de olyasmit is tartalmaz, amit eddig egyetlen korábbi dinoszaurusz minta sem: lágy szövetmaradványokat.

2014. december 28., vasárnap

Prédikáció: Vasárnap Karácsony nyolcadában

Kedves testvérek!

"Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, melynek ellene mondanak"

Mai világunkban elválasztódnak a nézetek. A katolikus egyház 2000 éves tanítása egy jel, melynek ellentmondanak. Nemcsak a világban, hanem az egyházban is, az úgynevezett hivatalos egyházban, mely teljesen átadta magát a II. Vatikáni Zsinatnak.

Aprószentek Ünnepe - Karácsony Nyolcadának Vasárnapján

"Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg a környékén, minden fiúgyermeket megöletett, kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően." [Mt 2,16]

Azokat a 2 év alatti fiúgyermekek nevezzük Aprószenteknek, akiket Nagy Heródes öletett meg Betlehemben a napkeleti bölcsek látogatása után. Máté evangéliumában olvashatjuk a történetet [2,1-18], amely teljesen összhangban áll Heródes egyéb véres tetteivel. Hatalmi féltékenységből feleségének és fiainak sem kegyelmezett, s ezért akarta mindenképpen megöletni az újszülött zsidó királyt is.

2014. december 27., szombat

Szent János apostol és evangelista

Az Úr tanítványai köréből János kiemelkedő személyiség: Péter után ő a legfontosabb az apostolkollégiumban. Az apostolok közül csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. A négy evangélista közül az ő szimbóluma a sas, melynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelő tekintete jól kifejezi János sajátságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint ,,a tanítvány, akit Jézus szeretett'', s ez olyan jelző, amelyet a tanítványok közül senki más nem visel.

2014. december 26., péntek

Prédikáció: Szent István vértanú

Kedves testvérek!

Szülőfalumban, Siering Steyernél a plébánia templom Szent István protomártírnak van szentelve. A templom belsejét egy gyönyörű újgótikus főoltár alkotja. A főmotívum egy drámai jelenet: Szent István megkövezése. Szent István térdel a földön, kezeit az éghez emelve, miközben az emberek köveket szednek fel a földről és felé dobják.

Megint a kis Jézust gyalázták meg, és ezúttal sem zsinagógára vagy köztéri menórára támadt a Femen [videóval]

Fedetlen mellekkel tört be a betlehemi jászolba a Femen ultraliberális háttérhatalmi botrányszervezet egy garázda lotyója a római Szent Péter téren, azt hirdetve, hogy Isten egy nő. A kereszténygyalázó k...a néhány órával azután akciózott, hogy Ferenc pápa a Szent Péter bazilika térre nyíló lodzsájáról elmondta a karácsonyi híres Urbi et Orbi áldást.

Szent István vértanú diakónus

"...Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az Igaz eljöveteléről jövendöltek. S most ti lettetek árulói és gyilkosai, ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de nem tartottátok meg.” Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.” Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruhájukat. Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Ezekkel a szavakkal elszenderült. ..." [ApCsel 7,52-60]

2014. december 25., csütörtök

Prédikáció: Karácsonyi mise

Kedves testvérek!

A világ egy kozmosz - az ige testé vált.

A hajdani görögök a világot kozmosznak nevezték. A modern emberek, ateisták, szabadkőművesek és liberálisok a világból egy káoszt csinálnak. Azt mondják, a világ a semmiből keletkezett, a véletlen és szükséglet műve. A világ a semmiség ásító mélysége. Az ember nem istentől van és nem is istenhez megy vissza. A világ rejtélyes módon keletkezett és egy napon tűzben megsemmisül. A világnak nincsen teremtője és magasabb értelme.

A liberalizmus bűn - 3. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

Prédikáció: Éjféli mise

Kedves testvérek!

De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” [Mik 5,1]

Milyen titokzatos és hatalmas prófécia? Mikeás próféta biztosan nem túlzott e szavakkal. 722-ben jelentette be ezzel a próféciával a messiás születését. Egyidejűleg Izájás próféta színre lép és 733-ban mondja: "Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” [Iz 7,14]

Karácsony: A megtestesülés ünnepe

Karácsony a gyermek és család ünnepe. Ma talán az egyetlen ünnep, mely mutatja, hogy mit tud adni a liturgikus év a polgári évnek, ha a liturgia szelleme átjárja.Nem is lehet igazán katolikus az ember, aki ma nem örülne az Egyházzal együtt.«Krisztus Jézus született, örvendezzünk.» - Liturgikus szempontból az Ige megtestesülésének ünnepe két nagy ünnepet foglal magában: Karácsonyt és Vízkeresztet. Ez a liturgikus idő a következő érzelmeket akarja felkelteni bennünk:

2014. december 24., szerda

Bábel Balázs érsek: Mit hoz a jövő?

„Felejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van” [Fil 3,13]

Újév napján ilyenkor Szent Pál apostol fenti gondolatát idézzük fel. A múlton nem lehet változtatni, a múltat Isten ítéli meg az ő igazságossága és irgalmassága szerint. Ám a múltból lehet tanúságokat levonni, melyek hatnak a jelenre, és amelyek alapján lehet jövőt építeni. De milyen az a jövő, ami felé rugaszkodunk. Ez a jövő, mint örök jelen, már készen van Isten tudatában, mi pedig időben eléje megyünk. Az már viszont a mi szabad akaratú döntéseinktől is függ, hogy részleteiben hogyan is fog alakulni ez a jövő.

Karácsony üzenete: tagadjuk meg az istentelenséget

Erre int mindenkit a karácsonyi éjféli mise szentleckéjében a népek apostola, Szent Pál. Talán nem is kell részleteznünk olvasóinknak, mennyire időszerű üzenet ez éppen ma. Amikor oly sokan pótvallásokhoz menekülnek, és pótcselekvésekben merül ki erejük.
De idézzük csak az e napi szentleckét az apostol Tituszhoz írt leveléből [Tit 2,11-15]:

Gondolat kísérlet a Karácsony és Hanuka kapcsán

Aligha rémlátás, ha megállapítjuk, abnormális világban élünk. Jobb korokban ugyanis még evidencia volt, hogy „in gustibus non est disputandum”, „ízlésekben nincsen vita”. Ma viszont nemhogy vita, diktatúra van e téren is. De minek az apropóján írjuk is ezt? Nos, a Mazsihisz honlapján e héten [Apologéta: Ádvent IV: hetéről van szó] hírcikk jelent meg, amit szóról szóra idemásolunk:
Tradicionális, zsidó ünnepi vacsorára „ítéltek” egy részegen üvöltöző, és zsidó származású gyermekekkel kötekedő tinit Ausztráliában".

Betlehemes, Urunk születésének története... - videó

December 24-e napja azzal telik, hogy lélekben készülve érezzük, hogy közel van már Urunk és teremtőnk megtestesülésének az ideje. Ezen a napon öltöztetjük fel német szokás szerint a Karácsonyfát - egy kivágott fenyőt - díszekkel, fényekkel és Magyarországon szaloncukorral, édességgel. Karácsony Szentestéjének délutánján a fiatalok, gyerekek, vagy akár az idősek Betlehemest adnak elő, amiben elmesélik a kis Jézus születésének körülményeit, eseményeit. Egy ilyen előadást látható a poszt videójában.

Néhány Karácsonyi jó tanács - más tollából

Áldott, békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket
kívánnak a szerkesztők!

Hol van a régi, gyerekkori karácsonyok íze, emléke? Örökre elveszett, illetve csak egy vigasztal, hogy gyerekeinkben él tovább, és ha talán kegyelmet találunk az Úrnál, újra részesülünk benne. Az alábbiakban közlünk néhány, az interneten olvasott hasznos tippet hogyan kerülhetjük el a Karácsonykor szinte menetrendszerű csalódást, kiábrándulást. Még hogy áldott, békés… Karácsony előtt tör ki sokunknál a nagy stressz. A lakás ragyogjon, a sütemény saját készítésű legyen, az ünnepi menü kifogástalan sorrendben érkezzen az asztalra.

2014. december 23., kedd

Karácsonyi ajándék Erdő Pétertől

Alig nevezték ki Siklósi Beatrixot a közmédia vallási műsorainak élére, egyházi nyomásra máris visszahívják – értesült a csütörtöki Népszabadság. Siklósi október 15-én lett a vallási, nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője. A lap birtokába került tiltakozó levél szerint a nagy egyházak nemzeti elkötelezettséggel aligha “vádolható” vezetői igencsak felháborodtak a szakember kinevezésén, ezért fordultak Szabó László Zsolthoz, az MTVA vezérigazgatójához.

Borzalom, mert ezt nekik szabad! - és ha a Hannuka lenne?

A budapesti Erzsébet téren felállított, tűzifából készült karácsonyfával is segíti a rászoruló családokat a Design Terminál, a Hello Wood alkotócsapat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - közölte a Design Terminál szerdán az MTI-vel. Tele mára hócipő a "rászoruló", meg a "szegény" családokkal, mert ez nálunk csak bizonyos kivételezett csoportot jelent, nem az önhibájukon kívül nehéz sorsú, de változtatni akaró embereket.

Karácsony: az örök szeretet megtestesülése

"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást." [Jn 13,34]

Karácsony: a megváltó születésének az ünnepe. Az a nap, amikor az örök szeretet közénk jött Isten szeretetével és tanításával. A tíz parancs mellé adott egy új parancsot: "Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket.". Ezt az üzenetet próbálták felhasználni a kommunista világban, amikor a figyelmet Jézusról megpróbálták átterelni csak a szeretetre. Ennek a fényében kell vizsgálnunk mindent. Ahol a szeretet ellen vétenek, uszítanak, ahol átkoznak, az nem lehet keresztény. Nagyon jól mutatja a következő kép:

2014. december 22., hétfő

A szeretet margójára: "Az amerikai püspökök elítélik a CIA kínzási módszereit"

Az amerikai katolikus egyház is csatlakozik a kínzási módszerek kemény elítéléséhez, amelyekre a szenátus hírszerzési bizottságának december 9-én közzé tett jelentésében derült fény. A dokumentum tájékoztat a CIA módszereiről, amelyeket az iszlám terroristákkal szemben alkalmazott Bush elnök idején.

2014. december 21., vasárnap

Keresztény üldözés: Gúnyt űző "Nagy Harácsony"

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Mi, vallásos értelmiségiek tiltakozásunkat fejezzük ki a HVG hetilap karácsonyi dupla számának címlapján megjelenítettek miatt.
1. Tiltakozunk a „Nagy Harácsony” cím miatt, ami gúnyt űz a keresztény világ egyik legszentebb ünnepéből, Jézus Krisztus megszületéséből, ezt ünnepeljük ugyanis a karácsony elnevezésű ünnep alkalmával.

Az ádventi koszorú gyertyái - IV. gyertya

„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.” [Jn 1,29]

Az Ószövetségben az embereknek 4 ezer évig kellett várniuk, amíg eljött az, akit az Ég a bűnbeesés után az őszülőknek megígért. Ádám és Éva bűnbeesése után a földkerekség olyanná vált, mint egy ádventi koszorú, melyen minden gyertya kialudt. De ebben a sötétségben a Jóisten újra és újra meggyújtott egy gyertyát, azáltal, hogy vagy Ő maga vagy egy prófétája az elkövetkezendő megváltást megjövendölte.

2014. december 20., szombat

Jehova Tanúi: Magán történet

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Ma egy egyedi történet kerül bemutatásra. Legalábbis akivel megtörtént és megírta, így gondolja. Nem a mi tisztünk ezt megítélni, biztosan igaza van, mert nem rendelkezünk - legalább is én nem - saját belső információval.

