"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. május 31., péntek

Végső idők - Aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved...

„Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. … A jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket. Mert közülük valók azok, akik betolakodnak a házakba, és megnyernek maguknak olyan nőket, akiket bűnök terhelnek s mindenféle vágyat hajtanak, akik mindig csak tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. … Az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban. A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek: tévúton járnak és tévútra vezetnek. .. Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen.

2013. május 30., csütörtök

Úrnapja - Semmi sem szent előttük: meggyalázták az úrnapi körmenetet

Ma a katolikus Egyház Úrnapját ünnepli, azaz az Oltáriszentségben lévő megváltót, aki saját magát adta eledelül, hogy az ember el ne vesszen.
 
Ha egy zsinagógába nemhogy betörnek, hanem falára bármit is festenek, ami az odajárókat sérti, világraszóló botrányként tálalja a média. Más a helyzet persze, ha viszont ezt egy templommal teszik, vagy ha meggyaláznak egy szakrális szertartást. Pedig ez utóbbi hányszor megtörtént a Lenin-fiúk uralma alatt! Például 1919 Úrnapján a budavári Mátyás- és a Krisztina téri templomi körmenetbe belelőttek s egyikük a szentségtartót leköpte. Erre emlékezünk ezúttal Tormay Cécile Bujdosó könyvével.

Jonny Mnemonic - Extra memória az agynak

"Johnny a XXI. század életművésze, az agyába drótozott memóriatárban jó pénzért adatokat csempész a világ egyik sarkából a másikba. Ezúttal azonban alaposan melléfogott. Implantját vészesen túlterhelték, 320 gigabyte feszíti a koponyáját, ráadásul a jakuzák is a nyomába eredtek, hogy titokzatos megbízójuk számára megszerezzék a mnemonikus futár fejét, benne az emberiséget sújtó halálos kór ellenszerét. Johnnyt csak saját ravaszsága mentheti meg üldözői hálójából, valamint egy váratlan szövetséges: Jane a kibernetikailag föltuningolt testőrlány." [Johnny Mnemonic - A jövő szökevénye]

2013. május 29., szerda

A végső idők jelei A dialógus kultúrája és Jézus ellenségei

Tudjuk, hogy manapság mennyire ragaszkodnak a párbeszédhez: mindenütt párbeszéd zajlik, a katolikusok között, a Pius Közösséggel, a nem-katolikusokkal, a különböző vallások között, a nem-hívőkkel. Holott, ha Krisztus példájára tekintünk, látjuk az Ő kemény korholását a farizeusokkal, az írástudókkal és a papokkal szemben, melyek során a legkeményebb kifejezésekkel azzal vádolta őket, hogy az ördög az atyjuk, és kijelentette, hogy bűneikben fognak meghalni. Látjuk, hogy szigorú isteni büntetésekkel fenyegette, és újra meg újra képmutatással vádolta meg őket, továbbá fösvénységgel, hazudozással, Mózessel szembeni hűtlenséggel, gonoszsággal, igazságtalansággal, galádsággal, hitetlenséggel. Látjuk, ahogy kemény szidalommal illette őket, vagy amikor „kígyók, viperák fajzata”-ihoz, és „fehérre meszelt sírokhoz” és más effélékhez hasonlította őket. [Mt 23,13-36]

2013. május 28., kedd

Végső idők - A génmódosított búza több száz emberi gént elcsendesíthet

Bár az Európai Unióban, Spanyolország kivételével, a genetikailag módosított növények termesztése nem megengedett, sajnos ezek alapanyagként mégis sok ételbe bekerülnek, úgy, hogy erről legtöbbször nem is tudunk. A növények genetikai módosításának szükségességét legtöbbször azzal próbálják indokolni a nagyközönségnek, hogy a megnövekedett népességet csak így lehet ellátni a szükséges étellel, ez azonban két szempontból is hazugság. A népességnövekedés hamis problémája sok ilyen intézkedéshez szolgál ürügyként, azonkívül a GMO növények hosszú távon a hozam romlásához és a termőföld tönkretételéhez vezetnek.

2013. május 27., hétfő

Istenkísértés - Magyar magashegyi hegymászok halálának margójára

"Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.” [Mt 4,7]

A mindenható Isten adjon nekik nyugodalmat!
Akik olvassák a blogomat, azok tudjuk, hogy nem feltétlenül vagyok ún. "pol korrekt", nem a fő sodratú és a "társadalmilag elfogadott" megközelítésben szemlélem a dolgokat, hanem Isten által az ő Fián keresztül adott tanítás fényében. Ez sokszor nem tetszik másoknak (volt már olyan email, amiben bicskanyitogatónak nevezték álláspontomat), de ez nagyon helyes, mert így gondolkozásra késztethetek embereket. Jelen írásom hasonló lesz. (Ahogyan fiatal pap barátom mondta volt egyszer, hogy nem azt kell nézni, hogy egy prédikáció helyes vagy helytelen, tetszik vagy nem, hanem azt, hogy ideje van szónak, ami nem biztos, hogy sokaknak fog tetszeni.

2013. május 26., vasárnap

Végső idők - Állati emberjogok az ember-állat hibrideknél

Kentaur
Több alkalommal is beszéltünk arról, hogy az özönvíz előtti időkben a bukott angyalok megtanították az embereknek, hogyan lehet keresztezni az embert az állatokkal, olyan teremtményeket eredményezve, hogy Isten kénytelen volt megtisztítani a földet. „Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket.” – [Gen 6,7]

2013. május 25., szombat

Pázmány Péter, a főpap és az államférfi III.

Magyari István sárvári lutheránus prédikátor 1602-ben jelentette meg Az országokban való sok romlásoknak okairól című könyvét, amelyet Nádasdy Ferenc királyi tanácsosnak, alsó-magyarországi főkapitánynak, a „keresztyén tanítók” pártfogójának dedikált. Ebben a szerző a török hódoltság okaira próbál magyarázatot találni, melyet Isten büntetésének tart. A következőket írja erről: „Nem sokkal vagyon nekünk is különben dolgunk az törökkel, mint Herkulesnek vala az hidra kígyó ellen való igyekezetiben, mert miképpen hogyha egyik fejét Herkules elvágja vala az hidrának, legottan más két vagy három feje nő vala az egy elvágott helyében…”

2013. május 24., péntek

Az amerikai homokosok diadala: az Amerikai Cserkészszövetség fogadja a buzi tagokat

Feloldották a tiltást, így az Amerikai Cserkészszövetségnek január elsejétől lehetnek homoszexuális tagjai is - írja a BBC. A betegségüket nyíltan vállaló felnőtt csapatvezetők esetében ugyanakkor érvényben marad a tilalom.

Blaszfémia - Jézust és Mohamedet könnyen lehetne egy asztalhoz ültetni...

Bekövetkezőben van az, amitől őseink annyira óvtak 1456-ban Nándorfehérvárnál, 1571-ben Lepantónál, 1683-ban a Bécs melletti Kahlenbergnél és 1686-ban Buda váránál: Európa iszlámosítása. Rómától Párizsig egyre több mecset épül, s ami a legszomorúbb, hogy ehhez keresztény, kiváltképpen katolikus teológusok is asszisztálnak. Benyik György teológiatanár például 2007-ben a szegedi 19. biblikus konferencián az „iszlám-katolikus párbeszéd” lényegét így foglalta össze: „Úgy gondolom, hogy Ábrahámot, Jézust és Mohamedet könnyen lehetne egy asztalhoz ültetni.” (Magyar Nemzet, 2007. szeptember 8.)

2013. május 23., csütörtök

Csak vallásos iskolákkal virágoztatható fel egy nemzet!

Kié az ország? Akié a föld, mondja az okos. Akié az iskola, mondja a bölcs. Igen, ez utóbbi tudatosul bennünk, ha kezünkbe kerül egy-egy, kicsiben bizony az ország lelki-szellemi állapotát is híven tükröző hajdani iskolai évkönyv vagy pedagógiai közlöny, aztán pedig, hogy csak vallásos iskolákkal virágoztatható fel egy nemzet! Mára már nem szokásuk persze iskoláinknak, hogy évkönyvben örökítsék meg működésüket, és talán jobb is. Mert hiszen (tisztelet a kevés kivételnek!) miről is számolhatnának be? Van iskoláinkban még magyarságismeretre, nemzeti öntudatra, honvédelemre, rendszeretetre, és ami mindezeket megelőzi, hit- és erkölcstanra nevelés?

2013. május 22., szerda

A végjáték beteljesedik? - Az Istenné váló ember

Oregoni tudósok május 15-én bejelentették: sikerült emberi hámsejtekből embrionális őssejteket létrehozniuk. O'Malley bíboros figyelmeztetett: az új eljárás erkölcsileg súlyosan aggályos.

2013. május 21., kedd

Kántorböjt

A latin „ieiunium quatuor temporum” félrehallásából keletkezett a magyar „kántorböjt” kifejezés, amelynek természetesen semmi köze sincs a „kántor” szavunkhoz. Évente négyszer három napon böjtölünk a papokért és a papságra készülőkért. A tradicionális latin rítusokban külön miseszövegek tartoznak hozzájuk, illetve ezekhez kapcsolódik az ún. kisebb rendek feladásának a szokása is a kispapok részére. Mindegyik kisebb rend egy-egy lépcsőfokot jelent a szentségi karakterrel bíró szerpapi illetve áldozópapi fokozat eléréséhez.

Megalakult a Keresztény Nők a Femen Ellen nemzetközi mozgalom - videóval

Maria Piasecka Łopuszańska
A minden hagyományos értéket tagadó Femen nevű szélsőliberális, destruktív, feminista "nőjogi aktivisták" Istent és embert nem ismerő ámokfutás-sorozatának reakciójaképpen nemrégiben megalakult a Keresztény Nők a Femen Ellen (Christian Women Against Femen) elnevezésű nemzetközi mozgalom. A mozgalom elindítója egy lengyel hölgy, Maria Piasecka Łopuszańska, aki nem mellesleg a Kobiety Dla Narodu (KDN) - magyarul Nők a Nemzetért - elnevezésű lengyel hazafias mozgalom vezetője is.

2013. május 20., hétfő

Csíksomlyói Szűz Mária könyörögj érettünk - avagy miért nem járok a somlyói búcsúba

Életem egyik meghatározó élménye volt 1990 pünkösd péntekjének éjszakáján, - amikor segélyszállítmányt vittünk a csángóknak - éjfélkor [akkor még megtéretlenül] a Csíksomlyói kegytemplomba lépve épp akkor hangzott fel a Székely Himnusz. Talán egy életre meghatározó élményt és kegyelmet adott nekem, hogy visszataláljak a katolikus hitre. Ezután többször voltam a pünkösdi búcsún, de 2000 után volt egy időszak, amikor időben nem tudtam összeegyeztetni az utazást egyéb elfoglaltságommal.

2013. május 19., vasárnap

A végjáték - Az eretnekség útján a pápa

A hír rövid és tömör. A mai hívőknek a lényeg fel sem tűnik, mert hittanon, vagy mondjuk régmódiasan: katekizmuson már nem tanítják és lassan a bűntetőjog alá fog tartozni, ha kimondjuk: eretnek vagy eretnekség. A hír pedig annyi, hogy Ferenc, az új pápa monofizita kitüntetést vett át a kopt (egyiptomi) pápától.
A lényeg pedig az, hogy a koptok monofiziták. Ami a római-katolikus és ortodox egyház szerint is eretnekség, ugyanis Jézus emberségét tagadják. Az egyház a 451-s Kalkedóniai zsinaton eretnekségnek minősítette és kiközösítette a követőket.

2013. május 18., szombat

Pázmány Péter, a főpap és az államférfi II.

Az erdélyi küldetésből így semmi sem lett, ott és a királyi Magyarországon egyébként is zűrzavaros politikai és katonai helyzet alakult ki, már évek óta zajlottak a tizenötéves háború (1591-1606) csatározásai a Habsburgok vezette keresztény koalíció és a török között. Graz a „híd Róma és Magyarország között” szerepet töltötte be a rekatolizáció folyamatában. Egyetemére az osztrák tartományokból, Horvátországból és a királyi országrészből is egyre nagyobb számban küldték fiaikat a neves nemesi famíliák, így például a Zichy, Nádasdy, Erdődy, később a Zrínyi-család sarjai végezték itt tanulmányaikat. Miután Pázmány végigtanította a hároméves filozófiai kurzust, elöljárói új, keményebb feladat megoldására szemelték ki. Ismét felvetődött az erdélyi misszió lehetősége, azonban végül 1600 októberében Vágsellyére (jelenleg Szlovákiához tartozik), a magyar nyelvterület egyetlen jezsuita kollégiumába irányították a fiatal pap-tanárt.

2013. május 14., kedd

A végjáték - A hit bizonyosságának fellazítása

A Szentatya szokásos napi (2013. május 8. szerda) szentmiséjén ezúttal a vatikáni kormányzóság és Vatikán állam bíróságának munkatársai, továbbá a vatikáni kertek virágkertészei vettek részt. Így a pápa lassan közelebbről találkozik és ismerkedik a Szentszék szolgálatában dolgozó emberekkel. A pápával együtt misézett Francesco Coccopalmerio bíboros, a Törvényszövegek Pápai Tanácsának elnöke és Oscar Rizzato püspök.

2013. május 13., hétfő

A végjáték - Ferenc csúsztatásai

A köznapi életből vett „találó hasonlatai” [Ferencnek], mint például a „háziasított Szentlélek”, a „dezodor-Isten,” a „szatelit-keresztény,” a „kellemes-langyos nyári éjszaka-szerű isteni türelem” stb., könnyebben megragadnak az emberek emlékezetében, mint a professzori értekezések. Ugyanakkor ezek a kifejezések csak azt szolgálják, hogy a Szenthez, vagyis Istenhez és az ő világához kapcsolódó fogalmainkat egy-egy hatásos képzettársítási segédlet örve alatt a blaszfémia határát súroló módon állítsa a hozzájuk nem illő kifejezések mellé.

2013. május 12., vasárnap

Az MKPK szégyene: máig alig tett valamit érdemben Mindszenty boldoggá avatásáért

Ezen a héten emlékeztünk arra, hogy harmincnyolc éve, 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József bíboros. Noha a hitünkért és hazánkért mindvégig állhatatos bíborosunkról idestova két évtizede a magyar egyházi vezetés valósággal dicshimnuszokat zeng, szégyen, hogy eközben mindmáig alig tett valamit érdemben boldoggá avatásáért, holott erre vár az öt világrész valamennyi hitében hű maradt magyarja, elvégre aligha van nagyobb lelki támasz egy nemzet életében, mint ha emelt fővel vallhatja boldognak lelki elöljáróit.

2013. május 11., szombat

Pázmány Péter, a főpap és az államférfi I.

A 17. század első harmadában a királyi Magyarország szellemi, vallási és politikai vezetője, fárosza Pázmány Péter esztergomi érsek volt. A politikai ellenfél, Kemény János – utóbb erdélyi fejedelem – emlékiratában így méltatja: „Egy időben élének ez három nagy magyarok: 1. Bethlen Gábor, 2. Pázmány Péter, 3. Eszterházy Miklós, akiknek esméretekben voltam, köztök nagy dolgokban forogván nevekedtem”. Pázmány egy személyben volt kora politikai vezéregyénisége, a rekatolizációs folyamat megvalósítója és irodalomtörténetünk jeles klasszikusa.

2013. május 10., péntek

Miként szeresse a magyar diák hazáját? Erre válaszol egy püspökünk

Erre a kérdésre korántsem csak költő, író, netán politikus eleink adtak könyvtárnyi útmutatást diákjainknak, hanem tömegeket megmozgató, nevelési tanácsadásban élenjáró, pszichológusokat megszégyenítő empátiával megáldott főpapjaink is, mint a hetvennégy éve, 1939. május 5-én Budapesten elhunyt Tóth Tihamér veszprémi püspök. Nyomatékosította, hogy a kereszténység nem nyomja el a nemzeti érzést, hanem egyenesen 'megnemesíti' azt, hiszen 'szent vallásunk nem hirdet internacionalizmust oly értelemben, hogy le kell rombolni a nemzetek közt a különbségeket és sajátosságokat (mert hiszen ez a természet rendjének megbontása volna), hanem ellenkezőleg, a leghangosabban tiltakozik minden nemzeti elnyomás ellen'.

2013. május 9., csütörtök

A Pentagon meghátrált a keresztény evangelizációval kapcsolatban

Két poszttal ezelőtt írtam arról, hogy egy friss javaslat szerint az amerikai hadseregben büntethetővé válna a hit bármilyen kifejezése mások felé. A nagy visszhangnak és felháborodásnak köszönhetően, úgy tűnik, erre a szabályozásmódosításra nem kerül sor. A Pentagon csütörtökön bejelentette, hogy a hadsereg tagjainak minden joga megvan arra, hogy másokkal beszéljenek hitükről, visszavonva korábbi figyelmeztetésüket a „hittérítésről”, ami az új javaslat szerint hadbírósági intézkedést vont volna maga után.

2013. május 8., szerda

A végjáték - A német püspökök egy agnosztikust tüntettek ki a német gyermek- és ifjúsági könyv-díjjal

A bevallottan agnosztikus Tamara Bach írónő kapta meg 2013. április 30-án a német püspöki konferencia gyermek- és ifjúsági könyv-díját. Gebhard Fürst média-püspök Bach-nak a Carlsen kiadónál megjelent „Was vom Sommer übrig ist” (Ami a nyárból megmarad) című könyvét jutalmazta. 

2013. május 7., kedd

A Pentagon hadbíróság elé állíthatja a keresztény hitüket kifejező katonákat

A Pentagon nyilatkozatban erősítette meg, hogy a katonák hadbíróság elé állíthatók, ha hitüket próbálják népszerűsíteni: „A vallásos térítés nem megengedett a védelmi minisztérium fennhatósága alatt… A hadbíróság elé állítás és egyéb nem törvényszéki büntetések jellegét minden esetben egyéni alapon kell elbírálni…”. A nyilatkozatot azután tették közzé, hogy a Pentagon megbízottjai hivatalos tanácskozáson vettek részt Mikey Weinstein keresztényellenes szélsőségessel, a hadseregben szolgáló és hitüket másokkal megosztó keresztények elleni hadbírósági eljárás kidolgozására.

2013. május 6., hétfő

Hogyan árulja el Istent, és hogyan csinál magából bolondot Európa

Marad a templomépítés-tilalom 
Szaúd-Arábia továbbra sem engedélyezi a nem-iszlám imahelyek építését. Mint „az iszlám szent helyeinek bölcsője” nem engedheti meg a királyság más vallások templomainak felállítását, mondta Mohammed al-Issa szaúdi igazságügyi miniszter szerdán Brüsszelben az Európa Tanács ülésén a képviselők előtt. Mindeközben kijelentette, hogy a jogállamiság és az emberi jogok Szaúd-Arábiában biztosítva vannak. A bíróságok átláthatóan működnek, és hajlandók alávetni magukat egy vizsgálatnak.
Beszéde után al-Issa meglátogatta a belga főváros iszlám központját. (!)
Szaúd-Arábiában mindegy másfél millió keresztény vendégmunkás él. Bibliát tilos behozni az országba. Ugyancsak tilosak a keresztény istentiszteletek és a keresztény szimbólumok viselése.

2013. május 5., vasárnap

Az Egyház megújítója, a Tridenti Zsinat pápája

Az egyház megújítója a protestantizmus korában, a katolikus hit és tanítás védelmezője, a Tridenti Zsinat (1545-1563) (az ellenreformáció) határozatainak és rendelkezéseinek átültetője az Egyház és a világ élet gyakorlatába.
Csak hat évet, 1566-tól 1572-ig volt pápa, mégis jelentős volt V. Piusz pápasága, hiszen ő ültette át a gyakorlatba a tridenti zsinat eredményeit. Mondhatjuk, hogy pontifikátusa fordulópont volt az Egyház életében. II. János Pál pápa azt írta 2004-ben, elődje születésének ötszázadik évfordulójára kiadott levelében: V. Piusz pápa igyekezett hithűen végrehajtani a tridenti zsinat határozatait. Kiadta a római misekönyv javított verzióját, az új katekézist, az új breviáriumot, és kötelezte az egyetemeket Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae című művének tanítására.

2013. május 4., szombat

A végjáték - Amerikai hírességek a sátán szolgálatában

Az eredeti cikkben az "okkult szolgálatában" kifejezés szerepelt, de véleményem szerint a sátán sokkal jobban leírja a valóságot.
Már a múlt bölcsei is észrevették, hogy a zene nagy hatással van hallgatóira. Lenin azt mondta: „Egy társadalmat többek között zenéje segítségével lehet elpusztítani.” Manapság a fiatalok zenével ébrednek, zene szól az autóban, zene mellett tanulnak, játszanak, és zenére alszanak el. Egy átlag kamasz hetediktől tizenkettedik osztályos koráig 11.000 óra zenét hallgat. A zene egyenesen az emberek lelkére hat (a “muzsika” szó az ógörög múzsa szóból ered, ami a zene lelki ihletőjére utal), ezért is olyan fontos a hatalom számára, hogy a tömegek az általuk jóváhagyott, az ő üzenetüket közvetítő előadókat hallgassák.
Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” [Ef 6,12]

2013. május 3., péntek

A végjáték - Milliók az „őrület” határán

„Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.” [Lk 21,26]

Terrorizmus, káosz, félelem a jövő miatt. Barack Obama, de még inkább a globalizáció és a félelemkeltés korában, a világ alapvető változásokon megy keresztül. Ezzel nyilván a legtöbb ember tisztában van. Amit azonban csak kevesen látnak, hogy ezek a változások az emberek tízmillióit sodorják az őrületbe vagy a depresszió és önpusztítás mélységeibe.

2013. május 2., csütörtök

A végjáték - Keresztényellenes bűncselekményt követtek el a „kiskorúak”

Két kiskorú rongálta meg Kaposvár toponári városrészében a Szentháromság Plébánia Hivatal Keresztút Stációit. Úgy látszik ez a legújabb módi az eltérő kultúrájúak körében, hogy gyerekek rongálják meg a keresztény kegyhelyeket. Reméljük, a világsajtó címlapon hozza a gyűlölet-bűncselekményt, és ezért szólanak fel a liberális jogvédők is.

Végjáték - Nem engedtek papokat a bostoni robbantás sebesültjeihez

A The Wall Street Journal munkatársa írja: a robbantás után több tucat sebesült hevert az utcán, ahol orvosok, ápolók, tűzoltók, rendőrök nyüzsögtek, az odasiető papokat azonban nem engedték a helyszínre. Mint ismeretes, április 15-én délután két robbantás történt a Boston Marathon céljának közelében. Hárman életüket vesztették, és legalább 144 személy szenvedett sérüléseket.

2013. május 1., szerda

Brazíliában nem hajlandó visszavonulni a homoszexuális barát katolikus pap

Nem vonul vissza az a brazil pap, akit hétfőn közösített ki a brazil katolikus egyház, mert nem volt hajlandó visszavonni a ferde hajlamúakat támogató kijelentéseit.

A végjáték elkezdődött - Szekták újevangelizációja pápai engedéllyel

A neokatekumenális út a május 19-ig tartó húsvéti időben világszerte 120 országban tart nyilvános missziót a városokban, hogy „reklámot csináljon a hitnek”. Ausztriában Grazban, Linzben, Salzburgban, St. Pöltenben, Villachban, valamint Bécsben négy helyen is tartanak ilyen megmozdulást.