"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. november 18., kedd

Ferenc: Párbeszédet kell folytatni az iszlámmal

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Kiv 20,2-3]

A Szentatya november 10-én fogadta az ad limina látogatást végző szenegáli, zöld-foki-szigeteki, mauritániai és bissau-guineai püspöki konferenciák tagjait. Ferenc pápa beszédének központi témája a keresztény hit megszilárdítása és a muszlimokkal való párbeszéd volt.

Az egyházfő jelenlévőknek átadott beszédében kiemelte, hogy ezekben az afrikai országokban a keresztények gyakran kisebbséget alkotnak, mégis bátor és nagylelkű evangéliumi tanúságtételt nyújtanak.

Az afrikai főpásztorokat a keresztény hit megszilárdítására buzdította a pápa, elsősorban az erkölcsi szinten könnyebb és vonzóbb más vallási javaslatok ellen. Az afrikai társadalmaknak is szembe kell nézniük a szekularizáció jelenségével. Ezért fontos, hogy szilárd doktrinális és spirituális képzést biztosítsanak a világi híveknek, hogy el tudják kerülni a hit peremre szorítását a közéletben. A papok képzése is nagyon fontos, valamint hogy mindig számíthassanak püspökeik közelségére.

Ferenc pápa beszédében érintette a családpasztoráció témáját is a püspöki szinódus tükrében. A család a társadalom és az egyház alapsejtje, itt tanuljuk meg a hit alapjait és a közösségi élet alapelveit, és gyakran itt születnek a papi és szerzetesi hivatások.

A Szentatya foglalkozott a vallásközi párbeszéd, különösen is az iszlámmal folytatott dialógus kérdésével. Egyre inkább szükség van az építő jellegű párbeszédre sok helyütt többségi vallással a békés együttélés érdekében. Az egyháznak ugyanakkor vallási különbségtétel nélkül tanúságot kell tennie mindenkinek Isten szeretetéről társadalmi megnyilvánulásai során.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió (Magyar Kurír)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: párbeszédet csak azzal lehet folytatni, aki képes meghallgatni a másikat és érveket ütköztetni. Aki hajlandó együttélni a másikkal. Ez az iszlámról nem igazán mondható el. Ajánlom elolvasásra a múltheti: EZT AKARJUK? - A mohamedánok ajánlata a "hitetleneknek": áttérés, alávetettség, halál