"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. december 8., hétfő

Conceptio Immaculata - Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az eredeti bűntől. Ezt ünnepeljük ma, a szeplőtelen fogantatás ünnepén.

A keleti egyházban Anna foganása az ünnep neve, melyet az első írásos emlékek szerint a 8. században december 9-én ültek. A nyugati egyházban a 9. században tűnt fel Nápolyban és Szicíliában, de a 10. sz. elején már Angliában is megtartották (valószínűleg a görög származású Szent Tódor canterburyi érsek szorgalmazására). Magyarországon III. Béla király honosította meg a 12. század második felében.

Velazquez: Immaculate Concepcion
A 13-14. század folyamán – főleg ferences hatásra – egész Európában elterjedt a szeplőtelen fogantatás ünnepe. Rómában XXII. János (1316-34) idején kezdték ünnepelni. IV. Sixtus 1476-ban fölvette a Római Kalendáriumba, XII. Ince 1693-ban oktávát adott az ünnepnek, mely XI. Kelemen pápa rendelete szerint vált parancsolt ünneppé a 18. században.

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját Boldog IX. Piusz hirdette ki 1854. december 8-án, majd 1857. szeptember 8-án megáldotta és felszentelte a római Spanyol téri Szeplőtelen Fogantatás szobrát.

Boldog XXIII. János 1958-ban ellátogatott a Spanyol térre és egy kosár fehér rózsát helyezett el a szobor tövében. A hagyományt VI. Pál, Boldog II. János Pál és XVI. Benedek is folytatták, és folytatja Ferenc pápa is, aki a Szeplőtelen Fogantatás szobránál tett látogatása során imát mondott december 8-án, vasárnap.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, Vatikáni Rádió


Apologéta:
Az ünnep a katolikus egyházban hittétel, azaz dogma, amit úgy kell hinni, ahogyan az egyház elénk tárja és tanítja. Aki kétségbe vonja, vagy tagadja az kiközösítésbe esik.

------------------------------------------------

Mit jelent az „Immaculata Conceptio Beatae Virginis”?

(Az Immaculata Conceptio értelme)

Szűz Anyánk mai ünnepe legyen a Szent Szűz bemutatkozásának napja. Sok imánk fordul hozzá közbenjáró segítségéért. Nézzük most, mit hirdet róla a mai ünnep, és mit mond nekünk a „szeplőtelen fogantatás” hittitkának igazsága. – Ismételjük tehát a kérdést: mit hirdet róla az Isten?

  1. Isten kiválasztásának csodáját. Ez az első. Lényege abban az igazságban foglalható egybe, hogy az Isten örök tervében kimagasló helyet foglal el az Úr választotta „Anya”.
  • A megváltás Isten terve. Emberélet Istentől való elhajlása nem végleges szakítás Isten és ember között. – Legalábbis Isten részéről nem. Ott örök a szeretet, így örök az isteni kegyelemáramlás.
  • A Megváltó Anyja – a názáreti város Szüze. Ez már reá talál arra, aki a kiválasztásnak szent személye. Izaiás így jövendöli: „Ezért az Úr maga ad majd jelt: Íme a szűz méhében fogan és fiút szül; neve Emmánuel lesz” (Iz. 7,14). Lukács evangélista így közli: „Az (angyal) bement hozzá és így köszöntötte: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. (Áldottabb vagy te minden asszonynál)” [Lk 1,28]. Isten választottja – a szűz lélek, és Isten Anyja a szüzi Mária. Szerepe tehát: Isten örökében a megváltásban való részesedő áldozat, de szűzi életének megőrzése az áldozat csodálatos megemelése.

Forrás: Dr. Marczell Mihály: Szeplőtelen Fogantatás

A Szeplőtelen Fogantatással kapcsolatos csodálatos események

A Lourdesi Bazilika
  • Wendler Ferenc (1815-1897) budaörsi földművesnek 1847 június 29-én születésnapja éjszakáján megjelent álmában Szűz Mária és kinyilvánította: "Én vagyok a szeplőtelen fogantatás." A budaörsi pap levelet küldött a pápának és a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának kihirdetése után tizenkét nappal, 1854 december 20-án megkapta az engedélyt, arra hogy kápolnát építsen Wendle. A férfi kápolnát emeltetett Budaörsön a Kő-hegyen 1855-ben, amely családi gondozás alatt volt. A Szeplőtelen Fogantatás kápolna (Budaörs) így lett a világ legelső szentélye.
  • Gróf Károlyi István felesége halála után elhatározta, hogy templomot építtet Fóton. Az alapokat már kiásták 1845-ben, de 1848 és 51 között szüneteltetni kellett az építkezést, mert a gróf börtönben ült két évig az 1848-as Szabadságharcban való részvételéért. Így 1854-ben készült el a templom. Az Ybl Miklós tervei alapján felépült templom lett a világ első temploma, amit a dogma kihirdetése után Szeplőtelen Fogantatásról neveztek el.
  • Mígnem 1854 december 8-án kimondták a végleges dogmát: "A Boldogságos Szűz fogantatása pillanatától mentes volt az áteredő bűn minden szennyétől."
  • 1858. március 25-én, Lourdesban – a dogma kihirdetése után négy évvel – Bernadette Soubirousnak megjelent egy hölgy, aki úgy mutatkozott be: "Én vagyok a szeplőtelen fogantatás." Ezt a megjelenést a Szűz Mária-jelenések közé sorolják.

Forrás: wikipedia.org