"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. június 22., hétfő

Legyen végre elég! - A Szeretet vallásának testvér népe

"„Hozzátok ide!” - mondta, s meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek." [Mt 14,18-19]

Tényleg legyen végre elég.

Állítsuk meg, hogy a cionisták tartsanak nekünk katolikus, keresztényeknek kioktatást toleranciából, vallástoleranciából. Először magukba kellene szállni, mély és valódi bűnbánatot, majd utána az irgalmas szamaritánus mintája a felebaráti szeretetet  gyakorolni, és nem utolsó sorban az erkölcsi (morális) életüket keresztényire, na meg a Talmudot (Tórára) lecserélni. És utána talán elmondhatják a bajukat. De addig egy cionista ne ossza észt, immár többed alkalommal. Most legutoljára a Tihanyi apátságban. Bárha belegondolok, hogy az apátság a bencéseké, és most ki az apátjuk, na meg az apát úr kivel írt közösen könyvet (egyébként Horn Gyulával), akkor nagyon nem is csodálkozom. De akkor is legyen végre elég, és mi katolikusok és az Egyház is a híveinkkel, illetve a még nem hívőknek a hitre vezetésével foglalkozzunk, ne pedig egy többségében Istentelen és másokat kihasználó népességgel.

A Pünkösd utáni 9. Vasárnapon posztolok egy írást, melyben Pázmány Péter esztergomi bíborosunk prédikációjában beszélt erről a kérdésről, több száz évvel ezelőtt. Tanulságos lesz.
Apologéta
Lássuk a mai szentenciát:

Megint megkaptuk:
„A zsidók a választott nép, Jézus népe”

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora által az intézmény hallgatói számára kötelezően előírt holocaustkurzus kapcsán – olvasható a Mazsihisz honlapjának tudósításában – az izraeli nagykövet kedden a tihanyi apátságban tartott „Nostra Aetate” vallásközi konferencián üdvözölte a pázmányos döntést, s mondott beszédet. Lássuk belőle a legfontosabb mondatokat!
A kölcsönös megértés iránti törekvés segít bennünket abban, hogy folytassuk a párbeszédet és a közös pontokat keressük, azokat, amik összekötnek bennünket. Olyan pozitív alapelveket, amelyek az emberi természet részei, ami az ember és Isten kapcsolatát segíti. A közös nevezőt kell figyelni a különbségekben, nem pedig mindent egy vallás szerint értelmezni!
Arra a kérdésre, mennyi kétszer kettő, adhatok akárhány feleletet, belőlük azonban mindig csak egy lesz igaz. Így van a vallások világában is. Vagyis egy igaz vallás van csak, ami az igazság teljességét tartalmazza, és ez a krisztusi, a katolikus. Tetszik, nem tetszik, a többi vallások vagy teljesen hamisak, vagy tökéletlenek. Tehát az jár el helyesen, Ilan Mór kijelentésével szemben, aki mindent csak Krisztuson, az ő hitén keresztül lát és láttat. 

Nos, aki csak egy kicsit is ismeri a judaizmust, pláne annak ortodox változatát, tudja, hogy mennyire elzárkózó más vallások elől. Itt azonban érzékelhetően a kereszténység a céltábla továbbra is. Annak kellene eszerint toleránsabbnak lennie a többi vallás iránt. De hogy miért is lenne erre oly égető szükség, nem árulta el az izraeli nagykövet ezúttal sem, ehelyett így folytatta:
A vallások közötti párbeszéd egyik vezetője, már a 20. század végén mondotta: A keresztényekben nincs szándék, hogy buddhisták legyenek, ahogy ők sem lesznek keresztények, de minden egyes vallásnak át kell vennie a másik vallásnak a szellemiségét, közben meg kell őriznie az egyediségét. Az isteni tisztaság és szeretet nem kizárólagos elemei bármely vallásnak, hitnek, ez lehet a közöttünk zajló párbeszéd egyik alapelve.
Csodálatos kenyér- és halszaporítás temploma
Jó lenne, ha a kiemelt mondatot végre valahára értelmezné valaki a judaizmus táborából, s megmagyarázná fehéren-feketén, ugyan miért kellene minden egyes vallásnak a másik vallás szellemiségét átvennie. Merthogy a panteista ködösítés, a szünkretizmus nem vezet sehova. És nem tudom, mit szólna az izraeli nagykövet, ha azt mondanánk neki erre, hogy akkor a judaizmus is vegye át a katolicizmus szellemiségét. Persze borítékolható lenne erre a válasz.

A csattanó azonban csak ezután következett: „Amennyiben 50 vagy 25 évvel ezelőtt megkérdeztek volna egy kisgyereket arról, hogy milyenek a zsidók, akkor biztosan lettek volna, akik mint Jézus megölésének felelőseiről beszélt volna. Remélem, hogy manapság, az oktatásnak, a nevelésnek köszönhetően talán már azt mondják a kérdésre, hogy a zsidók a választott nép, Jézus népe.

Nem, nem idézem most ide korábbi idevágó publicisztikáimat, amikből egyértelműen kiderül az, hogy a megígért Messiás eljövetelére vonatkozó ószövetségi jövendölések újszövetségi beteljesülésével, vagyis Jézus Krisztus Urunk eljövetelével bizony NINCSEN MÁR „VÁLASZTOTT NÉP”, valamint, hogy a zsidóságnak is el kellene végre fogadnia Őt megváltójának, és az Ő tanítása szerint kellene élnie.

Mindaddig azonban, amíg ez nem következik be, nincsen közös nevező, hiábavaló bárminemű párbeszéd. Mert ég és föld elmúlnak, de az Ő beszédei megmaradnak (Mt 16, 18), és országának – ami természetesen nem a mai Izrael vagy bármely más ország – nem lesz vége. Ha ezt a judaizmus valahára felismeri, s életét ennek megfelelően gyökeresen átalakítja, akkor pedig maga az antiszemitizmus is meg fog szűnni.
ifj. Tompó László

Forrás: hunhir.info

És most következzen egy közben érkezett hír:

Galileában a zsidók fölgyújtották a Jézus földi életével kapcsolatos helyen épült egyik legszentebb keresztény templomot

Zsidók fölgyújtották a kereszténység egyik legszentebb helyét, a galileai Genezáreti-tó északi partján levő Csodálatos kenyér- és halszaporítás templomát. A eset még tegnap reggel történt, ám a "magyar" sajtó elfelejtett beszámolni róla. A Kapernaum közelében levő Tabga településen álló híres keresztény templomot csütörtökön reggel gyújtották föl s az elkövetők egy zsidó imádságból kiragadott héber nyelvű részletet írtak a a fölgyújtott templom egyik falán - írja a héber nyelvű Háárec című napilap és a Válláh!Hádásot hírportál.

A Genezáreti-tó partján levő Tabgá településen tegnap reggel zsidók fölgyújtották a kereszténység egyik legszentebb emlékhelyén épült Csodálatos kenyér- és halszaporítás templomát. Leginkább az 1982-ben épült templom úgynevezett narthexe rongálódott meg a gyújtogatás folyamán. Egyelőre az anyagi kár felbecsülhetetlen, az erkölcsi viszont annál inkább.

A lángok elterjedésekor a helyszínen több keresztény önkéntes is hozzáfogott a tűz oltásához, s eközben könnyebb természetű füstmérgezést kapott egy 19 éves fiatal nő és egy 79 éves idős férfi. Az izraeli tűzoltók öt egységgel vonultak ki Tibériás városából a helyszínre. A tűzoltóság szóvivője a mellékelt videón elmondja: csütörtökön reggel négykor kapták a bejelentést, hogy ég a tabgái keresztény templom, s a helyszínre érkezésük után első dolguk az volt, hogy a tüzet lokalizálják, elválasszák az égő templomot a szerzetesek lakosztályaitól. Csütörtökön izraeli parlamenti képviselők csoportja látogatott el a fölgyújtott templomhoz, s együttérzésüket fejezték az ott szolgálatot teljesítő papoknak és szerzeteseknek.Szent Márk evangéliuma így tudósít Jézus csodálatos kenyér- és halszaporításáról:
"Már későre járt az idő, tanítványai azért odamentek és szóltak neki: 'A vidék elhagyatott, s már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni.' Ő azonban így válaszolt: 'Ti adjatok nekik enni!' Azok ezt felelték: 'Talán elmenjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik?' Erre megkérdezte: 'Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!' Megtudták és jelentették: 'Öt, és két halunk.' Erre meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepedtek, százas és ötvenes csoportokban. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, s odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A két halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból tizenkét kosarat szedtek tele. A kenyérből csak férfiak ötezren ettek." [Mk 6,35-44]
A

