"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2016. október 1., szombat

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország" - Maradj is az, szavazz NEM-mel holnap!

A holnapi nap sorsfordító lehet a magyarok, Magyarország, de legfőképpen a katolikus keresztények számára. Meghatározza hitünket, hitünk gyakorlását, gyakorlásának lehetőségét. Senki ne essen tévedésbe: ez politikai kérdés a pártok számára, viszont nekünk Szentháromságos Urunkba és egy Istenünkbe vetett hitünk megmaradásának a kérdése. Senki ne essen tévedés, és ne dőljön be a TAKIJA [megtévesztés] módjának:

Az iszlám alapvetően két lehetőséget biztosít minden [nem a könyv, azaz a zsidó és keresztény] népnek:
  1. Konvertál [áttér] az iszlámra
  2. Meghal
A könyv népeinek biztosítja a lehetőséget, hogy
  1. életüket megváltsák a muszlimoknak fizetett, halálig tartó adóval.
Azaz a "szabad rabszolgasággal". Aki mást mond az HAZUDIK. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia [egy érsek kivétel lapít a fűben és hallgat, mint ..@. a fűben." A Regnáló pápa pedig simogatja és keblére öleli a sátánfattyakat. Beengedi a rókát a csirkeólba.


1. Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk, Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, ROMLOTT hazánkról ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
2. Ó Atyaistennek, kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája:
Magyarországról, ROMLOTT hazánkról ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, ROMLOTT hazánkról ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
4. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, segítsd meg áldással Magyar nemzetedet.
Magyarországról, ROMLOTT hazánkról ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
5. Sírnak és zokognak, árváknak szívei hazánk pusztulásán összetört lelkei.
Magyarországról, ROMLOTT hazánkról ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
6. Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk, mert ha nem cselekszel egy lábig elveszünk!
Magyarországról, ROMLOTT hazánkról ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
7. Dícséret dicsőség legyen az atyának, a te Szent fiadnak s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, ROMLOTT hazánkról ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.