"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2016. szeptember 3., szombat

Szent X. Piusz pápa ünnepén - Melyik a helyes út, mi a helyes magatartás?

Az Egyház a legnagyobb megpróbáltatásának az idejét éli. Nemcsak külső támadásokat, üldözéseket kell megélnie, hanem belülről, felülről is rombolják, igyekszenek tönkre tenni azt, amit Jézus átadott Egyházának, az Ő tanítását. Az Egyház 2000 éven át igyekezett őrizni ezt a tanítást, nagy odaadással gondozta, ápolta, hogy hitelesen tudja tovább adni minden kor minden emberének. Most éppen, akiknek őrizniük kellene ezt a tanítást, úgy látszik, éppen ők azok, akik elárulják, és igyekeznek tönkretenni azt. Egy „forradalmár” pápát ültettek Péter székébe, aki nem a hagyományokat őrzi, hanem éket akar verni a múlt és a jövő közé.


Nagyon nehéz helyzetben vannak ma azok a katolikusok, akik ösztönösen érzik, hogy itt valami nincsen rendjén. (Akik nem is érzik, hogy itt nincs minden rendjén, azok még nagyobb bajban vannak, mert homokba dugják a fejüket, és a bajok egyszerre fognak rájuk szakadni.) Az engedelmességre, a fennálló tekintélyek tiszteletére nevelték eddig a katolikus híveket, ami rendjén is volt, amíg odafenn, az Egyház vezetésében nagyjából rendben mentek a dolgok. Most azonban nagyon résen kell lennie minden katolikusnak. Nagy összezavarodottságot hoz, hogy éppen azok rombolják  az Egyházat, és szaggatják szét Krisztus varratlan köntösét, akiknek azt óvniuk, őrizniük kellene, akik azt épségben egységben kellene, hogy tartsák.

A Jelenések könyvének a filadelfiai egyházhoz írt levele adhat a mai hitükhöz hűségesnek maradni akaró katolikusoknak útmutatást. A hét egyház közül, amelyekhez levelek olvashatók a Szentírás utolsó könyvének 2. és 3. fejezetében, a filadelfiai egyház az egyetlen, amely ellen nincsen semmi kifogása az Úrnak. Sőt az Ő tanításához való hűsége miatt dicséretet kap és biztató ígéreteket.

Íme a levél szövege:
A filadelfiai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki ha valamit kinyit, senki be nem zárja, s ha valamit bezár, senki ki nem nyitja: Ismerem tetteidet. Nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg nevemet. Nézd, hozok néhányat a sátán zsinagógájából, olyanokat, akik zsidónak mondják magukat, noha nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, boruljanak lábad elé, és tudják meg, hogy téged szerettelek. Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítalak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit. Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koszorúdat. A győztest oszloppá teszem Istenem templomában, és többé nem kerül ki onnan. Ráírom Istenem nevét és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely Istenemtől száll alá az égből, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.
Különösen fontosak ebből az alábbi versek:

Ismerem tetteidet. Nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg nevemet… Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítalak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit. Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koszorúdat.

Ezek a szavak hagyományhoz, a tradícióhoz való ragaszkodást hangsúlyozzák, a Jézus tanításához való hűséget. Ezeknek a Hozzá hűségeseknek azt is ígéri, hogy megszabadítja őket a „megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit”. Minden jel arra mutat, hogy most ezt az órát kell megélnie az Egyháznak, amikor a komolyan hívők közül is egyre többen összezavarodnak. Nem akarják kritizálni a pápát, de nehéz letagadni és magyarázni azokat a megnyilatkozásait, amelyek homlokegyenest ellenkeznek Jézus és az Egyház 2000 éves tanításával.

Nekik szól a bátorítás:
Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye tőled! Most próbálják elvenni azt, amit Jézus adott nekünk, az ő hitét, az ő tanítását. A helyes viselkedés, a helyes út, amelyen most járnunk kell: a Jézushoz  és az Ő tanításához, a tradícióhoz való ragaszkodás.

Forrás: petersziklaja.ml

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison