2014. október 30., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság III. rész

Mítosz: Az inkvizíció a katolikus Egyház által uralt középkori világ bigottságából, kegyetlenségéből, intoleranciájából fakadt.

Valóság: Az inkvizíció egy nyugodt, megfontolt, körültekintő kísérletből ered, amelynek célja az összhangnak, az egységnek olyan jogi eszközét létrehozni, amely kiküszöbölné a tömeg önfejűségét, indulatát, bigottságát. A középkori inkvizítorok nemcsak a teológiai, hanem a társadalmi veszélyek ellen is küzdöttek. Az inkvizíciót a XII. század végén Dél-Franciaországban alapították, válaszul az albigensek eretnekségére; ez a szekta különösen erős volt Lombardiában és Languedocban.

2014. október 29., szerda

A borg útja: Kilenc létező technológia, ami hamarosan az emberi testekbe kerül(het) [videóval]

„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” [Jel 13,16-18]

Látva az Apple Watch és hasonló új kütyük iránti fokozott érdeklődést, az ember azt gondolhatná, hogy a hordható elektronikák állnak majd a következő legfontosabb technológiai változás középpontjában.
Nem így van. A hordható eszközök is kapnak egy rövid időt a rivaldafényben, de ez csupán egy átmeneti időszak. A testen töltött rövid időt követően az elektronikák a testbe költöznek.

2014. október 28., kedd

A lovagrendek [videóval]

A sok hiányosság és szörnyűség mellett nem szabad elfelejteni, hogy a keresztes hadjáratok mögött egy vallásos motívum, a kereszténység megvédése, továbbá erős összetartozás állt, úgy a nyugati kereszténységen belül, mint a keleti kereszténység felé. A vállalkozások mögötti vallásos eszme a lovagrendek keletkezésében jutott újabb kifejezésre, melyek a középkor egyik legsajátosabb képződményei.

2014. október 27., hétfő

Keresztes hadjáratok

A tegnapi Krisztus Király ünnepét követően nagyon jó alkalom adódik, hogy általam fontosnak gondolva - az idősebb korosztályokba a kommunista rendszer által belevert - téveszméket megpróbáljuk eloszlatni. Ezt csak úgy lehet megtenni, ha bizonyos történelmi események másik aspektusát is bemutatjuk az olvasóknak. Ezért kezdtem el az Inkvizícióval foglalkozó poszt sorozatot, és ennek a kiegészítése lett a kereszteshadjáratok, valamint - holnap - a Lovagrendekről szóló anyag.

De nemcsak az idősebb korosztályt mételyezte meg az egyházellenes tanítás, hanem a fiatalságot is, de már nem a kommunisták antiklerikális nézetrendszere vezérelte oktatás, hanem a sokkal rosszabb (sátáni) liberális rendszer. De hőn szeretett egyházunk oktatása sem olyan [néhány nagyon jó kivételtől eltekintve], amilyennek lennie kellene. Túl közelről láttam az általános iskolai, római-katolikus oktatást, hitoktatást. (Isten irgalmazzon nekik!)
Apologéta

2014. október 26., vasárnap

Prédikáció: Krisztus Király ünnepe

Idézet Lefebvre érsek könyvéből, "Megfosztották a koronájától":

"Kortársaink jelentős része azok nyomdokaiban lépked, akik a múlt században nyerték el a filozófus címet, és azt állítják, hogy minden hatalom a néptől származik. Itt válik szét az út a katolikus és az új mesterek között. A katolikusok a parancsolás jogát Istenben keresik, és természetes forrásként onnan is árad, a szükséges princípiumból."

Krisztus Király ünnepe [Október utolsó Vasárnapja]

E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Krisztus uralmát ismét be kell vezetni az állami és társadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnként visszatérő ünnepnap, amely mind a feljebbvalóknak, mind az alattvalóknak hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok felett való fölséges és föltétlen uralmát.

2014. október 25., szombat

Jehova Tanúi: Három új ‘királyság ének’ részletei kerültek nyilvánosságra

Egy ismeretlen informátor kapcsolatba lépett a JWsurvey-jel, és részletes adatokkal szolgált három új Királyság-énekkel kapcsolatban, melyeket várhatóan az Őrtorony október 4-5. megtartandó, 2014-s Éves Közgyűlésén fognak közrebocsátani. Az énekek, melyeknek címe: “A Királyság már létrejött – Jöjjön hát el!,” “Adj nekünk bátorságot” és “Jehova a te neved”, hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a Tanúk engedelmesek legyenek, és szilárdan álljanak az ellenállás közepette.

2014. október 24., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 57. rész - Zsidó ceremónia a katolikus templomban

Az amerikai Illinois állam beli Invernessben található Holy Family Church [Szent Család Templom] megengedte a Zsidó Beth Tikvah  gyülekezetnek, hogy használhassa a templo oltárját és bemutathassák a Rosh Hashana-t szeptember 24-26 között. Visszatérésük után a templomban tartották a Yom Kippur ünnepüket. is.

2014. október 23., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság II. rész

Mítosz: A középkori inkvizíció a Katolikus Egyház által fenntartott, centralizált, mindent behálózó, teljhatalmú elnyomó szervezet volt.

Valóság: Az inkvizíció, mint egyedüli, teljhatalmú, félelmetes törvényszék, „amelynek ügynökei mindenütt a vallási igazság, az intellektuális és a politikai szabadság útjában álltak, mindaddig, míg a felvilágosult XIX. században meg nem döntötték”, a képzeleten kívül nem létezett. Az inkvizíció mítoszát „a XVI. századi spanyolellenes vallási reformerek” teremtették. Ez az elképzelés, amely mítoszok és legendák sokaságából állt össze, a XVI. századi nagyfokú vallásüldözés kontextusában öltött alakot.

2014. október 22., szerda

Teremtés vagy evolúció? - Adatábrázolás a természetben. A DNS

Mást kerestem a NET-n - ezt most még megtehetem büntető adó nélkül - és belefutottam egy nagyon érdekes szakmai cikkbe. Egy kolléga okfejtésére és magyarázatára találtam. Amit eddig is gondoltam, de a bizonyítását nem vezettem le, azt megtette a kolléga.

Ugyanis érdekesen jár annak az embernek az esze, aki műszaki végzettséggel is rendelkezik, mert a hitet elfogadva, azért a gondolkodást nem hagyja ott a hit elfogadásának idejénél. A hitet megélve bizonyos dolgokat képes végiggondolni. Ezt történt a teremtés kontra evolúció esetében is. Számomra eddig is elképzelhetetlenül alacsony volt a matematikai valószínűsége az evolúciónak.