"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. december 13., szombat

Jehova Tanúi: Melyik a helyes válasz?

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

A JWsurvey egyik olvasója értetlenül vakargatja a fejét, miután egyetlen kérdésére két különböző, és egymásnak ellentmondó választ kapott az Őrtorony londoni főhivatalától. Eredendő levele, melyet november 6-án adott fel, a következő egyszerű kérdést tartalmazta: “Szeretném megkérdezni, hogy vajon hozzájárulásaimat felhasználják-e a jelenleg folyamatban levő bírósági ügyekkel kapcsolatos költségek rendezésére. Ez nagyon nyugtalanít engem.

Az Őrtorony első válasza, mely november 18-án, fejlécén a “Jehova Tanúi keresztény gyülekezete” megnevezéssel érkezett, meglepően őszinte volt. Így szólt: “Nem tudjuk, vajon valamilyen konkrét bírósági ügyre gondol-e, azt azonban határozottan leszögezhetjük, hogy a világméretű munka támogatására szánt adományokat időről időre a különféle bíróságokon történő jogi képviselet költségeire is fordítjuk.

Figyelemre méltó, hogy az Őrtorony Társulat nagy-britanniai fiókhivatala kész elismerni, hogy sokmillió fontnyi adományt küld a tengerentúlra, hogy “segítse az adminisztratív létesítmények és a missziós tevékenységek irányítását.

A november 18-i levél a továbbiakban megállapítja: az, hogy az Őrtorony több vonalon is jogi csatákat folytat, pontosan az, amire számítani is lehetett, és összhangban van a bibliai próféciákkal. A levél ezután, igazának alátámasztására, a Máté 10:17, 18-at idézi (ez a bibliavers, úgy tűnik, Gerrit Löschnek nem jutott eszébe, amikor nem volt hajlandó tanúskodni a Jose Lopez ügyben).

Egy újabb csavar a történetben, hogy az Őrtorony azóta egy másik választ is küldött a levélre, amelynek dátuma november 26., ebben különbözik a levél fejléce (“Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat, Nagy-Britannia”) és sokkal hivatalosabb hangot ütnek meg benne.
Leveléből nem derült ki egyértelműen, hogy mire gondolt,” jelenti ez ki. “Ugyanakkor, mint bejegyzett jótékonysági intézmény kötelességünk minden adományt az alapítólevelünkben foglalt célok előmozdítása érdekében felhasználni, melyet így foglalhatunk össze: ‘igazgatja a Jehova Tanúi néven ismert keresztény személyek testületének szervezetét, gyűléseit, oktatását, nyilvános vallási imádatát, valamint Nagy-Britanniában és Nagy-Britanniából végzett tevékenységeit...’ mi pedig örömmel erősíthetjük meg, hogy így teszünk. Éves elszámolásainkat tőlünk függetlenül ellenőrzik, hogy biztosítsák, eleget teszünk vállalt felelősségeinknek és céljainknak. Bízunk benne, hogy ez megválaszolja kérdését.
A gond ezzel az utóbbi válasszal az, hogy ellentmond az előzőnek. Miért? Mert az Őrtorony ellen olyan gyermekmolesztálási ügyekben kiszabott kártérítések, mint például a Candace Conti, vagy a Jose Lopez ügy, úgy tűnik, egyetlen feltételét sem teljesítik azoknak a feltételeknek, amelyeket az Őrtorony a Jótékonysági Bizottság számára elkészített dokumentumaiban meghatározott az adományok elköltésével kapcsolatban.

Mégis, az előző levélben az Őrtorony elismerte, hogy felhasználja “a világméretű munkára szánt adományokat… a különféle bíróságokon történő jogi képviselet” költségeire.

Az informátorom azt mondja, hogy egy további levelet fog írni az Őrtoronynak, melyben megkérdezi tőlük, hogy a két levél közül melyiket tekintse a végső válaszuknak. Amikor és amennyiben ilyen magyarázat érkezni fog, természetesen azt hozzáadom majd ehhez a cikkhez frissítésként.

Addig is, az a tény, hogy az Őrtorony nem képes egyenes választ adni egy ilyen egyszerű kérdésre visszatáncolás nélkül, rendkívül sokatmondó, különösen a félrekezelt és leleplezett gyermekmolesztálási ügyek egyre növekvő száma miatt, illetve amiatt, hogy a szervezet jelenleg már így is alapos vizsgálatnak van alávetve a Jótékonysági Bizottság részéről.

Forrás: jehovatanu.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison