"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. december 29., hétfő

Dőlnek a Darwinizmus bástyái: Kirúgták, mert felfedezése ... [videóval]

"Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket." [Ter 1,26-27]

A mai oktatásban alapfeltevés, hogy a dinoszauruszok és az ember soha nem találkozhattak a földön, mert létezésüket több tízmillió év választja el egymástól. Mark Armitage, a Kaliforniai Egyetem kutatója azonban alapjaiban rengette meg ezt a feltételezést. A tudós egy montanai ásatás során az eddigi legnagyobb triceratops szarvat tárta fel. Alaposabb vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a lelet nemcsak méret szempontjából különleges, de olyasmit is tartalmaz, amit eddig egyetlen korábbi dinoszaurusz minta sem: lágy szövetmaradványokat.

Kutatási eredményei megdöbbentették kollégáit, hiszen a lágy szövetek fennmaradása arra enged következtetni, hogy a dinoszauruszok nem 60 millió évvel ezelőtt haltak ki, hanem még néhány ezer évvel ezelőtt is éltek Észak-Amerikában (mivel a lágy szövetek a feltételezett több millió év alatt rég lebomlottak volna).

Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen jelentőségteljes felfedezés eredményeként a kutatók több figyelmet szentelnének a lehetőségnek, hogy az ember és a dinoszauruszok valóban együtt élhettek a földön, de sajnos még véletlenül sem ez történt.

Mark Armitage kutatási finanszírozását megszüntették, a kutatási eredményeket „elhallgattatták”, a tudóst pedig elbocsátották az egyetemről.

A jelek szerint a felfedezés olyan jelentőségteljes volt, hogy az egyetem kurátorai attól tartottak, a kérdés túlságosan közel hozná a tudományt a valláshoz.

Az egyetem egyik tisztségviselője nyíltan kimondta az elbocsátás okát:
Nem fogjuk tolerálni az Ön vallását ezen a tanszéken.
A hivatalos nyilatkozat arra a következtetésre alapozza a döntést, hogy a Biblia szerint az emberi történelem hozzávetőleg 6000-10000 éves, ami egyes tudósok szerint eleve bizonyítja, hogy a Biblia nem tartalmazhat semmi igazságot. Ezek a tudósok úgy gondolkoznak, hogy mivel szerintük a dinoszauruszok több mint 60 millió évvel ezelőtt éltek, a Biblia nem mondhat igazat, ha a teremtést nem több mint 10000 évvel ezelőttre teszi.

Az új felfedezés azonban az Ótestamentumban említett rejtélyes lényeket is új megvilágításba helyezheti. Bár a Biblia legrégebbi könyvei nem a triceratopsot említik, a tanniyn-ról (sárkány vagy szörny) és a behemótról több könyvében is olvashatunk, amelyek a legtöbb kutató szerint hol óriási kígyót, hol óriáshüllőt, sárkányt vagy tengeri szörnyet jelölnek.
Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fűvel él, mint az ökör! Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban! Kiegyenesíti farkát, mint valami cédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak. Csontjai érccsövek, lábszárai, mint a vasrudak.
[Jób 40,10-13]
[Időkjelei: Érdekes módon az újabb magyar fordításokban behemót helyett vízilovat olvashatunk Jób könyvében. Talán a fordítók nem jártak még állatkertben, ha szerintük a víziló farka olyan, mint valami cédrus…]

A Pacific Justice Institute (PJI) sajtóközleménye szerint Armitage jogviszonyát vallási alapon mondták fel, mert egy ellentmondásos elmélethez szolgáltatott bizonyítékot:
Vallási nézetei miatt elbocsátani egy alkalmazottat nemcsak helytelen, de törvénytelen is,” mondta Brad Dacus, az intézet elnöke. „Az pedig, hogy mindezt egy tudományos vélemény elhallgattatása érdekében teszik egy állami egyetemen, különösen aggályos. Ez az egész akadémikus társadalom számára ébresztőként és figyelmeztetésül kellene, szolgáljon.
Bírósági dokumentumok szerint az egyetem, a lágy szövetek felfedezését követő rövid időn belül megkérdőjelezte Armitage indítékait, kiabálva közölve vele, hogy „Nem fogjuk tolerálni az Ön vallását ezen a tanszéken!

A 30 éves kutatómunkát és számos komoly publikációt felmutató tudóst ezt követően elbocsátották, pénzhiányra és arra hivatkozva, hogy egyetemi pozíciója csupán átmeneti volt. Ez újdonság volt a kutató számára és ellentmond minden korábbi nyilatkozatnak és hivatalos dokumentumnak.

Michael Peffer, a PJI jogásza a következőket tette hozzá:
Egyértelművé vált, hogy az egyetemi oktatás által erénynek kikiáltott „diverzitás” és „intellektuális kíváncsiság” nem érvényes azokra, akik vallásos nézőpontból indulnak ki. A pert részben ezeknek az eszméknek a védelmében indítottuk.
Az alábbi videóban Mark Armitage elmagyarázza legújabb kutatásának eredményeit (angol nyelven):

Forrás: idokjelei.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: a cím bővítésével mindent elmondtam.

Ajánlott olvasmány:

  1. Teremtés vagy evolúció? - Adatábrázolás a természetben. A DNS