"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2012. november 11., vasárnap

Buzdítás a sötétségben való tájékozódáshoz...

Kedves Testvéreim a Szent Katolikus Hitben!

Minden pillanatban fontos feladata a Katolikus Hitben élő embernek, hogy éber legyen. Ez az éberség kell, hogy minden helyzetben, jóban és rosszban egyaránt megmaradjon, hiszen éberen csakis a lélekkel lehet létezni. Ez pedig azt jelenti, hogy a lélekkel kell látni és nem szabad hagyni magunkat a sötét erő által vezettetni! Aki a szemével gondolkodik, azt félre lehet vezetni és ez irgalmatlanul be is következik.
Hogyan lehet megtanulni a lélekkel látni? Ehhez böjtre és imádságra van szükség. Mindkettő megtanít látni a lélekkel és elhagyni mindazt, ami megzavarja a lélek harmóniáját, nyugodt együttlétét a Mindenható Istennel. Ezen buzdításom megírását a napjainkban tapasztalható zűrzavar és sötétség támadása ihlette, amely olyan
közösséget sem kímél, amely mindhalálig hű akar maradni Katolikus Anyaszentegyházunk Hitéhez.

Aki a lelkével lát, tudja, hogy a sátán nem tisztel se Istent, se embert; nem válogat. Neki mindegy, hogy Istennek elkötelezett személyt: klerikust vagy szerzetest kísért meg, vagy a hívek között keresi áldozatát. A sátán számára őrjöngő becsvágyának beteljesülését jelenti, ha Istennek szentelt embert tud csapdába csalni. A sátán legősibb trükkjét is felismerheti mindaz, aki a lelkével lát. Mi ez a trükk? Az „Oszd meg és uralkodj!” hadjárata. Ez egy matematikai felfogás, amit hatástalanítani lehet, ha akármennyien is, de állhatatosak maradunk.

Mióta a Mi Urunk, Jézus Krisztus megalapította egyetlen Közösségét, az Egy, Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházat, a sátán még inkább dühödten tombol, hiszen – ha már veszedelmére –, megszületett az Egyház, akkor a legtöbb, amit tehet saját, önző érdekében, az az, hogy lassan, észrevétlenül bomlasztani próbálja, bármilyen áron is. Az eddigi legnagyobb bosszúhadjárata a sátánnak az alattomos II. Vatikáni Zsinat volt, amelyet eszközként használt fel arra, hogy kétes értelmezést ébresszen sok-sok emberben, olyanokat, amelyek lassan és hatásosan kiirtják a Hitet az emberekből.

Ennek ellenére hősiesen kitart egy kezdetben kis csapat, amely gyorsan meghódítja a világot és kezd sok-sok embert kivezetni a sötétségből, a sátán műhelyéből. Ez a közösség a Szent X. Pius Papi Testvérület (FSSPX: Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X.). Maga az alapító, Marcel Lefebvre, aki érseki méltóságra emelkedett, 1970-ben – amikor a zűrzavar a lehető legjobban elárasztotta a világot –, hadsereget toborzott, amelynek tagjai olyan Krisztus-katonák, akik életüket is képesek áldozni a Hitért. Ahogyan az Egyház életének első évszázadaiban, ugyanúgy az FSSPX életében is jelentkeznek a kísértések. Nem szabad elfelejteni, hogy a sátán nem válogat! FSSPX, különböző egyházi társulatok, közösségek; családok, nemzetek, vagy egyének, a sátánnak mindegy. Egyet akar: szétverni, megsemmisíteni minden olyan közösséget, amely a Jóban akar élni, amely az élvezetek helyett az Örök Életet választja. Nézzük meg részletesen, mi történik most!

Rómában már korábban beszivárgott a sátán füstje (Apologéta: 1972 június 29. Szent Péter és Pál apostol ünnepén mondta VI. Pál pápa: "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!"), ami azóta is rohasztja belülről az Egyházat. Mindez láthatóvá is vált a II. Vatikáni Zsinattal. Ekkor már nyilvánosan is bemutatkozott a sátán, aki azóta is röhög, hogy a bomlasztást már ilyen nagy mértékben képes művelni.

Az FSSPX-ben azonban megjelent számára a vetélytárs, akit nem tűr meg, hanem igyekszik oda is beszivárogni. Ahogyan Tróját egy fából készített ló segítségével foglalta el az ellenséges erő, ugyanígy igyekszik elfoglalni a sátán a számára ellenséges területet. „Most hát a vetélytársat kell hatástalanítani: az FSSPX-et kell szétverni!” – ez a sátán mostani terve. Szerte a világon, minden országban vannak olyan emberek, akik pártoskodást indítanak el. Nem elég, ami az FSSPX-ben eddig történt és még történni fog? Amikor a sátán már ennyire erősen támad, nem szabad elfelejteni, hogy a sátán mielőtt megöli áldozatát, berántja a sötétbe, hogy senki más ne lássa. Ez a gyilkosság érzékelhető jele: titkolni, rejtegetni a bűnt.

Mit lehet ezzel szemben tenni? Sokat! Ismétlem: Sokat! Nem vagyunk fegyvertelenek, hiszen a böjt Pajzsa és az imádság Kardja a kezünkben vannak. Ezeket – Üdvösségünk érdekében – tilos és életveszélyes akár csak egyetlen pillanatra is letenni! Bármi is lesz a kimenetele a Rómával való tárgyalásnak, az IGAZSÁG mindig győzni fog.

Két lehetőség létezik:
  1. Ha az FSSPX-et Róma kényszeríteni fogja a II. Vatikáni Zsinat teljes elfogadására, ami az Üdvösség megtagadása, akkor, akik a Közösségben maradnak, nem szabad kilépniük a hadseregből. Ugyanis „A bölcs katona tudja, mikor kell cselekednie.” Vagyis: Mivel a sátán az idővel játszva nem mutatja meg azonnal az elrohasztott gyümölcseit, éppen ezért soha nem késő ezeket kivárni és csak utána cselekedni. Hiszen, aki minden pillanatban állhatatos, az nem keseredik el, hanem nyílvessző módjára halad Üdvösséges Célja felé, mígnem eléri azt. A bölcs katona nem támad vaktában, hanem inkább védekezik, mialatt megismeri az ellenséges erőt és csak utána vált támadásba. Így a győzelemre eljuttató erőt nem pazarolja el és nem ad lehetőséget, hogy ezt ellene fordítsák. A sátánt éppen így lehet elhárítani és sorozatos vereségre ítélni. Csakis a böjt Pajzsával és az imádság Kardjával lehet ezt megtenni!
  2. A másik lehetőség az, ha az FSSPX feláll az asztaltól és semmilyen ígéretet nem fogad el. Ekkor sem egyszerűbb a helyzet, hiszen a sátán ekkor minden erejét össze fogja gyűjteni, hogy valahogy sikert érhessen el. Ekkor is a böjt Pajzsa és az imádság Kardja lesz a mentő fegyverünk. Ebben az esetben pedig az érvényes, hogy: „A bölcs katona tudja, mikor kell elhagyni a csatamezőt.” Mi történik ekkor? Kiderítjük a sátán tervét, amely már jelzi, hogyha hűségesek akarunk maradni a Hitben, akkor mit kell tennünk.

A Mindenható Isten – bármelyik lehetőség is valósuljon meg –, megengedi, hiszen a szabad akaratunkat nem
korlátozza. Ez lesz a „természetes” kiválogatódás, amikor is a hűtlenek elvesznek, ha meg nem térnek, a hűségesek pedig megmaradnak, ha minden pillanatban kitartanak a Hitben.

Nagyon egyszerűen meg lehet tanulni, hogy a lelkével lásson az ember, még akkor is, ha ebben a mai világban, amelyben a hírek másodperceken belül eljutnak bárkihez. Ráadásul ma már milliárdokban számlálhatóak a hírforrások, amelyek között nagyon sok megtévesztés is található.

Amikor egy-egy nehézségről, támadásról értesül valaki, nem szabad azonnal kísértésbe vezettetnie magát azáltal, hogy elhiszi a hírt. Jól tudjuk, hogy mindig is voltak a sátánnak olyan talpnyaló szolgái, akik rémületet keltve igyekeztek megzavarni az emberiség nyugalmát. A rémüldözés arra kényszeríti az embert, hogy az Üdvösség fegyvereit letegye. Ekkor azonban már nem nehéz kitalálni, hogy a fegyvertelen emberrel mi is történik egy csatában.

Mi a teendő egy hír észrevételekor? Elsőként tudomásul venni, hogy valaki, vagy valakik híradást kívánnak tenni. Nem azt kell megpróbálni megnézni, hogy hiteles e az író, hanem azt, hogy milyen gyümölcsök származnak. A gyümölcsök fogják megmutatni, hogy a hírt terjesztő ember hiteles e vagy nem. Azonban a gyümölcs beérésééig idő kell. Az író hitelességének megfigyelésének kísérlete egy elterelő hadművelet a sátántól! A Mindenható Isten a gyümölcsök beérése után is hagy elegendő időt arra, hogy válasszunk. Soha nem kéri tőlünk azt, hogy elhamarkodottan döntsünk! Így van lehetőségünk meggondolt döntést hozni, amelyen a Mindenható Isten áldása lesz, de csak akkor, ha a Jót választottuk.

Hogy minél több ember megmeneküljön a sátán gyilkos fegyvereitől, imahadjáratra kívánlak toborozni Titeket, Szeretett Testvéreim a Hitben! Ennek érdekében bátorítok mindenkit, hogy ne az esetleges személyes ellenszenvet nézze, hanem a Szent Ügyet, amiért harcban állunk! Ahogyan egy hadseregben vannak magasabb és alacsonyabb rangú katonák, ugyanígy Krisztus Hadseregében is. A klerikusok és a hívek között is vannak, akik akár doktori, vagy más tudományos címmel rendelkeznek. Ez azonban nem jelentheti mások megvetését, akik ugyancsak az egy közös Szent Ügyért, a Katolikus Hit védelméért harcolnak, bárhol is éljék mindennapjaikat! Ha a közös ügyért kezdünk harcolni, akkor az esetleges – egyes emberek között meglévő –, ellentétek megszűnnek és ténylegesen egy megsemmisíthetetlen Krisztus Hadsereg lesz az, amely képes kiállni mindenféle próbatételt és kísértést.

A Mindenható Isten végtelen áldását, a Boldogságos Szűz Mária oltalmát, Szent Péter és Szent Pál apostolok rendíthetetlen hitét és minden szenteknek közbenjárását kívánom Nektek, Kedves Testvéreim a Hitben!
Ezen buzdítás írásba foglaltatott Zaitzkofenben, a mi Urunk, Jézus Krisztus megtestesülésének 2012-dik évének, November havának 1. napján, Mindenszentek ünnepén.


P. Papp Péter Tharsicius

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison  
Apologéta:
1970. November 1. a Pius Bruderschaft (FSSPX)  megalakulásának az időpontja.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! 
 Amen.