2014. december 19., péntek

Keresztény üldözés: A betlehemi jászol meggyalázása már másodszor

"Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektettett, bepólyált gyermeket.” [Lk 2,9-12]

A keddi [Apologéta: 2014. december 16.], egy-kétezer fő részvételével lezajlott legújabb EU-imádó ultraliberális őrjöngéshullám legvisszataszítóbb eseménye volt, hogy meggyalázták a Parlament előtt felállított karácsonyi Betlehemet. Ez idáig elmaradt a keresztény egyházak tiltakozása, és a bűnösök azonnali előkerítésére vonatkozó felhívása, a fősodor ingerküszöbét csupán csekély mértékben érte el az eset.

A liturgikus megújulás gyümölcsei 63. rész - Voodoo ceremónia egy brazil templomban


"Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Exo 20,2-3]

Az első képen fráter Luis Carlos de Almelda látható kezében mikrofonnal, mellette kétoldalt pedig Umbanda Államtanácsának (a brazil Voodoo) és két tagja, akik egyébként az afrikai-brazil kultúrát (is) képviselik. Ezek a szervezetek azért gyűltek össze, hogy bemutassák Voodoo táncukat a katolikus templomban a "samba nemzeti napja" alkalmából.

2014. december 18., csütörtök

A liberalizmus bűn - 2. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befejezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2014. december 17., szerda

Meghalt, hogy gyereke élhessen...

Várandósan fedezte fel rákbetegségét a 26 éves kínai műsorvezetőnő. Csiu Jüan-jüan lemondott a kemoterápiáról, hogy a magzatnak ne essen baja. Milliók fejezték ki részvétüket a népszerű kínai műsorvezető, Csiu Jüan-jüan halála miatt: a 26 éves, Honan tartományban közismert tévés márciusban teherbe esett, ám az csak a vizsgálatok során derült ki, hogy rákos is.

2014. december 16., kedd

Szabadkőműves javaslat Vatikánnak

Az Olasz Nagypáholy a Bergoglioval való egyesülést javasolja. Ez egy másik megnyilvánulása a szabadkőművesek és Beergoglio közötti közös eszeméknek . [Portálunkon már adtunk hír arről tavaly július 7-ei posztban, hogy Bergoglio szabadkőműves (lehet). Bergoglio fogadta Christina Kirchner argentin államelnököt.] Most az olasz nagypáholy vezetője az, aki javasolja a szorosabb együttműködést a pápával, mert úgy véli, hogy a zsinati egyház és a szabadkőművesség céljai közösek és egy irányba mutatnak.

2014. december 15., hétfő

Vértanúk a közel-keleten

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12]

Állítólag négy 15 év alatti, keresztény gyereket fejeztek le az ISIL terrorsták Irakban, mert nem voltak hajlandók megtagadni vallásukat. A Foxnews Andrew White bagdadi lelkészt idézte, aki szerint a gyerekek nem voltak hajlandók megtagadni Jézust és hitüket.

2014. december 14., vasárnap

Az ádventi koszorú gyertyái - III. gyertya

"Ravaszsága miatt sikerre viszi keze a cselszövést. Erre szíve felfuvalkodik, és minden lelkiismeret furdalás nélkül sokakat megöl, sőt még a fejedelmek Fejedelmének is nekitámad. Akkor utoléri a vég, nem is kell hozzá emberi kéz." [Dán 8,25]

A harmadik ádventi gyertya 600 évvel Krisztus előtt Dániel prófétával kezdett el világítani. Dániel megjósolta, hogy a száműzetés vége után Jeruzsálem újjáépítésétől a Messiás haláláig 69 és 1 évhét, azaz 69,5 x 7 = 486 év telik el, valamint azt is, hogy a Messiást saját népe öli meg.

2014. december 13., szombat

Jehova Tanúi: Melyik a helyes válasz?

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

A JWsurvey egyik olvasója értetlenül vakargatja a fejét, miután egyetlen kérdésére két különböző, és egymásnak ellentmondó választ kapott az Őrtorony londoni főhivatalától. Eredendő levele, melyet november 6-án adott fel, a következő egyszerű kérdést tartalmazta: “Szeretném megkérdezni, hogy vajon hozzájárulásaimat felhasználják-e a jelenleg folyamatban levő bírósági ügyekkel kapcsolatos költségek rendezésére. Ez nagyon nyugtalanít engem.

2014. december 12., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 62. rész - Bergoglio támogatja a felszabadítási teológiát


2014. november 22-én, a IV. Olasz Országos Missziós Kongresszuson Bergoglio melegen üdvözölte fráter Gustavo Gutierrezt, a Felszabadítási Teológia atyját. Ferenc tavaly már fogadta frátert Gutierrezt szeptemberben egy magánkihallgatáson. A mostani találkozóval nyílt támogatásban részesült a Vatikán részéről a kommunista ideológiájú Felszabadítási Teológia és Gustavo Gutierrez. Vegyük figyelembe, hogy Ferenchez közel áll ez a teológia, de ne felejtsük el - főleg itt a volt keleti blokkban -, hogy hány pap, világi adta életét, vagy ment tönkre az élete a kommunista ideológia miatt.

2014. december 11., csütörtök

A liberalizmus bűn - 1. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2014. december 10., szerda

FEMEN állatok

Ezeket az állatokat -bocsánatot kérve az állatoktól, amiért hozzájuk hasonlítom ezeket - nem lehet embernek tartani és nézni, főleg nem nőnek. A hét hónapos ónémet juhász kutyám értelmesebb és főleg okosabb mint ezek a szakadt r......k! Ezekkel ellentétben ő pontosan tudja kicsoda, mi a dolga és kihez tartozik. 
Csak erős idegzetűek nézzék meg a képeket.
No Comment!

2014. december 9., kedd

Novus Ordo Seclorum: Valóban a lelkekért folyik a harc?

A Szovjetunió leninista/marxista ideológiájának a kezdetek óta egyik legfontosabb célja volt, hogy legyőzze és megszüntesse a vallásos és a lelki gondolatok kifejezését. Az állam volt az „isten”. Minden más istent betiltottak, hiszen ha a nép szabadon hihetett volna valamiben, ami saját magán és a hatalmon felül áll, megtartották volna a lázadás érzetét. A kollektivista filozófia kénytelen minden versenytársat elpusztítani, mert e nélkül képtelen a győzelemre.

2014. december 8., hétfő

Prédikáció: Conceptio Immaculata - Szeplőtelen Fogantatás

Kedves hívek!

A mai Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük. Sokan azt gondolják, hogy a Szent Szűz tisztaságát ünnepeljük. Igen, de ennél sokkal többet. Mert mit jelent a "Szeplőtelen Fogantatás"? A Lourdesi kis Bernadette magától Szűz Máriától hallotta ezt a nevet - de mit is jelent ez? Csak a teológiailag képzett felnőttek értették a "Szeplőtelen Fogantatás" jelentését, értelmét.

Karácsonyi (nem) meglepetés: Egyre intenzívebb a keresztényüldözés

"Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.” [Jn 16,32-33]

A világ országai közül a kommunista Észak-Koreában üldözik a legerősebben a keresztényeket, de rendszeres üldözésük világviszonylatban az iszlám szélsőségességnek tudható be – derül ki az Open Doors keresztény segélyszervezet kedden nyilvánosságra hozott jelentéséből.

Conceptio Immaculata - Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az eredeti bűntől. Ezt ünnepeljük ma, a szeplőtelen fogantatás ünnepén.

A keleti egyházban Anna foganása az ünnep neve, melyet az első írásos emlékek szerint a 8. században december 9-én ültek. A nyugati egyházban a 9. században tűnt fel Nápolyban és Szicíliában, de a 10. sz. elején már Angliában is megtartották (valószínűleg a görög származású Szent Tódor canterburyi érsek szorgalmazására). Magyarországon III. Béla király honosította meg a 12. század második felében.

2014. december 7., vasárnap

Prédikáció: Advent II. Vasárnapja

Advent: Várakozás az Úr eljövetelére
Kedves testvérek!