Tabghában, a Genezáreti-tó északnyugati partján, Jézus egyik leghíresebb csodatettének színhelyén már Kr. u. 350. körül, az úgynevezett bizánci keresztény korban fölépült az első keresztény templom, amelyet mintegy másfél évszázaddal később megnagyobbítottak. A Szentföldre betörő pogány perzsák a Kr. u. 615-ben más keresztény templommal együtt a Csodálatos kenyér- és halszaporítás templomát is lerombolták. A jelenlegi templom csak 1982-ben épült úgynevezett jeruzsálemi kőből az 1932-ben föltárt bizánci templom alaprajzát hűen követve. A templom és környéke a német katolikusok tulajdona, a kölni bíboros felügyelete alatt áll. Az építők jól láthatóan megkülönböztetették a perzsák által lerombolt s 1932-ben föltárult részeket az 1982-ben épített új épületrészektől. A Kr. u. V. századi eredeti színes padlómozaikok is megmaradtak és beépítették őket az új templomba

A tabgái templom a gyújtogatás előtt
Izraelben szinte mindenki számára egyértelmű, hogy tegnap reggel zsidók gyújtották föl a kereszténység egyik legszentebb helyén épült templomot, miután az elmúlt években, hónapokban nem az első ilyen eset, s az elkövetők a fölgyújtott templom falára a "bálványok" kiirtására ösztökélő héber nyelvű zsidó imaszöveget írták föl festékszóróval.


Tizenhat zsidó fiatalt a tegnapi nap folyamán előállított az izraeli rendőrség, miután a gyújtogatás közelében találták őket, ám később bizonyíték híján, ügyvédjük követelésére szabadon engedték őket. Mivel a hazai sajtóban eddig nem nagyon tudósítottak a Tabgában elkövetett legújabb keresztényellenes zsidó gaztettről, reméljük, hogy portálunk közlése után tiltakoznak majd a Magyar Katolikus Egyház vezetői, a naponta holokausztozgató politikusok és a zsidó hitközség harcos irányítói.Hering József

Forrás: Kuruc.info

Felmerülő kérdéseim:
 1. Mikor fog a német kormány az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal karöltve tiltakozni?
 2. Meg fogja-e vonni tiltakozásul a német kormány az ingyen (atomfegyver hordozásra és indításra képes) tengeralattjáró juttatást Izraeltől?
 3. Mikor fog Erdő Péter - mint az Európai Püspöki Konferencia Elnöke - tiltakozni a zsidó, cionista állami vezetésnél?
 4. Mikor fog Ferenc pápa - karöltve a Buenos Airesi zsidó főrabbival, aki a legjobb barátja - tiltakozni a zsidó, cionista állami vezetésnél?
Apologéta: Néhány egyéb kérdés - csak gondolatjáték címén - is felmerül az emberben [bár előre borítékolható, hogy antiszemitának fogják tartani], ha nem Izraelben egy katolikus templomot gyújtottak volna fel, hanem - mondjuk Magyarországon - egy zsinagógát, ami mégsem Isten háza, akkor:
 1. Mekkora lenne a liberális és egyéb média vinnyogása?
 2. Mekkora lenne a TEV szája?
 3. Kik nem határolódnának el azonnal, akár tegnapra?
 4. Ki lenne a vezető politikusok közül az első és ki az utolsó aki bocsánatot kér?
 5. Hány perc telne el a hír bejelentése és a teljes állami [adófizetői pénzen történő] újjáépítés bejelentése között?
 6. Mit mondana Ilan Mor, és mikor kezdene el előtte hason csúszni Áder János Köztársasági Elnök?
 7. Ki nem lenne antiszemita hetedíziglen a magyarok közül?
 8. Mennyi idővel a bejelentés után bombázná le Magyarországot Izrael amerikai finanszírozás mellett?

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison