2015. július 7., kedd

Végső idők: Nyilatkozattételi tilalom keresztényeknek

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]

Nem tudom, hányan követték a Sweet Cakes nevű cukrászda ellen indított per ügyét. Arról a mára bezárt cukrászdáról van szó, amelynek keresztény tulajdonosai nem voltak hajlandóak tortát sütni egy leszbikus esküvőre. A vállalkozás nemcsak kénytelen volt felhagyni tevékenységével és megfizetni a kiszabott 135 000 dolláros (körülbelül 38 millió forintos) büntetést, de mára az állam, a keresztény házaspárral készített rádióinterjú miatt megtiltotta, hogy a nyilvánosság előtt arról beszéljenek, hogy a hitük miért készteti őket az ilyen jellegű megrendelések elutasítására.

2015. július 6., hétfő

Prédikáció: Pünkösd utáni VI. Vasárnap [hangfelvétel]

A Szent X. Piusz Papi Testvériség (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, Piusbruderschaft) Magyarországon, 2015. július 5-én bemutatott tridenti rítusú szentmiséjén elhangzott Homília, melyet P. Papp Péter atya mondott.

2015. július 5., vasárnap

Prédikáció: Don Bosco

Kedves hívek!

Születésének 200 éves évfordulóját ünnepeljük Don Bosconak, a Torínói fiatalok apostolának. Az elhanyagolt és elhagyott utcagyerekekkel törődött és létre hozott egy szervezetet, mely a mai napig működik. Ezen ünnepi alkalomból, ő lett az idei Jaidhofi fiú gyermektábor patrónusa. Ezért a mai prédikáció, egy rövid összefoglaló Don Bosco életéről lelkiéletünk jobbításához.

2015. július 4., szombat

Papszentelés képekben

"Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech." [Psalm 109,4]

2015. június 27-én diakónus és papszentelést tartott a Szent X. Pius Papi Testvériség a Bajorországi Zaitzkofenben. Erről mutatunk képeket.
Itt és most csak annyit tudunk hozzáfűzni, amit a a magyarországi közösségek imádkoznak minden csendes szentmise végén:

Jehova Tanúi: Kinek a közvetítője Jézus?

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jézus vajon Jehova Tanúinak is közbenjárója?
Hány közvetítő van Isten és emberek között?

2015. július 3., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 82. rész - Júdás csókú áruló

"Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad." [Jn 14,15-16]

A Júdás csók (árulás) ára a püspöki kinevezés, a gyűrű. Rian püspök a tradíciót, a Jézus által adott tanítást (és nem mellesleg a követőit) árulta el. Még az FSSPX-ben kezdte, de ma már a zsinati egyház tagja és püspöke, új misét(?) mutat be.

2015. július 2., csütörtök

A liberalizmus bűn - 30. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. június 25., csütörtök

A liberalizmus bűn - 29. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. június 22., hétfő

Legyen végre elég! - A Szeretet vallásának testvér népe

"„Hozzátok ide!” - mondta, s meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek." [Mt 14,18-19]

Tényleg legyen végre elég.

Állítsuk meg, hogy a cionisták tartsanak nekünk katolikus, keresztényeknek kioktatást toleranciából, vallástoleranciából. Először magukba kellene szállni, mély és valódi bűnbánatot, majd utána az irgalmas szamaritánus mintája a felebaráti szeretetet  gyakorolni, és nem utolsó sorban az erkölcsi (morális) életüket keresztényire, na meg a Talmudot (Tórára) lecserélni. És utána talán elmondhatják a bajukat. De addig egy cionista ne ossza észt, immár többed alkalommal. Most legutoljára a Tihanyi apátságban. Bárha belegondolok, hogy az apátság a bencéseké, és most ki az apátjuk, na meg az apát úr kivel írt közösen könyvet (egyébként Horn Gyulával), akkor nagyon nem is csodálkozom. De akkor is legyen végre elég, és mi katolikusok és az Egyház is a híveinkkel, illetve a még nem hívőknek a hitre vezetésével foglalkozzunk, ne pedig egy többségében Istentelen és másokat kihasználó népességgel.

2015. június 21., vasárnap

Prédikáció: Zarándoklat Rómába Szent Péter és Pál apostolok ünnepére készülve

Kedves hívek!

A júniusi hónaphoz illően ma egy lelkizarándoklatot teszünk Rómában, ahol meglátogatjuk Péter és Pál apostolok nyughelyét mivel június 29. tartjuk a két apostol ünnepét.

Ferenc pápa a keresztény Európa helyett az iszlám világot védi

Ferenc pápa ismét kimutatta, valójában mit támogat. Vén kontinensünk, pláne nyugati félteke, mintha teljesen felszámolná önmagát, és tiporja sárba legszentebb hagyományait, amikor keblére öleli az iszlámot. És erre mit tesz Ferenc pápa? A keresztény Európa helyett az iszlám világot védi.

2015. június 20., szombat

Jehova Tanúi: Olvasói levél tárgyi tévedésekkel

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
"Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták Jézusnak: »Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?« Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák.

2015. június 19., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 81. rész - Szentségtörés [videóval]

"Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." [Mt 28,19-20]

A fenti Szentírási helyet nevezzük keresztelési parancsnak, amit Jézus adott az apostolai számára. A szövegből következik, hogy csak értelmes lényeket, embereket lehet megkeresztelni, mert mert csak az ember képes a tanítás megtartására. "A keresztség által lesz az ember Isten teremtményéből, Isten gyermeke." Aki nincs megkeresztelve az nem gyermeke Istennek, csak egy teremtménye a sok közül. 

2015. június 18., csütörtök

A liberalizmus bűn - 28. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta