"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. december 24., szerda

Gondolat kísérlet a Karácsony és Hanuka kapcsán

Aligha rémlátás, ha megállapítjuk, abnormális világban élünk. Jobb korokban ugyanis még evidencia volt, hogy „in gustibus non est disputandum”, „ízlésekben nincsen vita”. Ma viszont nemhogy vita, diktatúra van e téren is. De minek az apropóján írjuk is ezt? Nos, a Mazsihisz honlapján e héten [Apologéta: Ádvent IV: hetéről van szó] hírcikk jelent meg, amit szóról szóra idemásolunk:
Tradicionális, zsidó ünnepi vacsorára „ítéltek” egy részegen üvöltöző, és zsidó származású gyermekekkel kötekedő tinit Ausztráliában".

Öt részeg tinit tartóztattak le augusztusban, Ausztráliában, mert származásuk miatt nekiestek egy csapat zsidó gyermeknek. A kamaszok ügyében a napokban születetett nem mindennapi ítélet – írja a Times of Israel.

A fiatalok olyasmiket üvöltöztek, hogy „halál a zsidókra, heil Hitler” és azzal fenyegették az iskolás gyermekeket, akik közül néhány alig múlt el 6 éves, hogy elvágják a torkukat. A bíróság ezért a zsidó nép megismerésére ítélte a fiatalkorú elkövetők vezetőjét.

A fiúnak, aki a bíróság előtt többször is elmondta, hogy megbánta tettét, többek között el kell látogatnia Zsidó Múzeumba Sydneyben, részt kell vennie az Új-Dél-Walesi Zsidó Képviselőtanács toleranciaprogramján, el kell mennie egy hanukavacsorára, és zsidó írók könyveit kell majd elolvasnia.”

Próbáljuk meg, lett légyen bármennyire is gyomorforgató, értelmezni az olvasottakat! Tegyük fel, nem szereti valaki a sóletet, azonban ennek tudatában mégis olyan főzőversenyre kényszerítik, ahol éppen ezt készítik, s ott arra kötelezik, hogy jóízűen megegye. [Apologéta: én ennél sokkal jobb hasonlatot mondok: mi lenne, ha egy ortodox zsidót arra kényszerítenek, hogy disznóhús főző/sütő versenyen vegyen részt, majd a végén arra kényszerítik, hogy meg is egye a DISZNÓHÚST?] Mit is fog ez belőle kiváltani? Azt, hogy nemhogy nem fogja szeretni továbbra sem, hanem már egyenesen utálni, sőt gyűlölni fogja.

E sorok írója bizonyára nincsen egyedül, ha azt mondja, az egykor életünk rituáléjává tett április negyedikékkel, május elsejékkel, november hetedikékkel is így voltunk valaha. E napok beköszöntével csak annak örültünk, hogy azokon tanítási szünet volt. S hiába is erőltették Vlagyimir Iljics Uljanov „hősiességé”-nek tanulmányozását, magában jóformán mindenki az ezt szolgáló órák kicsöngetéséért fohászkodott.

Egy azonban holtbiztos: a fentebbi ítélettel csak a benzint öntik az antiszemitizmus tüzére. Ugyanis azok, aki állandóan szeretetet, megértést, toleranciát, empátiát várnak el másoktól önmaguk iránt, ezekre rá kellene végre, hogy szolgáljanak.
ifj. Tompó László

Forrás: hunhir.info

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: úgy látszik a világban országoktól, államoktól, jogrendszerektől függetlenül az ítélkezésben az a szokás, ha valakit "antiszemitizmusa" miatt elítél a bíró, akkor a zsidók között kell tölteni az idejének egy részét, zsidó "emlékhelyet" kell látogatnia, vagy a zsidókat méltató könyvet kell elolvasnia. Konkrét példa van mind a háromra. Az első a mai poszt cikke tartalmazza, a másik kettőt pedig az elmúlt bő egy év magyar törvénykezése produkálta.
Most pedig lássuk a gondolatkísérletet: Mi történne, ha egy zsidó személyt arra kényszeríteni egy bírói ítélet, hogy "antikereszténysége" miatt elítél a bíró [lássuk be ennek a valószínűsége erősen közelít a nullához], akkor a keresztények között kell tölteni az idejének egy részét [pl. egy tradícionális családban Karácsonykor tradícionális vacsorát kell elfogyasztania], keresztény "zarándokhelyet" kell látogatnia, vagy a kereszténységet és Jézust méltató könyvet kell elolvasnia.