2015. január 25., vasárnap

Új év, szép új világ - Csak erős idegzetűeknek

A mai poszt esetében annak örülnék, ha minél kevesebben olvasnák a benne foglaltak miatt, de tudom, hogy ez nem így lesz. Az ember azt hinné, hogy ilyen nem lehetséges, de a sátán mindent elér, amit akar, ha megfelelően gyenge akaratú emberrel találkozunk. Mai posztunkban ezt fogjuk megmutatni. Eddig csak a homoszexuálisokkal és pedofilokkal foglalkoztunk, de úgy látszik most már foglalkozni foglalkozni fogunk a zoofilekkel és nekrofilekkel is.

2015. január 24., szombat

Jehova Tanúi: “Isten Királysága uralkodik!” - A régi és az új változat

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Amikor az Őrtorony új ‘történelem’ könyvét kiadták ezen a nyáron, azt mondták, azért volt szükséges a kiadása, mivel a régi túl hosszú volt. Az “Isten Királysága uralkodik!” egy vékonyabb, és ebből következően könnyebben lefordítható kötet, mint az elődje.

2015. január 23., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 66.rész - A női oltárszolgálat folytatása

A mai posztban úgy alakult, hogy hőn szeretett, Isten által adott római-katolikus egyházunk női oltárszolgálatának a kiszélesítésével foglalkozunk. Ez az a kérdés, ami 1970-ig fel sem merülhetett, szóba nem kerülhetett. De az a fránya II. Vatikáni Zsinat!

2015. január 22., csütörtök

A liberalizmus bűn - 7. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. január 21., szerda

Homo iniquitatis: "Legyetek készek a nap minden órájában..." - 4. rész

"És az egész föld csodálkozva követé a vadállatot. És imádák a sárkányt (a Sátánt), aki hatalmat adott a vadállatnak (az Antikrisztusnak), és imádák a vadállatot mondván: ‘ki hasonló a vadállathoz, és ki harcolhatna vele?'" [Jel 13,3-4]

„Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje.” (Luk 21,28) Urunk eme szavai Advent első vasárnapjának evangéliumában minden évben újra és újra elhangzanak. Azt követően, hogy Krisztus kimondhatatlan szorongattatásokat és katasztrófákat jövendölt meg az idők végezetére, a fenti szavakkal bátorítani akarta övéit: a legnagyobb szükségben a megváltás már nincs messze többé. E szavakat ezen kívül az Antikrisztusra is vonatkoztathatjuk. Az első pillanattól kezdve bizonyos, hogy nem az Antikrisztusé – bármely időben jöjjön is el – az utolsó szó. Maga az Úr fogja útját állni, és áldatlan uralmának véget vetni. Ezért az Antikrisztusról szóló elmélkedés a hívek számára alapjában véve reményre és bizakodásra ad okot – minden sötétség ellenére, mely ezt a témát jellemzi: „emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok ideje”. 

2015. január 20., kedd

„Az Egyházon kívül nincs üdvösség” dogma helyes értelmezése

Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogmája azt jelenti, hogy a katolikus Egyház abszolút módon szükséges az üdvösségre, vagyis minden egyes ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik.

Ez egyike az Egyház sokak által félreértett tanításának. Az a tény, hogy az Egyház egyes nem-katolikus vagy nem-keresztény istenhívő emberek üdvösségét is feltételezi, sokakat annak hirdetésére ösztönöz, hogy „az Egyházon kívül nincs üdvösség” (Extra Ecclesiam nulla salus est) hittétel már nem tartozik a katolikus Egyház tévedhetetlen tanításai közé. Ez pedig igen súlyos tévedés.

2015. január 19., hétfő

"Dicsőség mennyben az Istennek" - A torinói lepel titkai

A katolikus egyház és a világ egyik legtitokzatosabb ereklyéje, a Krisztus halotti leplének tartott és a torinói Keresztelő Szent János dómban őrzött relikvia eredetével kapcsolatos kiélezett viták, mind a mai napig nem jutottak még nyugvópontra. Jézus Krisztus halotti lepléről elsőként az evangélisták emlékeztek meg. János evangéliumában így írja le, hogy mit látott, amikor a feltámadás hírére a sziklasírhoz sietett:  „A másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. 

2015. január 18., vasárnap

Prédikáció: Vízkereszt utáni II. Vasárnap

Kedves testvérek!

A házasság manapság közönséges dologgá vált, "világi dologgá" ahogy Luther mondta és ezért manapság lekicsinyelve, világiasan és tiszteletlenül kezelik. Isten teremtési rendjében viszont a házasság szentély. Egy olyan szentély, ahol lelkek érlelődnek isten megszentelő kegyelmében és pedig a házastársak lelkei. Egy szentély, ahol a lelkek felnőnek " ...gyarapodnak bölcsességben, korban és kedvességben..." mint a gyerekek. 

2015. január 17., szombat

Jehova Tanúi: "És a milliók, akik nincsenek tudátában Jehova Tanúi prédikálásának"

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jehova Tanúinak egy kiemelkedő tanítása az az ünnepélyes hit, hogy Armageddon a küszöbön áll, amikor is az isteni erők lemészárolnak gyakorlatilag mindenkit, aki nem Tanú.

2015. január 16., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 65.rész - A pápaság és a női oltárszolgálat a liturgiában [videóval]

A legújabb poszt (traditioninaction.org) alapján elkezdtem kattintgatni az egyes kapcsolódó, hivatkozott linkekre és elcsodálkozva láttam, hogy nemcsak Bergoglio pápánknak volt a szokása nőket, lányokat megtűrni az oltárszolgálatban (ministráns, felolvasó stb.), hanem XVI. Benedek pápának is, hogy II. János Pálról már ne is beszéljünk. Bár őróla tudtam ezt, meg még azt is, hogy pl. Pápua Új Guineában félmeztelen bennszülött nő volt a pápai szentmisén a Szentlecke/Olvasmány felolvasója, de az általam látott képek, amiket megmutatok, elborzasztottak. Főleg azzal, hogy az egyház kétezer éves erkölcsi tanítását nullázzák le. A legújabb képek is, melyeken nem félmeztelen, de erősen fedetlen lányok téblábolnak az oltár körül.