2014. november 27., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság VII. rész - A Gallilei-mítosz

Ő fedezte föl, hogy a Föld kering a Nap körül, és nem fordítva. A gonosz középkori egyház és az inkvizíció eretnekként elítélte őt és evvel az egész felvilágosult tudományt. Esete az egyház és vallás elmaradottságának iskolapéldája. Így a mítosz. De hogy is volt ez valójában?

2014. november 25., kedd

"Universiae Ecclesiae" - elsősorban a hatvani híveknek - folytatás 3. rész

A november 17-ei posztban volt róla szó: le lettem tolva, mert átvettem egy cikket és a kép alá odamertem írni, hogy a "nagy tudású kanonok úr". Ezt mindössze azért tettem, mert a - bocsánat nem kanonok, hanem - prépost úr nem volt - akarva, vagy tudatlanul - tisztában XVI. Benedek pápánk Summorum Pontificum Motu Propiojával, illetve az Universiae Ecclesiae instrukciókkal. A képet még jobban árnyalja, hogy a prépost úr arról sem tud - vagy nem akar tudni -, hogy saját egyházmegyéjének - váci egyházmegye - a segédpüspöke, Varga Lajos püspök atya is rendszeresen mutat be Tridenti rítusú szentmisét [ezek szerint a püspök atya "tradícionalista törekvése - is - az ördög műve"], ha máskor nem, de a CLSMA éves, rendszeres szentmiséin Szent Mihály Arkangyal ünnepén. A prépost és Hoffman úr okulására, most felraktam - egyébként az Interneten sok helyen megtalálható - Summorum Pontificium Motu Proprio-t, valamint ma az Universiae Ecclesiae instrukciót.

2014. november 24., hétfő

"Summorum Pontificium" - elsősorban a hatvani híveknek - folytatás 2. rész

A november 17-ei posztban volt róla szó: le lettem tolva, mert átvettem egy cikket és a kép alá odamertem írni, hogy a "nagy tudású kanonok úr". Ezt mindössze azért tettem, mert a - bocsánat nem kanonok, hanem - prépost úr nem volt - akarva, vagy tudatlanul - tisztában XVI. Benedek pápánk Summorum Pontificum Motu Propiojával, illetve az Universiae Ecclesiae instrukciókkal. A képet még jobban árnyalja, hogy a prépost úr arról sem tud - vagy nem akar tudni -, hogy saját egyházmegyéjének - váci egyházmegye - a segédpüspöke, Varga Lajos püspök atya is rendszeresen mutat be Tridenti rítusú szentmisét [ezek szerint a püspök atya "tradícionalista törekvése - is - az ördög műve"], ha máskor nem, de a CLSMA éves, rendszeres szentmiséin. A prépost és Hoffman úr okulására, most felrakom - egyébként az Interten sok helyen megtalálható - Summorum Pontificium Motu Proprio-t, valamint a holnap az Universiae Ecclesiae instrukciót.

2014. november 23., vasárnap

Tradícionális liturgikus öltözékek

A liturgia rendkívüliségének, szakralitásának jelzésére szolgálnak a liturgikus ruhák. Az Anyaszentegyház liturgikus ruhái évszázados természetes fejlődés által alakultak ki. A papi ornátus letisztult, szép formái, gazdag színei, ünnepélyes pompát kölcsönöznek a liturgiának. Az apostolok korára emlékeztetve az első keresztények lelkes áhítatát ébresztik lelkünkben. Szimbolikus jelentésükkel a látható dolgokon túl, a láthatatlanok felé irányítják tekintetünket.

2014. november 22., szombat

Jehova Tanúi: Elhagytuk Jehova Tanúit 4. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek a tanúságtétele le lett jegyezve ebben a könyvben, az együttműködésükért és folyamatos bátorításukért. Külön köszönettel tartozom William Cetnarnak és Kenneth Guindonnak, akika könyvben közölt fényképek legtöbbjét rendelkezésemre bocsájtották, továbbá Riknek, Tomnak és Russnak, akik feldolgozták azokat. Elismerésemet fejezem ki John Hotchkiss Professzornak is, aki számos órát szentelt idejéből annak, hogy segítsen a tanúságtételek szerkesztésében, továbbá feleségemnek, Geraldine-nak, aki legépelte a kéziratot, Clint Crittendennek, aki a fedéltervet készítette, és Ron Vandermeynek, aki korrektúrázta a kéziratot.

2014. november 21., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 59. rész - Szent Patrick nap és a homoszexuálisok


"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét." [Róm 1,27]

Dolan bíboros együtt vonul fel a következő Szent Patrick napon a homoszexuálisokkal. Az ünnepi felvonulást minden évben március 17-én tartják az ír leszármazottak. Az elmúlt, több mint tíz évben mindig megtagadták a szervezők a buzik részvételét a felvonuláson.

2014. november 20., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság VI. rész

Mítosz: Az ember szabadabb és boldogabb, ha az állam vagy a nemzet nem tesz hivatalos nyilatkozatot egyetlen igaz vallás érdekében sem. Ezért tehát az igazi haladás az állam és Egyház szétválasztásában áll.

Valóság: Ez a kérdés kritikus pontja. Ennek legdinamikusabb eleme, leglényegesebb pontja az emberi léleknek a valláshoz és a filozófiához való hozzáállása. Hogy ezt a választ teljesen megértsük, szükséges néhány feltevést tennünk.

2014. november 19., szerda

Szent István és a "táltosok üldözéséről" szóló rendelet

(...) Ami a sokat emlegetett és a Facebookon óriási karriert befutott, sőt sokak által még el is hitt Szent István-i rendeletet illeti a rovásírásos botok állítólagos megsemmisítéséről és a táltosok, regösök üldözéséről, nos, szent királyunknak ilyen rendelete nem volt. 

2014. november 18., kedd

Ferenc: Párbeszédet kell folytatni az iszlámmal

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem." [Kiv 20,2-3]

A Szentatya november 10-én fogadta az ad limina látogatást végző szenegáli, zöld-foki-szigeteki, mauritániai és bissau-guineai püspöki konferenciák tagjait. Ferenc pápa beszédének központi témája a keresztény hit megszilárdítása és a muszlimokkal való párbeszéd volt.

2014. november 17., hétfő

Botrány a Hatvani Belvárosi Templomban - egy tavalyi történet folytatása 1. rész

Elektronikus levelet hozott a postánk:

"Tisztelt Hölgyem / Uram!

Névtelenül gyalázni, gúnyolódni másokon nem keresztényi magatartás. - Névvel sem az.
Aki nem meri a véleménye alá odaírni a nevét az fél. A félelem az ördögtől való!
Szégyenletesnek tartom a magatartásukat!
A keresztényi magatartás az lenne ha levennék a Koza József prépostról irottakat v. írják alá a nevüket - ha nem félnek.

Köszönettel és üdvözlettel

Hoffman József"