"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. december 8., hétfő

Prédikáció: Conceptio Immaculata - Szeplőtelen Fogantatás

Kedves hívek!

A mai Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük. Sokan azt gondolják, hogy a Szent Szűz tisztaságát ünnepeljük. Igen, de ennél sokkal többet. Mert mit jelent a "Szeplőtelen Fogantatás"? A Lourdesi kis Bernadette magától Szűz Máriától hallotta ezt a nevet - de mit is jelent ez? Csak a teológiailag képzett felnőttek értették a "Szeplőtelen Fogantatás" jelentését, értelmét.

Mert mit is jelent ez?

Mi, kedves hívek, remélem tudjuk a jelentését és a jelentőségét. Szent X. Piusz pápa katekizmusában következőt írja:
A Szűzanya "egy különös kiváltság jeleként, és Jézus Krisztus, megváltónk, érdeme által fogantatása pillanatától, az isteni kegyelem által szentelve volt..., így az eredendő bűntől sértetlen maradt." (125 sz. 4. rész)
IX. Piusz pápa 1854. december 8-án Mária Szeplőtelen Fogantatását, mint dogmát definiálta:
Szűz Mária a fogantatása pillanatától....Jézus Krisztus érdemeire nézve mentes volt az áteredő bűn minden szennyétől."
Csak ő egyedül, minden emberi teremtmény közt. Minden más emberi teremtmény, akkor is, ha később szentek lettek az eredendő bűnben születtek. Ez azt jelenti, hogy a megszentelő kegyelem, lelkükben az isteni élet nélkül. Csak a szent keresztelés által tisztultak meg az eredendő bűntől.

Az ördög megfosztotta az embert, elcsábította Ádámot és Évát az Istennel szembeni engedetlenséghez, ezzel megfosztva őket lelkük fehér ruhájától. Megkárosítva az embereket, és ezt a mai napig teszi.

Mária esetében a teológusok bizonytalanak voltak. Nem minden ember Ádám és Éva leszármazottja, és nem szükséges mindenkinek Jézus Krisztus megváltása?

Egy önmegváltás, ahogy ezt az indiai vagy távol keleti vallásokból ismerjük nem létezik. Ezért minden ember megváltásra szorul mivel eredendő bűnben születik. Maga Aquinói Szent Tamás is azt hitte, hogy Mária is az áteredő bűn által nem szeplőtelen de az anyaméhben bizonyos módon meg kellett szentelődnie, az eredendő bűn alól felszabaduljon.

Clairvauxi Szent Bernhard hatása alatt a 12 és 13 században sok vezető teológus hasonlóan gondolkodott, mint Szent Bonaventura vagy Aquinói Szent Tamás. Évszázadokkal később az egyház megoldotta ezt a teológiai kérdést és kimondta:
Máriának is szüksége volt Jézus Krisztus megváltására de soha nem volt bűn által érintve, az eredendő bűntől sem. Soha nem tudott az ördög diadalmaskodni rajta és bűnnel beszennyezni.
Ez hogy lehetséges, kellett egyáltalán Jézus megváltása? Igen, Máriának is kellett a megváltás Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus érdemei előrevételezése miatt, az eredendő bűntől meg lett óvva. Előrelátás, ez a megoldás!

Máriának az eredendő bűntől való megóvása Isten ajándéka (gratia) volt és egy kivétel (privilegium), mely az emberiség történetében csak neki adatott meg, hiszen Mária lesz később az Istenanya és ezért méltó és igazságos, hogy a Szeplőtelen Fogantatás privilégiumában részesülhessen. 

A Szeplőtelen Fogantatás dogmája tehát semmilyen ellentmondásban sincsen az áteredő bűn és megváltás szükségességének a dogmájával.

A liberálisok és szabadelvűek dühöngtek e dogma miatt. Ők ugyanis abból indulnak ki, hogy az ember természeténél fogva jó, és mindig a jó felé fejlődik. Az evolúció gondolatának megfelelően minden csak jobb lesz.

A külső fejlődések és a technikai haladások csábítják az embert e hamis gondolkodáshoz. Ellenben a dogma felhívja figyelmünket arra a tényre, hogy az eredendő bűn által „értelmünk elhomályosult, akaratunk meggyengült” és nem a jóhoz hajlunk hanem a rossz, a gonoszhoz. Ezt soha ne felejtsük el!

Tartsuk magunk elé a gyónási lelkitükröt a 10 parancsolattal és a 7 főbűnnel, és rögtön rájövünk ezen igazság valóságára. A katolikus tanítás az eredendő bűnről nagyon fontos és alapvető, sok mindent érthetőbbé tesz az emberi realitásban.

Most inkább kapcsolódjunk be a dicshimnuszba a Szeplőtelen Fogantatásról és örvendezzünk az egyházzal a mai Graduale szavaival "Tota pulchra es, María: et mácula originális non est in te. Egészen szép vagy Mária, eredeti bűn szennye nincs tebenned."

Ámen