Az olvasmányban hallottuk: "Sarja támad Izájának, aki a népek uralkodójává emelkedik." Ezt a tényt láthatjuk nagy stílusban, amikor a római birodalom megtér Konstantin császár alatt a kereszténységhez 312-ben. Azóta is történnek hasonló megtérések, például amikor felemelkednek a katolikus frankok a népvándorlás idején, amikor uralkodtak Európában. Krisztus után 800 karácsonyán megkoronázták Rómában Nagy Károlyt, a frankok királyát. Így ismét biztosítva volt Európa katolikus formálása, miután a római birodalom 300 évvel korábban a germán népek hódításával elbukott.

Az egyház újabb árulása: Erdő (Grünwald) Péter a világnézeti semlegesség híve lett

"Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! " [Mt 28,19]
Aligha túlzás, ha megállapítjuk, meglehetősen erős idegzet szükségeltetik ahhoz, hogy valakinek, aki nemcsak névleg, hanem ténylegesen is keresztény és magyar, ökölbe ne szoruljon a keze, ha a nevezettet hallgatja vagy olvassa. Ugyanis nincsen alkalom, hogy ne biztosítaná a nemzetmegbuktatókat irántuk való szolidaritásáról. Aki pedig e fogalmazást mégiscsak túlzásnak tartaná, itt az ideje, hogy szembesüljön a tényekkel.

Az ádventi koszorú gyertyái - II. gyertya

„Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót és a népek nem engedelmeskednek neki.” [Ter 49,10]

Az Ószövetségben az embereknek 4 ezer évig kellett várniuk, amíg eljött az, akit az Ég a bűnbeesés után az őszülőknek megígért. Ádám és Éva bűnbeesése után a földkerekség olyanná vált, mint egy ádventi koszorú, melyen minden gyertya kialudt. De ebben a sötétségben a Jóisten újra és újra meggyújtott egy gyertyát, azáltal, hogy vagy Ő maga vagy egy prófétája az elkövetkezendő megváltást megjövendölte.

2014. december 6., szombat

Jehova Tanúi: További gyermek molesztálás: A ragadozó

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Az online Jehova Tanúi közösséget megrengette a legújabb borzalmas gyermekmolesztálási leleplezés. Ezúttal a leleplezés tárgya egy Tanú pedofil, aki ismételten kihasználta bizalmi pozícióját a gyülekezetben, de azóta megszökött az Egyesült Államokból és jelenleg hazájában, Mexikóban él ‘száműzöttként’. San Diego 10News nevű sajtóorgánuma leközölt egy híradást Gonzalo Camposról 2013. július 22-én, miután hozzájutott egy felvételhez róla, melyben vallomást tesz a bűncselekményeiről egy videó tanúvallomásban, amit Mexikóban vettek fel. Közleményében Campos úgy tűnik azt állítja, a vének hagyták őt, hogy gyermekekkel tanulmányozzon még azután is, hogy figyelmeztették őket megvetésre méltó szokásaira.

2014. december 5., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 61. rész - Liturgikus táncok bővülése Németországban


"Az Úr megesküdött és nem bánja meg: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint." [Zsolt 110,4]

Azért, hogy a papság (klérus) és a világiak (laikusok) között csökkenjen a távolság, Németországban egy több helyen, egyre többször alkalmazzák a liturgia egyes részeinek bővítésére, helyettesítésére betétként a világiak és az egyháziak táncait, betanított táncait. Itt kell megjegyeznem, hogy a szentmise Krisztus Nagypénteki kereszthalálának a megismételt, vértelen bemutatása kizárólag a pap által Istennek, az Atyának engesztelésül. Nem Úrvacsora ("a nagy zabálás") a hívek számára, nem a hívek által van bemutatva, hanem csak és kizárólag a pap által. Minden más az egyház kétezer éves tanításának a megcáfolása.

2014. december 4., csütörtök

A liberalizmus bűn - 0. rész "Előszó"

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta