2015. augusztus 27., csütörtök

A liberalizmus bűn - 37. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. augusztus 20., csütörtök

A liberalizmus bűn - 36. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. augusztus 16., vasárnap

Prédikáció: Szent István király

Kedves hívek!

A mai napon ünnepeljük Szent István király ünnepét kápolnánkban, melyet tulajdonképen augusztus 20. tartunk. Egy királyhoz mindig hozzátartozik egy kis történelem is, még akkor is, ha ez a legtöbb embernek itt ismert. A magyar-német kapcsolatok kezdetét a harcos viszályok jellemezték. A Pannónia térségből, ahová a 9. század végén betört be a magyar lovasnemzet, a magyarok félelemben tartották szomszédaikat rablóhadjárataikkal. I. Nagy Ottó győzelme 955-ben volt Lerchfelden. Augsburgnál állította meg ezt a folyamatot.

2015. augusztus 15., szombat

Prédikáció: Nagyboldogasszony ünnepe

Kedves hívek!

1950. november 1-n 800 000 ember töltötte meg a Szent Péter teret. XII. Piusz pápa ekkor kihirdette Mária testi és lelki felvételét a mennyekbe, így az ős századok beli hitet dogmává tette. Ez azt jelenti, hogy azóta ez dogma, azaz a szeplőtelenül fogantatott Istenanya és mindenkoron szűz Mária földi élete beteljesítése után a testével és lelkével felvétetett a mennyei boldogságba.

Jehova Tanúi: Olvasói levél

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Mielőtt bemásolnék egy levelet, amit egy elkötelezett és kellően befolyásolható nő írt a saját testvérének, néhány háttér információt szeretnék írni róla, ami talán jobban kihangsúlyozza az élét a dolognak. Volt egyszer egy család, ahol a gyermekek kicsi koruk óta a Jehova Tanúi vallásszervezet tanításai által lettek nevelve. Az édesanya egyedül nevelte a fiát és a leányát, mert így hozta az élet. Volt férje, akitől a gyermekei születtek, alkoholista lett, bántalmazta még terhesen is a feleségét és tűrhetetlen állapotokat teremtett a gyermekek számára is, ezért az anya úgy döntött, hogy ez nem mehet tovább, ezért elvált az embertől.

Assumptio Beate Mariae Virgin - Nagyboldogasszony ünnepe

Egy szűz Dávid házából Mária a zsidóság egyik nagy tiszteletben álló nemesi családjának leánya volt. Lk 1,27.32-ből következik, hogy Dávid király törzséből származott. A szöveg így hangzik: Isten elküldte Gábor angyalt Názáretbe ,,egy szűzhöz, aki egy József nevű férfi jegyese volt, Dávid házából, s a szüzet Máriának hívták''. A kijelentés kétségtelenül Máriára vonatkozik. De ki származik Dávid házából: Mária vagy József? A szöveg fogalmazása --ahogyan ránk maradt -- nem szerencsés, mert e kérdés nyitva maradt. Ez azért feltűnő, mert a gyermekségtörténetet (Lk 1,5--2,52) nagyon egyszerűen és világosan fogalmazták, s a néhány homályos helyet későbbi adatok alapján ki lehet deríteni. A gyermekségtörténet ugyanis már korábban írásba lett foglalva, és Lukács röviddel közzététele előtt felvette evangéliumába. Ehhez járul még, hogy eredetileg héber nyelven írták, s a görög fordításban néhány toldást kapott. Ilyen betoldás a Józsefre vonatkozó megjegyzés is. Ha kiemeljük a szövegből ezt a részt: ,,aki egy József nevű férfi jegyese volt'', előttünk áll a minden valószínűség szerint eredeti, világos, félreérhetetlen szöveg: ,,egy szűzhöz, Dávid házából, s a szüzet Máriának hívták''.

2015. augusztus 14., péntek

Szeretett vallása: Lefejezte a horvát túszt

"Ne ölj!" [Kiv 20,13]

Mély megdöbbenésének adott hangot Zoran Milanovic horvát miniszterelnök annak kapcsán, hogy az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet egyiptomi csoportja szerdán kora délután fotót tett közzé a közösségi médiában az általuk fogva tartott horvát túsz lefejezéséről.

A liturgikus megújulás gyümölcsei 88. rész - Bergoglio: A szegénység demagógiája

Az utóbbi időkben Ferenc pápa viseltes, kopott, fehér reverendában jelent meg a nyilvánosság előtt.Hisszük, hogy ez nem a szegénység jele [vagy mint az idősebbek tudják, hogy volt olyan koptatott farmer, amit téglával történő roncsolással végeztek, amíg el nem kezdték gyártani]. Valóban mindenki számára ismert lehet Szent X. Piusz pápa nagy államtitkára Merry del Val, akinek volt egy ünnepi palástja, ami kifogástalan volt, de belül kopottas és foltozott volt.

2015. augusztus 13., csütörtök

Szeretett vallása: 8 éves kisfiú kivégzésre készült az ISIL-terrorista

"Ne ölj!" [Kiv 20,13]

Irak – Mesterlövész végzett az Iszlám Állam kivégzésre készülő hóhérával egy észak-szíriai faluban, másodpercekkel egy 8 éves fiú és édesapja lefejezése előtt – írta a Daily Star. A fiúcska és apja valószínűleg isteni csodaként élhette meg, amint a hatalmas kést lóbáló hóhér hirtelen holtan rogyott össze, hiszen a beszámolók szerint már több levágott fej is hevert a földön.

A liberalizmus bűn - 35. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta

2015. augusztus 12., szerda

Történelmi Egyház vs. zsidóság

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,19]

Minden szót csak a megfelelő helyen szabad alkalmazni.” – tanultuk valaha az iskolapadban. Különös azonban, hogy ezt leginkább pont azok nem gyakorolják, akiknek kellene. Vagyis a lelki-szellemi vezetők. Egyszerűen elképesztő ugyanis, hogy közülük például Erdő (Grünwald) Péter jó ideje nem tud úgyszólván egy olyan interjút sem adni senkinek, amelyben ne hangsúlyozná, hogy a kereszténység, mint olyan, csak a zsidóság köldökzsinórján csünghet. Mintha a zsidóság lenne az áram, a kereszténység pedig a vezeték!

2015. augusztus 10., hétfő

Végő idők: Agyimplantátummal az erőszak ellen [és a full kontroll érdekében]

"Ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket ..." [Gal 5,1]

Zoltan Istvan, az amerikai Transzhunanista Párt elnökjelöltje szerint a bűnözés leküzdésének és az erőszakosságra hajlamos állampolgárok féken tartásának legjobb eszköze a közvetlen elmekontrol. A politikai pályára lépett futurista az államilag szankcionált pszichofizikai elme és testkontrolban hisz és úgy gondolja, hogy a rabok motiváltabbak lennének, ha a halálbüntetés helyett agyimplantátumot kapnának, ami azonnal riasztaná a törvény őreit „nyugtató jelet küldve az agyba, ha bármilyen erőszakos tettre utaló agytevékenységet érzékel”.

2015. augusztus 9., vasárnap

Pünkösd utáni XI. Vasárnap - Szent Lőrinc

Kedves hívek!

Holnap ünnepeljük Szent Lőrinc ünnepét. Nagyon jól illik az idei forró, nyári napokhoz, hiszen ismert a történet, hogy a roston sütötték meg és így szenvedett mártírhalált. Szent Lőrinc Róma leghíresebb mártírjai közé tartozik. Mártíriuma 258-ban, Valérián császár alatt volt, az ó-egyház legismertebb eseményei közé tartozik. Ezt a tényt támasztja alá, hogy Róma 7 főtemploma, illetve zarándok temploma közül az egyik Szent Lőrincnek van szentelve.

Énekelve sétáltak a guillotine alá a compiégne-i apácák

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]

A jakobinus terror egyházellenességének estek áldozatul azok a karmelita apácák, akiket 1794. július 17-én végeztek ki, majd tömegsírba dobtak több mint ezer másik lefejezett áldozat mellé a Picpus temetoben. Ok voltak a compiégne-i mártírok, akik énekelve sétáltak a guillotine alá.